Кримінальні, адміністративні, цивільно-правові, дисциплінарні – цеМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кримінальні, адміністративні, цивільно-правові, дисциплінарні – це65.1. аспекти корупції;

65.2. корупційні діяння;

65.3. форми корупції;

65.4. корупційні методи.

66. Згідно закону України недобросовісна конкуренція – це:

66.1. будь-який акт конкуренції, який не сумісний із чесними звичками в промислових і торгових домах;

66.2. будь-які дії у конкуренції, які не відповідають правилам, торговим або іншим чесним звичкам у підприємницькій діяльності;

66.3. порушення правил економічної гри, та використовуються різних нечесних методів;

66.4. всі відповіді вірні.

67. Що не відноситься до здійснення недобросовісної конкуренції через кримінальні елементи:

67.1. передавання партнерами інформації щодо клієнтів;

67.2. встановлення кримінальними елементами контролю над діяльністю організації;

67.3. залякування партнерів, акціонерів та клієнтів організації;

67.4. створення кримінальними елементами штучних перешкод у діяльності організації.

68. Економічна система та національні економічні інтереси – це:

68.1. об’єкти економічної безпеки держави;

68.2. механізми забезпечення економічної безпеки держави;

68.3. суб’єкти економічної безпеки держави;

68.4. засоби забезпечення економічної безпеки.

69. Діяльність суб’єктів забезпечення економічної безпеки ґрунтується на таких принципах:

69.1. послідовності;

69.2. компетентності;

69.3. адекватності;

69.4. всі відповіді вірні.

70. Для економічної системи, яка функціонує на ринкових засадах обов’язковими взаємопов’язаними елементами її механізму є:

70.1. домінування приватної власності;

70.2. свобода підприємництва;

70.3. обмежена роль держави;

70.4. всі відповіді вірні.

71. Система економічної безпекивключає такі складові елементи:

71.1. суб’єкти безпеки;

71.2. об’єкти безпеки;

71.3. механізм забезпечення безпеки;

71.4. всі відповіді вірні.

Суб’єкт тіньової економіки – це

72.1. фізична або юридична особа, яка не бере участь у тіньовій економічній діяльності;

72.2. фізична або юридична особа, яка безпосередньо або опосередковано бере участь у тіньовій економічній діяльності;

72.3. фізична або юридична особа, яка безпосередньо або опосередковано не бере участі у тіньовій економічній діяльності;

72.4. фізична або юридична особа, яка безпосередньо бере участь у тіньовій економічній діяльності.

73. Діяльність домогосподарств, що виготовляють та споживають товари чи послуги власного виробництва для власних потреб чи потреб членів своєї сім’ї це:

73.1. неофіційний сектор тіньової економіка;

73.2. іллегальний сектор тіньової економіки;

73.3. кримінальний сектор тіньової економіки;

73.4. фіктивний сектор тіньової економіки.

74. Все, що виготовляється у тіньовій економіці враховується у ВВП:

74.1. враховується;

74.2. частково;

74.3. не враховується;

74.4. враховуються лише товари, а не послуги.

В Російській імперії у 1881р. в державних документах термін «державна безпека» ототожнювався

75.1. з спокійним станом духу людини, яка вважає себе захищеною від будь-якої небезпеки;

75.2. з діяльністю поліції, яка захищала індивіда від небажаних зовнішніх впливів;

75.3. з поняттям «громадська безпека» ;

75.4. з поняттям «охорони громадської безпеки» як діяльності розшукових органів, спрямованих на боротьбу з державними злочинами;

75.5. з поняттям «революційний порядок».

76. Під «безпекою» розуміють:

76.1. діяльність людей, суспільства, держави, світового співтовариства народів щодо виявлення (вивчення), запобігання, послаблення, усунення (ліквідації) і відвернення загрози, здатної загубити їх, позбавити матеріальних і духовних цінностей завдати невідшкодованих збитків, заблокувати шляхи для прогресивного розвитку; конкретний стан і ступінь захищеності будь-якого суб'єкта та його спроможність протистояти змінам умов існування;

76.2. система, до якої входять економічна, військова, екологічна, політична, інформаційна та інші види безпеки як підсистеми, що у водночас також є системами;

76.3. конкурентоспроможна, соціально-орієнтована ринкова економіка та забезпечення постійного зростання рівня життя і добробуту населення;

76.4. забезпечення екологічно та технічно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, збереження навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів.

Індикатори економічної безпеки у виробничій сфері показують

77.1. обсяги виробництва в державі тобто валовий внутрішній продукт (ВВП);

77.2. реальний стан і можливості впливати на розвиток економіки;

77.3. питому вагу щодо мінімальної збалансованості структури виробництва;

77.4. раціональну структуру споживання паливно-енергетичних ресурсів.

78. Засоби це

78.1. відправні положення, свого роду компас, за яким потрібно звіряти свої рішення під час вибору засобів та формування заходів щодо забезпечення економічної безпеки;

78.2. це можливості, які можуть бути використанні суб’єктом в протидії загрозам чи небезпеці;

78.3. види діяльності, які випливають із предмету економічної безпеки і виконуються суб’єктами безпеки та тими силами, які ними залучені.

Тіньова економіка — це

79.1. економічна діяльність, яка з будь-яких причин не враховується офіційною статистикою і не потрапляє до валового національного продукту, або економічна діяльність, яка не враховується і не контролюється офіційними державними органами, а також діяльність спрямована на отримання доходу шляхом порушення чинного законодавства;

79.2. високодохідна легальна сфера діяльності, норма прибутку від якої компенсує окремим громадянам (або групі людей) матеріальні витрати та моральні збитки від ризику, що виникає під час її здійснення, лише в межах закону;

79.3. засіб долання наслідків кризи на її чинник та засіб соціального самозахисту.

80. Суб’єктами корупційних дій згідно з Законом України «Про боротьбу з корупцією» є:

80.1. юридичні особи;

80.2. приватні підприємці;

80.3. голови місцевих Рад;

80.4. домогосподарства.

81. Аспект корупції пов’язаний із здійсненням публічної влади у всіх сферах соціального життя:

81.1. політичний;

81.2. соціальний;

81.3. економічний;

81.4. правовий.

82. Недобросовісна конкуренція – це:

82.1. будь-який акт конкуренції, який не сумісний із чесними звичками в промислових і торгових домах;

82.2. будь-які дії у конкуренції, які не відповідають правилам, торговим або іншим чесним звичкам у підприємницькій діяльності;

82.3. порушення правил економічної гри, та використовуються різних нечесних методів;

82.4. всі відповіді вірні.

83. Інформація, економічні досягнення, можливості та імідж конкурента – це:

83.1. суб’єкти недобросовісної конкуренції;

83.2. способи недобросовісної конкуренції;

83.3. об’єкти недобросовісної конкуренції;

83.4. механізм недобросовісної конкуренції.

84. Суб’єкти недобросовісної конкуренції для реалізації своїх намірів не залучають:

84.1. клієнтів;

84.2. конкурентів;

84.3. партнерів;

84.4. кримінальні елементи.

85. Незвична поведінка партнерів та клієнтів, зміни у поведінці персоналу організації, непрогнозовані зміни в діяльності організації – це:

85.1. суб’єкти недобросовісної конкуренції;

85.2. способи недобросовісної конкуренції;

85.3. об’єкти недобросовісної конкуренції;

85.4. ознаки недобросовісної конкуренції.

86. Національні економічні інтереси – це:

86.1. інтереси, якими країна не повинна поступатися, а для їх забезпечення може йти на розумні компроміси;

86.2. усвідомлені потреби, виражені в якісній чи кількісній формі, задоволення яких є необхідним для функціонування держави;

86.3. система спеціальних функцій, засобів та принципів, які виконуються і застосовуються силами безпеки;

86.4. це моніторинг діяльності учасників ринку з метою виявлення порушень законодавства.

87. Механізм забезпечення економічної безпеки держави – це:

87.1. стема спеціальних функцій, засобів та принципів, які виконуються і застосовуються силами безпеки;

87.2. інтереси, якими країна не повинна поступатися, а для їх забезпечення може йти на розумні компроміси;

87.3. усвідомлені потреби, виражені в якісній чи кількісній формі, задоволення яких є необхідним для функціонування держави;

87.4. це моніторинг діяльності учасників ринку з метою виявлення порушень законодавства).

88. Створення необхідних умов для реалізації національних економічних інтересів – це:

88.1. тактика системи економічної безпеки держави;

88.2. мета системи економічної безпеки держави;

88.3. стратегія системи економічної безпеки держави;

88.4. функція системи економічної безпеки держави.

Економічна безпека – це

89.1. стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства та держави від внутрішніх та зовнішніх загроз;

89.2. усвідомлені потреби, задоволення яких є життєво необхідними для функціонування системи;

89.3. деструктивні граничні зміни в соціально-економічній системі, викликані реальними втратами, пов’язаними з реалізацією загрози;

89.4. індикатор, який сигналізує, з одного боку про зону безпеки, а з іншого – про розвиток небезпеки.

90. Усвідомлені потреби, задоволення яких є життєво необхідними для функціонування системи це:

90.1. економічні інтереси;

90.2. граничний показник;

90.3. економічна безпека;

90.4. економічна небезпека.

91. Держава, первинні ланки господарювання, домогосподарства відносяться до:

91.1. механізмів економічної безпеки;

91.2. об’єктів економічної безпеки;

91.3. суб’єктів економічної безпеки;

91.4. системи економічної безпеки.

92. Що з переліченого відноситься до суб’єктів “тіньової” економіки:

92.1. кримінальні авторитети;

92.2. тіньовики - господарники;

92.3. наймані працівники;

92.4. всі відповіді вірні.

93. Незаконне виробництво та продаж легальних товарів чи послуг без їх документального супроводження та/або реєстрації підприємств це:

93.1. неофіційний сектор тіньової економіка;

93.2. іллегальний сектор тіньової економіки;

93.3. кримінальний сектор тіньової економіки;

93.4. фіктивний сектор тіньової економіки.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.016 с.)