ТОП 10:

Зміни в пенсійному забезпеченні з 1 січня 2016 року: аналіз ФПУПриклад 1. Пенсія 1800 грн, пенсіонер працює.

Визначаємо розмір пенсії до виплати в період роботи: 85% х 1800 = 1530 грн. Оскільки сума є меншою 1,5 прожиткового мінімуму (1611 грн.), то з 1 січня виплачуватиметься 1611 грн.

З 1 травня виплачуватиметься 1695 грн. (1130 х 1,5), а з 1 грудня 2016 року – в повному розмірі, тобто 1800 грн. Податок і військовий збір не нараховується, оскільки сума пенсії є меншою трьох розмірів мінімальної заробітної плати.

Приклад 2. Пенсія 5200 грн., пенсіонер працює.

Розмір пенсії в період роботи становить: 85% х 5200 = 4420 грн. Сума пенсії для нарахування податку і військового збору: 4420 – 4134 (1378 грн. х 3) = 286 грн. х 16,5% (15+1,5) = 47,19 грн. Пенсія з 1 січня виплачуватиметься в розмірі 4372,81 грн. (4420 - 47,19).

10. Внесено зміни до Закону України «Про пенсійне забезпечення», якими передбачається, що з 1 січня 2016 року для працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення, артистів театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів, а також для окремих працівників льотного і льотно-випробного складу авіації пенсії за вислугу років призначатимуться не тільки при наявності спеціального стажу роботи, а й при досягненні встановленого віку. До 1 січня 2016 року зазначені категорії працівників за наявності необхідного спеціального стажу роботи мали право на призначення пенсій за вислугу років незалежно від віку.

Зокрема:

– для працівників льотного і льотно-випробного складу пенсія за вислугу років відповідно до пункту «а» статті 54 зазначеного Закону призначатиметься лише після досягнення 45 років і поступово протягом наступних 10 років цей вік підвищуватиметься до 50 років;

– для працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення (п."е" статті 55 Закону), для артистів театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів (п. "ж" статті 55 Закону) пенсія за вислугу років призначатиметься після досягнення 50 років і поступово протягом наступних 10 років цей вік підвищуватиметься до 55 років.

При цьому необхідно звернути увагу на те, що зазначені вище працівники, які мали спеціальний стаж роботи тривалістю, яка була необхідна на 1 квітня 2015 року (25 років) чи на 1 січня 2016 року (25 р. 6 міс.), матимуть право вийти на пенсію за вислугу років до досягнення встановленого Законом віку, тобто незалежно від віку.

 

Управління соціального страхування

ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ

 

Згідно зі ст. 55 п. «е» Закону України "Про пенсійне забезпечення", право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності спеціального стажу роботи за переліком, що затверджуєтьсяу порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України за № 909 від 04.11.1993 року встановлено перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'ята соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років.

До 1 січня 2016 року працівники освіти мали право за наявності спеціального стажу з 1 квітня 2015 рок – 25 років та 6 місяців вийти на пенсію за вислугу років незалежно від віку лише за наявності визначеного законом стажу.

З 1 січня 2016 року пенсію за вислугу років працівникам освітипризначають за наявності визначеного законом спеціального стажу на цих посадах та після досягнення 55 років. До досягнення віку 55 років право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти 1971року народження і старші, мають право виходу на пенсію у:

50 років–які народилися з 1 січня 1966 року по 30 червня 1966 року;

50 років 6 місяців–які народилися з 1 липня 1966 року по 31 грудня 1966 року;

51 рік–які народилися з 1 січня 1967 року по 30 червня 1967 року;

51 рік 6 місяців–якінародилисяз1липня1967 року по 31грудня1967 року;

52 роки –які народилися з 1січня 1968 року по 30 червня 1968 року;

52 роки 6 місяців–які народилися з 1 липня 1968 року по 31 грудня 1968 року;

53 роки –які народилися з 1 січня 1969 року по 30 червня 1969 року;

53 роки 6місяців–які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1969 року;

54 роки –які народилися з 1січня 1970 року по 30 червня 1970 року;

54 роки 6 місяців–які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1970 року;

55 років–які народилися з 1 січня 1971 року.

При цьому, варто звернути увагу на те, що працівники освіти, які мали спеціальний стаж роботи тривалістю, яка була необхідна на 1 квітня 2015 року (25 років) чи на 1 січня 2016 року (25 р. 6 міс.), мають право вийти на пенсію за вислугу років до досягнення встановленого Законом віку, тобто незалежно від віку.

Нагадаймо також, що 29 липня 2015 року Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою відповідно до статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (в редакції закону від 2.03.2015 № 213-VIII) внесено зміни щодо поступового збільшення до 2024 року спеціального стажу для призначення пенсії за вислугу років з 25 до 30 років працівникам, які працювали на посадах, передбачених Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою КМУ від 4.11.1993 № 909. Пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я і соціального захисту призначаються за наявності спеціального стажу роботи станом на 1 квітня 2015 р. не менше 25 років і після цієї дати:

з 1 квітня 2015 р. по 31 березня 2016 р. — не менше 25 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 р. по 31 березня 2017 р. — не менше 26 років;

з 1 квітня 2017 р. по 31 березня 2018 р. — не менше 26 років 6 місяців;

з 1 квітня 2018 р. по 31 березня 2019 р. — не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 р. по 31 березня 2020 р. — не менше 27 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 р. по 31 березня 2021 р. — не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 р. по 31 березня 2022 р. — не менше 28 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 р. по 31 березня 2023 р. — не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 р. по 31 березня 2024 р. — не менше 29 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 р. або після цієї дати — не менше 30 років.

 

10 місячних пенсій педагогам при виході на пенсію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Від 23 листопада 2011 р. N 1191

Київ

ПОРЯДОК

Верховна Рада України

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення розглянув на своєму засіданні 16 грудня 2015 року проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 3628 від 11.12.2015 р.), поданий Кабінетом Міністрів України.

Вказаний законопроект розроблено Урядом з метою створення умов для стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики. Однак, згідно супровідних матеріалів до проекту, він не погоджений із сторонами соціального діалогу.

Проектом пропонується внести зміни до 38 законодавчих актів, зокрема, до Кодексу законів про працю України, Сімейного кодексу України, законів України «Про індексацію грошових доходів населення», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», «Про пенсійне забезпечення», «Про охорону дитинства», «Про банки і банківську діяльність» та інших.

Змінами до вищевказаних законодавчих актів, пропонується наступне:

збільшити поріг індексації із 101% до 103%;

змінити порядок призначення пенсій за вислугу років для працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпеченні, артистів театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів, а також для працівників льотного і льотно-випробного складу авіації, які мають право на призначення пенсій за вислугу років незалежно від віку за умови наявності необхідного спеціального стажу роботи;

пролонгувати на період з 1 січня по 31 грудня 2016 року тимчасовий порядок обмеження виплати пенсій працюючим пенсіонерам;

запровадити у період з 1 січня по 31 грудня 2016 року новий порядок виплати пенсій в період роботи на посадах наукових працівників;

встановити у фіксованому розмірі у період з 1 січня по 31 грудня 2016 року максимальний розмір пенсій, які призначаються починаючи з 1 січня 2016 року, на рівні 10 740 гривень;

встановити показник середньої заробітної плати по Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, на рівні показника за 2012, 2013, 2014 роки, для всіх пенсій, які будуть призначатися в 2016 році;

скасувати норму щодо виплати із державного бюджету роботодавцю компенсації середнього заробітку мобілізованого працівника;

скасувати гарантований мінімальний розмір призначення тимчасової державної допомоги (не менше ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку) дитині, місце проживання чи перебування батьків якої невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину;

скасувати гарантований мінімальний розмір призначення допомоги на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років - не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;

запровадити додатковий додаткову підставу для розкриття банками інформації щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю;

розширити перелік джерел фінансування закладів культури, музеїв, бібліотек, в тому числі державної і комунальної форм власності;

скасувати безкоштовне харчування для всіх учнів 1-4 класів у державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладах освіти, окрім пільгових категорій;

скасувати можливість часткової оплати харчування дітей у державних і комунальних дошкільних закладах освіти за рахунок батьків;

скасувати безкоштовне харчування дітей з неповних та багатодітних сімей, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах;

віднести до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад забезпечення здобуття професійно-технічної освіти у державних і комунальних загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, а також вищої освіти у комунальних вищих навчальних закладах та державних і вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації;

скасувати пільгові умови для вступу до державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів дітей-інвалідів, дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше дітей тощо;

скасувати норму щодо звільнення від плати за навчання у вищих навчальних закладах державної та комунальної форми власності усіх рівнів акредитації дітей з багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше дітей, а також осіб віком від 18 до 23 років із таких сімей;

запровадити виплату соціальної стипендії, а в окремих випадках додаткову соціальну і матеріальну допомогу студентам вищих навчальних закладів, з числа дітей-інвалідів, інвалідам І-ІІІ групи, дітям з багатодітних сімей;

скасувати з 1 вересня 2016 року фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, кількість учнів у яких складає менше 25 осіб, за рахунок освітньої субвенції;

забезпечити скорочення працівників загальноосвітніх навчальних закладів (крім педагогічних) щонайменше на 10%;

виключити із статті 11 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» положення щодо ненарахування та неутримання єдиного внеску з виплат, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, а також звільнення роботодавця - платника єдиного внеску, розташованого на території населених пунктів, визначених переліком, зазначеним у статті 2 Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції", де проводилася антитерористична операція, на період з 14 квітня 2014 року до закінчення антитерористичної операції або військового чи надзвичайного стану від сплати єдиного внеску, тощо.

Крім того, законопроект передбачає, що для певних категорій осіб пільги щодо капітального ремонту власних жилих будинків і ремонту жилих будинків та квартир, пільгового проїзду певними видами транспорту, встановлення квартирних телефонів та користування послугами зв’язку, безплатного обладнання житла засобами позавідомчої охоронної сигналізації; щомісячної виплати грошової компенсації витрат на пальне з розрахунку 50 літрів на місяць, безплатного поховання померлого (загиблого), встановлення надгробка та виплати дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років одноразової допомоги в розмірі п'яти прожиткових мінімумів у разі смерті (загибелі), тощо надаватимуться за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

Комітет вважає за доцільне зауважити, що значний обсяг запропонованих Урядом змін законодавчих норм, які регулюють питання у сфері соціального захисту, пенсійного забезпечення населення та інших сферах, викликає ряд суттєвих зауважень до положень, що потребують відповідного доопрацювання, зокрема це стосується:

підвищення порогу індексації із 101% до 103%, що призведе до погіршення купівельної спроможності громадян в умовах постійного зростання цін і тарифів на житлово-комунальні та інші послуги, порушення встановлених Конституцією України гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення країни та ще більшого його зубожіння;

збільшення віку виходу на пенсію для працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпеченні, артистів театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів, а також для працівників льотного і льотно-випробного складу авіації, які мають право на призначення пенсій за вислугу років незалежно від віку за умови наявності необхідного спеціального стажу роботи в середньому на 5 – 10 років. Слід відмітити, що окремі категорії працівників дійсно втрачають здатність до виконання своєї роботи до настання пенсійного віку, не набуваючи при цьому характерних ознак інвалідності. Це характерно для тих професій, які пов’язані з роботою у стресових ситуаціях, наприклад, особи льотного складу тощо;

запровадження нового порядку виплати пенсій в період роботи на посадах наукових працівників. Таким чином, науковим пенсіонерам, а також пенсіонерам, які одержують пенсії на загальних підставах і працюють на наукових посадах, виплата пенсії буде припинена. Отже, запропоновані зміни з одного боку не відповідають встановленню єдиного системного принципу виплати пенсій всім працюючим пенсіонерам, а з другого боку призведуть до порушення пенсійних гарантій, що були визначені для наукових працівників Законом №213-VIII від 02.03.2015 року;

встановлення показника середньої заробітної плати по Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, на рівні показника за 2012, 2013, 2014 роки, для всіх пенсій, які будуть призначатися у 2016 році. Введення цього показника призведе до того, що розміри пенсій, призначених в 2016 році будуть дорівнювати розмірам пенсій, призначених в 2015 році, тоді як за діючими нормами їх розміри мали б бути вищими. Відмітимо, що за пропозицією Комітету при прийнятті Закону №213-VIII від 02.03.2015 року аналогічна норма із законопроекту була вилучена;

скасування норми щодо виплати із державного бюджету роботодавцю компенсації середнього заробітку мобілізованого працівника, що негативно полине на морально-психологічний клімат у військових підрозділах та на комплектування військових частин відповідної категорії військовослужбовців;

скасування чинного гарантованого мінімального розміру (не менше ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку) допомоги на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків та тимчасової державної допомоги дитині, місце проживання чи перебування батьків якої невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину. Зазначена ініціатива в цілому може призвести до погіршення матеріального забезпечення вказаних категорій осіб та порушення їх конституційного права на достатній життєвий рівень;

передача в ручне управління органів місцевого самоврядування з фінансуванням за рахунок коштів місцевого бюджету низки соціальних пільг та гарантій. Враховуючи обмеженість фінансових можливостей переважної більшості місцевих бюджетів, вбачається досить сумнівним реальне надання в повному обсязі вищевказаних пільг особам, які відповідно до законів України мають на них право;

запровадження додаткової підстави розкриття банками Мінфіну інформації щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, з метою проведення верифікації і перевірки достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат та інших подібних виплат. Комітет зазначає, що нарахування та виплата пенсій і заробітних плат не повинні залежати від наявності чи відсутності відкритого рахунку в банку та руху коштів на ньому. Слід відмітити окремі зауваження, які висловив Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти.Зокрема, Комітет категорично проти внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо питань пенсійного забезпечення науковців, до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо передачі до повноважень органів місцевого самоврядування забезпечення підготовки фахівців у професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, до статті 19 Закону України «Про охорону дитинства» щодо скасування безкоштовного навчання дітей з багатодітних сімей та пільгового вступу до державних і комунальних професійно-технічних і вищих навчальних закладів для окремих категорій дітей, які потребують соціальної підтримки, та наполягає на збереженні цих норм в чинній редакції.

Також Комітет зазначає, що з метою забезпечення конституційного права на освіту, доступності і безоплатності повної загальної середньої освіти освітня субвенція повинна бути призначена для кожної дитини, з огляду на що не підтримує положення законопроекту стосовно припинення з 1 вересня 2016 року фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, кількість учнів у яких складає менше 25 осіб, за рахунок освітньої субвенції. На думку Комітету, зазначене призведе до закриття шкіл, у першу чергу в сільській місцевості.

Серед іншого, Комітет наполягає на забезпеченні органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів з числа дітей з інвалідністю, а також із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям».

Крім того, Комітет не підтримує положення законопроекту щодо скорочення працівників загальноосвітніх навчальних закладів (крім педагогічних) щонайменше на 10 відсотків, оскільки різні навчальні заклади працюють в різних умовах, з різною наповненістю учнями тощо.

Загалом, Комітет з питань науки і освіти рекомендує даний законопроект повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

Також, на засіданні Комітету була висловлена позиція Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності щодо непідтримки ініціативи Уряду вилучити положення статті 26 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», які передбачають фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів розробки і реалізації програм розвитку бібліотечної справи, будівництва та реконструкції бібліотечних будівель, споруд, приміщень, розвитку дистанційного обслуговування засобами телекомунікацій, інших форм обслуговування жителів віддалених районів, осіб з фізичними вадами, а також виділення окремим рядком у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах сум витрат на поповнення бібліотечних фондів.

 

Зазначимо, що під час обговорення вказаного законопроекту Міністерство оборони України запропонувало виключити норму про внесення змін до статті 119 Кодексу законів про працю України щодо скасування законодавчої гарантії в частині компенсації із державного бюджету середнього заробітку мобілізованих працівників.

 

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони не заперечує проти прийняття за основу обговорюваного законопроекту із застереженням щодо необхідності встановлення механізму контролю з боку держави за реалізацією права на ряд пільг окремих категорій громадян.

 

Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні вимагає не допустити прийняття даного законопроекту.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висловлює зауваження до поданого законопроекту.

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 3628 від 11.12.2015 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Доручити виступити з даного питання на засіданні Верховної Ради України Голові Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Денісовій Л.Л.

Проект Постанови Верховної Ради України додається.

 

Зміни в пенсійному забезпеченні з 1 січня 2016 року: аналіз ФПУ

Згідно з статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» прожитковий мінімум для зазначеної категорії осіб становить:

– з 1 січня 2016 року – 1074 грн. (з 1 січня мінімальний розмір пенсії за віком не змінюється, оскільки цей розмір був встановлений ще з 1 вересня 2015 року);

– з 1 травня 2016 року – 1130 грн. (підвищується на 5,2 %);

– з 1 грудня 2016 року – 1208 грн. (підвищується на 6,9 %).

У зв’язку з цим з 1 травня і з 1 грудня 2016 року буде підвищено мінімальний розмір пенсії (крім працюючих пенсіонерів), обчислений відповідно до статті 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (а також і підвищення до пенсій за понаднормовий стаж).

Пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності.

Що стосується інших пенсійних виплат, надбавок і підвищень до пенсії, які встановлені у відсотках до прожиткового мінімуму, то вони також перераховуватимуться із збільшенням прожиткового мінімуму.

Зокрема, це:

· мінімальні розміри пенсій по інвалідності учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

· мінімальні розміри пенсій шахтарям;

· мінімальні пенсійні виплати для інвалідів - учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, та інвалідам війни й учасникам бойових дій;

· підвищення до пенсій ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань;

· надбавки особам, які мають статус Почесного донора України;

· надбавки на утриманців відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

· пенсійні виплати відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

2. З 1 березня 2016 року, як і в 2014-2015 роках, пенсії не підвищуватимуться у зв’язку із зростанням в попередньому році середньої заробітної плати в країні, оскільки відповідна норма (частина друга статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування") зупинена до стабілізації економічного становища в країні.

3. Працюючі пенсіонери можуть і надалі здійснювати перерахунок пенсії (частина четверта статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування") через кожні два роки роботи (з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі).

4. Потрібно звернути увагу на те, що при призначенні пенсій починаючи з 1 січня 2016 року для обчислення пенсій враховується заробіток працівника лише за даними персоніфікованого обліку, тобто за періоди страхового стажу з 1 липня 2000 року і до моменту виходу на пенсію. Заробіток особи за будь-які 60 календарних місяців роботи у період до 1 липня 2000 року буде враховуватися при обчисленні пенсій тільки в тому випадку, якщо страховий стаж, починаючи після 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців.

5. При призначенні пенсій у 2016 році при обчисленні заробітку для визначення розміру пенсіїзастосовуватиметься показник середньої заробітної плати в країні за останні три роки – 2013, 2014 і 2015 роки (нагадаємо, що урядовим законопроектом передбачалось у 2016 році при призначенні пенсій застосовувати показник середньої заробітної плати, який застосовувався у 2015 році, проте ця законодавча пропозиція не була підтримана народними депутатами України).

6. При призначенні пенсій у період з 1 січня по 31 грудня 2016 року максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10740 гривень. Цей розмір не переглядатиметься у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму з 1 травня і з 1 грудня 2016 року.

7. Продовжує утримуватися військовий збір (1,5%) та оподатковуватися (15%) суми пенсій, що перевищують три мінімальні розміри заробітної плати – 4134 грн. (1378 грн. х 3), (визначена з 1 січня сума пенсії для оподаткування не перераховується протягом поточного року).

Оподаткування не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (сім’ї загиблих і померлих інвалідів війни та ін.).

8. Законом про Державний бюджет України на 2016 рік передбачено, що Кабінетом Міністрів України має бути затверджено особливий порядок проведення індексації грошових доходів населення у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. При цьому збільшено поріг для індексації з 101% до 103%.

9. Як у 2015, так і в 2016 році діятимуть обмеження при виплаті пенсій працюючим пенсіонерам. Зокрема:

особам, яким призначено пенсію відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування":

у період роботи (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") на посадах та за умовами, передбаченими законами України “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про судоустрій і статус суддів” призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються;

у період роботи на інших посадах/роботах призначена пенсія (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") виплачується в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (з 1 січня не менше 1611грн. (1074 х1,5); з 1 травня – 1695грн., з 1 грудня – 1812 грн.)

особам, яким призначено пенсію на умовах і в порядку, передбаченому Законом України "Про державну службу":

у період роботи (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи, ветеранів військової служби та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”) на посадах та за умовами, які передбачені цим Законом, законами України “Про прокуратуру”, “Про судоустрій і статус суддів” призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються;

у період роботи на інших посадах/роботах пенсія (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") виплачується в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

особам, яким призначено пенсію на умовах і в порядку, передбаченому законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», «Про статус народного депутата України»:

у період роботи (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») на посадах та за умовами, які передбачені законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів» призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються;

у період роботи на інших посадах/роботах пенсія (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») виплачується в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

особам, яким призначено пенсію відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”:

пенсія, призначена особам відповідно до цього Закону (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"), які працюють на посадах та за умовами, передбаченими законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про судоустрій і статус суддів", виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

пенсія, призначена особі після набрання чинності Законом України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" (після 01.10.2011р.) відповідно до статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"), в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії у порядку та на умовах, передбачених Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

тимчасово, у період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, у період роботи особи (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") на інших посадах/роботах (крім випадків, передбачених попередніми абзацами) пенсії, призначені відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», виплачуються в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Із викладеного вище потрібно звернути увагу на дві основні зміни, це:

ветерани військової служби, яким призначено пенсію на умовах і в порядку, передбаченому законами України «Про державну службу» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», – для них виплата пенсії в період роботи на посадах та за умовами, які передбачені законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів» не припиняється, а виплачується в призначеному розмірі;

народним депутатам України (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") в період роботи народним депутатом України та на інших посадах і роботах, крім передбачених законами «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», пенсія виплачується в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Щодо порядку виплати пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням всіх обмежень, то потрібно звернути увагу на те, що працюючим пенсіонерам (крім зазначених вище виключень) виплачується 85%призначеного розміру пенсії. А відповідно до пункту 164.2.19 статті 164 Податкового кодексу оподаткуванню підлягають суми пенсій, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом.

У зв’язку з цим, спочатку визначається сума пенсії до виплати як працюючому пенсіонеру в розмірі 85% призначеної пенсії, а потім від встановленої суми визначається сума для оподаткування і нарахування військового збору (база для нарахування податку з доходів з фізичних осіб і військового збору для пенсій є однаковою).

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.220.31 (0.018 с.)