Вимоги до території і приміщеньМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги до території і приміщень2.2.1 В основу планування території всіх виробничих будівель і приміщень РАЕС покладено гігієнічний принцип: їх поділ на зони в залежності від характеру технологічних процесів, обладнання, розташовуваного характеру і можливій мірі забруднення приміщень радіоактивними речовинами (принцип зонування).

2.2.2 Основним організаційно-технічним принципом забезпечення радіаційної безпеки є суворе дотримання режиму зон і контроль за перетином кордонів зон персоналом та радіоактивними речовинами.

2.2.3 Вся на території промислового майданчика РАЕС за ступенем впливу іонізуючих випромінювань умовно ділиться на зони суворого режиму (ЗСР) і зону вільного режиму.

2.2.4 Вхід в ЗСР здійснюється тільки через санпропускники з обов'язковим переодяганням персоналу.

2.2.5 залежно від ступеня радіаційного впливу, для запобігання невиправданого опромінення персоналу та попередження розповсюдження радіоактивного забруднення, всі приміщення ЗСР РАЕС діляться на три категорії;

- Перша категорія - необслуговувані приміщення. До неї належать необслуговувані приміщення, що знаходяться в герметичній зоні реакторного відділення, а також необслуговувані приміщення поза герметичною зоною.

У необслуговуваних приміщеннях розміщується технологічне обладнання та комунікації, які можуть бути основними джерелами іонізуючого випромінювання і радіоактивного забруднення. Гермодвері приміщень, що входять в герметичну зону, оснащені системою блокувань і сигналізації. Система блокувань і сигналізації гермодверей призначена для блокування закритого положення гермодверей, гермошлюзов і гермозони реакторного відділення з видачею світлової і звукової сигналізації на БЩУ, РЩУ, ЩРК, а також за місцем, біля входу в гермошлюз.

Перебування персоналу в приміщеннях герметичній зони при працюючому технологічному обладнанні не допускається. У виняткових випадках допускається вхід персоналу в необслуговувані приміщення герметичній зони при працюючому технологічному обладнанні з дотриманням вимог інструкції про порядок допуску персоналу в зазначені приміщення.

Всі види ремонтних робіт в необслуговуваних приміщеннях виконуються тільки по дозиметричних нарядах із застосуванням протирадіаційних організаційно-технічних захисних заходів. Для робіт в необслуговуваних приміщеннях герметичній зони потрібен дозвіл головного інженера-першого заступника генерального директора. Оперативні перемикання та огляди, виконувані оперативними персоналом, проводяться з дозволу НЗ АЕС за погодженням з НЗ ЦРБ.

На дверях необслуговуваних приміщень наноситься знак радіаційної небезпеки і маркування "НП" на червоному фоні. Вхід в приміщення здійснюється через стаціонарні або переносні саншлюзи. Двері в приміщення 1-ї категорії повинні бути постійно закриті і ущільнені. Персонал підрозділів повинен контролювати стан дверей.

У період ППР на необслуговувані приміщення герметичній зони поширюються такі ж вимоги, як на періодично допустимі приміщення.

- Друга категорія - періодично обслуговувані приміщення. До неї відносяться приміщення, в яких радіаційна обстановка допускає можливість обмеженого часу перебування персоналу для проведення профілактичних і ремонтних робіт, у тому числі, пов'язаних з розкриттям технологічного устаткування.

До цієї категорії відносяться:

- приміщення з розміщенням приладів і апаратури контролю обладнання, що знаходиться у приміщеннях 1-ї категорії;

- приміщення тимчасового зберігання радіоактивних відходів;

- приміщення для проведення лабораторних вимірювань, пов'язаних з використанням радіоактивних речовин.

На дверях періодично що обслуговуються приміщень наноситься знак радіаційної небезпеки і маркування "ПП" на жовтому фоні. Двері приміщень 2-ї категорії повинні бути постійно щільно закриті. Вхід в ці приміщення для проведення ремонтних та інших профілактичних робіт здійснюється з дозволу оперативного персоналу ЦРБ за дозиметричному наряді після з'ясування радіаційної обстановки.

- Третя категорія - приміщення постійного перебування. До неї належать операторські і пультовые приміщення, лабораторії, майстерні, кімнати персоналу тощо. На дверях приміщень постійного перебування наноситься маркування "П" на зеленому фоні.

2.2.6 Поділ приміщень ЗСР на категорії встановлюється проектом РАЕС.

2.2.7 На зовнішній стороні дверей всіх приміщень зони суворого режиму повинна бути нанесене чітке маркування із зазначенням приналежності до підрозділу, номери приміщення, категорії (НП, ПП, П), відповідального за протипожежний стан із зазначенням його номера телефону.

2.2.8 Системи вентиляції РАЕС (згідно з вимогами ОСПУ) повинні забезпечувати приплив повітря з приміщень зони вільного режиму в приміщення ЗСР, а в ЗСР в бік більш "забруднених" приміщень. Для запобігання зворотних потоків повітря повинна бути забезпечена надійна робота клапанів надлишкового тиску і необхідні

розрідження в більш "брудних" приміщеннях по відношенню до приміщень постійного перебування персоналу:

- у необслуговуваних приміщеннях, не розрахованих на тиск - не менш 50 Па (5 кгс/м2);

- при відсутності металевого облицювання в необслуговуваних приміщеннях, розрахованих на тиск - не менше 100 Па (10 кгс/м2);

- при металевому облицюванні огороджуючих конструкцій герметичних оболонок і необслуговуваних приміщень, розрахованих на тиск - не менше 200 Па (20 кгс/м2).

2.2.9 На стінах коридорів і сходових кліток зони суворого режиму повинні бути нанесені покажчики напряму евакуації персоналу в разі аварії.

2.2.10 Всі аварійні виходи з ЗСР повинні бути закриті, опечатані і обладнані охоронною сигналізацією. Порядок утримання і відкриття аварійних виходів визначено спеціальної інструкції 132-4-Е-РБ "Інструкція про порядок переміщення вантажів і персоналу через кордони зони суворого режиму і території РАЕС".

2.2.11 Поверхні приміщень зони суворого режиму повинні бути захищені вологостійкими і легко дезактивуємими матеріалами. З'єднання поверхонь повинні бути максимально рівними, без тріщин і вибоїн, а місця з'єднання стін і підлоги - закругленими.

2.2.12 Робочі меблі повинна мати гладку поверхню, просту конструкцію, слабо сорбуючі покриття, що полегшують видалення радіоактивного забруднення, а також мати незмивне маркування "ЗСР".

2.2.13 Радіоактивне забруднення зовнішніх поверхонь устаткування, інструментів і поверхонь робочих приміщень зони суворого режиму не повинні перевищувати значень, зазначених у Додатку 2. Радіоактивне забруднення поверхонь і устаткування для необслуговуваних приміщень не нормується.

2.2.14 Персонал підрозділів повинен постійно підтримувати в чистоті закріплене устаткування і приміщення (в цілях запобігання сорбування радіоактивних аерозолів механічної пилом і брудом).

2.2.15 Приміщення, в яких знаходяться технологічні комунікації з рідкими радіоактивними середовищами, повинні мати надійну гідроізоляцію, що виключає можливість потрапляння радіоактивних середовищ в приміщення що знаходиться під ним і грунт.

2.2.16 Автомобільні дороги і пішохідні доріжки на території РАЕС повинні мати повне асфальтове покриття і систематично піддаватися прибиранню. Схеми руху персоналу і транспорту на території РАЕС повинні бути розроблені і позначені знаками дорожнього руху.

 

2.2.17 Вихід персоналу з території РАЕС здійснюється через пристрої дозиметричного контролю, розташовані в пішохідних контрольно-пропускних пунктах.

2.2.18 На майданчику РАЕС повинні бути постійно задіяні головний вхід і не менше двох запасних проходів і проїздів для персоналу і транспортних засобів у різних місцях по периметру території.

2.2.19 Для доставки чистого устаткування в приміщення ЗСР і видалення забрудненого обладнання і матеріалів з приміщень ЗСР необхідно використовувати спеціальні транспортні в'їзди. У транспортних в'їздах повинні функціонувати сигналізація відкриття дверей і воріт з виводом до чергового в/ч 3045, повітряні завіси, спеціальна каналізація і система обмивки транспорту.

2.2.20 Транспортні засоби перед виїздом з території РАЕС при необхідності повинні піддаватися дезактивації в транспортному коридорі СК-2 (пом. М-117).

2.2.21 Спостережні свердловини для виявлення можливих витоків радіоактивних рідких середовищ на території майданчики РАЕС повинні підтримуватися в робочому стані і забезпечувати можливість відбору проб з них.

Вимоги до персоналу РАЕС

2.3.1 До роботи в зоні суворого режиму допускаються особи:

- не молодше 18 років;

- не мають медичних протипоказань;

- пройшли медичне обстеження;

- пройшли навчання та перевірку знань правил радіаційної безпеки в обсязі, зазначеному в посадовій інструкції;

- освоїли прийоми використання засобів індивідуального захисту та індивідуального дозиметричного контролю;

- пройшли інструктаж на робочому місці.

2.3.2 Персонал, що працює в ЗСР і з джерелами іонізуючих випромінювань (ДІВ), повинен проходити щорічний медичний огляд. У разі виявлення відхилень у стані здоров'я, що перешкоджають роботі в цих умовах, необхідний тимчасове переведення на іншу роботу або повна заборона роботи з джерелами іонізуючого випромінювання в порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.3.3 У кожного працівника, який пройшов медичний огляд, повинна бути зроблено запис у посвідченні про перевірку знань. Запис робить цеховий лікар по закінченні проходження медичного огляду. Забороняється перебування в ЗСР і допуск до роботи з ДІВ особам з простроченим терміном чергового медичного огляду.

2.3.4 Особи з персоналу категорії А, відповідальні за суворе дотримання технологічного процесу, значущість помилки яких може призвести до пошкодження обладнання, зупинці виробничого процесу, аварій з небезпекою для здоров'я і життя людей, повинні проходити обов'язковий медичний огляд перед початком зміни.

2.3.5 Керівники підрозділів за погодженням з ЦРБ зобов'язані для кожної категорії підлеглого персоналу визначити обсяг знань правил радіаційної безпеки, у тому числі і цієї інструкції, організувати навчання персоналу з подальшою перевіркою знань і провести інструктаж на робочому місці. Рекомендований обсяг знань наведено у Додатку 8.

2.3.6 Перевірка знань правил радіаційної безпеки проводиться комісією, призначеною наказом по РАЕС. Результати перевірки знань оформляються в "Журналі перевірки знань" з відміткою в іменному посвідченні встановленої форми.

2.3.7 До обов'язків персоналу категорії А в частині, що стосується радіаційної безпеки, відносяться:

- дотримання норм, правил та інструкцій з радіаційної безпеки;

- дотримання вимог інструкцій з експлуатації захисного обладнання, а також правил використання ЗІЗ;

- негайне інформування відповідальних осіб про всі порушення у роботі устаткування, невідповідності засобів індивідуального захисту, що пред'являються до них вимогам та інших відступи від нормального режиму роботи;

- відмова від виконання або припинення виконання будь-яких операцій, передбачених технічним процесом, посадовими інструкціями, інструкціями з охорони праці та радіаційної безпеки та іншими нормативними документами, якщо ці дії не спрямовані на прийняття екстрених заходів із запобігання аваріям та інших обставин, що загрожують здоров'ю працюючих і нормальній роботі РАЕС.

2.3.8 Кожен працівник повинен усвідомлювати, що від його поведінки, грамотного виконання яка йому доручається йому роботи залежить, як його особиста безпека, так і безпеку інших осіб. Він повинен припиняти порушення вимог цієї інструкції з боку інших осіб і негайно повідомити своєму керівництву або персоналу ЦРБ про всі зауваження або порушення інструкції.

2.3.9 Всі працюючі в ЗСР повинні бути навчені практичним прийомам надання першої медичної допомоги при радіаційних уражень, знати властивості іонізуючих випромінювань і їхню біологічну дію на організм людини.

2.4 Вимоги до персоналу підрядних організацій і персоналу, відрядженому на РАЕС

2.4.1 Персонал підрядних організацій або персонал, відряджений на РАЕС, повинен мати документ, що дозволяє їм працювати з джерелами іонізуючих випромінювань, позитивне медичний висновок, видане за місцем основної роботи і посвідчення про перевірку знань (у тому числі правил радіаційної безпеки).

2.4.2 Підприємство-підрядник має повідомити в письмовій формі про осіб, які можуть бути призначені керівниками і виконавцями робіт по дозиметричних нарядів, а також відомості про дозволених доз опромінення свого персоналу на період виконання робіт. На підставі цього листа на РАЕС видається розпорядження про призначення відповідальних осіб, які мають право бути відповідальними керівниками і виконавцями робіт по дозиметричних вбрання.

2.4.3 Персонал підрядника закріплюється за підрозділом РАЕС, в якому передбачається проведення робіт і яке контролює дії підрядника. Керівник підрозділу зобов'язаний призначити розпорядженням по підрозділу особа з числа спеціалістів або керівників, відповідальна за роботу з підрядчиками. Підрозділ забезпечує підрядників через відповідні структури РАЕС засобами індивідуального захисту, індивідуального дозиметричного контролю, талонами лікувально-профілактичного харчування, а також необхідними робочими матеріалами.

2.4.4 Перед виконанням робіт в ЗСР підрядний персонал повинен пройти інструктаж у підрозділі РАЕС, за яким він закріплений, з записом у відповідному журналі. Дозиметричний наряд на виконання робіт персоналу підрядника видають особи, які мають таке право у підрозділі РАЕС, за яким підрядник закріплений.

2.4.5 Підприємство-підрядник, а також певні розпорядженням керівники робіт несуть відповідальність за виконання підрядних персоналом вимог цієї інструкції, а також вимог ЦРЛ.

2.4.6 Контроль і облік доз опромінення підрядників веде ЦРЛ. Постановка на дозиметричний облік підрядників проводиться за письмовими заявками підрозділів, за якими вони закріплені, за формою, наведеною в Додатку 5.

2.4.7 Для відвідування ЗСР підрядного персоналу необхідно:

- отримати магнітну картку для проходу в ЗСР;

- пройти біофізичний вимірювання на спектрометрі випромінювання людини (СІЧ);

- отримати засоби індивідуального дозиметричного контролю.

2.4.8 По закінченні робіт в ЗСР підрядний персонал повинен пройти повторне вимірювання на СІЧ. Після закінчення терміну відрядження результати контролю індивідуальних доз опромінення оформляються у вигляді дозиметричної довідки видаються підрядного персоналу або відправляються за місцем постійної роботи протягом 10 днів.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.018 с.)