ТОП 10:

Основні показники, що характеризують інвалідністьОсновні показники, що характеризують інвалідність

Назва показника Методика розрахунку
  Загальна інвалідність (контингенти інвалідів) Число осіб, які отримують пенсії через інвалідність • 1000(10 000) Загальна чисельність населення  
Структура контингентів інвалідів (роз­раховується за групою, видом інвалідності, причиною виходу на ін­валідність (діагнозом), територіальним розподілом, віковими групами, статевим розподілом) Число осіб,що мають інвалідність(певної групи, виду, причини) х 100 Загальне число осіб, які отримують пенсії через інвалідність (загальне число інвалідів)
Первинна інвалідність або інвалідизація (частота первинного виходу на інвалідність)   Загальне число осіб, вперше визнаних інвалідами х 1000 (10 000) Загальна чисельність населення
  Рівень інвалідності з дитинства   Загальне число дітей, що визнані інвалідами х 1000 ( 10 000 ) Загальна чисельність населення
Структура первинної інвалідності (за захворюваннями, віковими групами, групами інвалідності тощо) Число осіб,вперше визнаних інвалідами(певної групи,виду, причини)x100 Загальне число осіб, вперше визнаних інвалідами
Питома вага дітей-інвалідів серед первинно визнаних інвалідами Загальне число дітей, що визнані інвалідами х 100% Число осіб, вперше визнаних інвалідами
Питома вага інвалідів внаслідок аварії на ЧАЕС серед первинно визнаних інвалідами Загальне число осіб,що вперше визнані інвалідами внаслідок аварії на ЧАЕС Число осіб, вперше визнаних інвалідами х 100%
  Змінення групи інвалідності при переосвідченні   Число осіб, яким змінили групу інвалідності при переосвідченні • 100 Загальне число інвалідів, що пройшли переосвідчення за рік
Рух інвалідів протягом року Число інвалідів на початок року + число вперше визнаних інвалідами - число інвалідів, що вибули = число інвалідів на кінець року
  Летальність серед інвалідів   Число інвалідів, що померли х 100 Загальну чисельність осіб, що визнані інвалідами  
Показники ефективності реабілітаційних програм Число інвалідів, яким знижено групу інвалідності або визнані працездатними Число інвалідів, яким проводилися реабілітаційні програми х 100%
Розбіжність у рішеннях ЛКК і МСЕК Число осіб не визнаних інвалідами на МСЕК х 100% Число осіб направлених на МСЕК через ЛКК
Питома вага виїзних засідань МСЕК Число виїзних засідань МСЕК за рік х 100% Загальне число засідань МСЕК за рік

Коефіцієнт природнього приросту=

Абсолютний природній приріст×1000

-------------------------------------------------------

Середньорічне число населення

або показник народжуваності –показник смертності

 

Табл. 3

1.Загальний показник народжуваності: Кількість народжених живими за рік×1000 ---------------------------------------------------- Середньорічна чисельність населення  
2.Спеціальні показники народжуваності: 2.1. Загальний показник фертильності або плідності= (36 -38 ‰ в Україні) Кількість дітей народжених живими за рік×1000 ---------------------------------------------------Кількість жінок фертильного віку (15-45 р.)
2.2.Повіковий показник фертильності (плідності) Кількість дітей народжених живими за рік від жінок певної вікової групи×1000 ----------------------------------------------------Кількість жінок певної вікової групи
2.3.Коефіцієнт шлюбної фертильності (плідності) Кількість дітей народжених живими за рік від жінок у шлюбі ×1000 ---------------------------------------------------- Кількість жінок 15-45 років у шлюбі
2.4.Коефіцієнт позашлюбної фертильності (плідності) Кількість дітей народжених живими за рік від жінок поза шлюбом ×1000 ---------------------------------------------------- Кількість жінок 15-45 років, які не у шлюбі

Загальний показник смертності=

Число померлих за рік ×1000

---------------------------------

Середньорічна чисельність населення

Спеціальні показники смертності- повікові, за статю, за причинами, за місцем проживання.

Коефіцієнт смертності (за віком)=

Число померлих за рік в окремих вікових групах× 1000

-------------------------------------------------------------------------

Середньорічна чисельність населення даної вікової групи

 

=

або

рівень

перинатальної = мертвонароджуваність + рання неонатальна смертність

смертності

 

=

 

=

 

=

 

=

 

Основні якісні показники оцінки роботи поліклініки (амбулаторії)

І. Основні якісні показники оцінки роботи стаціонару міських та районних лікарень

 

Стаціонар для дорослих

1. Розподіл виписаних із стаціонару за результатами лікування: з одужанням, з поліпшенням, без змін, з погіршенням:

(аналогічно обчислюються інші показники).

 

2. Лікарняна летальність від основних захворювань:

 

3. Тривалість передопераційного періоду у планових хворих (для хірургічного профілю):

 

4. Скарги населення на погане медичне обслуговування та деонтологічного характеру.

5. Експертним шляхом оцінюється: кожен випадок післяопераційного ускладнення,; кожен випадок післяопераційної смерті; кожен випадок розходження клінічного та патологоанатомічного діагнозів.

6. Інтегральна оцінка роботи стаціонару за моделлю кінцевих результатів.

 

 

ІІІ. Робота стаціонару

(інформація береться зі звіту ф-20 та

Основні показники, що характеризують інвалідність

Назва показника Методика розрахунку
  Загальна інвалідність (контингенти інвалідів) Число осіб, які отримують пенсії через інвалідність • 1000(10 000) Загальна чисельність населення  
Структура контингентів інвалідів (роз­раховується за групою, видом інвалідності, причиною виходу на ін­валідність (діагнозом), територіальним розподілом, віковими групами, статевим розподілом) Число осіб,що мають інвалідність(певної групи, виду, причини) х 100 Загальне число осіб, які отримують пенсії через інвалідність (загальне число інвалідів)
Первинна інвалідність або інвалідизація (частота первинного виходу на інвалідність)   Загальне число осіб, вперше визнаних інвалідами х 1000 (10 000) Загальна чисельність населення
  Рівень інвалідності з дитинства   Загальне число дітей, що визнані інвалідами х 1000 ( 10 000 ) Загальна чисельність населення
Структура первинної інвалідності (за захворюваннями, віковими групами, групами інвалідності тощо) Число осіб,вперше визнаних інвалідами(певної групи,виду, причини)x100 Загальне число осіб, вперше визнаних інвалідами
Питома вага дітей-інвалідів серед первинно визнаних інвалідами Загальне число дітей, що визнані інвалідами х 100% Число осіб, вперше визнаних інвалідами
Питома вага інвалідів внаслідок аварії на ЧАЕС серед первинно визнаних інвалідами Загальне число осіб,що вперше визнані інвалідами внаслідок аварії на ЧАЕС Число осіб, вперше визнаних інвалідами х 100%
  Змінення групи інвалідності при переосвідченні   Число осіб, яким змінили групу інвалідності при переосвідченні • 100 Загальне число інвалідів, що пройшли переосвідчення за рік
Рух інвалідів протягом року Число інвалідів на початок року + число вперше визнаних інвалідами - число інвалідів, що вибули = число інвалідів на кінець року
  Летальність серед інвалідів   Число інвалідів, що померли х 100 Загальну чисельність осіб, що визнані інвалідами  
Показники ефективності реабілітаційних програм Число інвалідів, яким знижено групу інвалідності або визнані працездатними Число інвалідів, яким проводилися реабілітаційні програми х 100%
Розбіжність у рішеннях ЛКК і МСЕК Число осіб не визнаних інвалідами на МСЕК х 100% Число осіб направлених на МСЕК через ЛКК
Питома вага виїзних засідань МСЕК Число виїзних засідань МСЕК за рік х 100% Загальне число засідань МСЕК за рік

Коефіцієнт природнього приросту=

Абсолютний природній приріст×1000

-------------------------------------------------------

Середньорічне число населення

або показник народжуваності –показник смертності

 

Табл. 3

1.Загальний показник народжуваності: Кількість народжених живими за рік×1000 ---------------------------------------------------- Середньорічна чисельність населення  
2.Спеціальні показники народжуваності: 2.1. Загальний показник фертильності або плідності= (36 -38 ‰ в Україні) Кількість дітей народжених живими за рік×1000 ---------------------------------------------------Кількість жінок фертильного віку (15-45 р.)
2.2.Повіковий показник фертильності (плідності) Кількість дітей народжених живими за рік від жінок певної вікової групи×1000 ----------------------------------------------------Кількість жінок певної вікової групи
2.3.Коефіцієнт шлюбної фертильності (плідності) Кількість дітей народжених живими за рік від жінок у шлюбі ×1000 ---------------------------------------------------- Кількість жінок 15-45 років у шлюбі
2.4.Коефіцієнт позашлюбної фертильності (плідності) Кількість дітей народжених живими за рік від жінок поза шлюбом ×1000 ---------------------------------------------------- Кількість жінок 15-45 років, які не у шлюбі

Загальний показник смертності=

Число померлих за рік ×1000

---------------------------------

Середньорічна чисельність населення

Спеціальні показники смертності- повікові, за статю, за причинами, за місцем проживання.

Коефіцієнт смертності (за віком)=

Число померлих за рік в окремих вікових групах× 1000

-------------------------------------------------------------------------

Середньорічна чисельність населення даної вікової групи

 

=

або

рівень

перинатальної = мертвонароджуваність + рання неонатальна смертність

смертності

 

=

 

=

 

=

 

=

 

Основні якісні показники оцінки роботи поліклініки (амбулаторії)Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.221.149 (0.009 с.)