ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Облік податку з доходів фізичних осібМета: Навчитися оподатковувати доходи фізичних осіб, складати та подавати податкову звітність.

 

Матеріальне забезпечення:

1. Заява про застосування податкової соціальної пільги.

2. Форма № 1ДФ "Податковийрозрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку".

 

Методичні вказівки:

Об’єкт оподаткування (ст. 163 ПК):

1.1. загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

1.2. доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);

1.3. іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Об’єктом оподаткування нерезидента є:

- загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні;

- доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).

База оподаткування (ст. 164 ПК):

Базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу з урахуванням пункту 164.6 ПК на суми податкової знижки такого звітного року.

Ставки податку (ст. 167 ПК):

Ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, одержаних (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.4 ПКУ), у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу у державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри.

Хід роботи:

Виконати завдання:

1.Використовуючи навчальний матеріал необхідно:

- скласти заяву про застосування податкової соціальної пільги;

- заповнити форму № 1ДФ "Податковийрозрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку".

Навчальний матеріал

Таблиця 7.1

Відомості про працівників підприємства “Аверс”

№ п/п Ідентифікаційний№ Прізвище, ім’я, по батькові Дата Працює постійно/сумісник Посада Заробітна плата, грн.
прийняття звільнення
  Євтушенко Ю.В. 10.12.10 - Пост. Керівник підприєм-ства
Наймак Н.Н 10.12.10 - Пост. Гол. бухгалтер
Бойко В.Т. 10.12.10 - Пост. Інженер
Савенко М.М 10.12.10 - Пост. Бухгалтер
Мороз К.Ф. 10.12.10 - Пост. Робітниця (швачка)
Буркат А.О. 25.11.10 - Сумісн. Сторож
Мазур Т.Б. 05.01.пот р. - Пост. Прибира-льниця
Мілаш К.Ф. 03.06.10 25.03.пот.р. Пост. Комірник

Додаткові відомості:

- Мороз К.Ф. утримує дитину-інваліда першої групи і є вдовою;

- Буркат А.О. є особою постраждалою унаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії та отримував податкову соціальну пільгу на підприємстві “Аверс”, але вирішив відмовитись від її отримання у зв’язку із рішенням про отримання податкової соціальної пільги за місцем основної роботи.

 

Контрольні питання:

1. До платників ПДФО належать.

2. До об’єктів оподаткування ПДФО відносять

3. Базою оподаткування ПДФО є.

4. Які доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника ПДФО?

5. Що таке податкова знижка?

6. Ставки ПДФО.

7. До переліку податкових соціальних пільг відносять.

8. Хто такий податковий агент?

9. Основний порядок обчислення доходів громадян від підприємницької діяльності.

 

 

Працедавцю________________________

_____________________________

Від_____________________________________________________________

Ідентифікаційний номер платника податків

                   

Працюючого(працюючої)__________________________________________

указується посада

ЗАЯВА

Про застосування податкової соціальної пільги

1.Прошу застосовувати до нарахованого мені доходу у вигляді заробітної плати податкову соціальну пільгу в розмірі, визначеному в пункті_________________________________________________________________________________________ посилання на норму, відповідно до якої буде отримуватись пільга п.6.1 статті 6 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”

2.Для застосування податкової соціальної пільги надаю такі документи:

1)_____________________________________________________________;

2)_____________________________________________________________;

3)_____________________________________________________________;

4)_____________________________________________________________;

5)_____________________________________________________________;

назва документа та його реквізити

Наведена інформація є достовірною.

3.Мені відомо, що згідно з підпунктом 6.3.1 пункту 6.3 статті 6 Закону податкова соціально пільга застосовується виключно за одним місцем нарахування (виплати) місячного доходу у вигляді заробітної плати.

 

“____”____________ ______ року ______________________

дата підпис

Працедавцю_____________________________________________________

Від_____________________________________________________________

Ідентифікаційний номер платника податків

                   

Працюючого(працюючої)__________________________________________

указується посада


Практична робота №5

Тема: Облік місцевих податків і зборів.

Мета: Навчитися розраховувати збір за місця для паркування транспортних засобів, збору за впровадження деяких видів підприємницької діяльності, туристичного збору.

 

Матеріальне забезпечення :

1. Податкова декларація зі збору за місця для паркування транспортних засобів.

2. Податкова декларація зі збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

3. Податкова декларація з туристичного збору.

Методичні вказівки:

Збір за місця для паркування транспортних засобів (ст. 266 ПК)

Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі від 0,03 до 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (ст. 267)

Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється сільськими, селищними та міськими радами (далі у цьому пункті - органами місцевого самоврядування) з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі - мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

Туристичний збір (ст. 268 ПК)

Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

Платниками збору є громадяни України, іноземці,
а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору,
та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Cтавка встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння збору.

Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, за вирахуванням податку на додану вартість.

До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

Хід роботи:

Заповнити форми розрахунків податків підприємства «Аверс». В таблиці 8.1 подано реквізити підприємства.

Таблиця 8.1

Реквізити підприємства.

 

№ п/п Перелік реквізитів Дані
1. Назва підприємства, організації ТОВ “Аверс”
2. Ідентифікаційний код
3. Місцезнаходження підприємств, організації м. Ірпінь
4. Відповідальний за складання розрахунку Іващенко Ю.І.

 

 

1. Площа відведеної земельної ділянки ТОВ «Аверс», 100 кв. м (затверджена рішенням сільської, селищної або міської ради), мінімальна заробітна плата (установлена законом на 1 січня податкового (звітного) року) – 941 грн. на 01.01.2011р. Кількість днів провадження діяльності із паркування транспортних засобів у 1 кварталі 2011р. – 54 дні. Скласти розрахунок.

2.ТОВ «Аверс» надає послуги готельного бізнесу. Вартість проживання (ночівлі), за вирахуванням ПДВ складає 250 грн. за добу, 28 номерів (заповнення 100%). Скласти розрахунок.

Контрольні питання:

1. Платниками податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки є.

2. Об’єкт оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки.

3. Що не є об’єктом оподаткування: податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки.

4. Платники збіру за місця для паркування транспортних засобів.

5. Об’єкт оподаткування збіру за місця для паркування транспортних засобів.

6. База оподаткування збіру за місця для паркування транспортних засобів.

7. Порядок встановлення ставок збору за місця для паркування транспортних засобів.

8. Платниками збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

9. Порядок придбання торгового патенту

10. Визначення туристичного збору.

Практична робота №6

Тема: Плата за землю.

Мета: Навчитися розраховувати земельний податок.

 

Матеріальне забезпечення:

 

1. Податкова декларація з плати за землю.

Методичні вказівки:

Платники податку (ст. 269 ПК):

1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2. землекористувачі.

Об’єкти оподаткування (ст. 270 ПК):

1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

База оподаткування (ст. 271 ПК):

1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

Ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено (ст. 275 ПК):

Групи населених пунктів з чисельністю населення, тис. осіб Ставки податку, гривень за 1 кв. метр Коефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення
до 3 0,24  
від 3 до 10 0,48  
від 10 до 20 0,77  
від 20 до 50 1,2 1,2
від 50 до 100 1,44 1,4
від 100 до 250 1,68 1,6
від 250 до 500 1,92 2,0
від 500 до 1000 2,4 2,5
від 1000 і більше 3,36 3,0

У населених пунктах, віднесених Кабінетом Міністрів України до курортних, до ставок податку, зазначених у пункті 275.1 ПКУ, застосовуються такі коефіцієнти:

1. на південному узбережжі Автономної Республіки
Крим - 3;

2. на південно-східному узбережжі Автономної Республіки Крим - 2,5;

3. на західному узбережжі Автономної Республіки
Крим - 2,2;

4. на Чорноморському узбережжі Миколаївської, Одеської та Херсонської областей - 2;

5. у гірських та передгірних районах Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей - 2,3, крім населених пунктів, які відповідно до законодавства віднесені до категорії гірських;

6. на узбережжі Азовського моря та в інших курортних місцевостях - 1,5.

Хід роботи:

Заповнити податкову декларацію з плати на землю підприємства «Аверс».

 

1. Площа відведеної земельної ділянки ТОВ «Аверс», 100 кв. м (затверджена рішенням сільської, селищної або міської ради) на території м. Ірпінь. Скласти розрахунок.

Контрольні питання:

1. До платників плати на землю відносять.

2. Які об’єкти відносять до об’єктів оподаткування платою за землю?

3. База оподаткування плати за землю.

4. Пільги щодо сплати плати за землю.

5. Податковий період щодо плати за землю.

6. Порядок обчислення плати за землю.

7. Строк сплати плати за землю.

8. Визначення орендної плати.

9. Порядок надання податкової декларації та строки розрахунків з бюджетом.

10. Застосування індексації нормативної грошової оцінки земель.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.015 с.)