ТОП 10:

Розрахунок культурно-побутових поїздок між транспортними районами 

Мета завдання: вивчити технологію розрахунку культурно-побутових поїздок між транспортними районами при різних гіпотезах розподілу кореспонденцій.

Вихідні дані: граф транспортної мережі (топологічна схема); селітебна ємкість транспортних районів для культурно-побутових пересувань; потенціал тяжіння культурно-побутового центру транспортних районів (табл. 7.1)

 

Таблиця 7.1 – Значення потенціалу тяжіння культурно-побутового центру транспортних районів

Номер ТР
Потенціал тяжіння культ.-поб. центру ТР

 

Вказівки до виконання завдання

1. Розрахунок матриці культурно-побутових пересувань (кореспонденцій) при різних гіпотезах

1.1 Гіпотеза розподілу пасажирів пропорційно потенціалу тяжіння культурно-побутового центру транспортних районів:

 

, (7.1)

 

де – селітебна ємкість і-го транспортного району, чол.;

– потенціал тяжіння культурно-побутового центру в j-му районів.

 

Результати розрахунку занести в табл. 7.2.

 

Таблиця 7.2 – Матриця культурно-побутових пересувань

Номер ТР відправлення Номер ТР прибуття Всього (селітебна ємкість)
           
           
           
           
           

 

1.2 Розрахунок добової кількості поїздок з культурно-побутовою метою:

 

, (7.2)

 

де Нij – кореспонденції між і-тим і j-тим районами, чол.;

jij – коефіцієнт користування транспортом при культурно-побутових пересуваннях (табл. 6.1);

р – кількість поїздок за день, р=2.

Кількість культурно-побутових поїздок при внутрішньорайонних пересуваннях дорівнює 0.


Результати розрахунку занести в табл. 7.3.

Таблиця 7.3 – Добова кількість культурно-побутових поїздок

Номер ТР відправлення Номер ТР прибуття
         
         
         
         
         

 

2.1 Гіпотеза рівноймовірного розподілу пасажирів між культурно-побутовими центрами транспортних районів:

 

, (7.3)

 

де – кількість транспортних районів з культурно-побутовими
центрами.

3.1 Гіпотеза розподілення пасажирів пропорційно потенціалу тяжіння культурно-побутових центрів транспортних районів і трудності сполучення між транспортними районами

 

. (7.4)

Приймаємо , тоді

. (7.5)

3.1.1 Розрахунок допоміжного рівняння уij

; ;

Результати розрахунку занести в табл. 7.4.

 

Таблиця 7.4 – Матриця у

Номер ТР відправлення Номер ТР прибуття
           
           
           
           
           

 

3.1.2 Визначаємо кореспонденції

 

. (7.6)

 

Результати розрахунків заносимо до табл. 7.2. і далі робимо розрахунки з пункту 1.2.

 

Практичне заняття 8

Побудова картограми пасажирських потоків

Мета завдання: вивчити технологію побудови картограми пасажиро потоків.

Вихідні дані: граф транспортної мережі (топологічна схема); матриця трудових кореспонденцій; матриці культурно-побутових кореспонденцій; відстань поїздок між транспортними районами.

 

Вказівки до виконання завдання

 

Картограма є графічним зображенням розподілу пасажиропотоку в просторі й в часі на ділянках транспортної мережі. Транспортна мережа являє собою сукупність ділянок і вузлів.

Ділянка – це лінія мережі між двома вузлами мережі.

Вузол – це точка мережі, в якій відбувається зміна напрямку руху і перетинаються не менше трьох ділянок або відбувається поворот рухомого складу.

Процес побудови картограми полягає в наступному:

а) викреслюють на окремому аркуші транспортну мережу, на якій відмічають центри транспортних районів, точки тяжіння пасажироутвірних пунктів і намічені раніше кінцеві зупиночні пункти;

б) при розрахунку кількості поїздок між різними транспортними районами різних соціальних груп з різною метою необхідно наносити величину добових поїздок між і-м і j-м транспортними районами на відповідні ділянки мережі, по яких вони проходять.

Внутрішньорайонні поїздки здійснюються пішки і на граф транспортної мережі їх не наносять.

в) після того як будуть нанесені всі поїздки, здійснюють підсумовування загального пасажиропотоку в межах ділянки. Потім його відкладають у вигляді стовпчика гістограми на ділянці в довільно вибраному масштабі (1 мм – … тис.пас.).

 

 

Практичне заняття 9

Вибір виду міського пасажирського транспорту (МПТ)

Мета завдання: вивчити методику вибору виду транспорту.

Вихідні дані: Добова картограма пасажирських потоків.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.215.196 (0.007 с.)