ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про виконання міської комплексноїУКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( Друга сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

 

 

Від 01 грудня 2015р.

Про виконання міської комплексної

Програми розвитку фізичної культури

Та спорту на 2014-2018 р.р. у 2015 році

На підставі Закону України «Про фізичну культуру і спорт» №3809 від 24.12.93р., розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року за № 828-р «Про схвалення Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки» та рішення ХІІ сесії Полтавської обласної ради ІV скликання від 29.08.2012 р. «Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 роки», на виконання делегованих повноважень, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, сім’ї та молоді,соціального захисту та охорони здоров’я, законності та правопорядку (протокол №1 від 24.11.2015р), Комсомольська міська рада Полтавської області

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання міської комплексної Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2014-2018р.р. у 2015 році взяти до відома (додається).

2. Відділу фізичної культури та спорту Комсомольської міської ради Полтавської області здійснювати координацію діяльності та контроль за виконанням міської комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2014-2018 роки.

 

 

Міський голова (підписано) Д.Г.Биков

 

 


 

ІНФОРМАЦІЯ

Про виконання міської комплексної Програми розвитку

Фізичної культури та спорту на 2014 - 2018р.р.

У 2015 році

 

Міська комплексна Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2014-2018р.р. затверджена рішенням тридцять дев’ятої сесії шостого скликання від 17.12.2013р.

Програма розроблена на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року за № 828-р «Про схвалення Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки» та рішення ХІІ сесії Полтавської обласної ради ІV скликання від 29.08.2012 р. «Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 роки».

Основна мета Програми полягає у створені необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов для зміцнення здоров’я населення міста засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту та задоволення у поліпшенні здоров’я та духовному розвитку.


Програма передбачає основні напрямки діяльності

1. Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота:

- фізичне виховання в закладах дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної освіти;

- спорт для всіх за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

- масовий спорт сільського населення;

- фізкультурно-оздоровча робота за місцем роботи громадян;

- фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів;

- фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері.

2. Розвиток олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських та

неолімпійських видів спорту:

- дитячий, дитячо-юнацький та резервний спорт;

- спорт вищих досягнень;

- спорт ветеранів.

3. Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту:

- кадрове забезпечення;

- матеріально-технічне забезпечення;
фінансове забезпечення;

- медичне забезпечення;

- інформаційно–пропагандистське забезпечення.

 

Послідовне виконання Програми дасть можливість:

- збільшити кількість населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя;

- удосконалити систему підготовки спортсменів для участі у загальнодержавних та міжнародних змаганнях у складі національних збірних команд України;

- підвищити рівень забезпечення населення сучасними спортивними спорудами (фізкультурно-спортивними об’єктами), покращити стан існуючої матеріально-технічної забезпеченості галузі;

- створити додаткову кількість робочих місць у сфері фізичної культури і спорту, підвищити престижність відповідних професій та удосконалити систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

- запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних груп населення;

- збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, залучення позабюджетних коштів, формування широкої мережі сучасних споруд, фізкультурно-оздоровчих об’єктів для розвитку масової фізичної культури, дитячо-юнацького спорту та спорту вищих досягнень.

 

Організаційно-практичні напрямки міської комплексної Програми розвитку фізичної культури та спорту передбачають змістовну організацію цієї роботи з населенням міста всіх вікових груп.

Приводимо підсумки організації проведення заходів по кожному напрямку міської Програми за 2015 рік.

 

 

Фізичне виховання у закладах дошкільної, загальноосвітньої,

Професійно-технічної освіти

 

Перш за все це організація діяльності направленої на фізичний розвиток дошкільників. Дошкільні навчальні заклади міста Комсомольська відвідують 2465 дітей. В освітній процес в закладах впроваджують наступні форми роботи:

1. Заняття з фізичної культури проводяться згідно з вимогами Базового компонента, а також Базової програми розвитку дитини дошкільного віку:

- 2 рази на тиждень - заняття з фізичної культури в тому числі 1 раз під музичний супровід;

- 3 рази на тиждень - заняття з фізичної культури на свіжому повітрі у вигляді рухливих ігор.

2. Фізкультурно-оздоровчі заходи:

- ранкова гімнастика;

- гімнастика після денного сну;

- фізкультхвилинки;

- фізкультпаузи;

- загартувальні процедури;

3. Різні форми організації рухової активності у повсякденні:

- заняття фізичними вправами на прогулянках;

- фізкультурні свята та розваги;

- дитячий туризм;

- рухливі ігри;

- пішохідні переходи;

- рухливі ігри та самостійна рухова діяльність;

- дні та тижні здоров’я;

- індивідуальна робота з фізичного виховання.

4. Участь у проекті «Малі паростки великого спорту», «Дитяча велогонка» в рамках загальноміських заходів.

5. Спеціальні лікувально-профілактичні процедури:

- фітотерапія, вітамінотерапія, ароматерапія, рефлексотерапія;

- звукова гімнастика;

- дихальна гімнастика;

- лікувальна фізкультура;

- масаж та самомасаж;

- психогімнастика;

- «сухий» басейн здоров’я;

- фізіотерапевтичні процедури;

Згідно річного плану роботи проводяться чотири Дні здоров’я ( 1 раз на квартал). З дітьми кожної вікової групи проводять фізкультурні розваги (1-2 рази на місяць). У системі фізичного виховання дітей у ДНЗ чільне місце займають фізкультурні свята. Їх проводять два-три рази на рік для дітей середньої та старшої груп. Раз на тиждень на ранковій прогулянці замість занять з фізичної культури (якщо дозволяють умови) проводять пішохідний перехід за межі дошкільного закладу.

Адміністрацією створені оптимальні умови для якісного проведення занять. Обладнані спортивні зали з усім необхідним інвентарем для розвитку рухових якостей. В ДНЗ міста, в яких немає спортивних залів, заняття по фізичній культурі проводяться у музично-гімнастичному залі (в холодний період року).

У практиці дошкільних закладів нашого міста широко використовуються інноваційні технології, альтернативні авторські програми з нетрадиційними підходами до питань фізичного виховання.

Основою системи фізичного виховання в ДНЗ є руховий режим як сукупність різних засобів та організаційних форм роботи з дітьми в достатньому обсязі, раціонально поєднувати і послідовно використовуваних залежно від віку дітей, місця в режимі дня, тощо. Цьому сприяє розклад занять. В наявності комп’ютерна база даних фізичної підготовленості вихованців навчального закладу.

З метою встановлення рівня засвоєння дітьми основних рухів щорічно два рази на рік (у жовтні і травні місяці) в ДНЗ здійснюється обстеження показників основних рухів дошкільників. При цьому використовуються «Критерії оцінювання стану здоров’я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку», які рекомендовані МОН України.

Відповідно до медико-педагогічного контролю за попередніми медичними обстеженнями спеціалістами визначені фізкультурні групи дітей ДНЗ. З наведених даних видно, що у 2015 році зменшилась кількість дітей ( у % відношенні), які віднесені до основної фізкультурної групи і збільшилася відповідно кількість дітей, які займаються у підготовчій фізкультурній групі. Менший процент дітей, які віднесені до спеціальної групи. Дітей звільнених від занять фізичного виховання немає.

 

2014 рік

Фізкультурні групи Чебу- рашка Сонеч- ко Росин- ка Горо- бинка Зол. рибка Казка Дюймо- вочка Дзві- ночок Попе- люшка %
Основна група 60,6
Підготовча група 38,4
Спеціальна група - - - - - 1,2
Звільнені від фізкультури - - - - - - - - -
Обстежено 1787 (100%)

 

2015 рік

Фізкультурні групи Чебу- рашка Сонеч- ко Росин- ка Горо- бинка Зол. рибка Казка Дюймо- вочка Дзві- ночок Попе- люшка %
Основна група 59,3
Підготовча група 39,6
Спеціальна група - - - - -
Звільнені від фізкультури - - - - - - - - - -
Обстежено 1644 (100%)

 

Показники зведених результатів обстеження фізичного розвитку дошкільників міста станом на травень 2015 свідчать про те, що рухова підготовленість дітей у 2015 році дещо покращилася:

Р.

№ з/п ДНЗ Фізична готовність до навчання у школі
Високий рівень Середній рівень
К-сть дітей % К-сть дітей %
Сонечко
Горобинка
Казка
Дзвіночок
Дюймовочка
Золота рибка
Росинка 66.5
Чебурашка 56.7
Попелюшка
  Всього 40,7

Р.

№ з/п ДНЗ Фізична готовність до навчання у школі
Високий рівень Середній рівень
К-сть дітей % К-сть дітей %
Сонечко
Горобинка
Казка
Дзвіночок
Дюймовочка
Золота рибка
Росинка
Чебурашка
Попелюшка
    41.8 50.5

З метою запобігання дитячого травматизму на заняттях з фізичної культури в ДНЗ обов’язково присутні не менше двох дорослих (вихователь та помічник вихователя). Під час проведення спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи окрім перерахованих обов’язковим є присутність старшої медсестри (або лікаря-педіатра). Їм на допомогу залучаються батьки та співробітники ДНЗ.

 

Аналізуючи статистичні данні стану фізичного розвитку дітей та молоді у віці 7-18 років треба констатувати, що роботу з фізичного виховання треба обов’язково поліпшувати.

Предмет «фізична культура» викладається в усіх навчальних закладах міста. В кожному додатково введена третя година фізкультури.

На сьогодні науково обґрунтовано та доведено, що для того, щоб забезпечити повноцінний розвиток дитячих організмів необхідно 10-12 годин таких занять щотижня.

Низький рівень рухливості дітей викликає велике занепокоєння. Лише збільшення навчальних годин вирішити це питання не вдається.

Вирішити цю проблему можна, організувавши належним чином позакласну роботу з фізичного виховання та масового спорту в навчальних закладах, залучення до занять в ДЮСШ, збільшення кількості ДЮСШ, організації фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення.

Позакласна робота з фізичного виховання в навчальних закладах міста спрямована на вирішення таких взаємопов’язаних завдань:

- зміцнення здоров’я, загартування, підвищення працездатності учнів;

- розвиток і корекція фізичних і рухових можливостей учнів;

- удосконалення життєво-важливих рухових навичок і вмінь, способів регулярних рухів, застосування їх у різних за складністю умовах;

- формування звичок здорового способу життя, позитивного ставлення до фізичної культури, мотивів і цілей активної рухової активності;

- сприяння засвоєнню необхідного мінімуму знань в галузі гігієни, медицини, фізичної культури та спорту;

- розвиток моральних і вольових якостей, а також естетичне виховання;

- розширення комунікативних можливостей учнів в процесі позакласних занять фізичними вправами.

Важливою умовою ефективності позакласної роботи з фізичного виховання є вибір форм занять фізичними вправами, адекватним функціональним і руховим можливостям дітей.

 

Таблиця

Загальне охоплення учнів

З навчальних закладів міста

 

Навчальний заклад міста Рік ДЮСШ №1 ДЮСШ №2 ДЮСШ №3 ДЮФК Філія Полтавської ДЮСШ «Олімпійські надії» Всього
ЗОШ І-ІІІ ст №1
ЗОШ І-ІІІ ст №2
СЗОШ І-ІІІ ст №3 ім.В.О.Нижниченка
ЗОШ І-ІІІ ст. №4
СЗОШ І-ІІІ №5 ім.Л.І.Бугаєвської
ЗОШ І-ІІІ ст. №6
КПК ім..М.Остроградського -
ВПГУ - -
ПБЛ - - - -

 

 

Щороку серед навчальних закладів відділу освіти міста проводиться міська Спартакіада школярів до програми якої входять змагання з легкоатлетичного кросу, «Старти надій» , «Олімпійське лелеченя», легка атлетика, фестиваль «Нащадки козацької слави».

Крім цього збірні команди шкіл міста приймають участь в 6 видах спорту обласної Спартакіади. В 2014-2015 навчальному році м. Комсомольськ зайняло

3 загальне місце серед 25 районів і місць Полтавської області.

Команди міста Комсомольська успішно виступили в наступних видах спорту:

- боротьба дзюдо – 1 місце;

- плавання – 1 місце;

- шахи –ІІІ місце

- «Олімпійське лелеченя» - 1 місце;

- веслування на б/к – 2 місце;

- старти надій – 1 місце.

Всього: 12 видів програми обласної спартакіади школярів

В цілому організація навчальних занять та позакласної роботи з фізичного виховання в навчальних закладах міста є важливим елементом системного розвитку галузі і важливою складовою процесу повноцінного розвитку дітей та молоді.

 

Спорт для всіх за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення

Показником для спорту вищих досягнень є досягнення наших спортсменів на змаганнях обласного, державного та міжнародного рівнів. Для масового спорту певним критерієм є формування суспільного попиту на здоров’я.

В цьому направленні відділ об’єднує зусилля і координує діяльність разом з відділом освіти, спортивними товариствами, організаціями різних форм власності та громадськими об¢єднаннями на розвиток масового фізкультурно-спортивного руху, пропаганду здорового способу життя, що забезпечує загартування, зміцнення здоров’я населення міста.

Для проведення спортивно-масових заходів серед населення міста надаються необхідні умови, тобто використовуються спортивні споруди, що належать дитячо-юнацьким спортивним школам міста. Це такі споруди, як с/к “Динамо” , с/к “Юність”, яхт-клуб (веслувальна база), тенісні корти, басейн “Нептун”, ігрова зала ДЮСШ№ 3, стрілецький тир, спеціалізовані зали з боротьби дзюдо та боксу, човново-прокатна станція та стадіон «Гірник».

Розпорядок роботи всіх спортивних споруд складено таким чином, що до 1900 годин на них проводяться учбово-тренувальні заняття та позакласна робота, а після 1900 годин та в вихідні дні спортивні споруди використовуються для проведення спортивно-оздоровчих заходів з населенням.

Враховуючи, що спортивні споруди розташовані практично в усіх мікрорайонах міста, загальний рівень охоплення населення до активних занять фізичною культурою становить в місті 32% від загальної кількості населення.

Проведення спортивно-масових заходів здійснюється по слідуючим направленням:

1. Проведення відкритих першостей спортивних відділень ДЮСШ міста (12 олімпійських видів спорту).

2. Проведення першостей з різних видів спорту серед навчальних закладів міста (футбол, баскетбол, легкоатлетичні забіги, “Старти надій”, багатоборство “Дружба”, плавання, кульова стрільба).

3. Проведення чемпіонатів міста серед аматорів по міні-футболу, футболу, баскетболу, волейболу, пляжного волейболу, мотокросу,настільному тенісу.

4. Проведення Спартакіади виробничих колективів ПГЗК (представники більш ніж 25 цехів змагаються з дев¢яти видів спорту). До змагань залучаємо більш 2500 працівників комбінату.

5. Проведення різноманітних спортивних заходів до Дня Перемоги, Дня Міста, Дня фізичної культури та спорту, Дня захисту дитини, Дня Металурга.

6. Проведення змагань з пляжного волейболу (в літній період).

До подальших перспектив значного покрашення матеріальної бази в

цілому та облаштування спортивних майданчиків за місцем проживання

та в місцях масового відпочинку відпрацьовуються слідуючи направлення:

- відділом фізичної культури та спорту надані пропозиції до включення до стратегічного плану розбудови прибережної зони міста Комсомольська облаштування спортивних майданчиків з різних ігрових видів спорту (футбол, волейбол, пляжний волейбол, бадмінтон) та різноманітного тренажерного обладнання;

- в місті триває будівництво критих тенісних кортів (ведення їх і експлуатацію суттєво поліпшить організацію роботи по залученню населення до проведення оздоровчих заходів та спортивних змагань в ФОКє, так як майже 80% його завантаженості припадає на організацію навчально-тренувального процесу відділення тенісу ДЮСШ №1);

В подальшому планується:

- будівництво та облаштування сучасних спортивних майданчиків в

загальноосвітніх закладах міста відділу освіти;

- облаштування двох футбольних майданчиків зі штучним покриттям в

районі Яхт-клубу;

- облаштування сучасним покриттям бігових легкоатлетичних доріжок на

стадіоні «Гірник».

Масовий спорт серед сільського населення

З метою покращення умов для регулярних занять фізичною культурою і масовим спортом різних вікових груп населення села Дмитрівка, чисельність якої складає – 2863 чоловік, в 2013 році за рішенням Дмитрівської сільської ради було створено комунальний заклад центр фізичного здоров’я «Спорт для всіх»

 

Рівень залучення до занять учнів в спортивних секціях та гуртках

у відсотках до загальної кількості учнів навчального закладу села Дмитрівка

 

Рік Загальна кількість учнів Шкільні гуртки Загальна кількість займаючихся % займаючихся від загальної кількості учнів
2014-2015 «Здоров’я» - баскетбол - волейбол - легка атлетика       25,6%
  2015-2016     «Швидше,вище, сильніше»     23,2%

 

 

Фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів

Для поліпшення організаційної та практичної діяльності з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів в місті з 1 листопада 2006 року від обласного центру «Інваспорт» створено філія яку очолює спеціаліст з даного напрямку діяльності.

По даним УПСЗН згідно списків в місті зареєстровано інвалідів до 16 років -182 чол., понад 16 років – 565 чол. , але до занять фізичною культурою та спортом мають фізичну можливість лише 50% .

За 8 років свого існування філія обласного «Інваспорту» залучено до систематичних занять фізичною культурою і спортом 19% від загальної кількості інвалідів з якими працюють чотири тренера-викладача. Також до змагань залучаються діти-інваліди які не займаються у філії обласного центру «Інваспорт». Зареєстровано інвалідів які займаються спортом -56 чоловік і з них

До 16 років – 23 чоловіка

Понад 16 років – 33 чоловіка

 

Рік Вид спорту Кількість займаючихся Дітей до 16 р. Загальна кількість дітей, що стоять на обліку % займаючихся до кількості дітей, що стоять на обліку
2014-15 р Л/атлетика Плавання Н/теніс Гра «Бочча»     19%
2015-2016 Л/атлетика Плавання Н/теніс Гра «Бочча»     14,4%

Виробнича фізична культура та масовий спорт за місцем роботи громадян

На високому рівні поставлена спортивно-масова робота в робітничому колективі ВАТ «Полтавський ГЗК». Щороку проводиться спартакіада з 9 видів спорту, в якій беруть участь у 2015р. - 9 команд з більш ніж 25 цехів комбінату.

Крім того, щороку команда-переможець спартакіади комбінату бере участь у Всеукраїнській спартакіаді також з дев’яти видів спорту.

У кожному цеху комбінату є тренажерні зали, встановлені тенісні столи.

Всі бажаючі працівники комбінату п’ять разів на тиждень відвідують плавальний басейн, міські тренажерні зали, оздоровчі групи.

Вже стало традицією проводити такі змагання:

- кубок на призи профспілкового комітету ВАТ «Полтавський ГЗК»

- кубок на призи Генерального директора комбінату;

- розіграш кубка з футболу серед ветеранів на призи клубу Почесних громадян міста;

- комплексні спортивні змагання серед учнівської молоді та ветеранів спорту міста Комсомольська, присвячених пам’яті Почесного громадянина м. Комсомольська Мартиненко Володимира Петровича.

- матчеві зустрічі з командами гірничо-металургійної промисловості України

В 2009 році започаткована міська Спартакіада серед трудових колективів підприємств та організацій всіх форм власності в якій команда «Полтавського ГЗК» зайняла перше місце. В 2015 році Полтавський ГЗК також приймає участь у міський Спартакіаді серед трудових колективів підприємств та організацій всіх форм власності.

Постійно оновлюється спортивна форма, придбається спортивний інвентар та обладнання.

Напрямок діяльності по розвитку масового спорту на Полтавському ГЗК дозволяє залучити до занять фізичної культурою і спортом щороку понад 3,5 тис. чоловік.

 

 

Розвиток олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських та

неолімпійських видів спорту

В місті працює три дитячо-юнацькі спортивні школи, в яких організовано навчально-тренувальний процес з 12 видів спорту.

Завдання ДЮСШ є: гармонійний розвиток особистості, фізична підготовка, зміцнення здоров’я дітей засобами фізичної культури і спорту, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту.

Всього по ДЮСШ міста в 2015 році 115 навчальних груп: з них:

- підготовка до вищих досягнень – 3 групи;

- спеціалізованої базової підготовки – 2 групи;

- попередньої базової підготовки – 33 групи;

- початкової підготовки – 77 групи;

Кількість займаючихся складає – 1321 учнів.

 

У новому навчальному році заняття з учнями дитячо-юнацьких спортивних шкіл проводить 33 тренерів – викладачів, з яких 27 є штатними тренерами. Серед тренерів 9 мають вищу категорію, 2- першу та 17 – другу категорію.

 

Протягом 2015р. спортсменами міста було виборено чимало призових місць, що характеризують розвиток спорту:

2014р. 2015р.

Переможці та призери (область) 350 чол. 684 чол.

Переможці та призери (Україна) 201 чол. 185 чол.

Виконання «Майстер спорту» 4 чол. 2 чол.

 

В склад збірних команд України (основний, кандидати та резерв) входить 28 вихованців ДЮСШ міста.

В місті проводяться змагання національного рівня:

- Національний турнір пам’яті Л.І.Бугаєвської з дзюдо;

- Чемпіонат України з триатлону;

- Чемпіонат України з футболу ( І ліга) - « Гірник-спорт»

- Всеукраїнський турнір пам’яті В.О.Кікотя з дзюдо;

- Всеукраїнський турнір з тенісу «Ferrexpo»;

- Всеукраїнські змагання з пляжного волейболу «Кенгуру -2015»;

- Чемпіонат України з веслування на човнах «Дракон»;

- Всеукраїнський юнацький турнір з бадмінтону пам’яті П.С.Севастьянова;

- Фінальні обласні змагання «Олімпійське лелеченя».

Створені базові засади, за котрих в місті щорічно проводяться змагання обласного рівня з таких видів спорту, як кульова стрільба, теніс, плавання, бадмінтон, дзюдо, шахи, триатлон, бокс, веслування, футбол, пауерліфтинг.

Практично всі спортивні споруди ДЮСШ міста підготовлені до початку 2015-2016 навчального року. На подальше проводиться планування необхідних капітальних і поточних ремонтів приміщень фізкультурно - спортивних об’єктів, їх дообладнання з метою створення якісних умов для проведення навчально-тренувальних занять та надання послуг населення міста засобами фізичної культури і спорту.

В 2015 році активно проводилася робота в питанні сприяння формуванню та діяльності системи спортивних клубів різних організаційно-правових форм, які входять до складу місцевих та обласних осередків федерацій, громадських об’єднань з видів спорту з усіма суб’єктами господарювання, що впроваджують в своїй діяльності фізкультурну та спортивну діяльність. Відділом фізичної культури та спорту укладені договори співпраці, в яких обумовлено обов’язкове отримання ліцензії на право проведення тренувальних занять.

 

Спорткомплекс «Динамо»

Рік   Вид спорту Кількість займаючихся ( по видах спорту)   Загальна кількість дітей  
Силові види спорту   Атлетична гімнастика    

 

Федерація Полтавського обласного осередку Годзю-рю карате-до

 

Рік   Вид спорту Кількість займаючихся ( по видах спорту)   Загальна кількість дітей
Окінавське годзю-рю Карате-до

 

 

Спортивний клуб «Сила і грація»

 

Рік   Вид спорту Кількість займаючихся ( по видах спорту)   Загальна кількість дітей
Фітнес

 

 

Фітнес клуб «Олімп»

Рік Вид спорту Кількість займаючихся   Загальна кількість дітей (до 18 років)
Фітнес

Футбольний клуб «Гірник-Спорт»

Рік Вид спорту Кількість займаючихся   Загальна кількість дітей (до 18 років)
2015-2016 Футбол

Федерація Полтавського обласного осередку по Фрі-файту

Рік Вид спорту Кількість займаючихся   Загальна кількість дітей (до 18 років)
Фрі-файт

Громадська організація «Фітнес клуб»

Рік Вид спорту Кількість займаючихся   Загальна кількість дітей (до 18 років)
Фітнес

Спортивний клуб «Еталон»

Рік Вид спорту Кількість займаючихся   Загальна кількість дітей (до 18 років)
Фітнес Пауерліфтинг

Спортивний клуб «Фітенерджі»

Рік Вид спорту Кількість займаючихся   Загальна кількість дітей (до 18 років)
Фітнес

Фітнес клуб «Форма»

Рік Вид спорту Кількість займаючихся   Загальна кількість дітей (до 18 років)
Фітнес -

Спортивний клуб «Аеробіка +»

Рік Вид спорту Кількість займаючихся   Загальна кількість дітей (до 18 років)
Фітнес

Центр дитячого розвитку «Елефан»

Рік Вид спорту Кількість займаючихся   Загальна кількість дітей (до 18 років)
Загальна фізична підготовка

Футбольний клуб «Фламінго»

Рік Вид спорту Кількість займаючихся   Загальна кількість дітей (до 18 років)
2015-2016 Футбол

Спорт ветеранів

На протязі 2015 року в місті проводилися спортивно-масові заходи в яких ветерани фізичної культури і спорту нашого міста приймали активну участь:

- розіграш кубку з футболу серед ветеранів на призи клубу Почесних

громадян міста;

- комплексні спортивні змагання серед учнівської молоді та ветеранів спорту міста Комсомольська, присвячених пам’яті Почесного громадянина м. Комсомольська Мартиненко Володимира Петровича з таких видів, як футбол, настільний теніс, плавання, баскетбол та інші.

Також команда ветеранів від міста Комсомольська приймає участь в обласній Спартакіаді серед ветеранів фізичної культури і спорту до програми якої включені такі види спорту, як міні-футбол, настільний теніс, волейбол (жінки та чоловіки). На протязі 3 років команда ветеранів міста Комсомольська посідає призове загальнокомандне місце серед 7 команд Полтавської області.

Матеріально-технічне забезпечення

Одним з основних напрямків виконання Програми було визначено створення системи матеріальної-технічного забезпечення розвитку фізичної культури та спорту.

Практично всі заходи щодо виконання даного напрямку виконано. Координувалися та об’єднувалися зусилля виконкому Комсомольської міської ради, адміністрації ПГЗК, відділом освіти міськвиконкому, громадськими об’єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивними товариствами та спортивними федераціями міста.

За останній період:

- введено в експлуатацію стадіон «Гірник»;

- облаштовані 2 футбольних майданчики в оздоровчій зоні (Яхт-клуб);

- встановлені 4 майданчики загально-фізичної підготовки на територіях СЗОШ №1, Гімназії ім. В.О.Нижниченка, НВК ім. Л.І. Бугаєвської та в мікрорайоні Піддубне.

- облаштований спортивно-оздоровчий комплекс в мікрорайоні Піддубне (футбольний та волейбольний майданчик, тенісні корти);

- проведені капітальні ремонт (фарбування, встановлення пластикових вікон) в спортивних залах ЗОШ міста;

- облаштований ігровий майданчик для пляжного волейболу (р-н готелю «Славутич»;

- проведений капітальний ремонт першого поверху спортивного комплексу «Динамо» та встановлено табло в ігровому залі;

- проведені роботи по заміні даху басейну «Нептун», монтажу нової системи вентиляції та капітального ремонту ванни басейну;

- проведені косметичні ремонти спортивних споруд, що стоять на балансі ДЮСШ міста;

- в усіх мікрорайонах міста встановлені дитячі ігрові майданчики (за програмою депутатської групи Комсомольської міської ради «За розвиток Комсомольська»);

- продовжується завершення будівництва критих тенісних кортів;

- облаштовані сучасні спортивні комплекси (футбольне поле зі штучним покриттям та сучасні майданчики для волейболу та баскетболу) в СЗОШ І-ІІІ ступенів №3 ім. В.О.Нижниченка та ЗОШ №6.

В подальшому планується виконати проектні роботи по будівництву в місті веслувального каналу, облаштування сучасних спортивних майданчиків з ігрових видів спорту в інших навчальних закладах міста.

 

Основні проблемні питання для вирішення у 2016 році:

- недостатній рівень пропаганди здорового способу життя, фізичного виховання та спорту, мала питома вага людей, які займаються фізичною культурою;

- недостатня кількість спортивних споруд на рівні сучасних вимог, особливо для розташування глядачів;

- обмеженість обсягів фінансування галузі фізичної культури та спорту;

- недосконале законодавство України та нормативно-правові акти, які забезпечують стабільність джерел фінансування та утримання і використання матеріально-спортивної бази ДЮСШ;

 

Завдання на 2016 рік:

- сприяння збільшенню чисельності колективів фізичної культури та спортивних клубів у навчально-виховній та виробничій сферах;

- забезпечення функціонування міських центрів «Спорт для всіх» та «Інваспорт» ;

- сприяння збільшенню кількості населення, в першу чергу дітей та підлітків, які займаються фізичною культурою та спортом в ДЮСШ і спортивних гуртках учбових закладів міста;

- забезпечення на рівні сучасних вимог підготовку спортсменів міста для участі в змаганнях обласного, державного та міжнародного рівнів;

- створення умов для збереження та розвитку матеріально-технічної бази у сфері фізичної культури і спорту, виконання обласної та міської Програми будівництва та реконструкції спортивної бази;

- поширення форм реабілітаційної роботи серед інвалідів засобами фізичної культури та спорту;

 

Основні заходи, реалізація яких дасть змогу досягти визначених на 2016 рік цілей:

- провести міські багатоетапні змагання серед спортивних клубів навчальних закладів, підприємств, організацій;

- залучити позабюджетні кошти для підготовки спортсменів –олімпійців, будівництва та реконструкції спортивних споруд міста;

- забезпечити продовження будівництва та реконструкції спортивних о

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.05 с.)