ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ФІНАНСІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ФІНАНСІВ 

1. Державні фінанси України.

2. Вплив фінансів на суспільне виробництво.

3. Роль фінансів у розвитку соціальної сфери.

4. Роль фінансів в забезпеченні структурної перебудови економіки України.

5. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин.

6. Проблеми оздоровлення фінансів України в період переходу до ринкової

7. економіки.

8. Фінансове регулювання підприємницької діяльності.

9. Фінансові аспекти приватизації об’єктів державної власності.

10. Фінансова система України і перспективи її розвитку.

11. Вплив фінансів на ресурсозбереження.

12. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємства.

13. Баланс фінансових ресурсів і витрат держави.

14. Фінансове планування на підприємствах в умовах ринку.

15. Територіальне фінансове планування і проблеми його вдосконалення.

16. Фінанси орендних підприємств.

17. Фінанси акціонерних товариств.

18. Фінансові ресурси спільних підприємств.

19. Формування і використання прибутку підприємств (в розрізі окремих галузей).

20. Фінансовий контроль і його основна роль в забезпеченні фінансової дисципліни.

21. Фінансовий аудит в умовах ринку.

22. Фінансова санація підприємств: економічний зміст, порядок проведення, результати.

23. Порядок прийняття рішення про санацію і вибір джерел її проведення.

24. Правові та фінансові аспекти банкрутства підприємств України.

25. Орендні операції підприємств. Лізинг як форма оренди.

26. Особливості фінансів підприємств у вільних економічних зонах.

27. Ціни і цінова політика підприємств: фінансові аспекти ціноутворення.

28. Роль та відображення інфляційних процесів у фінансових показниках підприємства.

29. Організація оборотних активів і джерела їх формування на підприємстві.

30. Нормування оборотних активів на підприємствах.

31. Ефективність та контроль використання оборотних активів підприємства.

32. Кредитні відносини підприємств і банків.

33. Форми небанківського кредитування і особливості їх використання.

34. Формуванняосновного капіталу підприємства.

35. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства.

36. Фінансування і використання капітальних вкладень на підприємстві.

37. Фінансові аспекти капітального будівництва.

38. Необхідність та значення фінансового планування на підприємствах.

39. Оцінка причин фінансової кризи підприємства.

40. Вексельні операції підприємств.

41. Міжнародне кредитування підприємств України.

42. Оцінка фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

43. Реорганізація як інструмент фінансового оздоровлення підприємства.

44. Формування облікової політики підприємства.

45. Оподаткування доходів населення і їх роль у наповненні бюджетів.

46. Організація фінансів в невиробничій сфері (в розрізі окремих видів суспільної діяльності: освіта, культура, охорона здоров’я, житлове господарство, соціальне забезпечення, державне управління).

47. Державний кредит і його роль у формуванні фінансових ресурсів держави.

48. Пенсійний фонд, його формування і використання.

49. Фінансові проблеми медичного страхування .

50. Соціальне страхування в системі ринкових відносин.

51. Фінансовий ринок і його роль в ринковій економіці.

52. Фінансові резерви і їх значення в розвитку економіки.

53. Фондовий ринок України і перспективи його розвитку.

54. Державні і суспільні фонди цільового призначення.

55. Фінансова політика України на сучасному етапі.

56. Податок на додану вартість як джерело доходів Державного бюджету України.

57. Вплив акцизного збору на формування фінансових ресурсів суб¢єктів господарювання.

58. Податок на прибуток як джерело доходів Державного бюджету України.

59. Платежі за ресурси і їх вплив на фінансову діяльність суб’єктів господарювання.

60. Податок з доходів фізичних осіб і його роль у наповненні бюджету.

61. Місцеві податки і збори, їх роль в формуванні місцевих бюджетів.

62. Прямі податки з населення і їх роль у формуванні бюджетів.

63. Бюджетно-податкова політика України: оцінка, аналіз та проблеми вдосконалення.

64. Декларування доходів як соціальна і фіскальна проблема.

65. Захист прав платників податків в Україні: механізм та проблеми його вдосконалення.

66. Контрольно-перевірочна робота податкової служби України: організація та проблеми вдосконалення методики.

67. Міжнародне співробітництво в сфері оподаткування.

68. Облік платників податків в Україні: методика та проблеми її вдосконалення.

69. Оподаткування нерезидентів в Україні.

70. Організаційно-адміністративні аспекти уніфікації податкових систем країн Європейського Союзу.

71. Організаційні засади масово-роз’яснювальної органів роботи податкової служби України.

72. Податкова міліція: вітчизняний досвід та світова практика організації діяльності.

73. Податкова політика держави та проблеми її вдосконалення.

74. Формування доходів місцевих бюджетів: вітчизняні проблеми та світовий досвід

75. Податкові механізми стимулювання економічної активності.

76. Прогнозування та аналіз податкових надходжень: методика та проблеми її вдосконалення.

77. Прогнозування та аналіз податкових надходжень.

78. Система адміністрування податків у розвинених країнах та можливості використання світового досвіду в Україні.

79. Система контролю за дотриманням фізичними особами податкового законодавства.

80. Система контролю за дотриманням юридичними особами податкового законодавства.

81. Фіскально-адміністративний режим експорту та імпорту.

82. Фіскально-адміністративні аспекти зборів до соціальних фондів в Україні.

83. Фіскально-адміністративні аспекти непрямих податків.

84. Фінанси та їх вплив на розвиток суспільного виробництва.

85. Централізовані та децентралізовані фінансові ресурси, їх склад і характеристика.

86. Шляхи перебудови фінансових відносин у період формування ринкової економіки.

87. Фінансова система України та перспективи її розвитку.

88. Державні фінанси як сфера централізованих фінансів суспільства.

89. Фінансове забезпечення місцевого господарства.

90. Вплив фінансів на ресурсозбереження.

91. Структурна перебудова народного господарств в Україні та роль фінансів у її забезпеченні.

92. Фінансові проблеми місцевих органів влади.

93. Проблеми оздоровлення фінансів України у період переходу до ринкової економіки.

94. Фінансове оздоровлення економіки України у період розвитку ринкових відносин.

95. Фінансова політика - складова частина економічної і соціальної політики держави.

96. Зміст, завдання і основні напрями фінансової політики.

97. Фінансова політика України на сучасному етапі.

98. Фінансовий механізм, його складові елементи і загальна характеристика.

99. Фінансові резерви і їх роль у ринковій економіці.

100. Удосконалення фінансового механізму у період формування ринкової економіки України.

101. Органи управління фінансами, їх завдання та функції в умовах ринкової економіки.

102. Територіальне фінансове планування і проблеми його вдоско-налення.

103. Суть, принципи, методи та завдання фінансового планування.

104. Зміст фінансового планування під час ринкових зрушень.

105. Призначення та зміст фінансового контролю.

106. Фінансовий контроль і його роль у забезпеченні фінансової дисципліни.

107. Фінансовий аудит в умовах ринку.

108. Фінансова система України і перспективи її розвитку.

109. Фінанси державних підприємств та організацій.

110. Характеристика фінансових відносин суб'єктів господарювання різних форм власності.

111. Фінанси акціонерних товариств.

112. Фінансове планування на підприємствах в умовах ринку.

113. Фінансування і використання прибутку підприємств.

114. Фінансові проблеми розвитку спільних підприємств.

115. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності.

116. Фінансове регулювання підприємницької діяльності.

117. Характеристика фінансових відносин суб'єктів господарювання різних форм власності.

118. Податкова система України, її становлення і розвиток.

119. Наукові основи побудови податкової системи держави з ринковою економікою.

120. Організація податкової служби і контрольної роботи в Україні.

121. Податкова політика і податкова система України на сучасному етапі.

122. Оподаткування прибутку підприємств та організацій.

123. Податкова служба і шляхи удосконалення її діяльності.

124. Місцеві податки та їх роль в податковій системі України.

125. Податкова система України і напрямки її удосконалення.

126. Податкова політика держави та її основні принципи.

127. Непрямі податки з юридичних осіб.

128. Податки, що сплачуються юридичними і фізичними особами.

129. Місцеві бюджети – основа місцевих фінансів України.

130. Основні напрямки зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування.

131. Фінансові проблеми медичного страхування.

132. Особисте страхування та його розвиток.

133. Страховий ринок, його становлення і розвиток в Україні.

134. Соціальне страхування в системі ринкових відносин.

135. Формування та перспективи розвитку страхового ринку в Україні.

136. Страховий фонд як джерело покриття збитків від страхових випадків.

137. Стан та особливості страхування як сфери бізнесу.

138. Форми організації фондів страхового захисту.

139. Основні галузі і види страхування.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.011 с.)