Методичні вказівки до виконання задачі 1Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні вказівки до виконання задачі 1 

1. Визначте ступінь шкідливості факторів виробничого середовища та важкості праці в балах (від 1 до 3) за гігієнічною класифікацією праці (Додаток 1).

 

 

2. Визначте кількість балів по кожному фактору умов праці за формулою

Хфак =Хст х Т

 

де Хст — ступінь шкідливості фактора, або важкості

Т — відношення часу дії даного фактора до тривалості зміни.

 

При цьому для оцінки впливу даного фактора на умови враховується час його дії протягом зміни.

 

 

3. Визначте фактичний стан умов праці на робочому місці з обліком всіх елементів умов праці за формулою ∑Хфак =Х1 + Х2 +...+ Хn

 

 

4. Визначте категорію важкості і розмір доплат за несприятливі умови на робочому місці за табл.2

 

До змісту

Таблиця 2

  Категорія важкості праці Х фак, бал. Розмір доплати до тарифної ставки
Шкідливі і важкі умови І III До2х 2.1—4.0 4.1—6.0
Особливо шкідливі та особливо важкі умови IV V VI 6.1—8.0 8.1—10.0 понад 10

 

 

Приклад розрахунку

( варіант 26 )

 

На робочому місці на робітника впливають такі елементи умов праці:

 

Елементи умов праці Норма Фактична величина Термін дії протя - гом зміни, хвилин
Шкідливі хімічні речовини 2 клас небезпеки, мг/м3      
Шум, дБ
Вібрація
Температура, °С
Важкість праці Динамічна робота: Маса піднімання вантажу, кг (жіноча праця)              
Робоча поза в нахиленому стані, хвилин      

 

 

1 Визначаємо ступінь шкідливості факторів виробничого середовища та важкості праці в балах (від 1 до 3) за гігієнічною класифікацією праці (Додаток 3)

До змісту

 

2 Визначаємо фактичний стан умов праці на робочому місці з обліком гігієнічної класифікації праці та часу праці у вказаних вище умов праці

протягом робочої зміни (480 хвилин) за факторам виробничого середовища.

 

Шкідливі хімічні речовини:

 

Х1фак = 2 бали х 480= 2 бали

Шум:

Х2фак = 2 бали х 360= 1,5 бали

 

Вібрація

Х3фак = 2 бали х 480= 2 бали

 

Температура

Х4фак = 1 бал х 450= 1 бал

Важкість праці

Х5фак = 1 бал х 240= 0,5 бали

Робоча поза Х6фак = 1 бал

 

3 Визначаємо фактичний стан умов праці на робочому місці з обліком усіх елементів умов праці

∑Хфак = 2+1,5+2+1+0,5+1=8 балів

 

4 Визначаємо категорію важкості і розмір доплат за несприятливі умови на робочому місці по табл.2. У даному випадку категорія важкості праці –

IV – особливо шкідливі та особливо важкі умови праці, розмір доплати становить - 16% тарифної ставки.

 

До змісту

 

Виконуйте задачу 2 після вивчення тем розділу 1 «Правові та організаційні питання з охорони праці ». Вихідні дані у таблиці 3

 

ЗАДАЧА 1

Умова задачі: Розрахувати чисельність служби охорони праці на підприємствах .

Таблиця 3 - Вихідні дані:

 

Варіант Підприєм-ства Середньоспискова чисельність працівників підприємства, чол. 3 них
          працюють у шкідливих умовах, чол. працюють з підвищеною небезпекою, чол. (підлягають щорічній атестації з питань охорони праці)
А
Б
В
Г
D ---
С ---
А 1
Б 1
В 1
Г 1
D 1
С 1
А 2
Б 2
В 2
Г 2
D 2
С 3
А 3
Б 3
В 3
Г 3
D 3
С 3
А 4
Б 4

 

Ефективний річний фонд робочого часу спеціалістів з охорони праці 1820 год.

 

До змісту

 

Методичні вказівки до задачі 1

 

1. Запишіть вихідні дані свого варіанту з таблиці 3.

2. Розрахуйте чисельність працівників служби охорони праці на підприємстві

 

Розрахунок чисельності працівників служб охорони праці на підприємствах здійснюється за формулою:

М1 = 2 + ( Рср ∙ Кв ) / Ф, ( 1 )

де М1 — чисельний склад служби охорони праці на підприємстві;

Рср — середньосписочна чисельність працівників підпри­ємства;

Ф — ефективний річний фонд робочого часу спеціалістів з охорони праці, що дорівнює 1820 годинам і враховує втрати ро­бочого часу на можливі хвороби, відпустку тощо.

 

Кв — коефіцієнт, що враховує шкідливість та небезпечність виробництва:

 

Кв = ( Рв + Рд ) / Рср, ( 2 )

 

 

де Рв — чисельність тих, які працюють з шкідливими речовинами незалежно від рівня їх концентрації;

Рд — чисельність людей, які працюють на роботах підвищеної небезпеки (що підлягають щорічній атестації з охорони праці).

 

3. Зробіть висновок.

 

 

До змісту

 

Таблиця варіантів домашніх завдань

 

Таблиця 4 - Контрольні питання і задачі

 

Номер варіанта Номери контрольних питань Номер варіанта задач № 1,2

 

До змісту

 

ДОДАТКИ

 

Додаток 1

ВИТЯГИ З НПАОП

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.01 с.)