Пожежогасіння (згідно НАПБ Б.03.001-2004).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пожежогасіння (згідно НАПБ Б.03.001-2004).Норми належності порошкових вогнегасників для виробничих і складських будівель та приміщень промислових підприємств:

№ з/п   Гранична захищува-на площа, м2 Клас імо-вірної поже- жі Мінімальна кількість порошкових вогнегасників
Переносний вогнегасник (з газом-витискувачем у балоні або закачаний) із зарядом вогнегасної речовини, кг Пересувний вогнегасник (з газом-витискувачем у балоні або закачаний) із зарядом вогнегасної речовини, кг
1. Приміщення категорії А, Б, а також В з наявністю горючих газів та рідин
1.1 До 25 включно А, В, С, (Е) - - - -
1.2. Більше 25 до 50 включно А, В, С, (Е) - - - -
1.3 Більше 50 до 150 включно А, В, С, (Е) - - -
1.4 Більше 150 до 250 включно А, В, С, (Е) - -
1.5 Більше 250 до 500 включно А, В, С, (Е) -
1.6 Більше 500 до 1000 включно А, В, С, (Е)
1.7 Більше А, В, С, (Е) На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.1.6 табл., на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.1.2; 150 м2 – згідно з п.1.3; 250 м2 – згідно з п.1.4; 500 м2 – згідно з п.1.5; 1000 м2 – згідно з п.1.6 табл.
2. Приміщення категорії В за відсутності горючих газів і рідин
2.1 До 50 включно А, (Е) - - - -
2.2 Більше 50 до100 включно А, (Е) - - - -
2.3 Більше 100 до 300 включно А,(Е) - - -
2.4 Більше 300 до 500 включно А,(Е) - -
2.5 Більше 500 до 1000 включно А,(Е) -
2.6 Більше А, (Е) На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.2.5 табл., на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.2.1; 100 м2 – згідно з п.2.2; 300 м2 – згідно з п.2.3; 500 м2 – згідно з п.2.4; 1000 м2 – згідно з п.2.5 табл.
3. Приміщення категорії Г
3.1 До 50 включно В, С - - - -
3.2 Більше 50 до100 включно В, С - - - -
3.3 Більше 100 до 300 включно В, С - - -
3.4 Більше 300 до 500 включно В, С - -
3.5 Більше 500 до 1000 включно В, С -
3.6 Більше В, С На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.3.5 табл., на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.3.1; 100 м2 – згідно з п.3.2; 300 м2 – згідно з п.3.3; 500 м2 – згідно з п.3.4; 1000 м2 – згідно з п.3.5 табл.
4. Приміщення категорій Г і Д
4.1 До 50 включно А, (Е) - - - -
4.2 Більше 50 до150 включно А, (Е) - - - -
4.3 Більше 150 до 500 включно А, (Е) - - -
4.4 Більше 500 до 1000 включно А, (Е) - -
4.5 Більше А, (Е) На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.4.4 табл., на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.4.1; 150 м2 – згідно з п.4.2; 500 м2 – згідно з п.4.3; 1000 м2 – згідно з п.4.4 табл.
                           

Примітки :

1.Знаком "-" позначені порошкові вогнегасники, які не допускаються для оснащення зазначених приміщень.

2. За наявності в приміщенні ймовірності виникнення пожеж різних класів кількість вогнегасників вибирається за одним із класів, для якого ця кількість більша.

3. Порошкові вогнегасники слід застосовувати після евакуації людей із приміщення.

Норми належності водяних та водопінних вогнегасників для виробничих і складських будівель та приміщень промислових підприємств

№ з/п Гранична захищувана площа, м2 Клас імовір-ної поже- жі Мінімальна кількість водяних або водопінних вогнегасників
Переносний вогнегасник (з газом-витискувачем у балоні або закачаний) із зарядом вогнегасної речовини, кг Пересувний вогнегасник (з газом-витискувачем у балоні або закачаний) із зарядом вогнегасної речовини, кг
1. Приміщення категорій А, Б, а також В з наявністю горючих рідин
1.1 До 25 включно А В - - - - - - - -
1.2. Більше 25 до 50 включно А В - - - - - -
1.3 Більше 50 до 150 включно А В - - - -
1.4 Більше 150 до 250 включно А В - - - - - -
1.5 Більше 250 до 500 включно А В - - - -
1.6 Більше 500 до 1000 включно А В   - - - - - -
1.7 Більше А В На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.1.6 табл., на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.1.2; 150 м2 – згідно з п.1.3; 250 м2 – згідно з п.1.4; 500 м2 – згідно з п.1.5; 1000 м2 – згідно з п.1.6 табл.
2. Приміщення категорії В за відсутності горючих рідин
2.1 До 50 включно А - - - -
2.2 Більше 50 до100 включно А - - -
2.3 Більше 100 до 300 включно А - -
2.4 Більше 300 до 500 включно А - - -
2.5 Більше 500 до 1000 включно А - -
2.6 Більше А На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.2.5 табл., на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.2.1; 100 м2 – згідно з п.2.2; 300 м2 – згідно з п.2.3; 500 м2 – згідно з п.2.4; 1000 м2 – згідно з п.2.5 табл.
3. Приміщення категорії Г
3.1 До 50 включно В - - - -
3.2 Більше 50 до100 включно В - - -
3.3 Більше 100 до 300 включно В - -
3.4 Більше 300 до 500 включно В -
3.5 Більше 500 до 1000 включно В - -
3.6 Більше В На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.3.5 табл, на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.3.1; 100 м2 – згідно з п.3.2; 300 м2 – згідно з п.3.3; 500 м2 – згідно з п.3.4; 1000 м2 – згідно з п.3.5 табл.
4. Приміщення категорій Г, Д
4.1 До 50 включно А - - - -
4.2 Більше 50 до150 включно А - - -
4.3 Більше 150 до 500 включно А - -
4.4 Більше 500 до 1000 включно А -
4.5 Більше А На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.4.4 табл.5.5, на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.4.1; 150 м2 – згідно з п.4.2; 500 м2 – згідно з п.4.3; 1000 м2 – згідно з п.4.4 табл.5.5.

Примітки :

1.Знаком "-" позначені водяні та водопінні вогнегасники, які не допускаються для оснащення зазначених приміщень.

2. За наявності в приміщенні ймовірності виникнення пожеж різних класів кількість вогнегасників вибирається за одним із класів, для якого ця кількість більша.

3. Для гасіння пожеж класу В слід застосовувати водяні вогнегасники із зарядом води з добавками, що забезпечують гасіння пожеж класу В.

 

Норми належності вуглекислотних вогнегасників для виробничих і складських будівель та приміщень промислових підприємств

 

№ з/п Гранична захищувана площа, м2 Клас імовір-ної поже- жі Мінімальна кількість вуглекислотних вогнегасників
Переносний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг Пересувний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг
3,5
1. Приміщення категорій А, Б, а також В з наявністю горючих рідин
1.1 До 25 включно В, (Е) - - - -
1.2. Більше 25 до 50 включно В, (Е) - - -
1.3 Більше 50 до 150 включно В, (Е) - -
1.4 Більше 150 до 250 включно В, (Е) - - -
1.5 Більше 250 до 500 включно В, (Е) - - -
1.6 Більше 500 до 1000 включно В, (Е) - - - -
1.7 Більше В, (Е) На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.1.6 табл. на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.1.2; 150 м2 – згідно з п.1.3; 250 м2 – згідно з п.1.4; 500 м2 – згідно з п.1.5; 1000 м2 – згідно з п.1.6 табл.
2.Приміщення категорії Г
2.1 До 50 включно В, (Е) - - - -
2.2 Більше 50 до100 включно В, (Е) - - -
2.3 Більше 100 до 300 включно В, (Е) - -
2.4 Більше 300 до 500 включно В, (Е) - - -
2.5 Більше 500 до 1000 включно В, (Е) - - -
2.6 Більше В, (Е) На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.2.5 табл., на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.2.1; 100 м2 – згідно з п.2.2; 300 м2 – згідно з п.2.3; 500 м2 – згідно з п.2.4; 1000 м2 – згідно з п.2.5 табл.

Примітки :

1.Знаком "-" позначені вуглекислотні вогнегасники, які не допускаються для оснащення зазначених приміщень.

2. За наявності в приміщенні ймовірності виникнення пожеж різних класів кількість вогнегасників вибирається за одним із класів, для якого ця кількість більша.

3. Застереження щодо застосування вуглекислотних вогнегасників: при гасінні пожежі в приміщенні необхідно враховувати ймовірність зниження вмісту кисню в повітрі приміщення нижче граничнодопустимого значення.

 

Додаток П

Протипожежне водопостачання

(згідно ДНАОП 1.8.10-1.14 -97 і ДНАОП 1.8.10-1.14 -97)

1. Протипожежне водопостачання повинно відповідати вимогам СНиП 2.04.01-85 та СНиП 2.04.02-84.

Водопровідна мережа, на якій встановлюється пожежне обладнання, повинна забезпечувати необхідний напір та пропускати розраховану кількість води для потреб пожежогасіння. У разі недостатнього напору на об'єктах повинні встановлюватись насоси-підвищувачі.

2. За пожежними резервуарами, водоймами, водопровідною мережею і гідрантами, спринклерними, дренчерними і насосними установками повинен здійснюватися постійний технічний нагляд з метою забезпечення їх справного стану і постійної готовності до застосування у разі пожежі чи займання.

Відновлення протипожежного запасу води в резервуарах, витраче­ної під час гасіння пожежі або в інших випадках, слід виконувати протягом 24 годин.

3. У випадку проведення ремонтних робіт або тимчасового відключення ділянок водопровідної мережі, гідрантів, виходу з ладу насосних станцій, несправності спринклерних і дренчерних установок, витікання води з пожежних водойм, а також зменшення напору в мережі нижче потрібного необхідно терміново сповістити про це підрозділи пожежної охорони.

4. Під'їзди і підходи до пожежних водойм, резервуарів і гідрантів повинні бути завжди вільними. Біля місця розташування пожежного гідранта повинен бути встановлений світловий або флуоресцен­тний покажчик з нанесеним літерним індексом ПГ, цифровими значен­нями відстані у метрах від покажчика до гідранта і внутрішнього діаметра трубопроводу в міліметрах.

Біля пожежної водойми повинен бути встановлений світловий або флуоресцентний покажчик з нанесеним літерним індексом ПВ, цифровими значеннями запасу води в кубічних метрах та кількості пожежних автомобілів, що можуть бути одночасно встановлені на майданчику біля водойми.

5. Кришки люків колодязів пожежних підземних гідрантів по­винні бути очищені від бруду, льоду і снігу, а стояк - звільнений від води. Взимку пожежні гідранти повинні утеплюватись для запобігання промерзанню.

6. Пожежні гідранти та крани повинні не рідше одного разу на шість місяців підлягати технічному обслуговуванню і перевірятися на працездатність шляхом пуску води.

7. В приміщенні пожежної насосної станції повинні бути вивішені:

- загальна схема протипожежного водопостачання;

- схеми спринклерних і дренчерних установок підприємства і інструкції з їх експлуатації. На засувках і пожежних насосах-підвищувачах повинно бути вказано їх призначення.

8. Насосна станція повинна мати телефонний зв'язок або сигналізацію, що з'єднує її з пожежною охороною підприємства або міста (району).

9. Пожежні насоси водонасосної станції підприємства повинні утримуватися в постійній експлуатаційній готовності і перевірятися на створення потрібного напору шляхом пуску води не рідше одного ра­зу на місяць (з відповідним записом у журналі).

10. Пожежні крани внутрішнього протипожежного водопроводу в усіх приміщеннях необхідно обладнати рукавами та стволами, а також важелями для полегшення відкривання вентиля.

Пожежні рукави повинні бути сухими, скоченими і приєднаними до кранів і стволів.

Пожежні крани повинні розміщуватись у вбудованих або навісних опломбованих шафках.

На дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку повинні бути вказані: літерний індекс ПК, порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежної охорони.

Додаток Р

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.01 с.)