Що включає в себе система господарських зв'язків?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що включає в себе система господарських зв'язків?Система господарських зв'язків включає, зокрема, участь торгових організацій в розробці промисловими підприємствами (об'єднаннями, фірмами) планів виробництва товарів за допомогою представлення заявок і замовлень; господарські договори; контроль за дотриманням договірних зобов'язань; застосування економічних санкцій; участь в роботі товарних бірж і оптових ярмарків; перевірку якості (експертизу) товарів, що поставляються; встановлення оптимальних фінансових взаємовідносин; застосування адміністративно-правових норм та інше.

Ø Назвіть структуру господарських зв’язків ?

Структура господарських зв'язків здійснюється:

1. між підприємствами-виробниками і оптовими підприємствами, розташованими в різних областях країни;

2. між підприємствами-виробниками і оптовими підприємствами, розташованими в одному місті, області;

3. при поставках товарів по зовнішньоекономічних зв'язках.

Що таке договір?

Договір – це в першу чергу домовленість двох або більше суб’єктів бізнесу (сторін), це документ, в якому висловлена взаємна згода сторін діяти спільно в інтересах спільної вигоди.

Що таке формування асортименту товару

Формування асортименту — процес підбора груп, видів і різновидів товарів у відповідності з попитом населення з метою більш повного його задоволення.

Які фактори впливають на попит?

На попит також впливають фактори соціального й економічного характеру:

Ø розміри грошових доходів населення, його чисельність, соціальний, професійний і статево - віковий склад;

Ø рівень роздрібних цін і їхнє співвідношення;

Ø діяльність підприємств суспільного харчування;

Ø обсяг завезення продуктів тваринництва і рослинництва з інших регіонів;

Ø географічні і кліматичні особливості проживання населення;

Ø національні й історичні особливості праці і побуту даного району й ін.

Назвіть обов’язки підприємства-постачальника

До основних обов'язків підприємства-постачальника відносяться:

Ø поставка продукції на умовах договору,

Ø своєчасне інформування покупця про готовність матеріальних ресурсів до відвантаження,

Ø забезпечення перевірки якості продукції, що поставляється.

Назвіть обов’язки покупця?

Основні обов'язки покупця:

1. прийняти продукцію в місці i в строк, вказані в договорі,

2. сплатити ціну товару, передбачену договором,

3. нести всі витрати і ризики, яким може піддатися продукція після передачі на неї права власності покупцю.

Назвіть типи договорів?

Основні типи договорів, що застосовуються в комерційній діяльності:

договори на передачу товару у власність (купівля-продаж, поставка, контрактація, бартер);

договори про передачу майна у тимчасове користування (оренда,
лізинг, прокат);

договори про надання послуг (транспортні договори, експедиційне обслуговування, доручення, комісія, консигнація, зберігання товарів на товарному складі, на участь у ярмарку, на рекламу продукції, кредитний договір, страхування комерційних ризиків);

договори на передачу результатів інтелектуальної діяльності (франчайзинг, ліцензійний договір про передачу ноу-хау, ліцензійний договір на товарний знак).

Умови договору постачання?

Договір поставки укладається суб'єктами господарювання на розсуд сторін або відповідно до державного замовлення. Умови договорів поставки повинні викладатися сторонами відповідно до вимог.

Назвіть порядок заключення договору?

Перш ніж укласти угоду з контрагентом, слід установити попередні договірні контакти. Доконтрактна робота — це комплекс операцій, пов'язаних з підготовкою та оформленням угоди. Доконтрактна робота включає такі складові:

· вибір форм і методів роботи на конкретному ринку;

· проведення рекламної кампанії;

· підготовка і розсилка комерційних пропозицій та запитів;

· виявлення реального наміру осіб укласти договір, проведення комерційних переговорів;

· вивчення можливостей суб'єктів у плані виробництва, закупівлі, реалізації товарів у необхідному обсязі та асортименті;

· визначення імовірного рівня цін, загальної суми витрат;

· складання техніко-економічних характеристик виробів;

· узгодження перспектив майбутнього співробітництва з потенційним контрагентом;

· вивчення ринкової кон'юнктури.

Що таке договір доручення?

Договір доручення — це договір, за яким одна сторона (повірений) приймає на себе зобов'язання здійснити від імені і за рахунок іншої сторони певні юридичні дії (купівля-продаж товарів, надання послуг, цінних паперів та ін.)

Міністрів України.

Як здійснюється вибір постачальників?

Відповідь учня: Вибір постачальника здійснюється при ретельному вивченні прайс-листів та каталогів у наступному порядку :

проводиться аналіз цін ;

можливі системи знижок ;

умови та терміни поставок ;

форма оплати ;

визначаються якісні характеристики товарів;

упаковка товарів;

інші послуги та пропозиції.

Коли складається проект-угоди?

Відповідь учня: На основі результатів переговорів складається проект угоди. Угода оформлюється відділом купівлі на основі внутрішнього замовлення, підписаного директором та головним бухгалтером підприємства.

Як здійснюється оформлення договору?

Відповідь учня: Договір оформлюється Постачальником і підписується директором та головним бухгалтером підприємства та набирає чинність з моменту його підписання та скріплення печаткою фірм.

Функції оптового посередника?

Відповідь учня:

Основні функції, виконувані оптовими посередниками такі:

надання інформації про ринок (про діяльність конкурентів, про нові товари, динаміку цін та ін.);

закупівля товарів в обсягах зручніших для підприємств-виробників;

розбивка крупних партій товару на дрібніші;

формування товарного асортименту;

доробка, переробка, розфасовка, упаковка (сипких, овочів, фруктів, рибних і ін. товарів);

здійснення заходів по стимулюванню збуту;

зберігання товарів на власних або орендованих складах;

централізована доставка товарів в роздрібну торгову мережу;

прийняття ризику (у зв'язку з можливим розкраданням, пошкодженням, втратою тощо);

кредитування і фінансування процесу руху товару;

послуги з управління;

рекламні і інформаційні послуги;

консультаційні послуги.

Умови укладання договорів?

Відповідь учня:

Умовами для укладання таких договорів є:

а) досягнення працівником 18-річного віку;

б) працівник обіймає посаду, виконує роботи , безпосередньо пов’язані зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском) товарно-матеріальних цінностей, затверджений наказ (інструкція) про його функціональні (посадові) обов’язки;

в) зазнечені посади і роботи включені до переліку , затвердженого в порядку, встановленому Кабінетом

Яким чином оформлюється замовлення товарів постачальнику?

Відповідь учня:Для оформлення замовлення товарів постачальнику по заявках покупців застосовується заявка-замовлення товарів постачальнику. Документ дозволяє збільшити обсяг вільного складського залишку за рахунок майбутніх надходжень по замовленнях постачальникам. У заявці-замовленні зазначається:

відомості про постачальника (найменування, адреса, номер телефону тощо);

реквізити розрахункового документа, отриманого від постачальника (найменування, номер, дата складання тощо);

термін оплати (відвантаження) замовлених постачальнику товарів;

сума авансу (передоплати), якщо вона перерахована постачальнику під поставку замовлених йому товарів;

найменування замовленого товару, його характеристику (вид, сорт, група, артикул і т. п.) і одиниця виміру;

кількість (обсяг) товару виходячи з прийнятих одиниць виміру, замовлене постачальнику і ін

Що таке письмова претензія?

Відповідь учня: Письмова претензія – це засіб досудового врегулювання розбіжностей на добровільних засадах. Письмові претензії не є обов’язковою стадією, що передує подачі позову в господарський суд.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.011 с.)