ТОП 10:

Луганський державний університет внутрішніх справ МВС УкраїниКафедра економічної безпеки

Плани семінарських занять

По курсу

“Фінансове право”

Луганськ, 2006


Семінарське заняття №1.

Фінансове право як самостійна галузь права.

 

План:

 

Фінанси і фінансова система.

1.1. Походження терміну “фінанси”. Передумови виникнення фінансів. Роль фінансів на сучасному етапі розвитку держави та економіки.

1.2. Специфіка суспільного призначення фінансів. Ознаки фінансів.

1.3. Функції фінансів.

1.4. Поняття і значення фінансової системи. Структура фінансової системи за внутрішньою побудовою. Сфери та ланки внутрішньої структури фінансової системи. Організаційна структура фінансової системи. Органи управління фінансовою системою і фінансові інституції склад та характеристика.

 

Правові основи фінансової діяльності держави в сучасних умовах.

2.1. Фінансова діяльність держави поняття та правові засади.

2.2. Принципи здійснення фінансової діяльності держави.

2.3. Методи фінансової діяльності.

2.4. Фінансова політика і фінансовий механізм: поняття, види та їх взаємозв’язок. Елементи фінансового механізму.

 

Предмет, система й основні особливості фінансового права як галузі права. Суб’єкти фінансового права і його основний метод.

3.1. Поняття та призначення фінансового права.

3.2. Предмет фінансового права.

3.3. Методи фінансово-правового регулювання.

3.4. Система фінансового права. Характеристика складу Загальної та Особливої частини фінансового права.

3.5. Джерела фінансового права.

3.6. Суб’єкти фінансового права.

 

Фінансово-правові норми і фінансові правовідносини: сутність, види, структура й актуальні проблеми удосконалення в сучасних умовах.

4.1. Фінансово-правові норми: поняття, призначення та особливості.

4.2. Класифікація фінансово-правових норм.

4.3. Структура фінансово-правової норми.

4.4. Фінансово-правові відносини: поняття та особливості.

4.5. Класифікація фінансово-правових відносин.

4.6. Юридичні факти: поняття, значення та види.


Основні поняття:

 

Фінанси, фінансова система, фінансова діяльність держави, мобілізація, фінансування, фінансова політика, фінансовий механізм, управління фінансами, фінансове планування, фінансові важелі, фінансові показники, фінансовий контроль, фінансове право, предмет фінансового права, система фінансового права, фінансово-правовий інститут, фінансове законодавство, фінансово-правова норма, зобов’язуюча фінансово-правова норма, забороняюча фінансово-правова норма, уповноважуюча фінансово-правова норма, матеріальна фінансово-правова норма, процесуальна фінансово-правова норма, гіпотеза, диспозиція, санкція, фінансово-правові відносини, матеріальні правові відносини, процесуальні фінансові відносини, суб’єкт фінансового права, суб’єкт фінансового правовідношення, юридичний факт.

 

Теми рефератів:

 

1. Стан та розвиток фінансової системи України.

2. Шляхи удосконалення фінансової системи України на сучасному етапі.

 

Рекомендована література:

 

1. Конституція (основний закон) України. - К., 1996.

2. Василік О.Д. Державні фінанси України: Науковий посібник. - К.: ВШ 1997.

3. Фінансове право: Курс лекцій (2-е, доповнене) /В.А. Предборський, О.О. Кочан, А.Г. Зюнькін і ін. - К.: Фенікс, 1998.

4. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навчальний посібник. - К., КНЕУ, 1999.

5. Фінанси України у переході до ринку: Теорія і практика (збірник наукових праць). - Луцьк, 1996.

6. Загородній А.Г., Вознюк Д.Л., Смовтенко Т.С. Фінансовий словник. - Львів, 1996.

7. Коломойцев В.Э. Универсальный словарь экономических терминов: инвестирование, конкуренция, менеджмент, маркетинг, предпринимательство. Учебное пособие. К.; Изд. «Молодь». 2002. с. 416.

8. Періодичні журнали: "Фінанси України", "Економіка України".


Семінарське заняття №2.

Правове регулювання фінансового контролю

 

План:

 

Поняття і значення фінансового контролю. Органи фінансового контролю в Україні та їхні компетенції.

1.1. Сутність і принципи фінансового контролю.

1.2. Завданні фінансового контролю.

1.3. Правові основи фінансового контролю.

1.4. Об’єкт і предмет фінансового контролю.

1.5. Суб’єкти фінансового контролю.

1.6. Компетенція Верховної Ради України у сфері фінансового контролю.

1.7. Компетенція Президента України у сфері фінансового контролю.

1.8. Компетенція Рахункової Палати України у сфері фінансового контролю.

1.9. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері фінансового контролю.

1.10. Компетенція Міністерства фінансів України у сфері фінансового контролю.

1.11. Компетенція Державної контрольно-ревізійної служби України у сфері фінансового контролю.

1.12. Компетенція Державного казначейства України у сфері фінансового контролю.

1.13. Роль аудиторських фірм у здійсненні фінансового контролю.

 

2. Значення і повноваження органів внутрішніх справ у питаннях фінансового контролю.

2.1. Правова база здійснення фінансового контролю співробітниками ОВС.

2.2. Організацію контрольно-фінансової роботи в системі МВС України.

 

Види і методи фінансового контролю.

3.1. Ознаки класифікації видів фінансового контролю.

3.2. Класифікація видів фінансового контролю залежно від характеру взаємовідносин і суб'єкта контролю.

3.3. Класифікація видів фінансового контролю за часом проведення.

3.4. Класифікація видів фінансового контролю за формами проведення.

3.5. Класифікація видів фінансового контролю залежно від суб'єктів контролю.

3.6. Класифікація видів фінансового контролю залежно від цільової спрямованості контрольних дій органів.

3.7. Класифікація видів фінансового контролю залежно від місця здійснення.

3.8. Класифікація видів фінансового контролю за сферою фінансової діяльності.

3.9. Класифікація методів фінансового контролю.

3.10. Класифікація ревізій.

 

Основні поняття:

 

Фінансовий контроль, об’єкт фінансового контролю, внутрішній фінансовий контроль, зовнішній фінансовий контроль, поточний фінансовий контроль, попередній фінансовий контроль, наступний фінансовий контроль, обов’язковий фінансовий контроль, ініціативний фінансовий контроль, державний фінансовий контроль, відомчий фінансовий контроль, внутрішньогосподарський фінансовий контроль, аудиторський контроль, ревізія, тематична перевірка, зустрічна перевірка, обстеження.

 

Теми рефератів:

 

1. Правові засади взаємодії державних контролюючих органів.

2. Шляхи удосконалення методів фінансового контролю у зв’язку з переходом на нові стандарти бухгалтерського обліку.

3. Проблеми професійної підготовки співпрацівників ОВС у сфері фінансового контролю.

 

Рекомендована література:

 

1. Конституція (основний закон) України. - К., 1996.

2. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу України" // ВВРУ. 1994 -№11.

3. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" // ВВРУ. 1994. -№15.

4. Закон України "Про аудиторську діяльність" //ВВРУ - 1993-№23.

5. Наказ МВС України від 19.12.1998 року № 937 "Про оголошення Положення про відомчий контроль у системі міністерств, затвердженні Інструкції про порядок організації проведення документальних ревізій і перевірок фінансово-господарської діяльності ОВС і Інструкції про прядок проведення раптових перевірок схоронності коштів, матеріальних цінностей і бланків строгої звітності в підрозділах МВС України".

6. Фінансове право: Курс лекцій / В.А. Предборський, О.О. Кочан, А.Г. Зюнькин та ін. - К.: Правові основи, 1998.

7. Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій. - К., МАУП, 1999.

8. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 1999.

9. Періодичні журнали: "Фінанси України", "Економіка України".


Семінарське заняття №3.

Бюджетне право і бюджетний процес, участь в ньому органів внутрішніх справ.

 

План:

 

Поняття, предмет і джерела бюджетного права.

1.1. Поняття бюджету. Бюджет як економічна, матеріальна та правова категорія. Роль бюджету у фінансової системі.

1.2. Загальна характеристика доходної та видаткової частин бюджету. Дефіцит та профіцит бюджету.

1.3. Сутність та призначення бюджетного права, його місце в системі фінансового права.

1.4. Джерела бюджетного права.

1.5. Бюджетні правовідносини, їх суб’єкти.

1.6. Норми бюджетного права: поняття та класифікація.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.007 с.)