Тема 24. КУЛЬТУРА ВІЗАНТІЇ ІV-ХV ст.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 24. КУЛЬТУРА ВІЗАНТІЇ ІV-ХV ст.(2 год.)

Ранньовізантійська культура (ІV - середина VІІ ст.). Особливості розвитку візантійської культури. Роль у ній античної традиції. Вплив християнства на формування візантійської культури. Богослів`я і філософія (Григорій Назіанзін, Григорій Нисський, Іоан Золотоуст). Церковна історіографія, Система освіти. Світська історіографія (Прокопій Кесарійський, Феофілакт Сімокката.) Візантійське зодчество і живопис.

Візантійська культура середини VІІ-ХІІ ст. Формування іконоборчих естетичних доктрин. “Македонське відродження” наук і мистецтв. Перетворення культури Візантії в єдину, типологічно однорідну систему. Проблеми богослів`я

( Іоан Дамаскін). Досягнення в сфері природничих наук. Спроби систематизації знань. Візантійська історіографія ( Лев Диякон, Михайло Псьол, Анна Комніна, Микита Хоніат). Література. Образотворче мистецтво. Завершення формування живописного канону.

Культура пізньої Візантії (ХІІ- середина ХV ст.). Культура Нікейської імперії. Усвідомлення належності до грецького етносу. “Палеологівське відродження”. Активізація культурного життя. Гуманістичні тенденції у візантійській культурі (Мануїл Хрисолор, Георгій Геміст Пліфон, Віссаріон Нікейський). Ісіхасти як опоненти гуманістів (Григорій Палама). Значення візантійської культури для розвитку культур православних країн. Культура Візантії - невід`ємна частина світової культури, культури Європи в наступні періоди її історії.

Джерела

Византийские легенды /Изд. подгот. С.В. Полякова. - Л., 1972. Византийский сатирический диалог /Изд. подгот. С.В. Полякова и И.В. Феленковская. - Л., 1986.

Геопоники. Византийская сельскохозяйственная энциклопедия Х в. / Введ., пер. коммент. Е.Э. Липшиц. - М., 1960.

Григорий Палама, св. Триады в защиту священнобезмолвствующих. - М., 1995.

Дигенис Акрит / Пер., статья и коммент. А.Я. Сыркина. - М, 1994. Многоценная жемчужина. Литературное творчество сирийцев, коптов и ромеев в I тысячелетии н. э. - М., 1994.

Никита Евгениан. Повесть о Дросиле и Харикле / Изд. подгот. Ф.А. Петров­ым. - М., 1969.

Памятники византийской литературы IV—IX веков. - М., 1968. Памятники византийской литературы IX—XIV веков. - М., 1969.

Література

Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. - М., 1977. Алексидзе А.Д. Мир греческого рыцарского романа (XIII—XIV вв.). -Тбилиси, 1979.

Алексидзе А.Д. Византийская литература XI—XII вв. - Тбилиси, 1989. Бибиков М.В. Византийская историческая проза. - М., 1996.

Бычков В.В. Византийская эстетика. Теоретические проблемы. - М., 1977. Каждан А.П. Византийская культура (X-XII вв.). - М., 1968.

Каждан А.П. Книга и писатель в Византии. - М., 1973.

Культура Византии. IV — первая половина VII. - М., 1984.

Культура Византии. Вторая половина VII-XII в. - М., 1989.

Культура Византии. XIII — первая половина XV в. - М., 1991.

Лазарев В.Н. История византийской живописи. 2-е изд. - М., 1986. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV-XV веков. - Л., 1986.

Любарский Я.Н. Михаил Пселл. Личность и творчество. - М., 1978.

Медведев И.П. Византийский гуманизм XIV—XV вв. - Л., 1976.

Поляковская М.А., Чекалова А.А. Византия: быт и нравы. - Свердловск, 1989.

Попова Т.В. Византийская народная литература. - М., 1985.

Рудаков А.П. Очерки виэантийской культуры по данным греческой агиографии. - М., 1917.

Удальцрва З.В. Византийская культура. - М., 1986.

Успенский Ф.И. Очерки по истории византийской образованности. - СПб., 1891 (на облож.: 1892).

 

Тема 25. КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ V-ХV ст.

(2 год.)

Феномен середньовічної культури. Її складові. Спільні риси середньовічної духовної культури. Тенденції універсалізації та диференціації у розвитку середньовічної культури. Асинхронність процесу культурного розвитку.Вчена, висока і народна культура середньовіччя. _

Культура раннього середньовіччя (VІ-Х ст.). Початок власне європейської культурної історії. Окреслення кордонів духовного простору середньовічної Європи. Аврелій Августин. Вплив римської цивілізації. Культурні протуберанци раннього середньовіччя та їх зв`язок із засвоєнням античної спадщини. “Остготське відродження” (Боецій, Кассіодор). “Вестготське відродження” (Ісідор Севільський). Центри ранньосередньовічної вченості у Британії (Бєда Вельмишановний). Мусульманська Іспанія як посередник в культурному спілкуванні Сходу і Заходу. “Каролінгське відродження” (Алкуїн, Теодульф, Ейнхард). Його головна ідея. Культурний спалах у Англії за Альфреда Великого. “Оттонівське відродження”. Наслідки розвитку культури раннього середньовіччя.

Культура Західної Європи ХІ-ХV ст. Світогляд. Теологія, схоластика, містика. Напрямки схоластики: реалізм, номіналізм, концептуалізм. “Середньовічний гуманізм” ХІІ ст. П`єр Абеляр та його боротьба з Бернаром Клервоським. Доля арістотелівської філософії. Аверроес (Ібн-Рушд). Синтез арістотелізму і католицької теології в творчості Фоми Аквінського. Роджер Бекон і початки дослідного знання. Вимога розмежування теології та філософії (Дунс Скот, Уіл`ям Оккама). Освіта. Школи та університети. Знання про природу. Початки книгодрукування та його значення. Місце історії в середньовічному світосприйнятті (Оттон Фрейзінгенський, Гвіберт Ножанський, Салімбене). Героїчний епос. Світські елементи середньовічної культури. Рицарська культура. Міська культура. Містерії. Поезія вагантів. Середньовічна ментальність і народна культура. Символізм та універсалізм у мистецтві. Романський та готичний стилі в архітектурі. Нові віяння. Данте Аліг`єрі.

Джерела

Абеляр Петр. История моих бедствий.-М., 1959.

Английские и шотландские баллады. - М., 1973.

Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. - М., 1975.

Бернарт де Вентадорн. Песни. - М., 1979.

Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. - М., 1990.

Валафрид Страбон. Садик; Одо из Мена. О свойствах трав; Арнольд из Виллановы. Салернский кодекс здоровья. - М., 1992.

Вальтер фон дер Фогельвейде. Стихотворения. - М., 1985.

Вернер Садовник. Крестьянин Гельмбрехт. - М., 1971.

Вийон Ф. Лирика. - М., 1981.

Галеви И. Кузари. - Иерусалим, 1980.

Данте Алигьери. Божественная комедия. Разн. изд.

Данте Алигьери. Малые произведения. - М., 1968.

Джованни дель Плано Карпини. История монголов. Гильом де Рубрук. Путеше­ствие в восточные страны. - М., 1957.

Документы по истории университетов Европы XII—XV вв. - Воронеж, 1973.

Древнеанглийская поэзия. - М., 1982.

Жизнеописания трубадуров. - М., 1993.

Западноевропейский эпос. - Л., 1977.

Ирландские саги. - М., Л., 1961.

Исландские саги. - М., 1956. Книга Марко Поло. - М., 1956.

Кретьен де Труа. Эрек и Энида. Клижес. - М., 1980.

Кудруна. - М., 1984.

Легенда о Тристане и Изольде. - М., 1976. ^

Мэлори Т. Смерть Артура. - М., 1993.

Новеллино. - М., 1984.

Отлох Санкт-Эммерамский. Книга видений // СВ. - Вып. 58. - М., 1995.

Пайен из Мезьера. Мул без узды. - М., Л., 1934.

Памятники средневековой латинской литературы IV-IX вв. - М., 1970.

Памятники средневековой латинской литературы X—XII вв. - М., 1972.

Песни о Гильоме Оранжском. - М., 1985.

Песни трубадуров. - М., 1979.

Песнь о Нибелунгах. - Л., 1972.

Песнь о Роланде. Коронование Людовика. Нимская телега. Песнь о Сиде. Романсеро. - М., 1976.

После Марко Поло. Путешествия... - М., 1968.

Похищение быка из Куальнге. - М., 1985.

Поэзия вагантов. - М., 1975.

Поэзия трубадуров. Антология галийской литературы. - СПб. 1995.

Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов. - М., 1974.

Предания и мифы средневековой Ирландии. - М., 1991.

Пятнадцать радостей брака и другие сочинения французских авторов XIV— XV веков. - М., 1991.

Роман о Лисе. - М., 1987.

Роман о семи мудрецах. - М., 1980.

Руис X. Книга благой любви. - М., 1991.

Средневековая латинская новелла XIII в. - Л., 1970.

Средневековый роман и повесть. - М., 1974.

Фаблио. Старофранцузские новеллы. - М., 1971.

Фламенка. - М.,1983.

Фруассар Ж. Любовный плен. - М., 1994.

Цветочки святого Франциска Ассизского. - М., 1990.

Чосер Д. Кентерберийские рассказы. - М., 1980.

Література

Аверинцев С.С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью // Из истории культуры средних веков и Возрожде­ния. - М., 1976.

Алексеев М.П. Литература средневековой Англии и Шотландии.-М., 1984.

Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. - М., 1992.

Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. - М., 1987.

Боткин Л.М. Данте и его время. Поэт и политика. - М., 1965.

Берман Г.Д. Западная традиция права: эпоха формирования. - М., 1994.

Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. - СПб., 1995.

Бицилли П.М. Салимбене. (Очерки итальянской жизни XIII в.). - Одесса,. 1916.

Быховский Б.Э. Сигер Брабантский. - М., 1979.

Голенищев-Кутузов И.Н. Средневековая латинская литература Италии. - М., 1972.

Городская культура. Средневековье и начало нового времени. - Л., 1986.

Гуревич А.Я. История и сага. - М., 1972.

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. 2-е изд. - М., 1984.

Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современни­ков. - М., 1989.

Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. - М., 1981.

Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. - М., 1990.

Данэм Б. Герои и еретики. Политическая история западной мысли. - М., 1967.

Даркевич В.П. Народная культура средневековья. - М., 1988.

Добиаш-Рождественская О.А. Культура западноевропейского средневековья. - М., 1987.

Идеология феодального общества в Западной Европе: проблемы культурных и социально-культурных представлений средневековья в современной зарубежной историографии. Реферат, сб. - М., 1980.

История всемирной литературы. В 9 т. - М., 1984-1985. Т. 2-3.

История западноевропейского театра / Под общ. ред. С.С. Мокульского. - М., 1956. T.I.

История политических и правовых учений. Средние века и Возрождение. - М., 1986.

История философии: Запад — Россия — Восток. - М., 1995. Кн. 1.

Карсавин Л.П. Культура средних веков. - Киев, 1995.

Киселева Л.И. О чем рассказывают средневековые рукописи. (Рукописная кни­га в Западной Европе). - Л., 1978.

Козлик І.В. Вступ до історії західноєвропейської літератури середньовічної цивілізації. – І.-Франківськ: Місто НВ, 2003.

Культура аббатства Санкт-Галлен / Под ред. В. Фоглера. - Баден-Баден, 1996.

Культура и искусство западноевропейского средневековья. - М., 1981.

Культура и общество в средние века: методология и методика зарубежных ис­следований. Реферат, сб. - М., 1982. Вып. 1; М., 1987. Вып. 2; М., 1990. Вып. 3.

Курантов А. П., Стяжкин Н.И. Уильям Оккам. - М., 1978.

Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. - М., 1979.

Мельникова Е.А. Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе. - М., 1987.

Менендес Пидаль Р. Избранные произведения. Испанская литература средних веков и эпохи Возрождения. - М., 1961.

Михайлов А.Д. Старофранцузская городская повесть «фаблио» и вопросы спе­цифики средневековой пародии и сатиры. - М., 1986.

Михайлов А.Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе. - М., 1976.

Нессельштраус Ц.Г. История искусства зарубежных стран. Средние века. Возро­ждение. - М., 1982.

Право в средневековом мире. - М., 1996.

Райт Дж.К. Географические представления в эпоху крестовых походов. - М., 1988.

Ромм Б.Я. «Каролингское возрождение» и проблемы школьной образованнос­ти в раннем средневековье // Уч. зап. Ленингр. пед. ин-та им. М.Н. Покровского. 1940. Т. 5.

Реале Дж., Антисерп Д. Западная философия от истоков до наших дней. -Т. 2. Средневековье. - СПб., 1995.

Ронин В.К. Светские биографии в каролингское время: «Астроном» как исто­рик и писатель //СВ. - М., 1983. - Вып. 46.

Смирнов А.А. Средневековая литература Испании. - Л., 1969.

Соколов В.В. Средневековая философия. - М., 1979.

Сперанский Н. Очерки по истории народной школы в Западной Европе. - М., 1896.

Стеблин-Каменский М.И. Культура Исландии. - Л., 1967.

Стеблин-Каменский М.И. Мир саги. - Л., 1984.

Суворов Н. Средневековые университеты. - М., 1898.

Традиции образования и воспитания в Европе XI—XVII вв. - Иваново, 1995.

Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего средневековья (конец V — середина VII в.). - М., 1989.

Уколова В.И. «Последний римлянин» Боэций. - М., 1987.

Университеты Западной Европы. Средние века. Возрождение. Просвещение. - Иваново, 1990.

Фортунатов А.Л. Алкуин и его ученики // Уч. зап. Моск. гор. пед. ин-та. 1948. Т. 8.

Фортунатов А.А. Алкуин как деятель Каролингского возрождения // Уч. зап. Моск. гор. пед. ин-та. 1941. Т. 3.

Фридман Р.А. Любовная лирика трубадуров и ее истолкование // Уч. зап. Ря­занского пед. ин-та. 1965. Т. 34.

Хёйзинга И. Осень средневековья. - М., 1988.

Художественный язык средневековья. - М., 1982.

Шевкина Г.В. Сигер Брабантский и парижские аверроисты XIII в. - М., 1972.

Школа и педагогическая мысль средних веков. Возрождения и начала нового (ремени: исследования и материалы.-М., 1991.

Эйкен Г. История и система средневекового миросозерцания. - СПб., 1907.

Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике /Пер. с итал. А.П.Шурбелева. – СПб., 2003.

Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI—XIII веков. Эпоха. Быт. Костюм. - М., 1978.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.009 с.)