Робота з кошторисною програмоюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Робота з кошторисною програмою„аВК”

 

Після запуску програми на екрані з’являється титульний екран (основне вікно програми).

Меню основного вікна програми містить такі групи команд: «Кошторисні документи», «Договірна ціна», «Підрядник», «НДІ», «Фрагменти», «КП», «Блоки настройки», «Регіони», «Інші функції», «Довідка».

Створення проекту (відкриття).В основному вікні програми обрати команду меню «Кошторисні документи» - «Створення». В програмі передбачено чотири типи будови: 1) на будівельно-монтажні роботи, ремонтні, гірничі роботи; 2) на пусконалагоджувальні роботи; 3) на ремонт основних фондів підприємств Мінпромполітики України; 4) на ремонт устаткування на об’єктах Держжитлокомунгоспу.

Приклад. Створення – будови на будівельно-монтажні роботи.

З’явиться вікно, в якому вводиться назва будови „Хлібозавод в м. Вінниці”, шифр проекту, тип місцевості, відстань для перевезення будівельних матеріалів. Створений документ буде відповідати зведеному кошторисному розрахунку (ЗКР).

Далі, натиснувши “Enter” на створеному проекті, з’явиться вікно “Список об’єктів”: В ньому створюються об’єктні кошториси, які будуть входити до глав ЗКР. Аналогічно натискається “Створення” і заповнюється відкрите вікно. Зазначена “Глава 2” у вікні відповідає безпосередньо тому об’єкту, який будується.

Далі, натиснувши “Enter” на створеному об’єкті, з’явиться вікно “Список локальних кошторисів”: В ньому створюються локальні кошториси, які будуть входити до об’єктного кошторису. І взагалі будь-який документ (акт виконаних робіт чи інший) починається завжди зі створення локального кошторису.

В локальному кошторисі створення позиції починається з пошуком роботи в нормативній базі. Обравши необхідну роботу, в таблиці записуємо кількість в тих одиницях вимірювання, які пропонує нормативна база. Якщо розцінка виділена червоним кольором, то це означає, що до кошторисної вартості робіт вартість деяких матеріалів не врахована. Цю інформацію слід продивитись, відкривши послідовно “Параметри” – “Редагування рядка” – “Ресурси”. В цьому ж вікні можна змінювати ціни на ресурси, додавати, замінювати чи видаляти ресурси. Ресурси, що зазнали редагування, забарвлюються в синій колір.

Створивши всі позиції локального кошторису, продивитися, роздрукувати та зберегти у формати RTF, XLS його можна у вікні “Список локальних кошторисів”.

Для того, щоб створити акт приймання робіт (Акт КБ-2в), довідку про вартість виконаних робіт (КБ-3), звіт про витрати основних матеріалів (форма М –29), необхідно перейти в систему Договірна ціна,для цього у вікні “Список будов” відкрити “Сервіс” і обрати “Перенесення будови в підсистему Договірна ціна”. Після того, як операція буде успішно виконана, можна перейти у головному вікні до команди “Договірна ціна”. В цьому вікні обрати “Сервіс” – “Перенесення будови в підсистему Підрядник”. Операція буде успішно виконана і в головному вікні, обравши “Підрядник” – вікно “Список будов” – вікно “Будова”, можна побачити Акт КБ-2в, довідку КБ3 та інші документи.

При роботі в підсистемі Договірна ціна користувач уточнює:

- склад об’єктів будови;

- склад робіт у локальних кошторисах;

- витрати ресурсів для окремих видів робіт;

- ціни ресурсів;

- спосіб поставки матеріальних ресурсів;

- загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, кошторисний прибуток, ризики, податки;

- повернення матеріалів.

У підсистемі Підрядник робота користувача така:

- указують виконані у поточному періоді обсяги позицій локальних кошторисів;

- уточнюють фактичний склад і витрати використаних ресурсів;

- указують ціни ресурсів;

- уточнюють склад і параметри інших витрат і податків;

- увійти у вихідні документи і увести реквізити, яких не вистачає, для їх оформлення.

Складаємо локальні кошториси:

- на внутрішні санітарно-технічні роботи (таблиця 2.2);

- на електромонтажні роботи (таблиця 2.3);

- на монтаж технологічного обладнання (таблиця 2.4);

- на придбання технологічного устаткування (таблиця 2.5)

на основі об’єму будівлі:

V = 12.6´ 54 ´132 = 89 813 м3;

де 12.6 – висота будинку; 54 – ширина будинку; 132 – довжина будинку;

на основі укрупнених кошторисних норм (додатка Г) в залежності від об’єму будівлі [6].

 

Порядок складання

Див. локальний кошторис, таблиця 2.2.

В графі 2 ставиться номер розцінки чи УКН (укрупнені кошторисні норми).

В графі 3 – назва робіт та одиниці вимірювання.

В графі 4 – об’єм будівлі відповідно одиниці вимірювання, яка дається в додатку Г. Якщо одиниця вимірювання – 100 м3, то значення буде

89813 : 100 = 898,13

Графи 5, 6, 10 заповнюються відповідно до розцінки додатка Г. В гр. 5 записують: в чисельник - прямі витрати, в знаменник - основну заробітну плату. В гр.6 записують: в чисельник - кошторисну вартість експлуатації будівельних машин, в знаменник - заробітну плату робочих, що обслуговують машини.

Графи 7, 8, 9, 11 містять дані, які отримані шляхом множення відповідних даних граф 5, 6, 10 на об’єм робіт, який містяться в графі 4.

Підраховують загальні витрати по колонках 7, 8, 9, 11, округлюють їх до цілого числа.

Визначають: 1) кошторисну вартість робіт як суму прямих та загальновиробничих витрат (ЗВВ); 2)кошторисну заробітну плату як суму заробітної плати будівельників, монтажників, робочих, що обслуговують машини та механізми, робочих, заробітна плата яких нараховується в загальновиробничих витратах; 3) кошторисну трудомісткість як суму трудомісткості будівельників, монтажників, робочих, що обслуговують машини та механізми, робочих, заробітна плата яких нараховується в ЗВВ.

Для розрахунку в локальному кошторисі трудомісткості в ЗВВ та решти статей ЗВВ використовуємо значення коефіцієнту переходу та показника вартості для цих статей відповідно до виду робіт, виду локального кошторису (додаток Д, таблиця Д.1) [3].


Таблиця 2.1 Форма № 4  
  Будова -  
  Шифр проекту -  
  Локальний кошторис № 2-1-1  
  на загальнобудівельні роботи  
  Основа:   Кошторисна вартість 3460,617 тис. грн.  
  креслення (специфікації ) №   Кошторисна трудомісткість 18,519 тис. люд.-год.  
      Кошторисна заробітна плата 277,891 тис. грн.  
  Складений в поточних цінах станом на “ ” р.   Середній розряд робіт 3,6 розряд  
  № п/п Шифр і номер позиції нормативу Найменування робіт і витрат, одиниця виміру Кіль- кість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда робітників, люд.-год.  
  всього експлуа- тації машин всього заробіт- ної плати експлуа- тації машин   не зайнятих обслуго- вуваням машин  
  заробіт- ної плати в тому числі за- робітної плати в тому числі за- робітної плати тих, що обслуговують машини  
  на одиницю всього  
 
  Е6-1-7 Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'є-мом до 10 м3 100 м3 3,078 57596,66 6042,73 5900,64 2086,02 18162 485,75 123,82 1495
  Е6-1-8 Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'є-мом до 25 м3 100 м3 4,532 52797,65 4238,93 4532,00 1592,44 20539 340,75 93,96 1544
  Е7-1-15 Укладання фундаментних балок довжиною до 6 м 100 шт. 0,62 13502,77 7460,25 4142,03 1663,16 2568 543,75 105,88 337
  С1411-9131 Балки фундаментні трапецеїдального перерізу, довжина до 6 м, клас бетону В15 м3 29,14 910,22 -- __-__ - - __-__ - __-__ - __-__ -
  Продовження таблиці 2.1  
   
  Е7-6-8 Установлення двовіткових суцільних колон, що закінчуються двома вітками, при базі колон більше 1,1 м до 1,5 м, глибині закладення більше 0,95 м, масі колон до 15 т 100 шт. 0,74 114801,77 31888,98 40603,86 14372,40 30047 2378,00 915,66 1760  
  С1412-405 Колони двовіткові , хрестоподібні з консолями більше 1 м, довжина понад 12 м, об'єм більше 4 м3, маса понад 5 до 15 т, клас бетону В30 м3 301,9 1023,01 -- __-__ - - __-__ - __-__ - __-__ -  
  С1412-335 Колони прямокутні суцільні, довжина більше 13,77 до 16,5 м, об'єм більше 1 до 4 м3, маса понад 5 до 15 т, клас бетону В22,5 м3 38,88 911,72 -- __-__ - - __-__ - __-__ - __-__ -  
  Е7-5-7 Установлення колон прямокутного перерізу у стакани фундаментів будівель при глибині закладення колон до 0,7 м, масі колон до 10 т 100 шт. 0,12 59023,47 22218,06 29130,65 10259,72 3496 1638,50 646,61 197  
  Е7-9-13 Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах балок підкранових масою до 5 т, при масі колон більше 15 т і висоті будівлі до 25 м 100 шт. 0,88 80881,84 19208,93 37058,37 13793,32 32611 1347,05 821,42 1185  
  С1412-517 Балки підкранові для середніх та крайніх чарунок та біля температурних швів, прогін 6 м, вантажопідйомність крана 5; 10; 12,5 т м 458,48 -- __-__ - - __-__ - __-__ - __-__ -  
  С1412-521 Балки підкранові, прогін 12 м, вантажопідйомність крана 5; 10; 12,5 т м 647,15 -- __-__ - - __-__ - __-__ - __-__ -  
  Е7-12-14 Установлення в одноповерхових будівлях ферм, прогоном до 18 м, 100 шт. 0,72 97429,97 26790,20 38610,48 13513,02 27800 1798,00 847,27 1295  
  С1412-701 Ферми кроквяні безроскісні для скатної покрівлі, прогін 18,0 м шт.. 9206,24 -- __-__ - - __-__ - __-__ - __-__ -  
  Е7-12-35 Установлення в одноповерхових будівлях підкроквяних балок 100 шт. 0,22 41686,14 16699,59 24624,51 8719,61 5417 1136,80 561,34 250  
  С121-119 Балки підкроквяні для покриттів типу "Молодечно", ПБ 12-49 шт. 7764,67 -- __-__ - - __-__ - __-__ - __-__ -  
                                                                       

Продовження таблиці 2.1
Е7-13-18 Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах довжиною до 12 м 100 шт. 3,96 39241,09 8925,03 17700,58 6755,18 70094 665,55 429,29 2636
С1414-7713 Плити покриттів ребристі із важкого бетону, довжина 6 м, м2 92,23 -- __-__ - - __-__ - __-__ - __-__ -
Е9-24-1 Монтаж зв'язок т 10,6 1783,90 1154,41 594,05 202,83 6297 90,40 11,80 958
С121-619 Зв'язки по колонах та стояках фахверка т 10,6 9049,48 -- __-__ - - __-__ - __-__ - __-__ -
    Разом прямі витрати по кошторису, грн. 217031   11657
    в тому числi:          
    вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.        
    всього заробiтна плата, грн.        
    Загальновиробничi витрати, грн.        
    трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.        
    заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.        
    Всього кошторисна вартість будiвельних робiт , грн.        
    кошторисна трудомісткість, люд.-год.        
    кошторисна заробітна плата, грн.        
Склав ________________________
 
Перевірив _____________________

Таблиця 2.2 Форма № 4

Інструментальний цех

Локальний кошторис № 2-1-2

На розрахунок внутрішніх санітарно-технічних робіт для інструментального цеху

 

Основа:   Кошторисна вартість 3133,334 тис. грн.
креслення (специфікації ) №   Кошторисна трудомісткість 150,072 тис. люд.-год.
    Кошторисна заробітна плата 616,179 тис. грн.
Складений в цінах 2011 р   Середній розряд робіт 3,6 розряд

 

№ п/п Шифр і номер позиції нормативу Найменування робіт та витрат, одиниця виміру Кількість Вартість одиниці Загальна вартість, грн. Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обслуговуванням машин
всього експлуат. машин     всього Заробітної плати експлуатації машин тих, що обслуговують машини
заробітної плати в т. ч. зарплата   в т. ч. зарплата на одиницю всього
УКН Улаштування опалення, 100 м3 об¢єму будівлі 898,13 397,8 7,27 18,7
43,4 2,18 0,76
УКН Теж, вентиляція 898,13
85,8 5,1 1,79
УКН Теж, водопровід 898,13 134,5 2,91 6,8
15,8 0,9 0,32
    Продовження таблиці 2.2
УКН Теж, каналізація 898,13 134,5 2,91 6,8
15,8 0,9 0,32
УКН Теж, гаряче водопостачання 898,13 113,5 10,9 10,4
24,13 3,64 1,28
УКН Теж, паропосточання 898,13 109,4 18,5 10,1
23,4 7,4 1,54
УКН Теж, газопостачання 898,13 742,1 14,5 46,4
107,6 4,36 1,54
Всього          
   
Разом прямі витрати            
в тому числі:              
вартість матеріалів, виробів та конструкцій 2202933 – 283746 – 65555 = 1853633      
всього заробітна плата 283746 + 21986 = 305732        
Загальновиробничі витрати 310446+ 246471 + 373483 = 930401      
трудомісткість в ЗВВ (128679 + 7133)´0,105 =14260        
заробітна плата в ЗВВ 14260 ´ 21,77 = 310446        
обов¢язкові платежі та внески (305732 + 310446 ) ´ 0,4 = 246471      
решта статей ЗВВ (128679 + 7133)´2,75 =373483        
Всього по кошторису 2202933 + 930401 = 3133334        
Кошторисна трудомісткість 128679 + 7133 +14260 = 150072        
Кошторисна заробітна плата 305732 + 310446 = 616179        

 

 

Таблиця 2.3 Форма № 4

Інструментальний цех

Локальний кошторис № 2-1-3

на електромонтажні роботи для інструментального цеху

 

Основа:   Кошторисна вартість 3297,660 тис. грн.
креслення (специфікації ) №   Кошторисна трудомісткість 144,554 тис. люд.-год.
    Кошторисна заробітна плата 616,686 тис. грн.
Складений в цінах 2011 р   Середній розряд робіт 4,6 розряд

 

№ п/п Шифр і номер позиції нормативу Найменування робіт та витрат, одиниця виміру Кількість Вартість одиниці Загальна вартість, грн. Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обслуговуванням машин
всього експлуат. машин     всього Заробітної плати експлуатації машин тих, що обслуговують машини
заробітної плати в т. ч. зарплата   в т. ч. зарплата на одиницю всього
УКН Улаштування внутрішнього електроосвітлення, 100 м3 898,13 36,5
      84,5 6,2     2,8
УКН Улаштування телефонізації, 100 м3 898,13 5,8 12,8
      33,8 0,52     0,22
УКН Улаштування радіофікації, 100 м3 898,13 5,8 12,8
      33,8 0,62     0,22
УКН Обладнання, 100 м3 898,13          
    Продовження таблиці 2.3
УКН Монтажні роботи, 100 м3 898,13 1266,7 32,7
      3,63     1,28
УКН Улаштування диспетчерського зв¢язку, 1000 м3 89,813 675,5 25,4
      126,7 2,9     1,02
УКН Улаштування пожежної сигналізації, 1000 м3 89,813 549,1 18,2
      105,6 2,2     0,7
Всього              
в тому числі:              
вартість матеріалів, виробів та конструкцій  
всього заробітна плата            
Загально виробничі витрати            
трудомісткість в ЗВВ            
заробітна плата в ЗВВ            
обов¢язкові платежі та внески            
решта статей ЗВВ            
Всього по кошторису            
Кошторисна трудомісткість            
Кошторисна заробітна плата            
                                   

 

Таблиця 2.4 Форма № 4

Інструментальний цех

Локальний кошторис № 2-1-4

на монтаж технологічного обладнання

  Основа:   Кошторисна вартість 803,514 тис. грн.
  креслення (специфікації ) №   Кошторисна трудомісткість 94,117 тис. люд.-год.
      Кошторисна заробітна плата 391,127 тис. грн.
  Складений в цінах 2011 р   Середній розряд робіт 4,6 розряд
№ п/п Шифр і номер позиції нормативу Найменування робіт та витрат, одиниця виміру Кількість Вартість одиниці Загальна вартість, грн. Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обслуговуванням машин  
всього експлуат.машин всього Заробітної плати експлуатації машин тих, що обслуговують машини  
заробітної плати в т. ч. зарплата в т. ч. зарплата на одиницю всього  
 
УКН Монтаж технологічного обладнання, 1000 м3 89,813 290,8  
2539,2 145,4 51,2  
вартість матеріалів, виробів та конструкцій          
всього заробітна плата              
Загально виробничі витрати              
трудомісткість в ЗВВ              
заробітна плата в ЗВВ              
обов¢язкові платежі та внески              
решта статей ЗВВ              
Всього по кошторису              
Кошторисна трудомісткість              
Кошторисна заробітна плата              
                                     

Таблиця 2.5 Форма № 5

Інструментальний цех

Локальний кошторис № 2-1-5

на придбання технологічного устаткування головного корпуса

Основа креслення №

 

Складений в цінах 2011 р. Кошторисна вартість – 1978,573 тис. грн

№ п/п Шифр і номер позиції нормативу Найменування робіт та витрат, одиниця виміру Кількість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
УКН Технологічне устаткування, 1000 м3 89,813
           
Разом      
Запасні частини 1% від 1965184    
Разом      
Витрати на тару, упаковку і реквізити 0,5%    
Разом      
Транспортні витрати 3% від    
Разом      
Заготівельно-складові витрати 0,9 % від    
Разом      
Комплектація 0,4 % від    
Всього по кошторису    

 


 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.014 с.)