ТОП 10:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЗАВДАННЯ 6Відповідно до технічних умов використання автотранспорту весь комплект шин повинен зношуватися рівномірно, для чого проводиться періодична заміна запасного колеса робочим.

Визначається середньорічний фактичний пробіг однієї шини з кожного типу автомобілів, виходячи з умови рівномірного використання протягом року всіх покришок, що входять до комплекту автомобіля, включаючи запасні колеса.

 

, (21)

 

де – середньорічний фактичний пробіг однієї шини, тис. км;

– середньорічний пробіг однієї машини, тис. км;

– кількість коліс в комплекті на одній машині, шт. (комплект);

– кількість запасних коліс на одній машині, шт.

 

Визначається середній ступінь зношеності однієї шини за рік по кожному типу автомобілів

 

, (22)

 

де – середній ступінь зношеності однієї шини за рік;

– амортизаційний пробіг однієї шини, тис. км.

 

Потреба в шинах по кожному з основних типів автомобілів визначається за формулою

 

(23)

 

Після цього розраховується загальна потреба в нових шинах вантажного автопідприємства, враховуючи потребу для інших типів автомобілів.

 


ЗАВДАННЯ 7

Визначити параметри системи управління запасами:

а) оптимальний розмір партії матеріального ресурсу (у вартісних і натуральних показниках), що замовляється підприємством, за критерієм мінімуму сукупних витрат на їх транспортування і зберігання на складі, використовуючи формулу Уілсона;

б) кількість поставок протягом року;

в) тривалість часу між поставками:

- в календарній кількості діб,

- в кількості робочих діб;

г) потребу в ресурсах за робочу добу в фізичному і грошовому вимірах;

д) гарантійний запас в фізичному і грошовому вимірах;

є) максимальне споживання за проміжок часу між поставками в фізичному і грошовому вимірах;

ж) величину оборотних коштів у виробничих запасах.

 

Таблиця 6 – Вихідні дані

Показники Позначення Варіанти
1 Річний обсяг споживання матеріального ресурсу, тис. грн. Q
2 Затрати на транспортування партії матеріального ресурсу, тис. грн K 1,7 1,9 2,1 2,4 2,7 2,5 2,3 1,5 2,2 2,4
3 Затрати на зберігання партії матеріального ресурсу у % до її вартості M
4 Вартість фізичної одиниці матеріального ресурсу, тис. грн Ц 1,10 0,98 1,05 1,12 0,94 1,14 1,12 0,95 1,15 1,07

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЗАВДАННЯ 7

Вартість оптимального розміру партії ( ) матеріального ресурсу визначається за формулою

 

(24)

 

Оптимальний розмір партії матеріального ресурсу у фізичних одиницях ( ) визначається за формулою

 

(25)

Кількість поставок протягом року ( ) визначається за формулою

 

, (26)

 

Тривалість часу (календарного або робочого)між поставками визначається за формулою

 

, (27)

 

де - кількість календарних ( ) або робочих ( ) діб протягом року.

Потреба в ресурсах за робочу добу ( ) визначається за формулами:

- у фізичному вимірі ( )

 

(28)

 

- у грошовому вимірі ( )

 

(29)

 

Гарантійний запас ресурсу визначається за формулами:

- у фізичному вимірі ( )

 

(30)

 

- у грошовому вимірі ( )

 

, (31)

 

де 2 - норма часу для гарантованого запасу ресурсу, діб.

Максимальне споживання за проміжок часу між поставками визначається за формулами:

- у фізичному вимірі ( )

 

(32)

 

- у грошовому вимірі ( )

 

(33)

 

Розрахунок оборотних коштів у виробничих запасах ( )

 

(34)

 


ЗАВДАННЯ 8

 

Визначити місячний страховий і оптимальний середній поточний запас товару “М” на складі комерційно-виробничого підприємства оптової торгівлі виходячи з обсягів постачання і реалізації товару, обумовленими відповідними довгостроковими угодами з постачальниками і замовниками товару та ймовірності виконання цих угод.

 

Вихідні данні

У відповідності з діючими угодами між комерційно-виробничим підприємством оптової торгівлі і його економічними партнерами передбачено, що поставку товару “М” комерційному підприємству протягом наступного місяця здійснюють три підприємства, що його виробляють, а після його розфасування цей товар поставляється протягом цього місяця чотирьом підприємствам-замовникам. В таблиці 7 наведено планові обсяги постачання товару “М” комерційно-виробничому підприємству ( ) і плановий обсяг його відвантаження підприємствам-замовникам після розфасування в наступному місяці ( ).

 

Таблиця 7 – Обсяги постачання і відвантаження товару “М” у

відповідності з діючими угодами

Варіанти Обсяги постачань, т ( ) Обсяги відвантажень, т ( )
підпр. 1 підпр. 2 підпр. 3 підпр. 1 підпр. 2 підпр. 3 підпр. 4

 

За даними статистичного обліку за попередні десять місяців, виконання угод на постачання товару “М” комерційно-виробничому підприємству і відвантаження цього товару після його розфасування підприємствам-замовникам (дисципліна виконання господарських угод) характеризується такими показниками (таблиця 8).

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.77.252 (0.015 с.)