ТОП 10:

Визначте напрямки та умови інвест. кредитування в Україні міжнародними фінансово-кредитними установами.КрімМіжнародного банк реконструкції та розвитку та ЄБРР інвестиційне кредитування в Україні здійснюють ряд інших міжн.фінан.-кредит. установ.

Німецько-український фонд «Міжнародний консультаційний проект»заснований у межах програми TRANSFORM для фінансування розвитку малого та середнього бізнесу в Україні через комерційні банки. Допомога здійснюється через відкриті три кредитні лінії:

· мікрокредити до 15 млн DM терміном до 1-го року для малих підприємств (не більш ніж 25 співробітників) з переважною часткою приватної власності, зайнятих у виробництві, обслуговуванні або торгівлі;

· кредити до 50 тис. DM терміном до 2-х років для малих підприємств (не більш ніж 250 співробітників) з переважною часткою приватної власності, зайнятим у виробництві або обслуговуванні;

· кредити розміром до 500 тис. DM і терміном також до 2-х років для середніх підприємств (не більш ніж 500 співробітників) з переважною часткою приватної власності, які мають партнерство та спільний бізнес із середніми підприємствами у Німеччині.

Усі позики можуть бути використані для фінансування оборотного капіталу або капіталовкладень.

Фонд Євразія. Програма позик малому бізнесу України.Мета фонду:

· надання кредитів в іноземній валюті з низькою відсотковою ставкою підприємствам, що працюють у сфері виробництва або надання послуг, мають життєздатні, перспективні з економічної точки зору проекти та потребують позичкового капіталу;

· сприяння фінансовому та економічному розвитку підприємств, які створюють нові робочі місця;

· навчання спеціалістів банків-партнерів прийнятим у розвинутих країнах Заходу принципам кредитного аналізу та управління кредитним портфелем.

Види послуг або підтримки, обсяги та умови їх надання:

¨ максимальний розмір індивідуальної позики не перевищує 100 000 дол. США;

¨ максимальний період надання — 2 роки;

¨ періодичність погашення основної суми боргу залежить від конкретного проекту;

¨ застава дорівнює щонайменше 100 % суми позики (оцінка проводиться на ліквідаційній основі);

¨ гарантія або порука є можливими варіантами забезпечення поруки.

Фінансування в межах даної програми надається на закупівлю обладнання, сировини та матеріалів.

Програма інвестування ОПІК.ОПІК здійснює свою програму фінансування шляхом надання безпосередніх позик, позикових гарантій, а також обслуговування операцій з капіталами, що забезпечує середньо- та довгострокове фінансування і постійний капітал для підприємств зі значною участю в їхній власності та управлінні американського бізнесу. Надаючи позики, ОПІК може покривати до 50 % загальної вартості нового виробництва, а якщо мова йде про розширення успішно діючого виробництва — до 75 % загальної вартості проекту.

Фінансування невеликих проектів здійснюється шляхом реалізації програми надання прямої позики з власних коштів ОПІК. Розміри таких позик становлять від 500 тис. до 6 млн дол. США. Це джерело фінансування може бути використане, якщо проект фінансується або здійснюється зі значною участю американського малого бізнесу чи кооперативів. Великі корпорації, які не можуть розраховувати на отримання безпосередніх позик, можуть скористатися програмою позикових гарантій ОПІК. Хоча малі фірми та кооперативи, що здійснюють інвестиції у великі проекти, можуть також користуватися цим видом фінансування.

Фонд малих кредитів як частина Western NIS Enterprise Fund було засновано, щоб фінансувати приватні компанії та підприємців в Україні шляхом надання позик і кредитів. Умови надання кредитів:

· фінансування (кредит) надається у розмірі від 500 до 100 000 дол. США;

· строки повернення кредиту можуть бути від кількох місяців до трьох років;

· кредити надаються за ринковим курсом;

· фонд не вимагає ніяких фінансових гарантій від страхових компаній або банків, хоча забезпечення заставою обов’язкове, при цьому вартість та форма застави встановлюється на індивідуальній основі.

Фонд зацікавлений у фінансуванні сільського господарства, ремонтних майстерень, невеличких крамниць, виробництва взуття, тканин тощо.

Фонд підтримки підприємств у нових західних незалежних державах.Його мета — підтримка розвитку малих і середніх приватних підприємств в Україні, Молдові і Білорусі шляхом вкладення прямих інвестицій. Фонд здійснює фінансування у формі часткової участі у статутному фонді та
у формі позик у розмірі від 500 тис. до 5 млн дол. США залежно від специфічних потреб проекту. Позики надаються на період від кількох місяців до п’яти років залежно від мети проекту. Відсоткові ставки на позики встановлюються на базі домінуючих комерційних відсоткових ставок, до уваги береться облікова ставка НБУ та певний ризик. Фонд не вимагає офіційних гарантій від банків або страхових компаній, хоча може подати запит на персональні гарантії від керівництва чи власників підприємства.Фонд кредитує проекти в усіх галузях промисловості, хоча має особистий інтерес до проектів в агробізнесі, виробництві меблів та будівельних матеріалів.

Ще однією організаційною формою залучення іноземних інвестиційних кредитів можна вважати міжнародні агенції експортного кредиту. В Україні діє кілька таких агенцій. Як приклад
можна навести Агентство США з міжнародного розвитку, яке має за мету створити можливості для зростання малого бізнесу в Україні за рахунок створення мережі «бізнес-інкубаторів», тобто освітньо тренінгових закладів, а також надає кредитну підтримку інвестиційним проектам на конкурентній основі для високотехніч­них виробництв до 60 тис. дол. США та мікрокредити до 5 тис. дол. США.


Охарактеризуйте види проектних ризиків, притаманні інвестиційному кредитуванню та методи їх оцінки.

Проектний ризик — це ймовірність виникнення несприятливих фінансових наслідків у формі втрати очікуваного прибутку інвестицій від ситуації невизначеності умов його здійснення, а також в одержанні очікуваних доходів. Банки, які кредитують інвестиційні проекти, повинні бути зацікавленими в тому, щоб виключити можливість провалу проекту і таким чином уникнути збитків для себе.

При прийнятті банком рішення про доцільність кредитування інвестиційного проекту необхідно визначити фактори ризику, етапи та конкретні роботи, під час виконання яких виникає ризик, тобто встановити потенційні сфери ризику, а потім їх ідентифікувати. Для цього найчастіше використовується така система класифікації проектних ризиків та основні методи їх зниження (табл. 9.1).

Класифікація проектних ризиків та методи їх мінімізації

 

Проектні ризики Характеристика ризиків
Затримка введення про- екту в експлуатацію Причинами затримки будівництва можуть бути конструкційні прорахунки та помилки при проек­туванні, нездатність підрядника виконувати свої зобов’язання, а також затримка поставки та некомплектація обладнання
Виробничий ризик Зумовлений технічними або економічними причинами, які означають зростання витрат через помилковий розрахунок витрат на електроенергію, охорону навколишнього середовища, а також нестачу сирови­нних запасів та перебої в постачанні
Ризик, пов’язаний з управ­лінням Пов’язаний з недостатньою кваліфікацією спеціалістів та низьким рівнем менеджменту
Збутові ризики Пов’язані зі змінами ко­н’юнктури ринку: з рухом цін та зміною обсягів ринків продукції, що випускається, яка може не збігатися з розрахунками-прогнозами
Фінансові ризики Включають у себе всю сукупність ризиків, по­в’язаних з фінансовими операціями. Це — валют­ні ризики зміни відсотка та інфляційні ризики
Політичні ризики Мають відношення до політичної та законодав­чої діяльності держави, де здійснюється проект. Це ризики експропріації, націоналізації, пов’язані з репатріацією прибутку, зміною податків, митних зборів тощо
Форс-мажорні ризики Ризики, які важко перед­бачити: землетруси, пожежі, страйки тощо

 


 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.220.230 (0.007 с.)