ТОП 10:

Інші спеціалісти поліклініки для дорослих (хірург, кардіолог та інші)1. Число хворих, що знаходяться на диспансерному обліку у кожного спеціаліста.

2. Число амбулаторних операцій (для лікарів хірургічного профілю).

3. Скарги населення на незадовільне медичне обслуговування та деонтологічного характеру.

4. Рівень якості роботи спеціаліста дільничної поліклініки.

 

Б. Штати лікувально-профілактичного закладу

(інформація береться зі звіту ф-20)

 

1. Забезпеченість населення штатами:

(Забезпеченість середнім та молодим медичним персоналом обчислюється аналогічно).

 

2. Укомплектованість закладу лікарями:

(Укомплектованість середнім та молодим медичним персоналом обчислюється аналогічно).

3. Коефіцієнт сумісництва:

4. Відношення числа зайнятих посад середнім медичним персоналом до зайнятих лікарських посад:

 

В. Діяльність поліклініки (амбулаторії),

Робота лікарів поліклініки

(інформація береться зі звіту ф-20 та ф-0.39)

1. Забезпеченість населення амбулаторно-поліклінічною допомогою:

2. Середнє навантаження на 1 зайняту посаду лікаря в поліклініці за спеціальностями різного профілю за рік, за день та за час роботи окремо в поліклініці та на дому:

- середнє навантаження лікаря за рік:

- середнє навантаження лікаря за один день роботи:

- середнє навантаження лікаря за час роботи:

(Аналогічно розраховується середня завантаженість лікаря на дому).

3. Структура відвідувань лікарів в поліклініці за окремими спеціальностями:

4. Частка відвідувань в поліклініці з приводу профілактичних оглядів:

5. Частка відвідувань на дому:

6. Функція лікарської посади (число хворих та здорових, яких має прийняти лікар даної спеціальності за планом за рік):

Приклад: Функція лікарської посади терапевта = ((3,5х5) + (3х2)) х 283, де:

3,5 – к-ть годин роботи терапевта в поліклініці (за графіком);

5 – число пацієнтів, яких має прийняти лікар-терапевт за 1 годину в поліклініці;

3 – к-ть годин роботи терапевта по обслуговуванню хворих на дому (за графіком);

2 – число хворих, яких терапевт має обслуговувати на дому за 1 годину;

283 – число робочих днів за рік.

 

Профілактичні огляди, проведені поліклінікою

(інформація береться зі звітної форми ф-20)

1. Охоплення профілактичними оглядами підлітків:

2. Охоплення профілактичними оглядами робітників та інших контингентів населення, що підлягають профілактичним оглядам:

 

Захворюваність населення та диспансеризація хворих в районі діяльності лікувального закладу

(інформація береться зі звіту ф-12 та ф-030)

1. Захворюваність

2. Хворобливість (поширеність):

(Захворюваність та хворобливість за окремими нозологічними формами обчислюється аналогічно).

 

3. Повнота охоплення диспансерним наглядом хворих, що підлягають диспансеризації:

4. Частка хворих, що виявлена на профілактичних оглядах, серед всіх вперше виявлених в цьому році хворих:

(Показники захворюваності, хворобливості та охоплення диспансерним наглядом за окремими нозологічними формами обчислюються аналогічно).

 

5. Своєчасність охоплення диспансерним наглядом хворих, що підлягають диспансеризації:

(Цей показник також розраховується за окремими нозологічними формами).

 

6. Середнє число диспансерних хворих, що приходиться на одну зайняту посаду лікаря за окремими спеціальностями:

7. Якість діагностики захворювань в поліклініці (інформація – форма 066):

 

 

РОБОТА ДОПОМІЖНИХ КАБІНЕТІВ ІЗ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІДВІДУВАЧІВ АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНОГО ЗАКЛАДУ

 

число певних процедур, аналізів

загальна к-сть відвідувань

 

І. Основні якісні показники оцінки роботи стаціонару міських та районних лікарень

 

Стаціонар для дорослих

1. Розподіл виписаних із стаціонару за результатами лікування: з одужанням, з поліпшенням, без змін, з погіршенням:

(аналогічно обчислюються інші показники).

 

2. Лікарняна летальність від основних захворювань:

 

3. Тривалість передопераційного періоду у планових хворих (для хірургічного профілю):

 

4. Скарги населення на погане медичне обслуговування та деонтологічного характеру.

5. Експертним шляхом оцінюється: кожен випадок післяопераційного ускладнення,; кожен випадок післяопераційної смерті; кожен випадок розходження клінічного та патологоанатомічного діагнозів.

6. Інтегральна оцінка роботи стаціонару за моделлю кінцевих результатів.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.94.202.172 (0.006 с.)