Теорія економічного аналізу, аналіз виробничої діяльності та аналіз ресурсів підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теорія економічного аналізу, аналіз виробничої діяльності та аналіз ресурсів підприємстваТема 1. Предмет і види економічного аналізу

Лекція 1 (2 год.)

Мета заняття:вивчити сутність економічного аналізу, розкрити основні категорії та етапи розвитку економічного аналізу, ознайомити студентів із взаємозв’язком економічного аналізу з іншими навчальними дисциплінами.Закріпити знання на наочному прикладі. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

ПЛАН

1. Економічний аналіз як галузь економічної науки.

2. Основні етапи розвитку економічного аналізу.

3. Основні категорії економічного аналізу та їх класифікація.

4. Використання в економічному аналізі системи показників.

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 42, 56, 58, 59

Тема 2. Методичні прийоми економічного аналізу

Лекція 2 (2 год.)

Мета заняття: ознайомити студентівза допомогою яких методів та методологій проводиться економічний аналіз на промисловому підприємстві, закріпити знання на наочному прикладі. Розвивати логічне мислення у студентів. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

ПЛАН

1. Метод економічного аналізу. Класифікація методів

2. Порівняння, його застосування в аналізі.

3. Прийоми групування, середніх та відносних величин, рядів динаміки.

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 30, 40, 42, 56

 

 

Тема 3. Методика факторного аналізу

Лекція 3 (2 год.)

Мета заняття: ознайомити студентівзпоняттям факторного аналізу, методикою розрахунку впливу окремих факторів на узагальнюючі показники господарської діяльності підприємства, закріпити знання на наочному прикладі. Розвивати логічне мислення у студентів. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

ПЛАН

1. Аналітичний метод та принципи економічного дослідження.

2. Елімінування як метод розрахунку впливу факторів.

3. Балансові зіставлення. Сальдовий прийом.

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 30, 40, 42, 56

 

 

Лекція 4 (2 год.)

Мета заняття: ознайомити студентівзпоняттям факторної та результативної ознаки, з сутністю моделювання, видами моделей, алгоритмом проведення факторного аналізу. Закріпити знання на наочному прикладі. Розвивати логічне мислення у студентів. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

ПЛАН

1. Поняття факторної та результативної ознаки, факторного аналізу.

2. Моделювання, види моделей. Застосування моделювання в економічному аналізі

3. Алгоритм проведення факторного аналізу

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 30, 40, 42, 56

 

Тема 4. Інформаційна база та організація економічного аналізу

Лекція 5 (2 год.)

Мета заняття:ознайомити студентів із інформаційною базою економічного аналізу, а саме характеристикою найважливіших видів інформації, закріпити знання на наочному прикладі. Також розглянути основні етапи аналітичної роботи та охарактеризувати їх. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

ПЛАН

1. Інформація як важливий ресурс сучасної ринкової економіки.

2. Характеристика й класифікація найважливіших видів інформації на підприємстві та вимог до її використання.

3. Основні етапи аналітичної роботи та їх характеристика

4. Узагальнення, оцінка та оформлення результатів аналізу.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 42, 49, 56, 58

Тема 5. Аналітичне обґрунтування виробничої програми та оцінювання її виконання

Лекція 6 (2 год.)

Мета заняття:ознайомити студентів із поняттям виробничої програми підприємства, методикою її розрахунку та визначення ступеня її виконання. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

ПЛАН

1. Поняття та сутність виробничої програми підприємства

2. Обґрунтування виробничої програми підприємства за дослідженнями ринку та матеріально-технічним забезпеченням.

3. Методика розрахунку виробничої програми підприємства та оцінювання ступеня її виконання.

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 36, 39, 42, 56, 58, 59

Тема 6. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг

Лекція 7 (2 год.)

Мета заняття:навчити студентів методики проведення аналізу обсягу випуску продукції, закріпити знання на практичному прикладі. Розвивати логічне мислення. Виховувати любов до обраної професії. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

ПЛАН

1. Значення, завдання аналізу обсягу випуску продукції (робіт, послуг).

2. Джерела інформації аналізу обсягу випуску продукції (робіт, послуг).

3. Методика аналізу обсягу випуску продукції (робіт, послуг).

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 36, 38, 39, 40, 42, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59

 

Лекція 8 (2 год.)

Мета заняття: навчити студентів методики аналізу асортименту та структури випуску продукції, повторити сутність якості продукції, навчити студентів проводити аналіз якості продукції (робіт, послуг). Закріпити знання на практичному прикладі.

ПЛАН

1. Аналіз асортименту і структури випуску продукції.

2. Аналіз якості продукції (робіт, послуг).

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 36, 38, 39, 40, 42, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59

Лекція 9 (2 год.)

Мета заняття: ознайомити студентів із системою показників, що характеризують обсяг випуску продукції, навчити методики аналізу виробничого браку та ритмічності роботи підприємства. Закріпити знання на практичному прикладі.

ПЛАН

1. Система показників, що характеризує обсяг випуску продукції.

2. Аналіз виробничого браку.

3. Аналіз ритмічності роботи підприємства.

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 36, 38, 39, 40, 42, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Аналіз ресурсозабезпечення, витрат на виробництво продукції та фінансових результатів діяльності підприємства

 

Тема 7. Аналіз реалізації продукції та виконання договірних зобов’язань

Лекція 10 (2 год.)

Мета заняття:ознайомити студентів із поняттям реалізації продукції, навчити методиці аналізу реалізації продукції підприємством. Також навчити студентів проводити аналіз ступеня виконання договорів поставки. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

ПЛАН

1. Сутність, значення, завдання та показники аналізу реалізації продукції підприємства

2. Аналіз виконання договорів поставки

3. Резерви збільшення обсягів реалізації продукції

Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27,31, 40, 42, 45, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59

Тема 8. Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінювання ефективності використання ресурсів

Лекція 11 (2 год.)

Мета заняття:повторити сутність трудових ресурсів, навчитися проводити аналіз забезпечення та ефективності використання трудових ресурсів на промисловому підприємстві, а також проводити аналіз витрат на оплату праці, закріпити вивчений матеріал на практичному прикладі.

ПЛАН

1. Значення, завдання та джерела інформації аналізу забезпечення і використання трудових ресурсів.

2. Аналіз забезпечення підприємства трудовими ресурсами.

3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів.

Рекомендована література: Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 34, 35, 46, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59

 

Лекція 12 (2 год.)

Мета заняття: навчитися проводити аналіз резервів продуктивності праці, аналіз випуску товарної продукції та аналіз обсягу фонду на оплату праці, ознайомитись із факторами, що впливають на обсяг фонду. Закріпити вивчений матеріал на практичному прикладі.

ПЛАН

1. Аналіз резервів продуктивності праці

2. Аналіз випуску товарної продукції.

3. Аналіз обсягу фонду на оплату праці та фактори, що на них впливають.

Рекомендована література: Рекомендована література: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 34, 35, 46, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59

Лекція 13 (2 год.)

Мета заняття:повторити сутність довгострокових активів підприємства, навчитися проводити аналіз основних засобів (активної та пасивної частини), а також аналіз складу, структури,технічного стану та ефективності використання основних засобів. Закріпити вивчений матеріал на практичному прикладі.

ПЛАН

1. Значення, завдання та джерела аналізу основних засобів.

2. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами.

3. Аналіз складу, структури та технічного стану основних засобів.

4. Аналіз показників ефективності використання основних засобів.

Рекомендована література: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 40, 42, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59

Лекція 14 (2 год.)

Мета заняття:повторити сутність та значення матеріальних ресурсів для промислового підприємства, навчитися проводити аналіз виконання плану матеріально-технічного постачання, навчитися проводити аналіз показників використання виробничих запасів і давати оцінку динаміки матеріаломісткості продукції, а також знаходити резерви збільшення обсягу випуску продукції за рахунок кращого використання матеріальних ресурсів. Закріпити вивчений матеріал на практичному прикладі.

ПЛАН

1. Значення, завдання та джерела аналізу забезпеченості підприємства виробничими запасами та ефективності їх використання.

2. Аналіз виконання плану матеріально-технічного постачання.

3. Аналіз показників використання виробничих запасів і оцінка динаміки матеріаломісткості продукції.

4. Резерви збільшення обсягу випуску продукції за рахунок кращого використання матеріальних ресурсів.

Рекомендована література: 5, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 40, 42, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.022 с.)