СПИСОК ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ «ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СПИСОК ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ «ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА»20. Абашкіна Н.В. Рушійні сили розвитку вищої професійної освіти в зарубіжних країнах // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2002. - № 4. – Ч. 1. – с. 45-48.

21. Авшенюк Н.М. Учитель у сучасному англійському суспільстві: зміна ролі та професійних функцій // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2002. - № 4. – Ч. 1. – с. 144-147.

22. Аліція Сємак-Теліковська. Педагогічна освіта в Польщі // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2002. - № 4. – Ч. 1. – с. 166-170.

23. Андреева Г. А. Инновационные процесы в содержании педагогического образования в Англии // Педагогика. - 2003. - № 6.

24. Андрощук Г., Андрощук А. Система освіти Австрії // Рідна школа. - 2000. - № 10.

25. Андрощук Г. А. Система освіти у ФРН // Рідна школа - 2000. - № 12.

26. Аніщенко О.В. Політика рівних можливостей у сфері освіти в Україні: реалії та перспективи // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2002. - № 4. – Ч. 3. – с. 12-15.

27. Антонюк Л.А. Австрія: європейський вектор і демократичні засади реформування освіти // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2002. - № 4. – Ч. 1. – с. 130-132.

28. Ахматзян Н. А. Дискуссия в немецком обществе об образовательной политике Германии // Педагогика. - 2003. - № 2.

29. Багишаев З.Я. Приоритеты современного образования и стратегия его развития // Педагогика. - 2003. - № 9.

30. Балацька Наталія, Письменна Ольга. Тенденції розвитку освіти у Великій Британії та США // Рідна школа. – 2008. – № 5. – С. 78–80.

31. Баханов К. Шляхом інноваційного навчання / К. Баханов // Практикум з курсу "Сучасні педагогічні технології" [Текст] : навчально-методичний посібник. Ч. 1 / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; За заг. ред. Н. І. Яковець. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2006. - С . 157-158.

32. Бідюк Н. Підготовка бакалаврів технічного профілю в університетах Великобританії // Шлях освіти. – 2000. – № 2. – С. 22–24.

33. Білова В. Етапи формування шкільної освіти Великої Британії // Рідна школа. – 2005. – № 4. – С. 78–80.

34. Беланова Р. Система постреволюційної освіти в США // Рідна школа. - 2001. - № 11.

35. Близнюк О. Сучасні тенденції реформування шкільної хімічної освіти у Великій Британії [Текст] / С. Близнюк // Біологія і хімія в школі : Науково - методичний журнал. – 2008. – № 5-6. – С. 32–34.

36. Бойчук О.С. Особливості виховної роботи з молоддю в країнах, що будують суспільство знань // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2004. - № 1. – с. 170-174.

37. Болюбаш Я. Державна програма «Вчитель» - поступ назустріч учителю // Рідна школа. – 2002. - № 10. – С. 3-7.

38. Боярчук Ю.В. Воспитательная работа в Японской школе // Педагогика. – 1999. – № 8. – С. 85–90.

39. Бутенко Г.П. Тести досягнень у шкільній освіті Великобританії // Рідна школа. – 2004. – № 2. – С. 42–44.

40. Бутенко Г.П. Діагностування навчальних досягнень учнів у системі шкільної освіти Великої Британії. – К.: НПУ ім. Д.Драгоманова, 2006. – 20 с.

41. Вайнштейн Марк. Критичне мислення як основа демократичного навчання // Рідна школа. – 2001. - № 4. – С. 49-51.

42. Василенко Т.А. Концепція дитячого саду Фр. Фребеля // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2006. - № 3. – с. 119-122.

43. Василенко Т.А. Розвиток педагогічних ідей Фр. Фребеля в українському дошкіллі// Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2009. - № 4. – с. 194-199.

44. Васильченко Н. Упровадження освітніх інновацій / Н. Васильченко // Практикум з курсу "Сучасні педагогічні технології" [Текст] : навчально-методичний посібник. Ч. 1 / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; За заг. ред. Н. І. Яковець. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2006. - С. 185-188.

45. Василюк А.В. Неперервна освіта // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2003. - № 3. – с. 50-54.

46. Василюк А.В. Про деякі напрями і пріоритети польської освітньої політики // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2007. - № 1. – с. 138-141.

47. Василюк А.В. Тенденції змін польської освіти // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2006. - № 3. – с. 91-94.

48. Васьківська Г. 0. Гуманізація - провідна ідея освіти Норвегії // Шлях освіти. - 2002. - №1.

49. Веселова В.В. Традиционные и новые ценности в системе образования США // Педагогика. - 1996. - № 2.

50. Власенко С. Багаторівнева педагогічна освіта в країнах Європи // Рідна школа. - 2001. - № 12.

51. Власенко С. У пошуках моделі багаторівневої педагогічної освіти // Рідна школа. – 2001. - № 10. – С.27-29.

52. Волдейс Т. Т. Становление системы общего образования в Эфиопии // Педагогика. - 2001. - № 4.

53. Волошина О.В. Особливості соціокультурної підготовки вчителів початкових класів у Великобританії // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2002. - № 4. – Ч. 1. – с. 138-143.

54. Гаргай В. Б. Повышение квалификации учителей на Западе: новые подходы // Педагогика. - 2003. - № 2.

55. Гафіяк А. Відкрита школа в освітньо-інформаційному просторі // Рідна школа. - 2003. - № 3.

56. Гриншпун С.С. Организация профориентации школьников в Великобритании // Педагогика. – 2005. – № 7. – С. 100–105.

57. Гриценчук О. Формування громадянської свідомості (європейський аспект) // Рідна школа. – 2002. – № 10. – С. 8–10.

58. Громовий В. Школа, відкрита суспільству: освіта в Японії // Управління освітою. – 2003. – жовтень (№ 19). – С. 10–11.

59. Громовий В. Японське диво, або Секретні матеріали про секрет «японської школи» // Завуч. – 2001. – № 1. – С. 12–14.

60. Гуїн С. Філін. Філософія у вихованні дітей як громадян світу // Рідна школа. – 2001. - № 4. – С. 54-57.

61. Даниленко Л. Інноваційна діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах // Директор школи. - 2000. - № 20.

62. Даниленко Л. Інноваційна педагогіка до практики через теорію // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. - № 1.- С. 36-38.

63. Даниленко Л. Проблеми організації інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти // Рідна школа. - 2006. - № 11. - C. 12.

64. Дем'янюк Т. Д. Інновації у виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу // Світ виховання. - 2006. - № 4. - C. 24-32.

65. Джулай О. Особливості японського шкільництва, або японцями не народжуються – їх виховують // Політика і культура. – 2000. – № 7. – С. 42–43.

66. Джуржинський А. Чему и как учат в Японии // Народное образование. – 2001. – № 5. – С. 251–257.

67. Жук О.А. Основна школа у Європі: від диференціації до уніфікації програм навчання // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2002. - № 4. – Ч. 1. – с. 157-159.

68. Жук О.А. Середня освіта Польщі та України: реформи, структура // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2002. - № 4. – Ч. 3. – с. 129-131.

69. Жуковський В. Моральні цінності американської школи // Рідна школа. – 2002. - № 11. – С. 78-80.

70. Ей Юй Хуа. О стратегии развития китайского образования // Педагогика. - 2001. - № 4.

71. Жук О.А. Основна школа у Європі: від диференціації до уніфікації програм навчання // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2002. - № 4. – Ч. 1. – с. 157-159.

72. Жук О.А. Середня освіта Польщі та України: реформи, структура // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2002. - № 4. – Ч. 3. – с. 129-131.

73. Жулкєвська В. Досвід організації дистанційного навчання за кордоном // Рідна школа. - 2002. - № 2.

74. Журавльова С. Соціоорієнтована модель виховання особистості Георга Кершенштейнера в освітніх [Текст] / С. Журавльова // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал. - 2006. - N3. - С. 71-80.

75. Жураковський В. Етапи морально-етичного виховання в американській школі // Рідна школа. - 2003. - № 7.

76. Завадський І. Інформаційні освітні технології // Директор школи. – 2001. - № 4. – С. 4-5.

77. Зінченко Т.В. Деякі тенденції розвитку професійної освіти в Австрії // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2002. - № 4. – Ч. 1. – с. 163-165.

78. Зварич І. Засади педагогічного контролю й оцінювання знань студентів США // Рідна школа. - 2004. - № 2.

79. Зиньковский К. Участие общества в реформировании школьного образования: опит США и Великобритании // Народное образование. – 2006. –№ 9. – С. 68–72.

80. Зязюн Л. Освітня система Франції// Рідна школа. - 2001. - № 11.

81. Іванов І.В. Великобританія: система освіти та реформи 80-90-х рр. ХХ ст. // Педагогіка толерантності. – 2002. – № 3.

82. Іванюк І. Про розвиток національної освітньої програми Чехії // Шлях освіти. - 2003. - № 1.

83. Іванюк І.В. Системи оцінювання знань учнів у школах зарубіжних країн. Аналіз практики // Педагогіка Толерантності. – 2001. -№ 2.

84. Іванюк І.В. Формування в учнів зарубіжної школи системи цінностних орієнтацій // Шлях освіти. - 2002. - № 2.

85. Інновації: Від терміна до суті // Практикум з курсу "Сучасні педагогічні технології" [Текст] : навчально-методичний посібник. Ч. 1 / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; За заг. ред. Н. І. Яковець. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2006. - С. 162-163.

86. Исмаилов 3.3. Довузовская профессиональная подготовка в Швеции // Педагогика. - 2003. - № 4.

87. Казімиш X. Соціальні та політичні аспекти реформи школи демократичної Польщі // Рідна школа. - 2001 - № 4.

88. Кісіль М. В. Система зовнішньої оцінки якості вищої освіти в Англії //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П. Бех. - Вип. 53. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. - С. 32-38.

89. Коваленко Є.І. Гуманістичні тенденції в педагогіці США // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2002. - № 4. – Ч. 3. – с. 94-98.

90. Коваленко С.М. Підготовка педагогічних кадрів для системи освіти дорослих (на прикладі Великої Британії) // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2002. - № 4. – Ч. 1. – с. 155-156.

91. Коваленко С.І. Гуманістичні тенденції в педагогіці США // Наукові записки НДПУ, серія "Психолого-педагогічні науки". - 2002. - № 3.

92. Копієвська О.Р. Культурна політика як теоретична проблема : аналіз сучасних концепцій та міжнародних документів // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2003. - № 1. – С. 9-13.

93. Корсак К. Україна і широкі "освітні простори" // Шлях освіти. - 2003. - № 3.

94. Кошарна Н. Сучасний стан середньої освіти у Швеції // Рідна школа. – 2003. - № 10. – С. 57-58.

95. Красовицький М. Деякі аспекти педагогічної підготовки вчителів США // Рідна школа. - 2001. - № 5.

96. Красняков Є. Державна освітня політика та її законодавче забезпечення // Рідна школа. - 2008. - № 7.

97. Кудряшова И.Школьное инспектирование в Великобритании // Народное образование. – 2001. – № 4.

98. Кузнецов В. Чисто английское образование // Народное образование. – 2007. – № 1. – С. 200–204.

99. Кузь В. Глобалістика : економіка та освіта // Рідна школа. – 2001. - № 9. – С. 3-6.

100. Куликова Л. Сучасна класична освіта XX століття. Європейський досвід і традиції // Шлях освіти. - 2002. - № 3.

101. Кутьев В.О. Образовательные запросы общества и актуальные проблемы российской школы // Педагогика. - 2003. - № 4.

102. Кучай Тетяна. Екологічне виховання учнів під час педагогічної практики в університетах Великої Британії // Рідна школа. – 2008. – № 11. – С. 77–78.

103. Кучеренко Т. А. Інновації як умова ефективної організації навчально-виховного процесу у сучасній школі / Т. А. Кучеренко// Практикум з курсу "Сучасні педагогічні технології" [Текст] : навчально-методичний посібник. Ч. 1 / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; За заг. ред. Н. І. Яковець. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2006. - С. 159-161.

104. Лавриченко Н. Концептуальний підхід до формування змісту навчання в сучасному французькому колежі (основній середній школі) // Рідна школа. - 2003. - № 5. – С. 68-70.

105. Ларіна Т.В. Забезпечення якості викладання як стрижневий напрям діяльності професійних об’єднань у США // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2007. - № 1. – С. 142-146.

106. Ларіна Т.В. Професійний розвиток учителя як педагогічна проблема (наматеріалі наукових досліджень США) // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2008. - № 3. – с. 145-149.

107. Литвиненко В. Проблеми оцінювання знань французьких школярів в контексті формування єдиного європейського освітнього простору // Рідна школа. - 2003. - № 6.

108. Локшина О.І. Про розвиток шкільної освіти Англії на сучасному етапі // Педагогіка і психологія. – 2001. – № 2.

109. Локшина О.І. Стратегія модернізації освіти в Великій Британії // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 3. – С. 112–119.

110. Локшина О.І. Моніторинг якості освіти: світовий досвід // Педагогіка і психологія. - 2003. - № 1.

111. Локшина О. Оцінювання успішності учнів у зарубіжній школі // Рідна школа. - 2000. - № 11.

112. Локшина О. Про навчання іноземних мов в Європі// Рідна школа. - 2001. - № 12.

113. Локшина О. Старша школа в Європі: сучасний контекст // Шлях освіти. - 2003. - № 2.

114. Локшина О. Стратегія Ради Європи в галузі шкільної освіти // Шлях освіти. - 2002. - № 3.

115. Луговская И.Р. Система образования Исландии // Педагогіка. - 2003. - № 1.

116. Марченко Г.В. Екологічна спрямованість змісту історії в середніх школах Великої Британії // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2005. - № 1. – С. 205-207.

117. Масол Л., Новосельська В. Музично-ритмічне виховання у вальдорфських школах // Рідна школа. - 2003. - № 9. – С. 78-80.

118. Матвієнко О. Досвід підготовки спеціалістів з інформаційної діяльності у зарубіжних країнах // Рідна школа. – 2001. - № 10. – С. 76-78.

119. Мацей Танась. Освітні наслідки розвитку інформаційних засобів // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2001. - № 2. – С. 19-25.

120. Місао Х. Освітня реформа в Японії // Директор школи. – 2003. – № 3. – С. 6.

121. Морозова Н.А. Дополнительное образование в современной России // Педагогика. - 2003. - № 8.

122. Музиченко Ю. Зарубіжний досвід організації роботи з учнями // Рідна школа. – 2003. – № 9. – С. 76-78.

123. Мусієнко Н. Українознавчі школи в США : архаїка чи актуальність? // Рідна школа. – 2003. - № 5. – С. 73-74.

124. Нагач М.В. Партнерство між школою та університетом у педагогічній освіті США // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2006. - № 3. – С. 113-115.

125. Нагач М.В. Сучасні підходи до професійного розвитку педагогів у США // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2002. - № 4. – Ч. 1. – с. 148-150.

126. Нурутдинова А.Р. Феномен «Японського чуда»: преемственность традицій // Педагогіка. – 2008. – № 4. – С. 91–100.

127. Овчарук О. Сучасні тенденції розвитку змісту освіти в зарубіжних країнах // Шлях освіти. - 2003. - № 2.

128. Олійник О. Становлення університетських бібліотек у США // Рідна школа. - 2003. - № 12.

129. Оржехівський В. Освіта – ключовий чинник розвитку Японії // Шкільний світ. – 2002. – № 16.

130. Оржехівський В. Японська освіта після реформування // Педагогічна газета. – 2002. – № 3.

131. Освіта в Японії: визначальні засади та мережа навчальних закладів // Директор школи. – 2000. – № 37. – С. 10–11.

132. О системе образования в Великобритании // Образование и бизнес. - 13 июня, 2000. - №22-46. (По материалам консультационного центра "ОКСБРИДЖ" г.Санкт-Петербург).

133. Павлова Т. Традиції та реформи сучасної японської школи // Директор школи. Україна. – 2007. – жовтень (№ 19).

134. Печатникова Л. Англійські парадокси // Шкільний світ. – 2005. – № 38. – С. 23–24.

135. Павлюк С. Система обов’язкової освіти у Німеччині : особливості організації і тенденції розвитку // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2006. - № 3. – С. 86-90.

136. Падун Н.О. Болонський процес як засіб інтеграції в Європейський освітній простір // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2006. - № 3. – С. 43-45.

137. Печенко І. Виховання для життя: соціалізація особистості в дитинстві у педагогіці Монтессорі [Текст] / І. Печенко // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал. - 2007. - N9. - С. 78-80 .

138. Поберезька Г. Вища освіта України та інтеграційні вимоги «Болонського процесу» // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2004. - № 1.

139. Пришляк О. Євроінтеграційні процеси як провідна тенденція розвитку соціальної і соціально-педагогічної освіти у ХХІ столітті // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2007. - № 1. – С. 40-44.

140. Проскунін В. Освітній округ як ключовий елемент реформування національної системи освіти // Рідна школа. – 2006. - № 12. – С. 43-44.

141. Розенберг Арон. Біля джерел громадянського виховання // Рідна школа. – 2001. - № 4. – С. 52-54.

142. Рол Д. Рамкові основи змісту освіти: досвід Великобританії та Шотландії // Директор школи. – 2007. – № 9. – С. 40–44.

143. Романенко Ю.А. Створення незалежних регіональних центрів тестування в Україні як фактор Інтеграції у європейський простір // Шлях освіти. - 2002. - № 2.

144. Савіцька-Вільгусяк С. Італія : культурні проблеми освіти як наслідок процесу глобалізації // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2004. - № 1. – с. 159-163.

145. Салимова К.Н. Общеобразовательная школа в Японии в ХХІ в. // Педагогіка. – 2002. – № 8. – С. 88–96.

146. Саприкін В. Організаційно-педагогічні основи ефективності реформування школи // Рідна школа. – 2001. - № 9. – С. 23-25.

147. Сбруєва А.А. Вивчення глобалізаційного контексту сучасних освітніх реформ у курсі «Порівняльної педагогіки» // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2002. - № 4. – Ч. 1. – с. 49-53.

148. Сбруєва А. Досягнення, проблеми і перспективи англійської освітньої реформи (к. ХХ - поч. ХХІ ст.) // Рідна школа. - 2003. - № 6.

149. Сбруєва А. Освіта в умовах глобалізації // Шлях освіти. - 2001. - № 2.

150. Сбруєва А. Становлення національної освітньої політики США: перша хвиля освітніх ініціатив федерального уряду (40-60-рр.ХХ ст.) // Рідна школа. - 2004. - № 2.

151. Сбруєва А. Уроки запровадження сучасних освітніх реформ у розвинутих англомовних країнах // Рідна школа. – 2006. – № 3. –С. 74–76.

152. Синенко С. Мета і завдання післядипломної освіти вчителів (3 теорії педагогічної освіти західних країн) // Рідна школа. - 2003. - № 5.

153. Скоморовський Б.Г. Індивідуально орієнтоване навчання в педагогіці Німеччини // Шлях освіти. - 2002. - № 2.

154. Сливка В.П. Стандарт компетентності вчителів у педагогічному оцінюванні студентів (досвід США) // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2008. - № 3. – с. 150-153.

155. Солошенко В. Українсько-німецьке співробітництво в галузі освіти (90-ті роки ХХ століття) // Рідна школа. – 2003. - № 10. – С. 58-60.

156. Старовойт С. Особливості сучасної освітньої системи у Великій Британії // Рідна школа. - 2004. - № 1.

157. Степанишина А. Сучасна освітня система в Японії. Політика суворого відбору вчителя // Управління освітою. – 2006. – № 3.

158. Су Сяо. Основні напрями сучасного реформування освіти в Китаї // Шлях освіти. - 2002. - № 4.

159. Тезікова С.В. Професіоналізм у педагогічній освіті США // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2004. - № 4. – С. 134-136.

160. Темченко О. Впровадження інноваційних підходів для підвищення компетентності педагогів / О. Темченко // Практикум з курсу "Сучасні педагогічні технології" [Текст] : навчально-методичний посібник. Ч. 1 / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; За заг. ред. Н. І. Яковець. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2006. - С. 166-167.

161. Турчин А.І. Підвищення кваліфікації учителів професійної школи на робочих місцях як складова системи неперервної педагогічної освіти у Німеччині // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2002. - № 4. – Ч. 1. – с. 118-121.

162. Управління інноваційними педагогічними процесами в закладах освіти // Практикум з курсу "Сучасні педагогічні технології" [Текст] : навчально-методичний посібник. Ч. 1 / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; За заг. ред. Н. І. Яковець. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2006. - С. 164-165.

163. Урахування типових помилок в управлінні інноваційною діяльністю // Практикум з курсу "Сучасні педагогічні технології" [Текст] : навчально-методичний посібник. Ч. 1 / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ; За заг. ред. Н. І. Яковець. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2006. - С. 165-166.

164. Хиц Казімєш. Соціальні та політичні школи демократичної Польщі // Рідна школа. – 2001. - № 4. – С. 37-41.

165. Хрикун В. Філософія для дитини // Рідна школа. – 2001. - № 4. – С. 48-49.

166. Чувакова Т.Г. Альтернативні шляхи підготовки вчителів у США // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2009. - № 1. – С. 183-185.

167. Чувакова Т.Г. Вступ учителя до педагогічної діяльності у США // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2001. - № 1. – С. 140-145.

168. Чувакова Т.Г. Реформи професійної підготовки і розвитку вчителів у США (1980-1990-і роки) // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2002. - № 4. – Ч. 1. – С. 151-154.

169. Чувакова Т.Г. США : дослідження вимог до особистості вчителя // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2006. - № 3. – С. 116-119.

170. Шарп Маргарет Енн. Навчання демократії // Рідна школа. – 2001. - № 4. – С. 43-47.

171. Шевченко А. Система освіти у Франції // Рідна школа. – 2001. - № 2.

172. Шкіль М. Підприємницька освіта за рубежем // Рідна школа. - 2001. - № 10. – С. 78-79.

173. Шиманський М.С. Сучасні проблеми базової і післядипломної освіти вчителів у Польщі // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2003. - № 3. – С. 149-153.

174. Юрчук Л. Важлива форма навчання вчителів. Загальні підходи європейських країн до організації неперервної освіти // Рідна школа. - 2003. - № 1.

175. Юрчук Л. Польський досвід підвищення кваліфікації вчителів // // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2004. - № 1. – с. 164-169.

176. Юрчук Л.М. Сучасні тенденції в діяльності системи удосконалення вчителів у Польщі // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2002. - № 4. – Ч. 1. – с. 160-162.

177. Яковець Н.І., Шевчук М.О. Про сучасне європейське бачення середньої освіти // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. – 2001. - № 1. – С. 192-197.

178. Японське освітнє диво, або Несекретні матеріали про «секрет японської школи» // Завуч. – 2004. – № 1. – с. 22–28.

179. Японський щоденник: Про освіту в Японії // Завуч. – 2004. – листопад. – С. 28–31.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.191.104 (0.016 с.)