Дати оцінку впливу детермінантів попиту на криву попиту.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дати оцінку впливу детермінантів попиту на криву попиту.Якщо під впливом нецінових факторів (детермінантів) попит збільшується, крива попиту зміщується вправо, і навпаки, якщо попит зменшується, крива попиту зміщується вліво. Відбувається зміна попиту.

Це відбувається тому, що попит під впливом детермінантів змінюється незалежно від ціни блага, тобто, якщо діють нецінові фактори, то при незміні ціні, буде новий попит.

 
 

 

 


2.Це може збільшити доход, якщо будуть виконуватися хоча б деякі з основних детермінантів попиту: доход споживачів, ціни на інші блага, смаки споживачів, очікування зміни ціни товару або доходу споживачів, кількість покупців. У іншому випадку підприємець не матиме доходу при підвищенні цін.

 

3. Коротко вказати основні ознаки досконалої конкуренції.

Ознаки ринку досконалої конкуренції:

1) Дуже багато продавців. які на рівних умовах конкурують між собою.

2) Стандартна продукція, що пропонується для продажу. Це означає, що споживач не відрізняє товар одного продавця від товару іншого, навіть якщо вони мають відмінності. Тому йому однаково, у якого з продавців придбати товар.

3) Відсутність можливості у окремого продавця впливати на ринкову ціну. Продавець може запропонувати свою продукцію за нижчими цінами порівняно з тими, що склалися на ринку. Однак це не вплине на ринкову ціну взагалі, оскільки частка окремого продавця на ринку мізерна, і буде зменшуватися прибуток продавця порівняно з продажем товару за ринковою ціною. Йому не залишається іншого вибору, як продавати товар за ринковими цінами.

4) Вільний вступ до галузі та вихід з неї. Ринок буде конкурентним лише тоді, коли не існуватиме ніяких законодавчих технологічних, фінансових чи інших перепон, що могли б завадити появі чи зникненню нових фірм, які виробляють певний продукт.

5) Відсутність нецінової конкуренції. Основою для проведення нецінової конкуренції, як правило, є диференціація товару. Оскільки на конкурентному ринку товари стандартні, то підстав для нецінової конкуренції немає.

6) Доступність інформації також можна віднести до ознак досконалої конкуренції. Усі знають про все, або інформацію про ціни, технології, витрати, доходи можна отримати будь-кому і будь про кого.

 

4.

ЕА/В =

D

ЕА/В=

ЕА/В > 1

Позитивна перехресна еластичність (ЕА/В > 0) характеризує відношення взаємозамінності цих товарів, тобто товари А і В є товарами-субститутами.

5.

P1=90

P2=80

Q1=10

Q2=11

TR=P*Q

T =90*10=900

T =80*11=880

MR

ІІІ рівень

1.

Дисконтова величина-це, як правило, процент який можна отримати на ринку за наданий в кредит капітал.

Інвестиційні рішення підприємства зумовлені: необхідністю компенсування фізичного і морального зносу капіталу; можливістю отримання додаткового доходу від поповнення або оновлення капітальних фондів.

Довгострокові інвестиції мають певну специфіку їх обґрунтування:

1. треба оцінити корисний строк функціонування нового капіталу;

2. необхідно визначити, який прибуток отримуватиме фірма за кожний рік використання створеного капіталу.

Параметри цінності проекту протягом його життя змінюються і мають різну привабливість через різну цінність грошей у часі.

Прийняття будь-якого інвестиційного рішення включає в себе порівняння вартості одиниці капіталу в даний момент з майбутнім прибутком.

Чиста сьогоднішня вартість інвестицій(NRV) дорівнює різниці між сьогоднішньою цінністю майбутніх потоків грошей та інвестиційними витратами:

де PV - вартість інвестицій у капітал;p1, p2,…pn очікуваний прибуток кожного з n років, за які фірма очікує окупити інвестиції; i – ставка дисконту для дисконтування майбутнього потоку прибутків.

Дане рівняння визначає чисту вигоду фірми від інвестування. Вкладати капітал доцільно, якщо дисконтна сума майбутнього потоку доходів перевищує вартість інвестування. Тобто фірмі слід інвестувати лише в тому випадку, коли чиста сьогоднішня вартість інвестицій має додатне значення: NRV > 0. Якщо NRV = 0, то фірмі байдуже – інвестувати чи не інвестувати.

Ставка дисконту, яку використовує підприємство для підрахунку NRV, має дорівнювати альтернативній вартості капіталу, тобто прибутку підприємства при вкладені капіталу в інший надійний проект.

 

2.ЗАДАЧА

 

Кількість товару А (шт.) Кількість товару В (шт.)

 

Точка дотику бюджетної лінії до кривої байдужості відповідає комбінації товарів, які принесуть споживачеві найбільше задоволення його потреб із всіх, які він має змогу купити на свій доход.

2A+B=12

2A=12

A=6

B=12

 

Рівновага споживача в точці F(2 од.тов. А і 8 од.тов. В)в якій бюджетна лінія дотикається до кривої байдужості, тобто при купівлі 2 од.тов. А і 8 од.тов. В. Споживач витратить весь дохід і при цьому дана комбінація одиниць товарів відповідно А і В принесе задоволення потреб споживача.

 

 

Былет №30

Iрівень

1.До суб’єктів мікроекономіки не відноситься:

в) світовий ринок;

2.Гранична корисність визначається як:

б)приріст корисності, від споживання додаткової одиниці блага;

3.Крива, що з’єднує точки „споживання за умов рівноваги” при зміні доходу називається:

а) крива „доход-споживання”;

4.На яку категорію товару зменшується попит при збільшенні доходів населення:

в) товари низької споживчої цінності;

5.Які параметри коефіцієнта еластичності попиту по доходу характеризують нормальний товар.

а)ЕD> 0;

6.Яку форму має крива довгострокових середніх витрат?

г)форму, що нагадує параболу.

7.Крива, точки якої відображають комбінації факторів виробництва, які забезпечують однаковий обсяг виробництва, називається:

а)ізоквантою;

8.Цінова дискримінація порозуміває:

а) продаж одного і того ж товару по різним цінам;

9.Цикл послідовного зменшення ціни конкуруючими фірмами на олігополістичному ринку – це:

б)цінова війна;

10.Крива попиту окремої фірми на працю на конкурентному ринку збігається з:

в) кривою граничної доходності від праці;

 

II рівеньПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.016 с.)