Спеціальність: «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Спеціальність: «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»Спеціальність: «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Основи охорони праці»

Екзаменаційний білет №1

1. Назвати органи державного управління охороною праці. Які функції та завдання вони виконують?

2. Як здійснюється санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища на виробництві? Дати визначення поняттям: гранично-допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовно-безпечні рівні впливу (ОБРВ).

3. Охарактеризуйте види штучного освітлення.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М.Буній

 

_______________________________________________________________________

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів» Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

Екзаменаційний білет №1

1. Галузеві системи управління охороною праці. Які функції та завдання вони виконують?

2. Мета та завдання розслідування нещасних випадків. Обов’язки роботодавця щодо розслідування нещасних випадків.

3. Вимоги безпеки під час виконання зварювальних робіт.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М Буній

_______________________________________________________________________

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів» Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

Екзаменаційний білет №2

1. Охарактеризувати державні міжгалузеві та галузеві акти про охорону праці.

2. Вимоги безпеки під час перевезення працівників автомобільним транспортом.

3. Які існують категорії приміщень за вибухопожежонебезпечністю?

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М.Буній

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

 

Екзаменаційний білет №21

1.Відповідальність за порушення вимог охорони праці.

2. Вимоги безпеки під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт і переміщення вантажів.

3. Безпека під час експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М.Буній

_______________________________________________________________________

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

Екзаменаційний білет №3

1. Предмет охорони праці. Основні поняття у галузі охорони праці.

2. Вимоги безпеки під час ремонту та утримання інженерних споруд.

3. Як організовується пожежна охорона на підприємстві?

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М Буній

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

Екзаменаційний білет №4

1. Назвати органи державного нагляду за охороною праці. Які функції та завдання

вони виконують?

2. Вимоги безпеки під час будівництва автомобільних доріг.

3. В чому полягають теоретичні основи механізму горіння та вибуху? Яка існує

класифікація видів горіння?

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М.Буній

 

_______________________________________________________________________

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

 

 

Екзаменаційний білет №5

 

1. Нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства.

2.Вимоги безпеки під час виконання дорожньо-будівельних робіт у складних геологічних умовах.

3. Завдання страхування від нещасного випадку.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М Буній

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

 

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

 

Екзаменаційний білет №6

1. Дати характеристику основним законодавчим актам про охорону праці.

2. Безпека під час вантажно-розвантажувальних робіт.

3. Принципи та види страхування.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М.Буній

 

_______________________________________________________________________

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

 

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

 

Екзаменаційний білет №7

1. Дати характеристику первинним засобам гасіння пожеж.

2. Як організується служба охорони праці на підприємстві?

3. Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М Буній

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

 

Екзаменаційний білет №8

1. Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів страхування від нещасних випадків.

2.Назвіть обов’язки роботодавця щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці.

3. Вимоги безпеки під час улаштування дорожнього покриття.

.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М.Буній

 

_______________________________________________________________________

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

 

Екзаменаційний білет №9

1. Встановлення зв’язку нещасного випадку з виробництвом. Обставини, за яких проводиться розслідування.

2. Охарактеризуйте основні засоби колективного і індивідуального захисту людей від небезпечних і шкідливих факторів.

3. Вимоги безпеки щодо розташування виробничого обладнання, організації робочих місць.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М Буній

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

 

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

 

Екзаменаційний білет №10

1. Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних захворювань і отруєнь на виробництві.

2. Які права мають працівники на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці?

3. Вимоги безпеки під час розмітки проїзної частини, під час проведення реконструкції та ремонтних робіт.

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М.Буній

_______________________________________________________________________

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

 

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Екзаменаційний білет №11

1. Спеціальне розслідування нещасних випадків.

2. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів.

3. За якою схемою здійснюється триступеневий адміністративно-громадський контроль за охороною праці на виробництві .

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М Буній

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

 

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Екзаменаційний білет №12

1. Oсновні вимоги щодо охорони праці при проектуванні, будівництві та реконструк-ції підприємств, розробці і виготовленні засобів виробництва.

2. Права та обов’язки застрахованої особи, роботодавця як страхувальника.

3. Вимоги безпеки під час ремонту дорожнього покриття.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М.Буній

_______________________________________________________________________

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Екзаменаційний білет №13

1. Правила проведення протипожежного інструктажу.

2. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

3. Вимоги безпеки під час утримання земляного полотна та покриття автомобільної дороги.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М Буній

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Екзаменаційний білет №14

Екзаменаційний білет №15

1. Охарактеризуйте джерела забруднення повітряного середовища виробничих приміщень.

2. Як здійснюється регулювання охорони праці у колективному договорі?

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт з речовинами, що мають токсичні (отруйні) властивості.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М Буній

Екзаменаційний білет №16

1. Виявлення, оцінка та зменшення ризиків небезпечних подій. Облік і аналіз показників охорони праці.

2. Характеристика загальних засобів попередження забруднення повітряного середовища на виробництві.

3. Охарактеризувати класифікацію матеріалів та речовин за їх пожежонебезпечними властивостями.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М.Буній

_______________________________________________________________________

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Екзаменаційний білет №17

1. Положення про організацію системи управління охороною праці в галузі.

2. Які засоби використовуються для гасіння пожеж в електроустановках?

3. Промислова санітарія та гігієна праці на виробництві, їх завдання.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М Буній

Екзаменаційний білет №18

1.Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.

2. Вимоги безпеки під час роботи на воді та льоду при ремонті та утриманні інженерних споруд.

3. Які умови ураження людини електричним струмом?

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М.Буній

 

_______________________________________________________________________

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

 

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Екзаменаційний білет №19

1. Дослідження та профілактика виробничого травматизму. Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин.

2. Які загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів?

3. Охарактеризуйте види інструктажу з питань охорони праці, а також порядок їх проведення.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М Буній

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

 

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Екзаменаційний білет №20

1. Поясніть, як здійснюється навчання з питань охорони праці на виробництві?

2. Вимоги безпеки під час ремонту та утримання інженерних споруд.

3. Дії персоналу при виникненні пожежі на виробничих об’єктах.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М.Буній

 

 

Екзаменаційний білет №22

1. Основні завдання та права комісії з питань охорони праці підприємства.

2. Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин. Контроль за станом повітряного середовища на виробництві.

3. Забезпечення та контроль стану пожежної безпеки на виробничих об’єктах.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М.Буній

Екзаменаційний білет №23

1. Основні повноваження служби охорони праці на підприємстві.

2. Основні причини виробничих травм та професійних захворювань. Розподіл травм за ступенем тяжкості.

3. Пожежна безпека технологічного устаткування, електрообладнання, систем опалення, вентиляції.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М.Буній

_______________________________________________________________________

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

 

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Екзаменаційний білет №24

1. Порядок проведення та реєстрація інструктажів з питань охорони праці.

2. Протипожежне водопостачання. Автоматичні засоби пожежогасіння на об'єктах галузі.

3. Які основні принципи безпеки підіймально-транспортного обладнання?

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М Буній

 

 

Екзаменаційний білет №25

1.Зварні з’єднання та шви при електродуговому зварюванні.

2.Технологічні особливості газового зварювання при наплавленні твердих сплавів.

3.Індивідуальні засоби захисту електрогазозварника.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М.Буній

___________ О.Ю.Паньків

_______________________________________________________________________

 

 

Міністерство освіти і науки України

Надвірнянський коледж НТУ

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Електрогазозварник”

Дисципліна: « Спец. курс, охорона праці»

Екзаменаційний білет №26

1.

2.

3.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М Буній

__________ О.Ю.Паньків

 

Спеціальність: «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Основи охорони праці»

Екзаменаційний білет №1

1. Назвати органи державного управління охороною праці. Які функції та завдання вони виконують?

2. Як здійснюється санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища на виробництві? Дати визначення поняттям: гранично-допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовно-безпечні рівні впливу (ОБРВ).

3. Охарактеризуйте види штучного освітлення.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М.Буній

 

_______________________________________________________________________

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ рПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.031 с.)