Розподіл доходів підприємства
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розподіл доходів підприємства 

№ п/п Показники До складу доходів  
Вклю-чаються Не вклю-чаються  
 
Акцизний податок      
Доходи від продажу товарів      
Доходи, які не були враховані в обчисленні доходу періодів, що передують звітному, та виявленні в звітному періоді      
Податок на додану вартість      
Доходи від надання послуг      
Доходи від продажу цінних паперів (крім операцій з їх первинного випуску або розміщення та операцій з їх кінцевого погашення або ліквідації)      
Доходи від здійснення банківських страхових операцій з надання фінансових послуг      
Суми коштів або вартість майна отримані платниками податку як компенсація або відшкодування за примусовим відчуженням державного майна платника податку      
Доходи від торгівлі валютними цінностями      
Суми коштів або вартість майна, отримані платником податку за рішенням суду або арбітражного суду, якщо вони не були віднесені до складу валових витрат або відшкодовані за рахунок виплат із страхових резервів      
Кошти, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається іншими державами відповідно до міжнародних угод      
Сума одержаного платником податку емісійного доходу      
Суми штрафів одержані за рішенням сторін договору      
Кошти, що надаються платнику податків з державного інноваційного фонду на зворотній основі при здійсненні інноваційних проектів      
Доходи від спільної діяльності на території України без створення юридичної особи      
Вартість основних фондів безоплатно отриманих платником податку з метою введення їх в експлуатацію, якщо такі фонди отримані за рішенням органів центральної виконавчої влади      
Суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій      
Суми доходів, накопичених на пенсійних рахунках у межах механізму додаткового пенсійного забезпечення      
Кошти або майно, що надаються у вигляді безповоротної фінансової допомоги громадським організаціям інвалідів та підприємствам та органу, визначеним законодавством      
Доходи від процентів    
Вартість основних фондів безоплатно отриманих платником податку з метою здійснення їх експлуатації у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими підприємствами об'єктів енергопостачання, газу і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мережі відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади    
Доходи від володіння борговими вимогами    
Доходи від здійснення операцій лізингу або оренди    
                     

 

Таблиця 2.2

Журнал господарських операцій

 

 

№ п/п Дата Зміст господарської операції Сума, грн. Доку-мент Фінансовий облік Податковий облік  
Дт Кт Д В  
 
1. 4.01. Отримані грошові кошти на поточний рахунок (передоплата) від покупців за продукцію: Підприємство “Арена” ТОВ “Воля”                
2. 5.01. Отримані грошові кошти на поточний рахунок (передоплата) від покупців за продукцію: ВАТ “Денді” ЗАТ “Зоря”                
3. 9.01. Перераховано за маркетингові послуги підприємству “Стірол”              
4. 9.01. Нарахована заробітна плата працівникам            
5. 9.01. Перераховано за ТМЦ: ТОВ “Дунай” АТ “Грім”            
6. 10.01. Відвантажена готова продукція: підприємству “Арена”, підприємству “Роктайл”              
7. 11.01. Підписано акт виконання по маркетингових дослідженнях ринку, здійснені підприємством “Стірол”            
8. 12.01. Перераховано за транспортування товару АТ “Шлях”              
9. 12.01. Відвантажена готова продукція ТОВ “Воля”            
10. 16.01. Відвантажена готова продукція ВАТ “Денді”            
11. 16.02. Перераховано на виплату заробітної плати            
16.02. Отримано передоплату за товар від підприємства “Майстер”              
17.02. Виплачена заробітна плата працівникам            
14. 18.02. Надійшли матеріали від: ТОВ “Дунай” АТ “Діна”            
15. 18.02. Надійшла оплата від АТ “Діна”            
16. 18.02. Виплачена заробітна плата працівникам            
17. 19.02. Відвантажена готова продукція ЗАТ “Зоря”            
18. 20.02. Перерахована переоплата за аудиторські послуги            
19. 21.02. Надійшли комплектуючі від АТ “Грім”            
20. 24.02. Внесено засновниками в погашення заборгованості кошти до каси              
21. 25.03. Видано з каси підзвітній особі на відрядження            
27.03. Відвантажено товар підприємству “Майстер”            
23. 29.03. Відвантажено готову продукцію ТОВ “Роктайл”            
24. 29.03. Здійснено передплату підприємству “Фура” за здійснення автоперевезення              
25. 30.03. Надійшли кошти за відвантажену продукцію від підприємства ТОВ “Роктайл”              
                                     

Хід роботи (ІІ частина):

Виконати завдання:

1. Заповнити таблицю 3.1, розподіливши витрати.

2. Підприємство “Аверс” в звітному періоді здійснило операції, відображені в таблиці 2.2.

*Примітки: дане завдання необхідно виконувати на основі 1 частини практичної роботи.

Таблиця 3.1

Розподіл витрат

 

№ п/п Показники До складу витрат Витрати подвій-ного характеру  
Вклю-чаються Не вклю-чаються  
 
Суми внесків до страхових резервів у порядку передбаченому законодавством          
Витрати на придбання лотерей        
Витрати на участь в азартних іграх        
Витрати на виплату дивідендів        
Сума витрат не віднесених до складу витрат минулих звітних періодів у зв'язку з втратою, знищенням або зіпсуванням документів та підтверджені такими документами у звітному періоді        
Витрати на відрядження фізичних осіб        
Витрати на гарантійний ремонт або гарантійну заміну товарів        
Витрати, пов'язані з продажем продукції з урахуванням обмежень, встановлених законодавством        
Суми витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою організації виробництва з урахуванням обмежень, встановлених законодавством        
Витрати на оплату праці з урахуванням обмежень, встановлених законодавством        
Витрати на сплату штрафів        
Витрати на виплату емісійного доходу на користь емітента корпоративних прав        
Суми коштів спрямовані установам банків до спец резерву пенсійних вкладів відповідно до законодавства        
Витрати зі страхування ризиків загибелі врожаю транспортування продукції платника податку        
Витрати на проведення передпродажних та рекламних заходів стосовно товарів, робіт, послуг, які надаються платнику податку        
Сплата податку на додану вартість, включеного до ціни товарів        
Сплата податків на доходи фізичних осіб, які відраховуються за рахунок сум виплат таких доходів згідно з законодавством        
Витрати на проведення презентацій, розваг та відпочинку        
Втирати на організацію та проведення прийомів        
Суми коштів або вартість майна добровільно перераховані до Державного бюджету неприбуткових організацій        
Сплата податку на прибуток        
Витрати на забезпечення робітників спецодягом, взуттям, обмундируванням        
Суми витрат пов'язані з безоплатним наданням працівникам вугільної промисловості та непрацюючим пенсіонерам, сім'ям, що втратили годувальника вугілля на побутові потреби за нормами встановленими законодавством        
Виплати, пов'язані з нарахуванням процентів по борговим зобов'язанням        
Виплати на утримання і експлуатацію приміщень житлового фонду (крім тих, що підлягають амортизації)        
Витрати на сплату вартості торгівельних патентів      
Витрати пов'язані з науково-технічним забезпеченням      
Витрати на оплату праці працівників, що перебувають у трудових відносинах з платником податку: - витрати на виплату основної заробітної плати; - витрати на виплату інших заохочень та виплат; - витрати на виплату авторських винагород; - витрати на виплату заробітної плати за виконання робіт або послуг згідно договорами цивільно-правового характеру; - витрати на виплату премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів, робіт, послуг      
Суми витрат пов'язані з поліпшенням основних фондів у розмірі, що не перевищує 5% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року      
Суми зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов’язкового соціального страхування фізичних осіб      
Суми валових внесків працівника до додаткових пенсійних планів, які вносяться платником податків (до 15% сукупного оподаткованого доходу, працівника протягом податкового періоду, коли відбулося внесення)      
Будь-які витрати не підтверджені документами        
                           

 

 

Хід роботи (частина ІІІ):

Виконати завдання:

1. Використовуючи навчальний матеріал до практичної роботи зробити:

розподіл основних фондів за групами згідно норм ПКУ; розрахувати суму амортизаційних відрахувань по кожному об’єкту основних фондів за довільно вибраним методом.

2.Визначити балансову вартість груп основних фондів на початок другого кварталу та суму амортизаційних відрахувань по відповідних групах.

 

Навчальний матеріал

На початок звітного року на балансі підприємства обліковуються основні фонди, вказані в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.009 с.)