Персонал в умовах радіаційної аваріїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Персонал в умовах радіаційної аварії7.2.1 В умовах радіаційної аварії всі роботи повинні виконуватися аварійним персоналом, до складу якого, згідно п.7.12 НРБУ-97, входять:

- персонал аварійного об'єкта, а також члени спеціальних, заздалегідь підготовлених аварійних бригад - основний персонал;

- особи, які залучаються до виконання аварійних робіт - такий персонал, який також повинен бути попередньо навчений і проінформований про радіаційну обстановку в місцях виконання робіт.

7.2.2 ДО робіт з ліквідації наслідків промислової радіаційної аварії залучається тільки основний персонал, як з числа працівників РАЕС, так і професійно підготовлені працівники аварійних бригад.

7.2.3 Обмеження опромінення основного персоналу, зайнятого на аварійних робіт, здійснюється таким чином, щоб не були перевищені встановлені НРБУ-97 значення регламентів першої групи для категорії А.

7.2.4 На час робіт в умовах комунальної радіаційної аварії залучений персонал прирівнюється до категорії А. При цьому такий персонал повинен бути забезпечений, в рівній мірі з основним персоналом, всіма табельними і спеціальними засобами індивідуального і колективного захисту, а також індивідуальними дозиметрами.

7.2.5 Аварійний персонал повинен постійно інформуватиметься про вже отриманих та можливих (майбутніх) доз опромінення та відповідних цим дозам ризики для здоров'я.

7.2.6 У випадках, якщо роботи в зоні аварії пов'язані з:

- здійсненням втручання для запобігання серйозних наслідків для здоров'я людей, що опинилися в зоні аварії;

- зменшенням чисельності осіб, які можуть піддатися аварійного опромінення (запобіганням великих колективних доз);

- запобіганням такого розвитку аварії, яке може призвести до катастрофічних наслідків,

допускається плановане підвищений опромінення осіб зі складу аварійного персоналу (за винятком жінок, а також чоловіків молодше 30 років).

При цьому повинні бути вжиті всі заходи для того, щоб величина сумарного опромінення не перевищувала 100 мЗв (подвоєного значення максимальної межі ефективної дози професійного опромінення протягом року).

7.2.7 Порядок допуску аварійного персоналу до робіт, при виконанні яких планується підвищений опромінення в дозах від 50 до 100 мЗвтод"1 і вище, встановлюється п.7.10 НРБУ-97 і відповідним розділом ВІСПУ і полягає в наступному:

- працівники повинні бути добровольцями, тобто дати письмову згоду на участь у таких роботах;

- працівники повинні пройти медичне обстеження і отримати допуск до робіт;

- кожен з працівників має бути чітко і всебічно проінформований про ризик подібного опромінення для здоров'я;

- кожен із працівників повинен пройти підготовку і бути навчений тих дій, які від них будуть потрібні в умовах аварійної ситуації.

7.2.8 У виняткових випадках, коли роботи виконуються в цілях збереження життя людей, повинні бути зроблені всі можливі заходи для того, щоб особи з числа аварійного персоналу, які виконують ці роботи, не могли отримати еквівалентну дозу на якийсь з органів (включаючи рівномірне опромінення всього тіла) більше 500 мЗв.

7.2.9 Дози, отримані в результаті проведення аварійних робіт, не можуть служити підставою для відсторонення працівників, які брали участь у цих роботах, від продовження (або початку) такої професійної діяльності, яка пов'язана з виробничим контактом з джерелами іонізуючого випромінювання. Однак якщо учасник аварійних робіт отримав дозу опромінення більше 500 мЗв на якийсь орган, то подальше його професійне опромінення можливо тільки після медичного обстеження та інформування про можливий ризик для його здоров'я, пов'язаним з роботами в сфері радіаційних технологій.

7.2.10 Забезпечення безпеки персоналу і населення, зниження рівня радіаційного впливу на персонал, населення і навколишнє середовище у разі аварій і надзвичайних ситуацій на РАЕС повинно здійснюватися відповідно з "Аварійним планом" РАЕС.

7.2.11 В кожному приміщенні РАЕС з постійним перебуванням персоналу повинна бути розміщена "Пам'ятка на випадок аварії", наведена в Додатку 10.

7.2.12 Для оцінки доз зовнішнього і внутрішнього опромінення персоналу і населення у разі аварії на території РАЕС повинні бути встановлені аварійні накопичувальні,дозиметри

7.2.13 На робочих місцях оперативного персоналу, на виробничих ділянках і в санпропускниках повинні постійно перебувати аптечки з набором засобів першої медичної допомоги потерпілим при аварії, у тому числі з препаратом йодистого калію (KI). У санпропускниках повинен знаходитися недоторканний запас коштів для дезактивації і санобробки постраждалих.

7.2.14 Показання до застосування, спосіб застосування та дози препарату йодистого калію (ДО!) викладені в Додатку 9.

7.2.15 У разі неможливості обходу аварійної зони, що знаходиться на штатних шляхах проходу в санпропускники, необхідно залишити ЗСР через один з аварійних виходів на проммайданчика РАЕС, з відома НС АЕС (НСБ) і оперативного персоналу ЦРЛ.

7.2.16 Залишаючи аварійну зону, заборонено виносити з собою інструмент, оснащення, прилади й т.д. Необхідно прийняти всі заходи для запобігання радіоактивного забруднення території проммайданчика при переході в санпропускник. Вхід в санпропускник організовується персоналом ЦД і РАТ через двері аварійного "брудного" виходу ЛПК-1 або СББ СК-2.

7.2.17 Індивідуальні дозиметри персонал повинен здати на дозиметричний пост (ЩРК), де вони повинні негайно оброблятися.

7.2.18 В санпропускнике персонал повинен пройти повну санобробку і радіаційний контроль на виході з душових.

7.2.19 Головною гарантією запобігання радіаційних аварій є грамотне ведення технологічних процесів, відповідно до діючих інструкцій і регламенту, забезпечення надійної роботи устаткування і різних систем РАЕС, Від кваліфікації і досвідчених дій персоналу РАЕС залежить не тільки його особиста безпека, але і безпеку багатьох людей.

Ліквідація наслідків аварії

7.3.1 Роботи в разі аварійного радіоактивного забруднення, на відміну від звичайних робіт з відкритими радіоактивними речовинами, мають ряд особливостей. При наявності радіоактивного забруднення в першу чергу необхідно оцінити радіаційну обстановку на підставі даних радіаційної розвідки.

7.3.2 Всі роботи в аварійній зоні повинні проводитися швидко та цілеспрямовано; проведення в цій зоні робіт, що не відносяться до ліквідації аварії, тимчасово забороняється.

7.3.3 Всі особи, які безпосередньо в роботах з ліквідації радіоактивного забруднення, забезпечуються спеціальним захисним одягом. Перебування в цій зоні осіб без засобів індивідуального захисту, незалежно від характеру забруднення, категорично забороняється. В період роботи необхідно вживати всіх заходів, що виключають радіоактивне забруднення захисного одягу та її пошкодження. У разі забруднення радіонуклідами ЗІЗ вище допустимих рівнів або при їх серйозне пошкодження вони повинні бути негайно замінені на чисті.

7.3.4 Всі роботи в зоні радіоактивного забруднення повинні проводитися по дозиметричних нарядам під постійним дозиметричних контролем. ІДК персоналу повинен здійснюватися за програмою аварійного ІДК.

7.3.5 Прохід або проїзд по забрудненої території людей і транспорту дозволяється тільки за певним і узгодженим маршрутами, що виключає подальше поширення радіоактивного забруднення. Напрямок руху на цих маршрутах встановлюється таким чином, щоб повністю виключені зустрічі і перехрещування потоків з більш брудної зони в чисту і навпаки. Маршрути руху повинні позначатися покажчиками.

7.3.6 Стічні води та миючі розчини після дезактивації повинні збиратися в спеціальні ємності і після радіометричних вимірів направлятися в спецканализацию або хозфекальную каналізацію. Тверді радіоактивні відходи (зняті забруднені покриття, ганчірки і т.д.) необхідно збирати в контейнери і направляти на поховання.

7.3.7 При виході з вогнища забруднення всі учасники робіт повинні пройти дозиметричний контроль. Захисний одяг при виході із зони робіт повинна зніматися і вирушати на дезактивацію.

7.3.8 При ліквідації аварій та їх наслідків особлива увага повинна приділятися заходів по попередженню переопромінення працівників, ліквідації радіоактивного забруднення та запобіганню розповсюдження їх усередині приміщень і на територію РАЕС, а також максимального зниження радіоактивних викидів і скидів.

7.3.9 Після того як аварійна ситуація взята під контроль, повинна бути призначена програма відновлювальних робіт.

 

Додатки

Додаток 1

(обов'язкове)

Обмеження опромінення

П1.1 Межі доз і допустимі рівні

П1.1.1 Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97) встановлюються наступні категорії осіб, які піддаються опроміненню:

- Категорія А (персонал) - особи, які постійно або тимчасово працюють безпосередньо з джерелами іонізуючих випромінювань;

- Категорія Б (персонал) - особи, які безпосередньо не зайняті роботою з джерелами іонізуючих випромінювань, але у зв'язку з розташуванням робочих місць у приміщеннях і на промислових майданчиках об'єктів з радіаційно-ядерними технологіями можуть отримати додаткове опромінення;

- Категорія - все населення.

П1.1.2 НРБУ-97 встановлює регламенти для контролю за практичною діяльністю, метою яких є підтримка опромінення персоналу і населення на прийнятному для особи та суспільства рівні, - радіаційно-гігієнічні регламенти I групи. До цих регламентам відносяться межі доз і похідні рівні: допустимі і контрольні рівні.

П1.1.3 відповідно ДО пп.5.1.2 НРБУ-97, для осіб категорій А і Б межі доз встановлюються у термінах індивідуальної річний ефективної дози зовнішнього і внутрішнього опромінення і еквівалентних доз зовнішнього опромінення (межа річний ефективної дози і межі еквівалентної дози зовнішнього опромінення). Обмеження опромінення осіб У категорії (населення) здійснюється введенням меж річних ефективної і еквівалентних доз в критичній групі осіб У категорії. Останнє означає, що значення річної дози опромінення осіб, які входять в критичну групу, не повинно перевищувати межі дози, встановленого для категорії В.

П1.1.4 Додатково до межі річний ефективної дози п.5.1.4 НРБУ-97 встановлюються межі річний еквівалентної дози зовнішнього опромінення окремих органів і тканин:

- кришталика ока;

- шкіри;

- кистей і стоп.

П1.1.5 У наступній таблиці наведено межі дози опромінення, що встановлюються НРБУ-97.

 

Таблиця П1.1 - Межі дози опромінення (мЗв*рік-1)

 

  Категория облучаемых лиц
да) 6) Ба) в а)
DLE (предел эффективной дозы) 20в)
Пределы эквивалентной дозы внешнего облучения      
DLiens (для хрусталика глаза)
DLskin (для кожи)
DLextrim (ДЛЯ КИСТЄЙ И СТОП) -

Примітки.

а) розподіл дози опромінення протягом календарного року не регламентується;

б) для жінок дітородного віку (до 45 років) і для вагітних жінок діють обмеження п. 5.6 НРБУ-97;

в) у середньому за будь-які послідовні 5 років, але не більше 50 мЗв за окремий рік (DLmax).

П1.1.6 Згідно п.5.1.5 НРБУ-97, встановлюється наступний перелік допустимих рівнів (ДУ):

Для категорії А:

- допустимий надходження (ALIinhalA ) радіонукліда через органи дихання;

- допустима концентрація (PCinhalA ) радіонукліда в повітрі робочої зони;

- допустима максимальна щільність потоку частинок (PFPA)

- допустима потужність дози зовнішнього опромінення (PDRA):

- допустимий радіоактивне забруднення (ДЗА) шкіри, спецодягу і робочих поверхонь.

Для категорії Б:

- допустимий надходження (ALIinhalB ) радіонукліда через органи дихання;

- допустима концентрація (PCinhalB ) радіонукліда в повітрі робочої зони;

- допустима максимальна щільність потоку частинок (PFPB)',

- допустима потужність дози зовнішнього опромінення (PDRE),

- допустимий радіоактивне забруднення (ДЗБ) шкіри, спецодягу і робочих поверхонь.

Для категорії:

допустиме надходження радіонукліда через органи дихання (ALIinhalB ) і травлення (ALiingest)\

допустимі концентрації радіонукліда в повітрі (PCinhalB ) та питній воді (PCingesf);

- допустимий скидання (ДС) та викид (ДВ) радіоактивних речовин в навколишнє середовище.

Допустимі рівні розраховуються виходячи з значень меж доз.

П1.1.7 Для категорії Б величини ДУ в 10 разів нижче відповідних ДУ категорії А.

П1.2 Обмеження опромінення персоналу категорії А

П1.2.1 Опромінення персоналу категорії А регламентується п.5.2 НРБУ-97.

П1.2.2 Для персоналу категорії А індивідуальна річна ефективна доза і еквівалентні дози зовнішнього опромінення не повинні перевищувати значень DLE, наведених у таблиці П1.1.

П1.2.3 Особи молодше 18 років не допускаються до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання.

П1.2.4 Радіоактивне забруднення шкіри, спецодягу і робочих поверхонь не повинні перевищувати ДЗА, чисельні значення яких наведено у Додатку 2.

П1.2.5 При плануванні індивідуальних доз опромінення основного та залученого персоналу категорії А слід виходити з неперевищення межі ефективної дози (DLE) - 20 мЗвтод"1 і неперевищення меж еквівалентних доз зовнішнього опромінення зазначеної категорії.

П1.2.6 Індивідуальний дозиметричний контроль в конкретних для кожного випадку обсягах є обов'язковим для осіб, у яких річна ефективна доза опромінення може перевищити 10 мЗвтод"1.

П1.3 Підвищений плановане опромінення персоналу

П1.3.1 Підвищений плановане опромінення (ППО) персоналу - це опромінення персоналу (категорія А) вище установлечных меж доз в непередбачених ситуаціях при практичній діяльності. Підвищений плановане опромінення персоналу регламентується положеннями п.5.3 НРБУ-97.

П1.3 2 Непередбачені ситуації, при яких допускається планувати підвищений опромінення персоналу, характеризуються наступними умовами:

- не можуть бути усунені без проведення технологічних операцій, пов'язаних з перевищенням меж доз;

- потребують термінового усунення;

- можуть призвести до розвитку радіаційної аварії або значного соціально-економічного збитку.

П1.3.3 Обґрунтування підвищеного опромінення персоналу полягає в тому, що шкоду від перевищення меж доз в окремих осіб з персоналу буде значно менше, ніж можливу шкоду у разі розвитку радіаційної аварії.

П1.3.4 При плануванні підвищеного опромінення персоналу використовується значення DLmax за один окремий рік - 50 мЗв.

П1.3.5 Дозвіл на ППО основного та залученого персоналу РАЕС видається:

- для ефективної дози в інтервалі від DLmax (50 мЗв-рік"1) до 2-DLmax (100 мЗв-рік"1) - місцевими органами Державного санітарно-епідеміологічного нагляду;

- для ефективної дози в інтервалі від 2DLmax (100 мЗв-рік"1) до 5DLmax (250 мЗв-рік"1) - Міністерством охорони здоров'я України (у виняткових випадках і тільки один раз протягом всієї трудової діяльності працівника).

П1.3.6 Особи, які отримали одноразову опромінення в дозі 2 DLmax і більше, повинні бути виведені із зони опромінення і спрямовані на медичне обстеження. Подальша робота з джерелами випромінювання цим особам дозволяється в індивідуальному порядку, відповідно до вимог ВІСПУ і за умови інформування про ризики для їх здоров'я та отримання від них письмової згоди.

П1.3.7 Планування підвищеного опромінення жінок, а також чоловіків молодше 30 років забороняється.

П1.3.8 Забороняється повторне ППО до повної компенсації попереднього.

П1.3.9 Опромінення персоналу при дозі не більше 2-DLmax= 100 мЗв-рік'1, повинно бути скомпенсировано так, щоб після десятирічного періоду очікувана ефективна доза за цей час (разом з дозою від виконання спеціальних робіт), не перевищувала 200 мЗв.

П1.3.10 Особи, які залучаються до проведення аварійних і рятувальних робіт, на цей період прирівнюються до персоналу (категорія А) і на них, відповідно до НРБУ-97, поширюється положення, що регламентують опромінення зазначеної категорії.

П1.4 Обмеження опромінення персоналу категорії Б

П1.4.1 Опромінення персоналу категорії Б регламентується п.5.4 НРБУ-97.

П1.4.2 Для персоналу категорії Б індивідуальна річна ефективна доза і еквівалентні дози зовнішнього опромінення не повинні перевищувати значень DLE, наведених у таблиці П.1.1.

П1.4.3 Для категорії Б річні надходження радіонуклідів через органи дихання і їх концентрація в повітрі не повинні перевищувати відповідні допустимі рівні для категорії Б. Для категорії Б потужність ефективної дози зовнішнього опромінення не повинна перевищувати 1,2 мкЗвчас"1.

inhal A l

Б inhal

П1.4.4 Для осіб категорії Б значення величин РСinhal і ALIinhal встановлюються на рівні 1/10 відповідних величин PC

inhal

ALlA .

П1.4.5 Для осіб категорії Б допустимі рівні радіоактивного забруднення шкіри, особистої одягу і робочих поверхонь встановлюється на рівні 1/10 відповідних значень для категорії А.

П1.5 Обмеження опромінення населення (категорія В)

П1.5.1 Опромінення осіб категорії В регламентується п.5.5 НРБУ-97.

П1.5.2 Обмеження опромінення населення здійснюється шляхом регламентації та контролю:

- газо-аерозольних викидів і водних радіоактивних речовин в процесі роботи РАЕС;

- вмісту радіонуклідів в окремих об'єктах навколишнього середовища (воді, харчових продуктах, повітрі і т.д.)

Крім того, на РАЕС встановлена санітарно-захисна зона, де регламентується спеціальний режим використання її території та спеціальні вимоги до радіаційного контролю.

П1.5.3 З метою обмеження опромінення населення НРБУ-97 встановлює для АЕС квоти межі дози опромінення осіб категорії В, рівні:

- 40 мкЗв - для газо-аэрольного викиду (за рахунок всіх шляхів формування дози);

- ЮмкЗв - для водного скидання (за рахунок критичного виду водокористування).

П1.5.4 Регламентація і контроль опромінення населення здійснюються на основі розрахунків річних ефективних і еквівалентних доз опромінення критичних груп. Розрахунки виконуються у відповідності з методичними вказівками "Порядок установления допустимых уровней сбросов и выбросов АЭС украины (радіаційно-гігієнічні регламенти I групи)", затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 23.07.2002 р. № 29.

П1.5.5 На підставі визначеної у НРБУ-97 квоти межі дози для Рівненської АЕС встановлено допустимі скиди і викиди -радіаційно-гігієнічні регламенти I групи.

П1.5.6 Перевищення допустимих скидів і викидів за умови нормальної експлуатації РАЕС не допускається.

П1.6 Обмеження опромінення вагітних жінок і жінок дітородного

віку

П1.6.1 Обмеження опромінення вагітних жінок і жінок дітородного віку регламентується п.5.6 НРБУ-97.

П1.6.2 З метою запобігання потенційного опромінення плоду для жінок дітородного віку (до 45 років), які віднесені до категорії А, вводиться додаткове обмеження опромінення: середня еквівалентна доза зовнішнього локального опромінення шкіри в області нижній частині живота за будь-які два послідовних місяця не повинна перевищувати 2 мЗв.

П1.6.3 Після діагностування вагітності середня еквівалентна доза зовнішнього локального опромінення шкіри в області нижній частині живота не повинна перевищувати 2 мЗв за весь період вагітності.

П1.6.4 Допустиме надходження радіонуклідів через органи дихання й травлення для вагітних жінок встановлюється на рівні 1/20 ALIA.

П1.6.5 Жінка, віднесена до персоналу категорії А, в якій діагностована вагітність, повинна повідомити про це адміністрацію РАЕС. Адміністрація РАЕС зобов'язана створити умови роботи по відношенню до професійного опроміненню відповідно до вимог п. П1.6.3

П1.7 Контрольні рівні

П1.7.1 Встановлення контрольних рівнів регламентується п.5.7 НРБУ-97 і стандартом підприємства НАЕК "Енергоатом" СТП 0.26.040-2002 "Контрольні рівні радіаційних параметрів на атомних станціях (радіаційно-гігієнічні регламенты I группы). Загальні правила встановлення. Методичні вказівки", погодженого Міністерством охорони здоров'я України.

П1.7.2 Контрольні рівні (КУ) встановлюються з метою фіксації досягнутого рівня радіаційної безпеки на АЕС.

П1.7.3 Контрольні рівні встановлюються адміністрацією АЕС і узгоджуються з Міністерством охорони здоров'я України.

П1.7.4 При перевищенні КУ адміністрацією РАЕС проводиться розслідування з метою виявлення та усунення причин, що призвели до перевищення. При необхідності, контрольні рівні можуть бути змінені в установленому регулюючими органами порядку.

П1.7.5 Контрольні рівні регулярно переглядаються (не рідше одного разу на 3 роки), з огляду на поточну радіаційну обстановку на РАЕС.

Додаток 2

(обов'язкове)

Рівні загального радіоактивного забруднення

Допустимі рівні (ПДУ) загального радіоактивного забруднення робочих поверхонь, шкіри (протягом робочої зміни), спецодягу і засобів індивідуального захисту встановлюються Додатком З НРБУ-97. Відповідні адміністративні рівні (АУ) встановлюються адміністрацією підприємства.

ДУ загального забруднення бета-активними радіонуклідами, що встановлюються НРБУ-97, і відповідні АУ наведені в таблиці П2.1.

Таблиця П2.1 - Рівні загального забруднення бета-активними радіонуклідами робочих поверхонь, шкіри (протягом робочої зміни), спецодягу і засобів індивідуального захисту, част.мин."1-см

Объект загрязнения Допустимые уровни Административны е уровни
Неповрежденная кожа, спецбелье, полотенца, внутренняя поверхность лицевых частей СИЗ
Основная спецодежда, внутренняя поверхность дополнительных СИЗ
Поверхности помещений постоянного пребывания персонала и размещенного в них оборудования, внешняя поверхность спецобуви
Поверхности коридоров, лестничных клеток, холлов, тамбуров, переходных галерей, относящихся к помещениям периодического пребывания персонала, а также поверхности размещенного в них оборудования
Поверхности помещений периодического пребывания персонала и размещенного в них оборудования
Внешняя поверхность дополнительных СИЗ, снимаемых в саншлюзах

Додаток 3

(обов'язкове)

Надання першої допомоги при радіаційних уражень

П3.1 Радіаційні поразки персоналу можливі при опроміненні дозами,

значно перевищують допустимі величини (у випадках виникнення і ліквідації аварій, а також в періоди проведення ремонтних робіт в приміщеннях зони суворого режиму при порушенні вимог цієї інструкції).

У зазначених випадках буде мати місце або загальне гамма-опромінення працюючих, або комбінований вплив різних радіаційних факторів:

- зовнішнє гамма- та нейтронне опромінення;

- контактна або дистанційне бета-опромінення ділянок шкіри;

- надходження радіонуклідів в організм через пошкоджену або пошкоджену шкіру, травний тракт, органи дихання і слизову оболонку.

П3.2 Заходи, що вживаються у ранній період після виявлення факту

зовнішнього опромінення або внутрішнього поразки, повинні обов'язково включати:

- надання невідкладної долікарської допомоги з одночасним висновком потерпілого із зони ураження;

- санітарну обробку, дезактивацію шкірних покривів;

- заходи щодо попередження всмоктування радіоактивних речовин в ШКТ (шлунково-кишковий тракт) і прискорення виведення їх з організму.

ПЗ.З При забрудненні шкірних покривів дезактивація забруднених

поверхонь повинна проводитися в максимально короткі терміни шляхом промивання проточною водою із застосуванням туалетного мила, а при необхідності - спеціальних миючих засобів "Захист", "Бар'єр" або побутових миючих засобів. Вилучення радіоактивних речовин починається з найбільш забруднених ділянок тіла. В процесі дезактивації необхідно здійснювати дозиметричний контроль.

П3.4 При наявності ран, забруднених радіоактивними речовинами, в цілях

запобігання проникнення всередину організму радіонуклідів, перша доврачебная допомога повинна бути надана в максимально короткі терміни і повинна включати 3+5-хвилинні промивання рани водопровідною водою, обробку рани тампонами і накладення пов'язки. Подальша медична допомога надається в здоровпункті РАЕС або спеціалізованій клініці Наукового центру радіаційної медицини АМН України. Всі процедури вилучення радіоактивних речовин повинні супроводжуватися дозиметричних контролем.

П3.5 Для оцінки небезпеки забруднення рани необхідно знати хімічний

склад забруднюючої речовини, радиотоксичность ізотопів, їх агрегатний стан (рідке, твердий).

П3.6 Всі особи, які працюють з обладнанням, забрудненим радіоактивними

речовинами або з відкритими джерелами, при підозрі про відмову ЗІЗ/ЗІЗОД при отриманні травми з порушенням цілісності шкірного покриву, повинні негайно припинити роботу і звернутися до чергового дозиметрист, показавши їм предмет або поверхня, про яку отримано поранення. Телефони ЩРК: на енергоблоках 1,2- 64-2-96; на енергоблоках 3,4 - 64-5-43.

П3.7 Дозиметрист, до якого звернувся потерпілий, зобов'язаний негайно

повідомити про подію фельдшеру здоровпункту РАЕС по телефону 64-5-03 і начальнику зміни ЦРЛ.

П3.8 До прибуття фельдшера необхідно:

- при наявності відкритої що кровоточила негайно затиснути артерію гумовим джгутом вище отриманої рани, потім накласти на рану стерильну пов'язку (це робить дозиметрист або інша особа, руки якого не забруднені радіоактивними речовинами);

- у разі, якщо потерпілий працював у пневмокостюме, і травма відбулася у приміщенні, де можливо значне радіоактивне забруднення, то потерпілого необхідно негайно вивести в більш чисту зону, де для попередження вторинного забруднення з нього швидко знімають костюм, звільняють поранений ділянку тіла і накладають стерильну пов'язку.

Після цього потерпілого переводять в чисту зону (санпропускник або інше відповідне приміщення), знімають спецодяг і накладені пов'язки, після чого роблять дозиметричні вимірювання забруднення рани і тіла радіоактивними речовинами.

П3.9 Будь-яка рана потерпілого, отримана в зоні суворого режиму, повинна

розглядатися як забруднена до тих пір, поки вимірами радіоактивності не буде доведено протилежне.

П3.10 Фельдшер під контролем дозиметриста повинен провести промивання рани одним з наступних стерильних розчинів:

- 2% розчин лимонної кислоти;

- 2% розчин соляної кислоти;

- 2% розчин соди;

- 3% розчин перекису водню;

- 2% розчин нашатирного спирту.

Промивання рани проводиться по можливості до повної дезактивації. П3.11 Якщо в результаті численних спроб промивання рани свідчення

приладу залишаються вище фонових, то фельдшер накладає стерильну

пов'язку і потерпілий направляється в стаціонар МСЧ-3 для

подальшої обробки рани. П3.12 У разі важких травм для транспортування постраждалого

необхідно використовувати носилки, що знаходяться на ЩРК-1,2; ЩРК-3,4;

ЦЩУ, робочих місцях НС ТЦ-1,2 або інших робочих місцях оперативного

персоналу.

П3.13 При відправленні потерпілого в МСЧ-3, лікаря швидкої допомоги передається протокол дозиметричних вимірювань рани і прилеглих ділянок тіла, а також предмета, яким була нанесена рана.

П3.14 В оперативному журналі начальника зміни ЦРЛ повинна бути зроблена докладний запис про отриманої працівником травми, результати дозиметричних вимірювань забруднення тіла до, в час і після проведення промивання ран, а також припущення (або точна інформація про характер забруднюючих речовин і кому було повідомлено про все те, що трапилося.

П3.15 ПРО забруднення відкритої рани радіоактивними речовинами начальник зміни ЦРЛ доповідає НС АЕС і керівництву ЦРЛ.

П3.16 Весь персонал повинен володіти прийомами само- і взаємодопомоги і надання першої долікарської допомоги. Відпрацювання навичок з надання першої медичної допомоги повинна здійснюватися під час тренувань персоналу, що проводяться відповідно до "Плану реагування на аварії та надзвичайні ситуації......

П3.17 Під час тренувань персонал РАЕС повинна оволодіти найпростішими прийомами зупинки кровотечі, накладення пов'язок на різні ділянки тіла і голову, забезпечення нерухомості (іммобілізації) у разі переломів з використанням підручних засобів, прийомами перенесення уражених.

 

Приложение 7

(обязательное)Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.019 с.)