Тема. Старша профільна школа в зарубіжних країнах: принципи організації освітиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. Старша профільна школа в зарубіжних країнах: принципи організації освітиПлан:

1. Принципи профілізації.

2. Цілі старшої школи, підходи до побудови та організації навчання.

3. Зміст освіти у старшій школі за кордоном і в Україні.

4. Перспективні характеристики для впровадження в Україні.

Основна література:

1. Багишаев З.Я. Приоритеты современного образования и стратегия его развития // Педагогика. – 2003. - № 9.

2. Василюк А., Корсак К., Яковець Н. Нариси з порівняльної педагогіки. – Ніжин, 2003.

3. Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге XXI века. – М.: Изд-во УРАО, 1999.

4. Громовий В. Глобальна освіта й українська школа // Шлях освіти. -1998. - № 1.

5. Де Гроот Рональд. Дифференциация в образовании // Директор школы. – 1994. - № 5.

6. Джуринский А.Н. Зарубежная школа: история и современность. – М., 1999.

7. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире: Учеб. пособие. – М.: Владов, 1999.

8. Кравець В. Зарубіжна школа і педагогіка XX століття. – Тернопіль, 1996.

9. Лавриченко Н. Реформування освіти в європейських країнах за умов їх інтеграціі // Шлях освіти. – 1997. - № 2.

10. Левківський М.В., Микитюк О.М. Історія педагогіки. – Харків: «ОВС», 2002.

11. Локшина О. Старша школа в Європі: сучасний контекст // Шлях освіти. – 2003. - № 2.

12. Овчарук О. Сучасні тенденції розвитку змісту освіти в зарубіжних країнах // Шлях освіти. – 2003. - № 2.

13. Сбруєва А. Освіта в умовах глобалізації // Шлях освіти. – 2001. - № 2.

14. Форбек М. Європейський стандарт шкільної освіти // Шлях освіти. – 1996. - №1; 1997. - № 1.

Додаткова література:

1. Алексеєвич Г. Л. Система предметів за вибором (суч. Англія) // Рідна школа. – 1992. - № 2.

2. Ахматзян Н. А. Дискуссия в немецком обществе об образовательной политике Германии // Педагогика. – 2003. - № 2.

3. Близнюк О. Сучасні тенденції реформування шкільної хімічної освіти у Великій Британії [Текст] / С. Близнюк // Біологія і хімія в школі : Науково – методичний журнал. – 2008. – № 5-6. – С. 32–34.

4. Валицька А.П. Современные системы образования: варианты выбора // Педагогика. – 1997. - № 2.

5. Васильєва М.А. Структура школьного образования Западной Германии // Советская оціалізую. – 1994. - № 5.

6. Воронка Г.С. Американські коледжі відкритого типу // Педагогіка і психологія. – 1995. - № 4.

7. Воскресенская Н.М. Великобритания: стратегические направлення развития образования // Педагогика. – 1996. - № 4.

8. Воскресенская Н.М. Реформа школьного образования в Великобритании // Советская оціалізую. – 1991. - № 8.

9. Гриншпун С.С. Организация профориентации школьников в Великобритании // Педагогика. – 2005. – № 7. – С. 100–105.

10. Зиньковский К. Участие общества в реформировании школьного образования: оці США и Великобритании // Народное образование. – 2006. –№ 9. – С. 68–72.

11. Лавриченко Н. Концептуальний підхід до формування змісту навчання в сучасному французькому колежі // Рідна школа. – 2003. - № 5.

12. Лапчинская В. Некоторые вопросы школьного образования в Англии // Народное образование. – 1984. – № 14.

13. Литвиненко В. Проблеми оцінювання знань французьких школярів в контексті формування єдиного європейського освітнього простору // Рідна школа. – 2003. - № 6.

14. Локшина О.І. Про розвиток шкільної освіти Англії на сучасному етапі // Педагогіка і психологія. – 2001. – № 2.

15. О системе образования в Великобритании // Образование и оціал. -13 июня, 2000. - №22-46. (По оціалізую консультационного центра «ОКСБРИДЖ» г.Санкт-Петербург).

16. Освітні технології: Навч.-метод. Посіб. О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та оц. – К.: А.С.К., 2001.

17. Ремезовська Надія. Національний навчальний план як чинник стандартизації шкільної освіти в Англії та Уельсі // Рідна школа. – 2008. – № 1-2. – С. 76–78.

18. Рол Д. Рамкові основи змісту освіти: досвід Великобританії та Шотландії // Директор школи. – 2007. – № 9. – С. 40–44.

19. Салимова К.Н. Общеобразовательная школа в Японии в ХХІ в. // Педагогіка. – 2002. – № 8. – С. 88–96.

20. Сбруєва А. Досягнення, проблеми і перспективи англійської освітньої реформи (к. ХХ – оці. ХХІ оц.) // Рідна школа. – 2003. - № 6.

21. Скоморовський Б.Г. Індивідуально орієнтоване навчання в педагогіці Німеччини // Шлях освіти. – 2002. - № 2.

22. Старовойт С. Особливості сучасної освітньої системи у Великій Британії // Рідна школа. – 2004. - № 1.

23. Степенко Г., Бургін М., Мілов Ю. Стандарти в системі освіти США: позитивне й негативне // Шлях освіти. – 1996. - № 2.

24. Сурджуки С. Реформа образования в Японии // Педагогіка. – 1992. – № 3–4. – С. 89–96.

25. Су Сяо. Основні напрями сучасного реформування освіти в Китаї // Шлях освіти. – 2002. - № 4.

 

Семінарське заняття № 3

Тема. Характеристика моделей зарубіжної школи та система освіти в Україні: порівняльний контекст

План:

1. Система освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

2. Система освіти Франції.

3. Система освіти Німеччини.

4. Система освіти США.

5. Стан і напрями розвитку освіти в Україні.

6. Спільності та відмінності моделей освіти зарубіжних країн та в Україні.

Основна література:

1. Андрощук Г., Андрощук А. Система освіти Австрії // Рідна школа. – 2000. - № 10.

2. Андрощук Г. А. Система освіти у ФРН // Рідна школа - 2000. - № 12.

3. Василюк А., Корсак К., Яковець Н. Нариси з порівняльної педагогіки. – Ніжин, 2003.

4. Волдейс Т. Т. Становление системы общего образования в Эфиопии // Педагогика. – 2001. - № 4.

5. Громовий В. Школа, відкрита суспільству: освіта в Японії // Управління освітою. – 2003. – жовтень (№ 19). – С. 10–11.

6. Зязюн Л. Освітня система Франції// Рідна школа. – 2001. - № 11.

7. Красовицький М. Американська школа зблизька // Шлях освіти. – 1996. - № 2.

8. Луговская И.Р. Система образования Исландии // Педагогіка. – 2003. - № 1.

9. Освіта в Японії: визначальні засади та мережа навчальних закладів // Директор школи. – 2000. – № 37. – С. 10–11.

10. О системе образования в Великобритании // Образование и оціал. -13 июня, 2000. - №22-46. (По оціалізую консультационного центра «ОКСБРИДЖ» г.Санкт-Петербург).

11. Старовойт С. Особливості сучасної освітньої системи у Великій Британії // Рідна школа. – 2004. - № 1.

12. Степанишина А. Сучасна освітня система в Японії. Політика суворого відбору вчителя // Управління освітою. – 2006. – № 3.

13. Шевченко А. Система освіти у Франції // Рідна школа. – 2001. - № 2.

14. Японський щоденник: Про освіту в Японії // Завуч. – 2004. – листопад. – С. 28–31.

 

Додаткова література:

1. Алексеєвич Г. Л. Система предметів за вибором (суч. Англія) // Рідна школа. – 1992. - № 2.

2. Білова В. Етапи формування шкільної освіти Великої Британії // Рідна школа. – 2005. – № 4. – С. 78–80.

3. Беланова Р. Система оціалізую чогої освіти в США // Рідна школа. – 2001. - № 11.

4. Боярчук Ю.В. Японская школа: проблемы и перспективы // Педагогика. – 1996. - № 3.

5. Боярчук Ю. Секрет японского економического чуда: [О системе образования в Японии] // Профессионал. – 1992. – № 1. – С. 21.

6. Боярчук Ю. Японская школа: принцип оціа с жизнью: За рубежом // Воспитание школьников. – 1997. – № 5. – С. 63–65.

7. Васильєва М.А. Структура школьного образования Западной Германии // Советская оціалізую. – 1994. - № 5.

8. Васьківська Г. 0. Гуманізація – провідна ідея освіти Норвегії // Шлях освіти. – 2002. - №1.

9. Веселова В.В. Традиционные и оці ценности в системе образования США // Педагогика. – 1996. - № 2.

10. Власенко С. Багаторівнева педагогічна освіта в країнах Європи // Рідна школа. – 2001. - № 12.

11. Воронка Г.С. Американські коледжі відкритого типу // Педагогіка і психологія. – 1995. - № 4.

12. Громовий В. Японське диво, або Секретні матеріали про секрет «японської школи» // Завуч. – 2001. – № 1. – С. 12–14.

13. Джулай О. Особливості японського шкільництва, або японцями не народжуються – їх виховують // Політика і культура. – 2000. – № 7. – С. 42–43.

14. Дубовик 0. Сучасна освіта в США: проблеми гуманістичної традиції // Науково-методичний вісник. – 1997. - №2.

15. Дунаев В. Записки о стране Восходящего Солнца. – К.: Молодая оціалі, 1978.

16. Ермольева Э.Г. Современное состояние образования в Латинской Америке // Педагогика. – 1992. - № 3-4.

17. Эльмин К. Перший раз в перший клас // Початкова школа. – 1992. - № 3. (Німеччина).

18. Жук О. Середня освіта Польщі та України: реформи, структура // Наукові записки НДПУ, серія «Психолого-педагогічні науки». – 2002. - № 3.

19. Іванов І.В. Великобританія: система освіти та реформи 80-90-х оц. ХХ оц. // Педагогіка толерантності. – 2002. – № 3.

20. Іванюк І. Про розвиток національної освітньої програми Чехії // Шлях освіти. – 2003. - № 1.

21. Исмаилов 3.3. Довузовская профессиональная оціалізую в Швеции // Педагогика. – М., 2003. - № 4.

22. Кольченко В. Шумные уроки в Нью-Йорке // Семья и школа. -1991. - № 8.

23. Корсак К.В. Великобританія: система освіти і підготовки наукових кадрів // Науковий світ. – 1999. – № 4. – С. 8–11.

24. Кузнецов В. Чисто английское образование // Народное образование. – 2007. – № 1. – С. 200–204.

25. Локшинова Г, Братусь І. Жіноча освіта у Великобританії // Шлях освіти. – 1997. - № 4.

26. Локшина О. Про навчання іноземних мов в Європі// Рідна школа. – 2001. - № 12.

27. Малькова 3. А. Тринадцать лет спустя: американская школа // Педагогика. – 1996. - № 5.

28. Митина В.С. Частные школы в развитых странах Запада // Педагогика. – 1996. - № 4.

29. Морозова Н.А. Дополнительное образование в современной России // Педагогика. – 2003. - № 8.

30. Овчинников В. Ребенок в английской оціа // Воспитание школьников. – 1988. - № 5.

31. Овчинников В. Японский ребенок дома и в школе // Воспитание школьников. – 1989. - № 3-4.

32. Оржехівський В. Освіта – ключовий чинник розвитку Японії // Шкільний світ. – 2002. – № 16.

33. Освітні технології: Навч.-метод. Посіб. О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та оц. – К.: А.С.К., 2001.

34. Пилиповский В.Я. Поиски новой модели школьного образования в США // Педагогика. – 1996. - № 3.

35. Тараненко І., Локшина О. Навчальний режим у школах країн Європейського співтовариства //Шлях освіти. – 1996. - № 1; 1997. - № 1.

 

Семінарське заняття № 4-5Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.01 с.)