Варіант № 3. Науково-практична роботаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Варіант № 3. Науково-практична роботаТретій варіант передбачає наявність малої кількості матеріалів на практиках, чи їх обмеженість, тому він дорівнює в чомусь другому варіанту (але може бути оцінений не вище ніж 4-ма балами)

Зміст

Традиційний вступ

2. Теоретичний розділ (20 сторінок)

3. Практичний розділ (основою такого розділу має бути: компаративний аналіз власних матеріалів і подібних матеріалів «акул пера» (майстрів жанру) вгазеті, журналі, нателебаченні, радіостанції, сайтах чи електронних виданнях) 20 сторінок).

Висновки

5. Список використаних джерел (які згадуються в стислому описі, не менше 30-40)

6. Додатки (власні матеріали, скільки є)

Варіант № 4. Демонстрація практичних навичок

 

Оскільки студент за час бакалаврату проходить цикл із 7 практик, то результатом цього має бути такий практичний мінімум-інформаційний продукт, який передбачає підбірку газетних чи журнальних матеріалів, теле- та радіосюжетів, різних за жанрами.

В цьому випадку робота оформляється за першим варіантом творчої роботи:

Традиційний вступ

2. Стислий опис роботи (до 10 сторінок) інформаційного продукту, в якому вказати, для якого засобу масової інформації та для якої аудиторії готувався. Подати історію ЗМІ, визначити приналежність до жанрів, тематику, проблематику. Вказати рекцію аудиторії і наслідки реакції на інформаційний продукт, якщо таке мало місце.

3. Текстовий варіант продукту (основою такого продукту має бути):

- Інформаційні жанри: 10 заміток (або інформаційних радіоповідомлень чи новинарних сюжетів на ТБ), 2-3 інтерв’ю, 2-3 репортажі, 2-3 звіти, 2-3 кореспонденції тощо.

- Аналітичні жанри: 2-3 статті, 2-3 кореспонденції, 2-3 інтерв’ю тощо.

- Публіцистичні жанри: 2-3 нариси, 2-3 памфлети/фейлетони, 2-3 етюди/замальовки.

Висновки

5. Список використаних джерел (які згадуються в стислому описі, не менше 30)

6. Електронний варіант-презентація Power Point із ілюстраціями інформаційного продукту .

 

Кваліфікаційна робота бакалаврів з реклами та зв’язків із громадськістю

Варіант 1. Творча робота

 

Оскільки студент за час бакалаврату проходить цикл із 7 практик, то результатом цього має бути такий практичний мінімум-інформаційний продукт, який передбачає підбірку газетних чи журнальних матеріалів, теле- та радіосюжетів рекламного чи ПР-характеру, різних за видами.

В цьому випадку робота оформляється за першим варіантом творчої роботи для журналістів:

 1. Традиційний вступ
 2. Стислий опис роботи (до 10 сторінок) інформаційного продукту, в якому вказати, для якого засобу масової інформації та для якої аудиторії готувався. Подати історію ЗМІ, визначити приналежність до жанрів, тематику, проблематику. Вказати рекцію аудиторії і наслідки реакції на інформаційний продукт, якщо таке мало місце.
 3. Текстовий варіант продукту (основою такого продукту може бути):
 4. Газета чи журнал, де працюває автор, із матеріалами, що готувалися ним (чи із вказівкою на те, яку посаду він займає в редакційні колегії),
 5. Презентація рекламного відділу чи рекламної/ПР-агенції, де працює автор

- Рекламні матеріали: прес-релізи - 10, прес-кіти - 2-3, бекграундери – 2-3, іміджеві статті – 2-3 тощо.

- Дизайнерські розробки – рекламні буклети -2-3, листівки – 2-3, календарі -2-3,

- Теле- та радіорекламні ролики (чи їх сценарії).

- Розробки рекламного і ПР-характеру на сайтах та в електронних виданнях НУМЕРАЦІЯ

 1. Висновки
 2. Список використаних джерел (які згадуються в стислому описі, не менше 30)
 3. Електронний варіант-презентація Power Point із ілюстраціями інформаційного продукту .

Варіант №2. Наукова робота

Для тих студентів, що виявили інтерес до наукових пошуків і збираються у подальшому в магістратуру, аспірантуру тощо, пропонується варіант традиційного дипломного проекта, але з певними особливостями:

 1. Традиційний вступ
 2. Теоретичний розділ (20 сторінок)
 3. Практичний розділ (основою такого розділу має бути: компаративний аналіз власних матеріалів і подібних матеріалів майстрів реклами і ПР вгазеті, журналі, нателебаченні, радіостанції, сайтах чи електронних виданнях (20 сторінок).
 4. Висновки
 5. Список використаних джерел (які згадуються в стислому описі, не менше 30-40)
 6. Додатки (власні матеріали, мінімум 10).
 7. Стаття в науковому журналі + тези хоча б 1-2 конференцій

 

Варіант № 3. Науково-практична робота

Третій варіант передбачає наявність малої кількості матеріалів на практиках, чи їх обмеженість, тому він дорівнює в чомусь другому варіанту (але може бути оцінений не вище ніж 4-ма балами)

 1. Традиційний вступ
 2. Теоретичний розділ (20 сторінок)
 3. Практичний розділ (основою такого розділу має бути: компаративний аналіз власних матеріалів і подібних матеріалів майстрів реклами чи ПР вгазеті, журналі, нателебаченні, радіостанції, сайтах чи електронних виданнях (20 сторінок).
 4. Висновки
 5. Список використаних джерел (які згадуються в стислому описі, не менше 30-40)
 6. Додатки (власні матеріали, скільки є)

 

 

Вступ

Вступ пишеться так само, як і у курсовій роботі. У ньому подається загальна характеристика дослідження в послідовності, поданій у Розділі 3.

NB! Обов’язковим додатковим елементомвступу для кваліфікаційної роботи бакалавра є пункт

Журналістські публікації (абоТворчий доробокдля студентів спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю»).

У ньому вказується кількість власних журналістських, рекламних, ПР-матеріалів і засоби масової інформації, в яких вони прозвучали чи були надруковані. Усі ці матеріали мусять бути подані у додатках до роботи.

Наприклад:

Журналістські публікації.У роботі використано
15 власних журналістських матеріалів на молодіжну тематику, надрукованих у газетах «МИГ», «Запорізька правда», «Индустриальное Запорожье» за період з 2005 по 2009 роки, які вміщені у додатках.

Або

Творчий доробок.У роботі використано
10 дизайнерських розробок для журналу «QP» за період з 2008 по 2012 роки. Вони вміщені у додатках.

 

Основна частина роботи

Кваліфікаційна робота бакалавра (її науковий або науково-практичний різновиди) складається з двох розділів, у яких викладається зміст дослідження.

Особливих регламентацій тут немає. Головне, щоб це було справді самостійне дослідження, аналіз, а не реферування чогось зробленого раніше. Цінною є та робота, яка відзначається умілою постановкою проблеми, послідовністю її дослідження, науковим мисленням, логічним обґрунтуванням власної точки зору.

NB! Треба враховувати той факт, що обсяг підрозділів, якщо вони виділяються, не може бути менше 6-7 сторінок!

Першою частиною наукової чи науково-практичної роботиє теоретичне обґрунтування питання, що досліджується. У ній мусить міститися розгляд основних здобутків науки. Тож доцільними є не тільки констатація прізвищ дослідників, а й аналіз їх праць. Не треба ігнорувати визнаних авторитетів, можна опиратись на концепції попередніх дослідників. Необов'язково це робити безапеляційно. При наявності аргументів та контраргументів варто вступити в полеміку. Але необхідно пам'ятати: робота в усіх своїх частинах мусить бути самостійним текстом.

Наявність цитат є обов'язковою її складовою. До цитування вдаються з метою підтвердження або спростування думки. Найбільш оптимальним варіантом є використання посилань у межах не більше 30 відсотків від обсягу розділу, незалежно від форми їх використання – дослівного (в лапках) чи світоглядно-змістового (своїми словами із зазначенням авторства думки). Робота, у якій відсутні посилання на прочитану й використану наукову літературу, не може мати позитивної оцінки.

У другому розділіавтор повинен дати аналіз як власних, так і журналістських матеріалів інших авторів з тієї чи іншої проблеми, оцінити їх актуальність відповідно до критеріїв оцінки журналістського твору (зразок одного з них подано у додатку Е), обов'язків журналіста (додаток Ж),кодексу професійної етики українського журналіста (додаток И), інших вимог. На нашу думку, такі матеріали мусять бути різні за жанрами (їх кількість не менше десяти).Саме тому необхідно подбати завчасно про наявність достатньої кількості матеріалів під час проходження навчально-ознайомлювальної та виробничої практик. У випадку їх відсутності варто підготувати спеціальні матеріали для захисту.

Залежно від теми дослідження, кількості творчих додатків доцільно один із підрозділів присвятити показу еволюції себе як журналіста (від перших публікацій у шкільні роки чи під час навчально-ознайомлювальної практики до моменту написання роботи). Можуть бути й інші варіанти побудови другого розділу. Все залежить від того, наскільки студент-журналіст, рекламіст, піарник зуміє знайти можливість для реалізації свого таланту в тому числі й при написанні науково-дослідної праці.

Оскільки кваліфікаційна робота журналістів, рекламістів, піарників тісно пов'язана з практичною діяльністю, варто знайти інші аспекти її висвітлення.

Навчаючись у ВНЗ, студенти аналізували роботу засобів масової інформації, переймали досвід журналістів – практиків, рекламістів, піарників. На наш погляд, дослідження буде неповним, якщо у ньому не знайде висвітлення діяльність майстрів пера та мікрофона, спеціалістів сфери рекламного бізнесу та ПР-діяльності з цього питання.

Тому варто проаналізувати специфіку їх професійної діяльності. У цій ситуації студент повинен розшукати когось із таких практиків, попросити їх про зустріч, старанно підготуватися до інтерв'ю чи бесіди з ним, провести фахову розмову з окресленої теми. Під час розмови варто зробити фотографію співрозмовника. Текст бесіди чи інтерв'ю варто спробувати опублікувати. Такий матеріал буде вагомим внеском до творчого додатку роботи.

 

Висновки

У висновкахроботи варто викласти найбільш значимі її підсумки. Чіткість, точність і лаконічність – характерні ознаки цієї частини дослідження. Обсяг – 2-4 сторінки .

Список використаних джерел

Йогорозміщують в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. При цьому необхідно дотримуватись єдиних правил бібліографічного опису – з усіма розділовими знаками.

Приклади оформлення наведені у Додатку Д.

 

 

Правила оформлення роботи

Як і будь-яка наукова робота, кваліфікаційне дослідження повинно бути написане грамотно й оформлено відповідно до загальних вимог (див. розділи 2-3).

NB! Робота, що має граматичні помилки та недоліки в оформленні, повертається на доопрацювання без розгляду.

Повністю завершена робота подається автором на відповідну кафедру не пізніше 25 березня (для студентів заочного відділення) і 25 квітня (стаціонару).

Науковим керівником або лаборантом кафедри робиться відповідна помітка про дату здачі на зворотному боці титульної сторінки. Тут також ставиться особистий підпис студента.

 

Відгук і рецензування

Після перевірки та оформлення робота здається науковому керівникові для відгуку. У відгуку міститься характеристика напрямку дослідження, відзначаються здобутки і недоліки, співвідносяться задум і виконання. При умові завершеності роботи керівник повинен відзначити, що вона допущена до захисту.

Науковий керівник разом зі студентом визначають рецензента роботи.

NB! Рецензентом може бути

- викладач іншої кафедри або профільного ВНЗ з науковим ступенем,

- журналіст, рекламіст чи піарник-практик із вищою освітою та досвідом роботи не менше 5 років.

Нормоконтроль

При умові завершеної роботи науковий керівник ставить свій підпис на титульному листі і допускає її до нормокотроля.

Нормоконтролером є визначений кафедрою викладач, який перевіряє формальну сторону роботи.Він звертає увагу на якість оформлення, дотримання норм у оформленні списку літератури і загальному вигляді роботи.

Науковий керівник має перед тим, як поставити підпис на чистовику роботи, вказати студентові на загальні недоліки (в тому числі орфографічні та пунктуаційні!) і вимагати їх виправлення, оскільки обов’язком нормоконтролера є визначення формального рівня оформлення роботи, а перевірка грамотності у вербальному та візуальному її оформленні покладається на наукового керівника. Підпис керівника на титульному аркуші знаменує те, що робота стилістично, орфографічно і пунктуаційно правильна і допускається до нормоконтролю.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.011 с.)