ТОП 10:

Методи і моделі аналізу фінансових інвестицій. 

Фінансові інвестиції передбачають одержання прибутків від вкладення капіталу в цінні папери - облігації, акції, паї тощо.

При формуванні портфелю фінансових інвестицій (купівлі або продажу цінних паперів) підприємству необхідно, насамперед, проаналізувати співвідношення таких основних характеристик як доходність і рівень ризику (ризик неотримання доходів, які очікують отримати від інвестиційного портфелю, що є наслідком невизначеності доходів від цінних паперів, які його складають).

Фінансові інвестиції характеризуються такими показниками:

- ринкова ціна (ринкова вартість)

- внутрішня (теоретична або розрахункова) вартість

- рівень доходності (або інші назвинорма прибутку, прибутковість)

Ринкова ціна - це задекларований показник, що об'єктивно існує на ринку. Вартість цінного паперу відображається у відповідних котируваннях і називається курсовою ціною. У будь-який момент часу на ринку існує тільки одна ціна для певного фінансового інструменту.

Внутрішня вартість фінансової інвестиції - це розрахунковий показник, а тому він залежить від тієї аналітичної моделі, на базі якої проводяться обчислення. Внаслідок цього в будь-який момент часу цінний папір може мати декілька значень внутрішньої вартості, а їх кількість теоретично дорівнює кількості учасників ринку, які користуються різними моделями. Отже, оцінка внутрішньої вартості є певним чином суб'єктивною.

У процесі аналізу співвідношення ринкової ціни та внутрішньої вартості визначається доцільність тих чи інших управлінських рішень щодо конкретного цінного паперу.

 

Оцінка ефективності операцій з акціями

Передбачає визначення: ставки дивідендів, ринкової вартості акцій та показників прибутковості.

1. Ставка дивідендів по акції:

D - сума річних дивідендів;

N - номінальна вартість акції, тобто та, що встановлюється при її випуску.

2. Визначення ринкової вартості акції (ціни за якою акція вільно продається і купується на ринку).

Розрахунок здійснюється на основі моделі Гордона трьома способами.

2.1. Якщо приріст дивідендів відсутній (приріст g = 0):

- поточний дивіденд (той, що виплачується у цьому році);

r – необхідна ставка доходу, коефіцієнт.

 

2.2. Якщо приріст дивідендів стабільний (темп приросту дивідендів g = conct):

- дивіденд у найближчому періоді.

 

2.3. Якщо дивіденди змінюються нерівномірно (темп приросту дивідендів )

- дивіденд у кожному з прогнозованих періодів;

і – порядковий номер року нарахування дивідендів (утримання акцій);

п – кількість років нарахування дивідендів (утримання акцій).

 

Показники прибутковості акцій.

3.1. Поточна прибутковість акції для інвестора (рендит):

- ціна купівлі акції

 

3.2. Поточна ринкова прибутковість (для підприємства):

- поточна ринкова вартість акції.

Кінцева та сукупна прибутковість (визначається інвестором).

Ці показники враховують величину отриманих дивідендів та вартість акції і її зміну впродовж строку володіння цінним папером.

3.3.1. Кінцева прибутковість акції:

- середньорічна сума дивідендів;

- приріст або збиток капіталу інвестора.

 

- ціна продажу акції;

- кількість років володіння акцією.

Кінцева прибутковість акції показує середньорічну частку (відсоток) прибутку акціонера, тобто фактично її можна порівняти із середньорічною рентабельністю володіння акцією.

3.3.2. Сукупна прибутковість:

- сума дивідендів у і-му році.

Сукупна прибутковість акції показує загальну частку )відсоток) прибутку, отриманого інвестором за весь період володіння акцією. Цей показник ще називають рентабельність акції за весь період її утримання.

 

3.3.3. Якщо придбання акцій здійснюється не з метою їх утримання і одержання дивідендів, а з метою подальшого їх продажу за вигіднішою ціною, то визначається Прибутковість спекулятивної операції з акціями:

- кількість днів від дня покупки акції до дня її продажу.

При таких розрахунках ціна купівлі та продажу акції може братися в гривнях або відсотках до її курсу. В результаті отримується річний відсоток доходу інвестора.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.007 с.)