ТОП 10:

Поняття і класифікація кредиту, його місце у фінансовій системі держави.5.1. Поняття і принципи банківського кредитування.

5.2. Значення банківського кредитування для розвитку економіки.

5.3. Класифікація банківських кредитів.

5.4. Договір банківського кредитування.

5.5. Відповідальність сторін за порушення умов кредитного договору.

5.6. Сутність і склад банківських ресурсів.

 

Основні поняття:

 

Банк, банківська система, банківське право, банківське законодавство, банківська діяльність, Національний банк України, грошово-кредитна політика, активні операції комерційних банків, пасивні операції комерційних банків, комісійні операції комерційних банків, емісійний банк, неемісійний банк, універсальний банк, спеціалізований банк, банківський вклад, банківський рахунок, вкладна операція, поточний рахунок, депозитний рахунок, банківський кредит, банківське кредитування, банківські ресурси, власні кошти банку, залучені кошти банку.

 

Теми рефератів:

 

1. Становлення та розвиток банківської системи України.

2. Відповідальність за правопорушення в банківської сфері.

3. Роль ОВС у забезпеченні законності у банківської сфері.

 

Рекомендована література:

 

1. Конституція (основний закон) України. - К., 1996.

2. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 №679-XIV (зі змінами та доповненнями)// Відомості Верховної Ради, 1999, №29, ст. 238.

3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 №2121-XII (зі змінами та доповненнями)// Відомості Верховної Ради, 2001, №5-6, ст. 30.

4. Про кредитування /Положення Національного банку України від 28 вересня 1995 р. // Закон і бізнес. 1995. № 46.

5. Фінансове право: Курс лекцій / В.А. Предборський, О.О. Кочан, А.Г. Зюнькин і ін. К.: Правові основи, 1998.

6. Фінансове право: Підручник /Рук. авт. кіл. Л.К. Воронова - X.: Фірма "Консум", 1998.

7. Фінанси України при переході до ринку: Теорія і практика (збірник наукових праць). Луцьк, 1996.

8. Банківсько-фінансово-правовий словник-довідник //Авт. Л.К. Воронова. К: А.С.К., 1998.

9. Періодичні журнали: "Фінанси України", "Економіка України", "Вісник Національного банку України".


Семінарське заняття №9.

Правове регулювання грошового обігу. Діяльність органів внутрішніх справ по охороні грошової системи.

 

План:

 

Грошова система і її елементи.

1.1. Грошовий обіг: поняття і роль в економі держави.

1.2. Грошова система держави та її елементи.

1.3. Платіжна система: поняття та види.

 

Організація готівкового обігу та регулювання касових операцій.

2.1. Роль Національного банку України в організації готівкового обігу.

2.2. Принципи організації емісійних операцій.

2.3. Порядок регулювання касових операцій.

 

Правові основи безготівкового грошового обігу.

3.1. Безготівковий обіг: поняття і форми.

3.2. Порядок списання коштів з рахунків платників.

 

4. Роль, значення і зміст діяльності органів внутрішніх справ по охороні грошової системи України

 

Основні поняття:

 

Грошова система держави, платіжна система, грошовий обіг, готівковий обіг, емісійна операція, касова операція, безготівковий обіг, платіжне доручення, платіжна вимога-доручення, акредитив, вексель, чек, факторинг, платіжна картка, міжбанківський переказ.

 

Теми рефератів:

 

1. Розвиток грошової системи України.

2. Відповідальність за правопорушення у сфері грошового обігу.

3. Шляхи удосконалення системи безготівкових розрахунків.

 

Рекомендована література:

 

1. Конституція (основний закон) України. К., 1996.

2. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 №679-XIV (зі змінами та доповненнями)// Відомості Верховної Ради, 1999, №29, ст. 238.

3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 №2121-XII (зі змінами та доповненнями)// Відомості Верховної Ради, 2001, №5-6, ст. 30.

4. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18.06.1991 №2542-XII) (зі змінами та доповненнями)// Відомості Верховної Ради, 1991, №38, ст. 508.

5. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. №93/96-ВР (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України, 1996, №19, ст. 80.

6. Положення Національного банку України “Про кредитування”. від 28 вересня 1995 р. // Закон і бізнес. - 1995. - №46.

7. Постанова Національного банку України “Про порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні” від 2 грудня 1995 р. // Закон і бізнес. -1998. - № 2.

8. Інструкція Національного банку України “Про безготівкові розрахунки в сільськогосподарському обороті України” від 2 серпня 1996 р. // Галицькі контракти. 1996. - № 41.

9. Фінансове право: Курс лекцій /В.А. Предборський, О.О. Кочан, А.Г. Зюнькін та ін.). - К.: Правові основи, 1998.

10. Фінансове право: Підручник /Під кер. Л.К. Воронової - X.: Фірма "Консум", 1998.

11. Фінанси України при переході до ринку: Теорія і практика (збірник наукових праць). - Луцьк, 1996.

12. Банківсько-фінансово-правовий словник-довідник. //Авт. Л.К. Воронова. - К: А.С.К., 1998.

13. Періодичні журнали: "Фінанси України", "Економіка України", Вісник Національного банку України".


Семінарське заняття №10.

Правові основи валютного регулювання та кримінологічні основи зовнішньоекономічної діяльності.

 

План:

 

1. Поняття валюти та валютних операцій.

1.1. Сучасний стан розвитку валютного ринку в України.

1.2. Сутність і класифікація валют.

1.3. Валютні операції: сутність, види і учасники.

1.4. Індивідуальні та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій.

1.5. Сутність і види конвертованості валюти.

1.6. Сутність девальвації, ревальвації та валютної інтервенції.

1.7. Національна валютна система.

 

Організація валютного регулювання

2.1. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері валютного регулювання.

2.2. Повноваження Національного банку України у сфері валютного регулювання.

2.3. Повноваження інших органів у сфері валютного регулювання.

 

Кримінологічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності.

3.1. Фактори організаційного характеру, що негативно впливають на розвиток цієї сфери.

3.2. Фактори економічного характеру, що негативно впливають на розвиток цієї сфери.

3.3. Фактори правового характеру, що негативно впливають на розвиток цієї сфери.

 

Валютний контроль.

4.1. Сутність валютного контролю.

4.2. Компетенція Національного банку України, уповноважений банків, Державної податкової служби, Міністерства транспорту і зв’язку, Державної митної служби України у сфері валютного контролю.

 

Основні поняття:

 

Валютний ринок, національна валюта, іноземна валюта, валютна операція, ліцензія на здійснення валютних операцій, конвертованість валюти, вільно конвертована валюта, валюта з обмеженою конвертованістю, неконвертована валюта, девальвація, ревальвація, валютна інтервенція, валютна система, валютний контроль,

 

Теми рефератів:

 

1. Правовий режим валютних операцій.

2. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

3. Сутність, функції та органи валютного контролю в Україні.

 

Рекомендована література:

 

1. Конституція (основний закон) України. - К., 1996.

2. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 №679-XIV (зі змінами та доповненнями)// Відомості Верховної Ради, 1999, №29, ст. 238.

3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 №2121-XII (зі змінами та доповненнями)// Відомості Верховної Ради, 2001, №5-6, ст. 30.

4. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18.06.1991 №2542-XII) (зі змінами та доповненнями)// Відомості Верховної Ради, 1991, №38, ст. 508.

5. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. №93/96-ВР (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України, 1996, №19, ст. 80.

6. Положення Національного банку України “Про кредитування”. від 28 вересня 1995 р. // Закон і бізнес. - 1995. - №46.

7. Постанова Національного банку України “Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні” від 2 грудня 1995 р. // Закон і бізнес. -1998. №2.

8. Інструкція Національного банку України “Про безготівкові розрахунки в сільськогосподарському обороті України” від 2 серпня 1996 р. // Галицькі контракти. 1996. - № 41.

9. Фінансове право: Курс лекцій /В.А. Предборський, О.О. Кочан, А.Г. Зюнькін та ін.). - К.: Правові основи, 1998.

10. Фінансове право: Підручник /Під кер. Л.К. Воронової - X.: Фірма "Консум", 1998.

11. Фінанси України при переході до ринку: Теорія і практика (збірник наукових праць). - Луцьк, 1996.

12. Банківсько-фінансово-правовий словник-довідник. //Авт. Л.К. Воронова. - К: А.С.К., 1998.

13. Періодичні журнали: "Фінанси України", "Економіка України", Вісник Національного банку України".Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.182.81 (0.007 с.)