Завдання на на контрольну роботуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання на на контрольну роботуЗавдання на контрольну роботу обираються виходячи з номеру в варіанта по таблиці 7.

 

Завдання 1.

Проведено вимірювання за допомогою вольтметра з Uk, клас точності c/d отримано показ U В. Вимірювання здійснено при температурі навколишнього середовища Θ, магнітному полі напруженістю H=300 А/м, напруга живлення приладу Uж В. Температурна похибка не перевищує основну на кожних 100 С відхилення температури від нормальної області (20±2)0 С, магнітна – половини від основної при напруженості зовнішнього поля до 400 А/м, при відхиленні напруги живлення за межі 220 В ± 4% до значень від 187 до 240 В додаткова похибка не перевищує половини основної. Записати результат вимірювання. Значення Uk; c/d; U; Θ; Uж дивись табл.1 відповідно до варіанта.

 

Завдання 2.

Вивести вирази абсолютної та відносної похибок опосередкованого вимірювання величини y=f(X1,X2,X3).

Записати вирази похибок при заданих значення Х1,Х2,Х3 (див табл.2) відповідно до варіанта.

 

Завдання 3.

Для отриманих 12 результатів спостережень при прямих рівно точних вимірюваннях визначити оцінку результату вимірювань; оцінку дисперсії та СКВ випадкових похибок окремих результатів; оцінку СКВ результату вимірювання. Оцінити довірчі границі похибки для Рдов. Записати результат. Ряд спостережень та значення Рдов див. табл.3 відповідно до варіанта.

 

Завдання 4.

Для оцінювання результату опосередкованого вимірювання величини U=Y2/X виконані по 9 вимірювань величин X та Y. Відомі СКВ похибок вимірювань цих величин σx та σy. Оцінити результат вимірювання U, вважаючи що результати вимірювань X, Y взаємно незалежні. Оцінити довірчі границі похибки вимірювання U з Рдов. Записати результат вимірювання.

Значення величин X, Y, σx, σy та Рдов див. в табл.4 відповідно до варіанта.

 

Завдання 5.

Для результатів вимірювань величин X та Y за допомогою методу найменших квадратів визначити коефіцієнти лінійної залежності між ними.

Значення X та Y див. табл. 5. відповідно до варіанта..

 

Завдання 6.

Сформуйте систему нормальних рівнянь за методом найменших квадратів для результатів сукупних вимірювань. Оцінити СКВ. Знайти нев’язки. Записати результат вимірювання.

Результати сукупних вимірювань див. табл. 6 відповідно до варіанта.

 

Таблиця 1. Дані до завдання 1

Варіант Uk, В c/d U Θ Uж
0,3/0,05 100,2
0,1/0,01 250,1
0,2/0,02 500,2
0,2/0,05 500,1
0,1/0,05 50,1
0,2/0,03 300,3
0,1/0,03 200,2
0,3/0,03 400,5
0,1/0,02 100,1
0,3/0,02 400,3
0,5/0,03 200,2
0,1/0,02 200,1
0,4/0,03 200,1
0,4/0,04 100,1
0,1/0,04 70,2
0,3/0,05 100,2

 

 

Таблиця 2. Дані до завдання 2

Варіант Y(X1,X2,X3) X1 X2 X3
2,2 4,4 1,3
5,3 3,2 2,1
1,4 2,2 1,2
4,1 3,1 3,4
2,2 1,2 1,3
3,3 2,2 4,1
5,1 4,1 2,2
4,2 6,1 4,2
7,2 1,9 2,4
8,7 2,2 6,8
5,4 2,5 5,8
6,5 1,1 2,7
1,1 3,2 3,4
2,2 1,4 2,4
4,8 2,8 1,5
5,1 4,2 1,1

 

Таблиця 3. Дані до завдання 3

Варіант данні Рдов
15,44 15,59 15,57 15,45 15,54 15,49 15,41 15,43 15,57 15,59 15,43 15,55 0,95
16,72 16,62 16,73 16,77 16,79 16,62 16,69 16,68 16,73 16,79 16,63 16,66 0,99
17,06 17,09 17,18 17,09 17,16 17,03 17,11 17,02 17,01 17,18 17,16 17,06 0,95
18,27 18,29 18,31 18,35 18,32 18,22 18,27 18,25 18,39 18,35 18,20 18,36 0,9
19,65 19,67 19,79 19,75 19,75 19,65 19,60 19,69 19,77 19,74 19,74 19,66 0,99
20,38 20,49 20,36 20,37 20,49 20,39 20,37 20,45 20,40 20,45 20,38 20,35 0,9
21,02 21,94 21,09 21,02 21,88 21,24 21,32 21,11 21,60 21,44 21,76 21,92 0,95
22,27 22,50 22,38 22,39 22,54 22,90 22,21 22,92 22,94 22,31 22,33 22,46 0,90
23,11 23,09 23,10 23,11 23,19 23,14 23,01 23,07 23,19 23,06 23,13 23,17 0,95
24,90 24,95 24,95 24,82 24,91 24,88 24,80 24,85 24,85 24,99 24,97 24,98 0,99
25,38 25,31 25,24 25,43 25,23 25,37 25,46 25,31 25,28 25,30 25,41 25,35 0,95
26,42 26,49 26,31 26,40 26,50 26,47 26,56 26,36 26,48 26,35 26,25 26,42 0,9
27,74 27,95 27,97 27,84 27,75 27,75 27,75 27,83 27,97 27,86 27,97 27,96 0,99
28,28 28,32 28,23 28,45 28,42 28,20 29,41 28,40 28,35 28,23 28,45 28,41 0,9
29,27 29,37 29,43 29,27 29,46 29,52 29,54 29,27 29,36 29,44 29,42 29,47 0,95
30,24 30,26 30,13 30,15 30,28 30,17 30,25 30,21 30,12 30,14 30,24 30,11 0,90

 

Таблиця 4. Дані до завдання 4

 

Варіант Рдв Дані по Х σx
0,95 15,44 15,49 15,39 15,36 15,30 15,35 15,40 15,44 15,47 0.23
0,9 16,68 16,77 16,74 16,60 16,52 16,76 16,61 16,68 16,92 0.3
0,95 17,92 17,82 17,88 17,81 17,90 17,90 17,96 17,93 14,87 0.2
0,95 18,76 18,97 18,91 18,80 18,87 18,80 18,77 18,89 18,98 0.3
0,9 19,82 19,74 19,69 19,78 19,81 19,84 19,74 19,88 19,82 0.19
0,95 20,29 20,50 20,37 20,47 20,45 20,48 20,36 20,34 20,39 0.2
0,95 21,79 21,83 21,68 21,81 21,73 21,71 21,74 21,66 21,81 0.25
0,9 22,77 22,81 22,89 22,78 22,71 22,79 22,90 22,91 22,81 0.24
0,99 23,86 23,88 23,84 23,91 23,98 23,92 23,92 23,78 23,83 0.25
0,95 24,81 24,71 24,69 24,87 24,69 24,74 24,70 24,66 24,79 0.3
0,99 25,73 25,81 25,57 25,60 25,59 25,74 25,58 25,59 25,64 0.25
0,95 26,44 26,49 26,39 26,36 26,30 26,35 26,40 26,44 26,47 0.23
0,99 27,02 27,19 27,26 27,24 27,14 27,24 27,18 27,15 27,10 0.34
0,9 28,72 28,62 28,70 28,55 28,56 28,66 28,56 28,69 28,55 0.15
0,95 29,60 29,69 29,79 29,78 29,65 29,63 29,72 29,71 29,71 0.24
0,9 30,74 30,64 30,57 30,58 30,69 30,57 30,65 30,50 30,68 0.12
Варіант Дані по Y σy
15,59 15,57 15,45 15,54 15,49 15,41 15,43 15,57 15,59 0.41
16,73 16,77 16,79 16,62 16,69 16,68 16,73 16,79 16,63 0.4
17,18 17,09 17,16 17,03 17,11 17,02 17,01 17,18 17,16 0.41
18,31 18,35 18,32 18,22 18,27 18,25 18,39 18,35 18,20 0.43
19,79 19,75 19,75 19,65 19,60 19,69 19,77 19,74 19,74 0.37
20,36 20,37 20,49 20,39 20,37 20,45 20,40 20,45 20,38 0.3
21,09 21,02 21,88 21,24 21,32 21,11 21,60 21,44 21,76 0.29
22,38 22,39 22,54 22,90 22,21 22,92 22,94 22,31 22,33 0.32
23,10 23,11 23,19 23,14 23,01 23,07 23,19 23,06 23,13 0.34
24,95 24,82 24,91 24,88 24,80 24,85 24,85 24,99 24,97 0.36
25,24 25,43 25,23 25,37 25,46 25,31 25,28 25,30 25,41 0.4
26,31 26,40 26,50 26,47 26,56 26,36 26,48 26,35 26,25 0.41
27,97 27,84 27,75 27,75 27,75 27,83 27,97 27,86 27,97 0.41
28,23 28,45 28,42 28,20 29,41 28,40 28,35 28,23 28,45 0.29
29,43 29,27 29,46 29,52 29,54 29,27 29,36 29,44 29,42 0.3
30,13 30,15 30,28 30,17 30,25 30,21 30,12 30,14 30,24 0.41
                                 

 

Таблиця 5. Дані до завдання 5

 

Варіант X Y
-1 -2 -3 -4 -5 -5.20 -3.15 -1.27 0.99 2.01 3.95
-1 -2 -3 -4 -5 -6 3.20 4.55 6.02 7.56 9.10 10.7
5.50 2.05 -1.00 -4.10 -7.15 -9.9
8.12 7.14 5.91 4.85 3.74 2.66
-1 5.24 5.41 5.63 5.71 5.92 6.16
-5 -4 -3 -2 -1 1.25 2.49 4.12 5.60 6.92 8.21
-6 -5 -4 -3 -2 -1 2.25 4.19 6.49 8.25 10.20 11.9
9.26 8.40 7.45 6.24 5.20 4.20
-2 -1 4.25 3.51 2.20 1.02 0.00 -1.20
-3 -2 -1 -2.30 -2.90 -3.99 -4.00 -5.80 -6.90
-4 -3 -2 -1 -1.01 0.25 1.09 1.99 3.01 4.01
-5 -4 -3 -2 -1 2.20 2.98 3.42 3.99 4.50 5.20
3.15 4.15 5.40 6.32 7.32 8.51
-1 6.01 6.52 6.99 7.42 8.00 8.49
-1 -2 7.25 6.25 5.20 4.19 3.15 2.15
-1 -2 -3 -5.21 -3.15 -1.27 0.99 2.01 3.95

Таблиця 6. Дані до завдання 6

Варіант x1+x2x+x3+x4 x2+x3 x1+x2 x3+x4 x1+x2+x3 x1+x3+x4 x1+x4+x3 x2+x4 x3+x1 Pдов
11,16 7,18 5,21 6,20 10,16 9,33 9,25 3,21 8,20 0,9
13,16 8,18 7,21 6,20 12,16 10,33 10,25 4,21 9,20 0,9
14,13 7,14 6,17 8,15 8,13 9,26 9,19 11,17 3,15 0,97
14,13 8,14 8,17 6,15 9,13 7,26 7,19 12,17 2,15 0,95
11,16 7,18 6,21 5,20 9,16 7,33 7,25 6,21 5,20 0,9
14,13 5,14 7,17 7,15 10,13 12,26 12,19 6,17 8,15 0,95
7,23 5,26 4,30 3,28 6,23 4,47 4,35 4,30 3,28 0,97
15,16 8,18 10,21 5,20 12,16 9,33 9,25 9,21 6,20 0,95
20,16 9,18 9,21 11,20 14,16 16,33 16,25 10,21 10,20 0,95
17,13 10,14 6,17 11,15 12,13 13,26 13,19 9,17 8,15 0,9
15,13 7,14 7,17 8,15 10,13 11,26 11,19 9,17 6,15 0,97
6,23 3,26 3,30 3,28 4,23 4,47 4,35 4,30 2,28 0,97
7,13 4,14 5,17 2,15 6,13 4,26 4,19 4,17 3,15 0,95
11,13 6,14 9,17 2,15 10,13 6,26 6,19 6,17 5,15 0,9
13,13 5,14 9,17 4,15 10,13 9,26 9,19 7,17 6,15 0,95
11,13 2,06 4,1 7,12 5,11 10,15 10,13 7,08 4,1 0,9

 

Література

Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной техники. – К.: Вища школа, 1983 - 455 с.

1. Володарський Є.Т., Кухарчук В.В., Поджаренко В.О., СердюкГ.Б. Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю. Навчальний посібник. – Вінниця: Велес,2001. – 219 с.

2. Сена Л.А. Единицы физических величин и их размерности: Учебно-справочное руководство, - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. – 432 с.

3. Новицкий П.В., Зограф И.А. Оценка погрешностей результатов измерений. – Л.: Энергоатомидат, 1985 – 321 с.

4. Шишкин И.Ф. Теоретическая метрология. – М.: Изд-во стандартов, 1991 – 287 с.

5. Грановский В.А. Динамические измерения. – Л.: Энергоатомидат, 1984 – 353 с.

6. Селиванов М.Н., Фридман А.Э., Кудряшова Ж.Ф. Качество измерений: Метрологическая справочная книга. – Л.:Лениздат, 1987. – 295 с.

7. Федоров А.М., Цыган Н.Я., Мичурин В.И. Метрологическое обеспечение электронных средств измерений электрических величин: Справочная книга – Л.: Энергоатомидат, Ленингр. отд-ние. 1988. – 208 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.104 (0.014 с.)