РОЗДІЛ ІІІ ІНДИВІДУАЛЬНО-ІНТЕГРАЛЬНА КАРТА ОСОБИСТОСТІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ ІІІ ІНДИВІДУАЛЬНО-ІНТЕГРАЛЬНА КАРТА ОСОБИСТОСТІЕТИМОЛОГІЯ імені……………………………………………………………......

ТИП ОСОБИСТОСТІ_________________________________________________

ЗОДІАКАЛЬНИЙ (і) знак(и)………………………………………………….........

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ______НАЯВНА_______________________________________НЕОБХІДНА__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ТВОРЧІ ОСОБЛИВОСТІ (здібності)

……РЕАЛЬНІ…………………………………………………БАЖАНІ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ГРОМАДЯНСЬКО-ГРОМАДСЬКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ

……НАЯВНІ…………………………………………………ПОТРІБНІ…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ГУМАННО-МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ РИСИ

……ДІЙСНІ…………………………………………НЕОБХІДНІ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,................................................................................

ДЛЯ РОЗРОБКИ (посилення) ІМІДЖУ в ПРОЕКТІ буде ЗАСТОСОВАНО новітню ЕКСКЛЮЗИВНО КОНФІДЕНЦІЙНУ- ТЕХНОЛОГІЮ(Ї) доктора філософії, академіка Валентина В. БУГРИМА «ЕФЕКТИВНІ КОЛОІМІДЖМЕЙКІНГОВІ МАТРИЦІ»

УЗАГАЛЬНЕНЕ ІМІДЖ-КОЛО БУГРИМА В.В. як ефективно-технологічна конструкторська база

 

 
 

 


РОЗДІЛ ІV ГАБІТАРНИЙ ІМІДЖ-КОМПЛЕКС

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

НАЯВНІСТЬ…………………………..………………ФОРМОВАНІСТЬ…………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..

ПЕРСОНОЛОГІЯ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ВІЗАЖ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………ЗАЧІСКА……...………………………………......

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………

ОДЯГ, Стиль ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

АКСЕСУАРИ
………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ФІГУРА

........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ПОСТАВА

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Інше (Атрибутика, Косметика)…………………………………….

..……………………………………………………………………………………................................................................................................................

…………………………………………………………………………………

............................................................................................................................

РОЗДІЛ У ВЕРБАЛЬНИЙ ІМІДЖ-КОМПЛЕКС

МОВНИЙ СЛОВНИК (лексика)

НАЯВНІСТЬ ФОРМОВАНІСТЬ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ІНДИВІДУАЛЬНО-МОВЛЕННЄВІ ОСОБЛИВОСТІ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ЗМІСТОВНІСТЬ і ДОКАЗОВІСТЬ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

МОВЛЕННЄВА СИСТЕМА

Специфікація ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................

Продуктивність

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................……

Миттєвість

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................……..........................................................................................................................

Довільність

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Трансльованість

…………………………………………………………………………………

...............................................................................................................………………………………………………………………………………………

Культурна обумовленість............................……………………………….

.................................................................................................................................................................................................................................................................

ІНШЕ………………………………………………………………………………….........................................................................................................................

ОСНОВНА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА з КУРСУ "ІМІДЖОЛОГІЯ"

Викладач - Валентин В. БУГРИМ, доцент ІЖ, кафедра РЗГ;

Доктор філософії, академік.

Київ - 2000-2005/06/07/08/09/10-12/13.

Персональний сайт-видання (ПСВ): www.bugrym.com (Банер «Іміджмейкінг»)

 

1. Бугрим В. В. Понятие и специфика имиджа/Тезисы научно-практической конференции факультета журналистики.-Л.:ЛГУ, 1989.- С.16.

2. Бугрим В.В., Мащенко І.Г. Телебачення прямого ефіру/Навчальний посібник//Рекомендовано Міністерством освіти України для ВНЗ.- К.: Либідь, 1991.- 200с.

3. Бугрим В.В. Імідж чи образ? А може уявлення про..?//Публіцистика і політика.- К., 2000.-С.57-67.

4. Бугрим В.В. Журналіст на телеекрані.-К.: Інститут ж-ки, 2000. – 52 с.

5. Бугрим В. В. Іміджологія: Навчально-методичний комплекс дисципліни/Програми, лекції, модулі, матриці, тести [Електронний ресурс] Режим доступу:www.bugrym.com/publicatios.htm.-2002.

6. Бугрим В.В. Іміджмейкінг або практична іміджологія//Диск-посібник: іміджмейкерські технології, матриці, розробки, практикуми, проекти.-К.: Bugrym.com, 2005.-500 с.

7. Бугрим В.В. Коментар нового іміджу журналіста [Електронний ресурс] Режим доступу: http://community.livejournal.com/love_pozitiv/65948.html?view=273564#t273564 .-2006.-16 лютого.

8. Бугрим В.О выборах российского Президента и Б.Н.Ельцине [Електронний ресурс] Режим доступу: http://newsforums.bbc.co.uk/ws/thread.jspa?sortBy=1&threadID=6129&start=210&tstart=0&#paginator.-2007.

9. Бугрим В.В. Комунікативно-технологічні матриці побудови ефективного іміджу//Наукові записки Інституту журналістики.-К.: Інститут журналістики, 2007. – Т. 28.- С. 33-42.

10. Бугрим В.В. Креатив у рекламі:Навчальний посібник.-К.:ВПЦ «Київський університет», 2012. 303 с.

11. Бугрим В.В. Мас-медійна реклама:специфіка, типологія, креатив (теоретико-прикладні аспекти)/Автореферат на здоб. наукового ступеня доктора філософії.-.К., 2013.- 99 с.

12. Браун Л.Имидж - путь к успеху.- СПб, 1996.

13. Гуревич П.С. Приключения имиджа: Типология телевизионного образа и парадоксы его восприятия.- М.: Искусство, 1991.- 221с.

14. Данильчук Л.А. Основы имиджа и этикета: Учебное пособие.-К.: Кондор, 2004.-234 с.

15. Іванов В.Ф., Бугрим В.В., Башук А.І.[та інші] Основи реклами і зв’язків із громадськістю: підручник/ За ред. В.Ф.Іванова, В.В.Різуна.- К.: ВПЦ «Київський університет», 2011.- 431 с.

16. Иванян Э. От Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша: Белый дом и пресса.- М., 1991.

17. Имидж лидера. Психологическое пособие для политиков.- М., 1994.

18. Маценко В.Ф. Имидж: психология создания. – К.: НИКА-Центр, 2002. -112с.

19. Махний Н. Фейсбилдинг, или кое-что ещё о строительстве лица.- Чернигов.- 1995.

20. Мельник Г. Mass-Media: психологические процессы и эффекты.- СПб., 1999.

21. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания/ Перевод с англ.- М., 1996.

22. Пиз А.Язык телодвижений/Перевод с англ.- Н.Новгород, 1995.

23. Почепцов Г.Г.Имидж: от фараонов до президентов.- К., 1999.

24. Почепцов Г.Г.Имиджелогия.- М.: Рефл.-бук, К.: Ваклер- 2001.- 704с.

25. Спиллейн М.Создайте свой имидж. Руководство для женщин.- М., 1996.

26. Спиллейн М.Создайте свой имидж. Руководство для мужчин.- М., 1996.

27. Техника дезинформации и обмана.- М., 1978.

28. Станіславский К. С.Робота актора над собою/Ч.1-2.-К.:Мистецтво, 1953

29. Фурсенко А. Президенты и политика США 70-е годы.- Л., 1989.

30. Хоран Дж.Нужный образ: Роман/Перевод с англ.- Н. Новгород: Флокс, 1993.- 528с.

31. Bruce B.Images of power. How the image makers shape our leaders.- London, 1992.

32. Jefkins F.Public relations.- London, 1994.

33. Kunczik M. Images of Nations & International Public Relations.- Mahwah.N.J., 1997

34. Sampson E. The image factor. A guide to effective self-presentation for enhancement.- London,1994.

 

35. Додаткова рекомендована література:

36. Браун Д.Точка обмана/Пер. с англ.-М.:АЗТ"Транзиткнига", 2005.-508 с.

37. Костюков А. Восстановление президента//Общая газета.-1995.- № 29.

38. Радышевский Л.Как упаковать президента США//Московские новости.-1994.-№1.

39. Хофф Р.Я вижу вас голыми. Как подготовиться к презентации и с блеском её провести.-М., 1996.

40. Цуладзе А.Формирование имиджа политика в России.- М., 1999.

41. Шепель В.М.Имиджелогия: Секреты личного обаяния.- М., 1994.

42. Юнг К.Г.Психологические типы.- М., 1996.

43. 100 найкращих образів української міфології.-К.:Орфей, 2002.-448с.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ:

 

44.Бугрим В.В. Іміджологія: навчально-методичний комплекс/програми, лекції, практикуми.- Персональний сайт-видання [Електронний ресурс] Режим доступу: www.bugrym.com/publicatios.htm

45.Іміджеві каталоги Асамблеї ділових кіл України.- www.leader-21.com

46.Имиджелогия: Книжный интернет-магазин.- ww.shop.e-katerina.biz/book.php?t=135957&go=38 (16 КБ)

47.Имиджелогия [Електронний ресурс] Режим доступу: www.books.econprofi.ru/binfo.asp?ch=1&cod=135957&up=9 (13 КБ)

48.Имиджелогия: Секреты личного обаяния/Каталог книг[Електронний ресурс] Режим доступу:cepl-book.net/cat.asp?c=185&cfrom=11&o=25822 (26 КБ)Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.013 с.)