ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок потрібної кількості тракторів і конейНа лісових підприємствах використовується для виконання робіт тракторний і кінний транспорт. Останнім часом віддають перевагу кінному транспорту як більш екологічному, а інколи і економічному, транспорту.

Потреба робочих коней (Пк) визначається за формулою:

, (3)

де Тк - потрібна кількість коне-днів для виконання робіт;

Д - кількість робочих днів у році (220-240 днів).

Середньоспискове число коней визначається діленням числа робочих коней на коефіцієнт використання коней (0,7-0,75). Крім коней, задіяних на основних роботах, в кожному лісництві слід запланувати 2-4 коні для виконання господарських перевезень.

Аналогічно визначається потреба тракторів кожної марки у відповідності з агротехнічними термінами виконання окремих робіт (наприклад, механізована посадка лісових культур), з тією лише різницею, що кількість тракторів вираховується діленням кількості машино-змін не на кількість робочих днів році, а на запланований термін виконання. Так, садіння лісових культур здійснюють протягом 10-12 днів.

Якщо виявиться, що кількість тракторо-змін є більшою за кількість днів оптимального агротехнічного терміну, тоді треба навести студенту міркування стосовно оптимізації графіка використання тракторів.

 

РОЗДІЛ 5. фінансове забезпечення виконання виробничої програми

Витрати на ведення лісового господарства покриваються за рахунок внутрішніх фінансових ресурсів підприємства (власних коштів) та з державного бюджету. З державного бюджету фінансуються, в першу чергу, витрати на природоохоронні заходи (лісокультурні роботи у державному лісовому фонді, охорона лісу від пожеж, боротьба зі шкідниками та хворобами лісу, створення захисних насаджень тощо). Всі інші роботи фінансуються за рахунок власних коштів.

Власні кошти – це частина доходу від реалізації лісопродукції від усіх видів рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, і рубок головного користування, реалізації на сторону насіння і садивного матеріалу, надання на сторону послуг та інше. Чим більше підприємство мобілізує власних коштів, тим, відповідно, менше потрібно асигнувань з бюджету.

В курсовому проекті студенти розраховують тільки суму надходжень від реалізації лісопродукції від рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства (табл. 5.1.).

Таблиця 5.1

Розрахунок вартості лісоматеріалів, призначених для реалізації

Види рубань Загальна маса, м3 Об’єм ліквідних лісомате-ріалів, м3 Середня відпускна ціна, грн./м3 Сума реалі-зації, грн.
1. Освітлення і прочи-щення, всього   Х  
в т.ч.: - ділова - - - -
- дрова 87,3 87,3 80,0
- хворост 392,0 - - -
- хмиз 392,0 - - -

Продовження табл. 5.1.

2. Проріджування, всього   Х  
в т.ч.: - ділова
- дрова
3. Прохідні рубання, всього 7340,4   Х  
в т.ч.: - ділова 4893,6 4893,6
- дрова 2446,8 2446,8
В с ь о г о 10643,4 9857,7 х

Гуртові (оптові) ціни на лісопродукцію є вільними. Вони встановлюються підприємством лісового господарства з урахуванням кон’юнктури ринку залежно від трьох видів франко:

- франко - верхній склад;

- франко – нижній склад;

- франко – кордон (при реалізації лісопродукції на експорт).

Ціна реалізації лісопродукції включає: виробничу собівартість (ВС), адміністративні витрати (А), витрати на збут лісопродукції (Вз), суму прибутку (П) і податок на додану вартість (ПДВ). Таким чином ціна визначається за формулою:

Ц = ВС + А + Вз + П + ПДВ . (4)

Для встановлення рентабельності виробництва лісопродукції керуються формулою:

. (5)

Рівень рентабельності виробництва лісопродукції згідно рекомендації Державного комітету лісового господарства від 8 листопада 2002 р. № 146 не обмежується. Нормативний прибуток у ціні повинен забезпечувати розширене відтворення основних виробничих фондів, розвиток соціальної сфери, справляння податків та інших платежів.

Для спрощення розрахунків можна прийняти фактичну ціну знеособленого кубічного метра деревини на базовому підприємстві на період складання курсового проекту і весь дохід від реалізації лісопродукції спрямувати на фінансування лісового господарства.

Таблиця 5.2.

Джерела покриття витрат

Джерела фінансування витрат Сума, тис.грн. Структура, %
1. Асигнування з держбюджету 8539,08 83,39
2. Власні кошти 1701,19 16,61
Загальна сума витрат 10240,27

 

Остаточні результати розрахунків фінансового забезпечення виконання виробничої програми наводяться в табл. 5.2. Загальна сума витрат у цю таблицю заноситься із зведеного кошторису (табл. 3.6.), а сума надходжень від реалізації лісопродукції (власні кошти) – з табл. 5.1. Дефіцит коштів покривається за рахунок державних бюджетних асигнувань.

 

6. Основні показники лісогосподарської діяльності

В цьому завершальному розділі курсового проекту потрібно кваліфіковано проаналізувати результати лісогосподарської діяльності підприємства. Розкриваючи зміст окремих лісогосподарських показників, не слід обмежуватись лише констатацією їх величини. Висновки повинні бути творчими і критичними.

В табл. 6.1. наводяться обсяги витрат на окремі розділи виробничої програми і визначається їх структура (в %) в загальній сумі витрат на лісове господарство.

Таблиця 6.1

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.252.156 (0.005 с.)