ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Програми розвитку фізичної культуриТа спорту на 2014-2018 р.р. у 2015 році

На підставі Закону України «Про фізичну культуру і спорт» №3809 від 24.12.93р., розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року за № 828-р «Про схвалення Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки» та рішення ХІІ сесії Полтавської обласної ради ІV скликання від 29.08.2012 р. «Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 роки», на виконання делегованих повноважень, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, сім’ї та молоді,соціального захисту та охорони здоров’я, законності та правопорядку (протокол №1 від 24.11.2015р), Комсомольська міська рада Полтавської області

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання міської комплексної Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2014-2018р.р. у 2015 році взяти до відома (додається).

2. Відділу фізичної культури та спорту Комсомольської міської ради Полтавської області здійснювати координацію діяльності та контроль за виконанням міської комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2014-2018 роки.

 

 

Міський голова (підписано) Д.Г.Биков

 

 


 

ІНФОРМАЦІЯ

Про виконання міської комплексної Програми розвитку

Фізичної культури та спорту на 2014 - 2018р.р.

У 2015 році

 

Міська комплексна Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2014-2018р.р. затверджена рішенням тридцять дев’ятої сесії шостого скликання від 17.12.2013р.

Програма розроблена на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року за № 828-р «Про схвалення Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки» та рішення ХІІ сесії Полтавської обласної ради ІV скликання від 29.08.2012 р. «Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 роки».

Основна мета Програми полягає у створені необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов для зміцнення здоров’я населення міста засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту та задоволення у поліпшенні здоров’я та духовному розвитку.


Програма передбачає основні напрямки діяльності

1. Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота:

- фізичне виховання в закладах дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної освіти;

- спорт для всіх за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

- масовий спорт сільського населення;

- фізкультурно-оздоровча робота за місцем роботи громадян;

- фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів;

- фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері.

2. Розвиток олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських та

неолімпійських видів спорту:

- дитячий, дитячо-юнацький та резервний спорт;

- спорт вищих досягнень;

- спорт ветеранів.

3. Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту:

- кадрове забезпечення;

- матеріально-технічне забезпечення;
фінансове забезпечення;

- медичне забезпечення;

- інформаційно–пропагандистське забезпечення.

 

Послідовне виконання Програми дасть можливість:

- збільшити кількість населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя;

- удосконалити систему підготовки спортсменів для участі у загальнодержавних та міжнародних змаганнях у складі національних збірних команд України;

- підвищити рівень забезпечення населення сучасними спортивними спорудами (фізкультурно-спортивними об’єктами), покращити стан існуючої матеріально-технічної забезпеченості галузі;

- створити додаткову кількість робочих місць у сфері фізичної культури і спорту, підвищити престижність відповідних професій та удосконалити систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

- запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних груп населення;

- збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, залучення позабюджетних коштів, формування широкої мережі сучасних споруд, фізкультурно-оздоровчих об’єктів для розвитку масової фізичної культури, дитячо-юнацького спорту та спорту вищих досягнень.

 

Організаційно-практичні напрямки міської комплексної Програми розвитку фізичної культури та спорту передбачають змістовну організацію цієї роботи з населенням міста всіх вікових груп.

Приводимо підсумки організації проведення заходів по кожному напрямку міської Програми за 2015 рік.

 

 

Фізичне виховання у закладах дошкільної, загальноосвітньої,

Професійно-технічної освіти

 

Перш за все це організація діяльності направленої на фізичний розвиток дошкільників. Дошкільні навчальні заклади міста Комсомольська відвідують 2465 дітей. В освітній процес в закладах впроваджують наступні форми роботи:

1. Заняття з фізичної культури проводяться згідно з вимогами Базового компонента, а також Базової програми розвитку дитини дошкільного віку:

- 2 рази на тиждень - заняття з фізичної культури в тому числі 1 раз під музичний супровід;

- 3 рази на тиждень - заняття з фізичної культури на свіжому повітрі у вигляді рухливих ігор.

2. Фізкультурно-оздоровчі заходи:

- ранкова гімнастика;

- гімнастика після денного сну;

- фізкультхвилинки;

- фізкультпаузи;

- загартувальні процедури;

3. Різні форми організації рухової активності у повсякденні:

- заняття фізичними вправами на прогулянках;

- фізкультурні свята та розваги;

- дитячий туризм;

- рухливі ігри;

- пішохідні переходи;

- рухливі ігри та самостійна рухова діяльність;

- дні та тижні здоров’я;

- індивідуальна робота з фізичного виховання.

4. Участь у проекті «Малі паростки великого спорту», «Дитяча велогонка» в рамках загальноміських заходів.

5. Спеціальні лікувально-профілактичні процедури:

- фітотерапія, вітамінотерапія, ароматерапія, рефлексотерапія;

- звукова гімнастика;

- дихальна гімнастика;

- лікувальна фізкультура;

- масаж та самомасаж;

- психогімнастика;

- «сухий» басейн здоров’я;

- фізіотерапевтичні процедури;

Згідно річного плану роботи проводяться чотири Дні здоров’я ( 1 раз на квартал). З дітьми кожної вікової групи проводять фізкультурні розваги (1-2 рази на місяць). У системі фізичного виховання дітей у ДНЗ чільне місце займають фізкультурні свята. Їх проводять два-три рази на рік для дітей середньої та старшої груп. Раз на тиждень на ранковій прогулянці замість занять з фізичної культури (якщо дозволяють умови) проводять пішохідний перехід за межі дошкільного закладу.

Адміністрацією створені оптимальні умови для якісного проведення занять. Обладнані спортивні зали з усім необхідним інвентарем для розвитку рухових якостей. В ДНЗ міста, в яких немає спортивних залів, заняття по фізичній культурі проводяться у музично-гімнастичному залі (в холодний період року).

У практиці дошкільних закладів нашого міста широко використовуються інноваційні технології, альтернативні авторські програми з нетрадиційними підходами до питань фізичного виховання.

Основою системи фізичного виховання в ДНЗ є руховий режим як сукупність різних засобів та організаційних форм роботи з дітьми в достатньому обсязі, раціонально поєднувати і послідовно використовуваних залежно від віку дітей, місця в режимі дня, тощо. Цьому сприяє розклад занять. В наявності комп’ютерна база даних фізичної підготовленості вихованців навчального закладу.

З метою встановлення рівня засвоєння дітьми основних рухів щорічно два рази на рік (у жовтні і травні місяці) в ДНЗ здійснюється обстеження показників основних рухів дошкільників. При цьому використовуються «Критерії оцінювання стану здоров’я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку», які рекомендовані МОН України.

Відповідно до медико-педагогічного контролю за попередніми медичними обстеженнями спеціалістами визначені фізкультурні групи дітей ДНЗ. З наведених даних видно, що у 2015 році зменшилась кількість дітей ( у % відношенні), які віднесені до основної фізкультурної групи і збільшилася відповідно кількість дітей, які займаються у підготовчій фізкультурній групі. Менший процент дітей, які віднесені до спеціальної групи. Дітей звільнених від занять фізичного виховання немає.

 

2014 рік

Фізкультурні групи Чебу- рашка Сонеч- ко Росин- ка Горо- бинка Зол. рибка Казка Дюймо- вочка Дзві- ночок Попе- люшка %
Основна група 60,6
Підготовча група 38,4
Спеціальна група - - - - - 1,2
Звільнені від фізкультури - - - - - - - - -
Обстежено 1787 (100%)

 

2015 рік

Фізкультурні групи Чебу- рашка Сонеч- ко Росин- ка Горо- бинка Зол. рибка Казка Дюймо- вочка Дзві- ночок Попе- люшка %
Основна група 59,3
Підготовча група 39,6
Спеціальна група - - - - -
Звільнені від фізкультури - - - - - - - - - -
Обстежено 1644 (100%)

 

Показники зведених результатів обстеження фізичного розвитку дошкільників міста станом на травень 2015 свідчать про те, що рухова підготовленість дітей у 2015 році дещо покращилася:

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.01 с.)