Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів» 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

Екзаменаційний білет №12

1. Oсновні вимоги щодо охорони праці при проектуванні, будівництві та реконструк-ції підприємств, розробці і виготовленні засобів виробництва.

2. Права та обов’язки застрахованої особи, роботодавця як страхувальника.

3. Вимоги безпеки під час ремонту дорожнього покриття.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М.Буній

_______________________________________________________________________

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

 

Екзаменаційний білет №13

1. Правила проведення протипожежного інструктажу.

2. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

3. Вимоги безпеки під час утримання земляного полотна та покриття автомобільної дороги.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М Буній

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

 

Екзаменаційний білет №14

Розслідування професійних захворювань. Організація розслідування, склад комісій з розслідування, основні документи.

2. Які існують основні нормативні документи, що регламентують вимоги щодо пожежної безпеки?

3. Правила проведення медичних оглядів при прийнятті на роботу та в період роботи.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М.Буній

 

_______________________________________________________________________

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

 

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

Екзаменаційний білет №15

1. Охарактеризуйте джерела забруднення повітряного середовища виробничих приміщень.

2. Як здійснюється регулювання охорони праці у колективному договорі?

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт з речовинами, що мають токсичні (отруйні) властивості.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М Буній

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

 

 

Екзаменаційний білет №16

1. Виявлення, оцінка та зменшення ризиків небезпечних подій. Облік і аналіз показників охорони праці.

2. Характеристика загальних засобів попередження забруднення повітряного середовища на виробництві.

3. Охарактеризувати класифікацію матеріалів та речовин за їх пожежонебезпечними властивостями.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М.Буній

_______________________________________________________________________

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

 

Екзаменаційний білет №17

1. Положення про організацію системи управління охороною праці в галузі.

2. Які засоби використовуються для гасіння пожеж в електроустановках?

3. Промислова санітарія та гігієна праці на виробництві, їх завдання.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М Буній

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

Екзаменаційний білет №18

1.Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.

2. Вимоги безпеки під час роботи на воді та льоду при ремонті та утриманні інженерних споруд.

3. Які умови ураження людини електричним струмом?

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М.Буній

 

_______________________________________________________________________

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

 

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

 

 

Екзаменаційний білет №19

1. Дослідження та профілактика виробничого травматизму. Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин.

2. Які загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів?

3. Охарактеризуйте види інструктажу з питань охорони праці, а також порядок їх проведення.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М Буній

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

 

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

 

Екзаменаційний білет №20

1. Поясніть, як здійснюється навчання з питань охорони праці на виробництві?

2. Вимоги безпеки під час ремонту та утримання інженерних споруд.

3. Дії персоналу при виникненні пожежі на виробничих об’єктах.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М.Буній

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

 

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

 

Екзаменаційний білет №22

1. Основні завдання та права комісії з питань охорони праці підприємства.

2. Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин. Контроль за станом повітряного середовища на виробництві.

3. Забезпечення та контроль стану пожежної безпеки на виробничих об’єктах.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М.Буній

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

Екзаменаційний білет №23

1. Основні повноваження служби охорони праці на підприємстві.

2. Основні причини виробничих травм та професійних захворювань. Розподіл травм за ступенем тяжкості.

3. Пожежна безпека технологічного устаткування, електрообладнання, систем опалення, вентиляції.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М.Буній

_______________________________________________________________________

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

 

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

 

 

Екзаменаційний білет №24

1. Порядок проведення та реєстрація інструктажів з питань охорони праці.

2. Протипожежне водопостачання. Автоматичні засоби пожежогасіння на об'єктах галузі.

3. Які основні принципи безпеки підіймально-транспортного обладнання?

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М Буній

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 159; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.007 с.)