Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів» Дисципліна: «Охорона праці в галузі»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів» Дисципліна: «Охорона праці в галузі»Екзаменаційний білет №1

1. Галузеві системи управління охороною праці. Які функції та завдання вони виконують?

2. Мета та завдання розслідування нещасних випадків. Обов’язки роботодавця щодо розслідування нещасних випадків.

3. Вимоги безпеки під час виконання зварювальних робіт.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М Буній

_______________________________________________________________________

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів» Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

Екзаменаційний білет №2

1. Охарактеризувати державні міжгалузеві та галузеві акти про охорону праці.

2. Вимоги безпеки під час перевезення працівників автомобільним транспортом.

3. Які існують категорії приміщень за вибухопожежонебезпечністю?

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М.Буній

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

 

Екзаменаційний білет №21

1.Відповідальність за порушення вимог охорони праці.

2. Вимоги безпеки під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт і переміщення вантажів.

3. Безпека під час експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М.Буній

_______________________________________________________________________

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

Екзаменаційний білет №3

1. Предмет охорони праці. Основні поняття у галузі охорони праці.

2. Вимоги безпеки під час ремонту та утримання інженерних споруд.

3. Як організовується пожежна охорона на підприємстві?

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М Буній

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

Екзаменаційний білет №4

1. Назвати органи державного нагляду за охороною праці. Які функції та завдання

вони виконують?

2. Вимоги безпеки під час будівництва автомобільних доріг.

3. В чому полягають теоретичні основи механізму горіння та вибуху? Яка існує

класифікація видів горіння?

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М.Буній

 

_______________________________________________________________________

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

 

 

Екзаменаційний білет №5

 

1. Нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства.

2.Вимоги безпеки під час виконання дорожньо-будівельних робіт у складних геологічних умовах.

3. Завдання страхування від нещасного випадку.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М Буній

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

 

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

 

Екзаменаційний білет №6

1. Дати характеристику основним законодавчим актам про охорону праці.

2. Безпека під час вантажно-розвантажувальних робіт.

3. Принципи та види страхування.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М.Буній

 

_______________________________________________________________________

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

 

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

 

Екзаменаційний білет №7

1. Дати характеристику первинним засобам гасіння пожеж.

2. Як організується служба охорони праці на підприємстві?

3. Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М Буній

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

 

Екзаменаційний білет №8

1. Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів страхування від нещасних випадків.

2.Назвіть обов’язки роботодавця щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці.

3. Вимоги безпеки під час улаштування дорожнього покриття.

.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М.Буній

 

_______________________________________________________________________

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

 

Екзаменаційний білет №9

1. Встановлення зв’язку нещасного випадку з виробництвом. Обставини, за яких проводиться розслідування.

2. Охарактеризуйте основні засоби колективного і індивідуального захисту людей від небезпечних і шкідливих факторів.

3. Вимоги безпеки щодо розташування виробничого обладнання, організації робочих місць.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М Буній

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

 

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

 

Екзаменаційний білет №10

1. Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних захворювань і отруєнь на виробництві.

2. Які права мають працівники на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці?

3. Вимоги безпеки під час розмітки проїзної частини, під час проведення реконструкції та ремонтних робіт.

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М.Буній

_______________________________________________________________________

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

 

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ р

Спеціальність «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів»

Дисципліна: «Охорона праці в галузі»

 

Екзаменаційний білет №11

1. Спеціальне розслідування нещасних випадків.

2. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів.

3. За якою схемою здійснюється триступеневий адміністративно-громадський контроль за охороною праці на виробництві .

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Голова ЦК _____________ В.О.Приходченко

Протокол №_____ від _________20___ р

 

“___”_________ 20_ _ р. Викладач __________ О.М Буній

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Надвірнянський коледж НТУ

 

Затверджую

Заступник директора з навчально-методичної роботи

_______________ С.Д. Дребот

_______________20__ рПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 150; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.01 с.)