Порядок видачі та оформлення наряду дозиметричногоМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок видачі та оформлення наряду дозиметричного3.3.1 Дозиметричні вбрання видаються керівнику робіт з одного бригадою (не менше 2 осіб, включаючи керівника робіт) на виконання конкретної роботи в одному приміщенні. Дозволяється проводити однотипні роботи по одному поряд в різних приміщеннях з однаковою радіаційну обстановку. У цьому випадку підготовка робочих місць і виконання заходів радіаційної безпеки повинні здійснюватися одночасно на всіх робочих місцях.

3.3.2 Дозиметричні вбрання видаються в одному екземплярі. Форма дозиметричного наряду наведена в Додатку 4.

3.3.3 Дозиметричний наряд заповнюється чорнилом або чорнильною пастою, застосування олівця не дозволяється. Записи в наряді повинні бути чіткими і зрозумілими. Виправлення і перекреслення написаного тексту не допускаються.

3.3.4 Заповнення всіх граф наряду проводиться у відповідності з вмістом подстрочного тексту.

3.3.5 Наряд передається начальнику зміни ЦРЛ (черговому дозиметрист) на ЩРК напередодні дня виробництва робіт. В непередбачених випадках допускається видача наряду в день проведення робіт.

3.3.6 Оперативний персонал ЦРЛ реєструє що надійшов дозиметричний вбрання в базі даних, ретельно вивчає обстановку на робочому місці, розраховуючи допустимий час для роботи протягом робочої зміни, готує електронні дозиметри на кожного члена бригади і заповнює графи 3, 4 пункту 6.

3.3.7 Неправильно оформлені дозиметричні вбрання, черговими дозиметристами не приймаються і не реєструються. Дата первинного допуску до роботи може відрізнятись від дати, зазначеної у вбранні, на строк не більше 2-х діб.

3.3.8 Пункти 1, 2, 3, 4, 5 і склад бригади у пункті 6 дозиметричного наряду заповнюються працівником, видає вбрання.

3.3.9 Розширення робочого місця, зміна умов провадження робіт, а також заміна керівника робіт без оформлення нового дозиметричного вбрання не допускається.

3.3.10 Зміна складу бригади оформляється шляхом видачі нового дозиметричного наряду.

3.3.11 Керівники РАЕС і підрозділів мають право дозволити дозу опромінення:

- начальник, заступники начальника структурного підрозділу РАЕС до 1,0 мЗв;

- заступники головного інженера РАЕС за погодженням з керівництвом ЦРЛ до 3,0 мЗв;

- генеральний директор і головний інженер РАЕС за погодженням з начальником ЦРЛ до 50 мЗв.

Планування опромінення понад 50 мЗвтод"1 виконується у відповідності з пунктом П1.3.5 Додатка 1 цього документа.

Дозволена підвищена доза є сумарної дози на період виконання робіт для кожного члена бригади і вказується у верхньому лівому куті дозиметричного наряду з підписом осіб, які дозволили й узгодили зазначену дозу.

3.3.12 Дозволена доза вище 1 мЗв і до 3 мЗв узгоджується з керівництвом ЦРЛ на наступних підставах:

- пред'явлений тепломеханический вбрання, за яким підготовлено робоче місце;

- показані прийняті заходи по поліпшенню радіаційної обстановки;

- пред'явлені обґрунтування того, що дану роботу неможливо виконати з дозою менше 1 мЗв.

3.3.13 При плануванні радіаційно-небезпечних робіт з високими значеннями середньої потужності дози опромінення в місці проведення роботи, повинні бути розроблені програми виконання радіаційно-небезпечних робіт і розроблено заходи щодо зниження доз опромінення персоналу.

3.3.14 Програми виконання радіаційно-небезпечних робіт розробляються в наступних випадках:

- очікувана колективна доза для даної роботи перевищує 0,2 чол-Зв;

- потужність дози від обладнання або матеріалів при виконанні робіт складає більше 1 мЗв-година"1.

3.3.15 Програми виконання радіаційно-небезпечних робіт повинні містити такі дані:

- перелік працівників, відповідальних за забезпечення радіаційної безпеки;

- місце виконання роботи (енергоблок, будівля, приміщення, найменування обладнання, вузла) і план розташування обладнання, включаючи демонтоване;

- кількість персоналу, який бере участь у радіаційно-небезпечної роботи і послідовність дій при виконанні роботи (в т.ч. початкова розстановка персоналу, оптимізовані маршрути пересування, місця знаходження кожного працівника при кожній операції і т.д.);

- технологічну послідовність і тривалість операцій (години, хвилини);

- технологія та послідовність дезактивації (при необхідності);

- режим застосування додаткових захисних екранів, контейнерів, спеціального інструменту, ЗІЗ, тимчасових саншлюзов;

- обсяг дозиметричного контролю;

- розрахунок очікуваних колективних та індивідуальних доз опромінення.

3.3.16 Програма розробляється виконавцем, узгоджується з начальником ЦРЛ і затверджується головним інженером-першим заступником генерального директора. За добу до виконання радіаційно-небезпечної роботи дана програма разом з дозиметричних нарядом передається на ЩРК і згодом є невід'ємною частиною дозиметричного наряду. У дозиметричному вбранні в рядку "Особливі умови" зазначаються номер і дата затвердження програми. Один примірник документа прикладається до поряд.

3.3.17 Оперативного персоналу для виконання оглядів або оперативних перемикань в приміщеннях 1-ой і 2-ї категорії оформлення дозиметричного вбрання не потрібно. У таких випадках допуск оперативного персоналу здійснюється черговим дозиметристом після визначення радіаційної обстановки в приміщенні і видачі електронних дозиметрів.

3.3.18 При значному радіоактивне забруднення робочого місця перед початком виробництва роботи персонал ділянки дезактивації виробляє дезактивацію робочого місця до допустимих рівнів забруднення. Дезактивація проводиться за заявкою підрозділу, на обладнанні якого виконується робота. Ефективність дезактивації перевіряється черговим дозиметристом ЦРЛ.

Допуск до роботи бригади

3.4.1 Пункти 7, 8 дозиметричного наряду заповнюються начальником зміни ЦРЛ (черговим дозиметристом) спільно з керівником робіт після уточнення радіаційної обстановки на робочому місці та оцінки можливості її зміни в процесі роботи.

3.4.2 Первинний допуск бригади до роботи проводять на робочому місці начальник зміни технологічного підрозділу (припускаючий) та начальник зміни ЦРЛ (черговий дозиметрист) після перевірки виконання технічних заходів щодо забезпечення безпечного виконання робіт, проведення інструктажу членам бригади і керівнику робіт, і видачі оперативних дозиметрів. При цьому заповнюються пункти 9 і 10 дозиметричного наряду.

3.4.3 При виробництві робіт в періодично що обслуговуються приміщеннях керівник робіт спільно з черговим дозиметристом, виходячи з радіаційної обстановки, визначають необхідність установки санітарних піддонів для дезактивації взуття, про що робиться запис у пункті 8 дозиметричного наряду.

3.4.4 Перевірка підготовки робочих місць і допуск до роботи по поряд оформляється підписами допускає, оперативного персоналу ЦРЛ і керівника робіт у відповідних рядках пункту 9 дозиметричного наряду.

3.4.5 Щоденний допуск по поряд оформляється в таблиці щоденного допуску (пункт 10 дозиметричного наряду) підписами чергового дозиметриста і керівника робіт, з вказівкою дати і часу допуску до робіт.

3.4.6 Якщо при отриманні наряду у членів бригади або керівника робіт виникають якісь сумніви щодо безпеки виконуваних робіт, вони зобов'язані вимагати роз'яснення від керівника робіт чи особи, яка видала вбрання.

3.5 Нагляд під час роботи

3.5.1 З моменту допуску бригади до роботи в цілях забезпечення радіаційної безпеки нагляд за нею покладається на керівника робіт. Керівник робіт по поряд повинен організувати свою роботу таким чином, щоб постійно стежити за безпекою всіх членів бригади.

3.5.2 Керівник робіт повинен весь час перебувати на місці роботи. При необхідності залишити робоче місце, роботи повинні бути припинені, а бригада виведена з місця виробництва робіт.

3.5.3 В процесі проведення робіт черговий дозиметрист здійснює періодичний контроль за які працюють за дозиметрическому поряд шляхом огляду робочих місць і проведення контрольних вимірів радіаційної обстановки в робочій зоні. Роботи з дозволеним часом виконання до 15 хвилин виробляються під постійним контролем чергового дозиметриста.

3.5.4 У разі порушення правил радіаційної безпеки у керівника робіт вилучається дозиметричний вбрання і бригада видаляється з місця роботи. Повторний допуск до роботи може бути проведений з дозволу начальника ЦРЛ після додаткового інструктажу членам бригади і з записом в оперативному журналі начальника зміни ЦРЛ про причини зупинки робіт і повторного допуску.

3.5.5 Вказівки оперативного персоналу ЦРЛ в частині дотримання правил радіаційної безпеки є обов'язковими.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.011 с.)