ТОП 10:

Про затвердження Порядку обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги, та її виплати 

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги, та її виплати, що додається.

 

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 23 листопада 2011 р. N 1191

 

ПОРЯДОК

Обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги, та її виплати

1. Цей Порядок визначає умови обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги відповідно до пункту 71 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 49 - 51, ст. 376), та механізм її виплати.

2. До страхового стажу, що визначає право на виплату грошової допомоги, зараховуються періоди роботи в закладах та установах державної та комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів "е" і "ж" статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10), що передбачені:

переліком закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р. N 909 "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років" (ЗП України, 1994 р., N 4, ст. 70; Офіційний вісник України, 2002 р., N 39, ст. 1820; 2004 р., N 46, ст. 3052);

переліком посад артистів театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів, які мають право на пенсію за вислугу років незалежно від віку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. N 583 "Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення" (ЗП України, 1992 р., N 11, ст. 271).

3. Для осіб, які мають право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пункту "є" статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення", до страхового стажу для визначення права на виплату грошової допомоги зараховується час перебування таких осіб у складі збірних команд України, а також колишньої Української РСР.

4. Страховий стаж, передбачений пунктами 2 і 3 цього Порядку, враховується в календарному обчисленні. При цьому допускається підсумовування страхового стажу за періоди роботи, які дають право на призначення пенсії відповідно до пунктів "е" - "ж" статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

5. Грошова допомога надається особам, яким починаючи з 1 жовтня 2011 р. призначається пенсія за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 зазначеного Закону, працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів "е" - "ж" статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення", і мають страховий стаж (для чоловіків - 35 років, для жінок - 30 років) на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію.

6. Для визначення розміру грошової допомоги враховується місячний розмір пенсії, обчислений згідно із статтями 27 і 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", станом на день її призначення.

7. Виплата грошової допомоги здійснюється органами Пенсійного фонду України одноразово у розмірі десяти місячних пенсій за рахунок коштів Державного бюджету України одночасно з першою виплатою пенсії, яка призначена до виплати.

До реєстр. № 3628 від 11.12.2015 р.

Верховна Рада України

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення розглянув на своєму засіданні 16 грудня 2015 року проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 3628 від 11.12.2015 р.), поданий Кабінетом Міністрів України.

Вказаний законопроект розроблено Урядом з метою створення умов для стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики. Однак, згідно супровідних матеріалів до проекту, він не погоджений із сторонами соціального діалогу.

Проектом пропонується внести зміни до 38 законодавчих актів, зокрема, до Кодексу законів про працю України, Сімейного кодексу України, законів України «Про індексацію грошових доходів населення», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», «Про пенсійне забезпечення», «Про охорону дитинства», «Про банки і банківську діяльність» та інших.

Змінами до вищевказаних законодавчих актів, пропонується наступне:

збільшити поріг індексації із 101% до 103%;

змінити порядок призначення пенсій за вислугу років для працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпеченні, артистів театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів, а також для працівників льотного і льотно-випробного складу авіації, які мають право на призначення пенсій за вислугу років незалежно від віку за умови наявності необхідного спеціального стажу роботи;

пролонгувати на період з 1 січня по 31 грудня 2016 року тимчасовий порядок обмеження виплати пенсій працюючим пенсіонерам;

запровадити у період з 1 січня по 31 грудня 2016 року новий порядок виплати пенсій в період роботи на посадах наукових працівників;

встановити у фіксованому розмірі у період з 1 січня по 31 грудня 2016 року максимальний розмір пенсій, які призначаються починаючи з 1 січня 2016 року, на рівні 10 740 гривень;

встановити показник середньої заробітної плати по Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, на рівні показника за 2012, 2013, 2014 роки, для всіх пенсій, які будуть призначатися в 2016 році;

скасувати норму щодо виплати із державного бюджету роботодавцю компенсації середнього заробітку мобілізованого працівника;

скасувати гарантований мінімальний розмір призначення тимчасової державної допомоги (не менше ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку) дитині, місце проживання чи перебування батьків якої невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину;

скасувати гарантований мінімальний розмір призначення допомоги на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років - не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;

запровадити додатковий додаткову підставу для розкриття банками інформації щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю;

розширити перелік джерел фінансування закладів культури, музеїв, бібліотек, в тому числі державної і комунальної форм власності;

скасувати безкоштовне харчування для всіх учнів 1-4 класів у державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладах освіти, окрім пільгових категорій;

скасувати можливість часткової оплати харчування дітей у державних і комунальних дошкільних закладах освіти за рахунок батьків;

скасувати безкоштовне харчування дітей з неповних та багатодітних сімей, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах;

віднести до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад забезпечення здобуття професійно-технічної освіти у державних і комунальних загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, а також вищої освіти у комунальних вищих навчальних закладах та державних і вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації;

скасувати пільгові умови для вступу до державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів дітей-інвалідів, дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше дітей тощо;

скасувати норму щодо звільнення від плати за навчання у вищих навчальних закладах державної та комунальної форми власності усіх рівнів акредитації дітей з багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше дітей, а також осіб віком від 18 до 23 років із таких сімей;

запровадити виплату соціальної стипендії, а в окремих випадках додаткову соціальну і матеріальну допомогу студентам вищих навчальних закладів, з числа дітей-інвалідів, інвалідам І-ІІІ групи, дітям з багатодітних сімей;

скасувати з 1 вересня 2016 року фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, кількість учнів у яких складає менше 25 осіб, за рахунок освітньої субвенції;

забезпечити скорочення працівників загальноосвітніх навчальних закладів (крім педагогічних) щонайменше на 10%;

виключити із статті 11 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» положення щодо ненарахування та неутримання єдиного внеску з виплат, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, а також звільнення роботодавця - платника єдиного внеску, розташованого на території населених пунктів, визначених переліком, зазначеним у статті 2 Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції", де проводилася антитерористична операція, на період з 14 квітня 2014 року до закінчення антитерористичної операції або військового чи надзвичайного стану від сплати єдиного внеску, тощо.

Крім того, законопроект передбачає, що для певних категорій осіб пільги щодо капітального ремонту власних жилих будинків і ремонту жилих будинків та квартир, пільгового проїзду певними видами транспорту, встановлення квартирних телефонів та користування послугами зв’язку, безплатного обладнання житла засобами позавідомчої охоронної сигналізації; щомісячної виплати грошової компенсації витрат на пальне з розрахунку 50 літрів на місяць, безплатного поховання померлого (загиблого), встановлення надгробка та виплати дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років одноразової допомоги в розмірі п'яти прожиткових мінімумів у разі смерті (загибелі), тощо надаватимуться за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

Комітет вважає за доцільне зауважити, що значний обсяг запропонованих Урядом змін законодавчих норм, які регулюють питання у сфері соціального захисту, пенсійного забезпечення населення та інших сферах, викликає ряд суттєвих зауважень до положень, що потребують відповідного доопрацювання, зокрема це стосується:

підвищення порогу індексації із 101% до 103%, що призведе до погіршення купівельної спроможності громадян в умовах постійного зростання цін і тарифів на житлово-комунальні та інші послуги, порушення встановлених Конституцією України гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення країни та ще більшого його зубожіння;

збільшення віку виходу на пенсію для працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпеченні, артистів театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів, а також для працівників льотного і льотно-випробного складу авіації, які мають право на призначення пенсій за вислугу років незалежно від віку за умови наявності необхідного спеціального стажу роботи в середньому на 5 – 10 років. Слід відмітити, що окремі категорії працівників дійсно втрачають здатність до виконання своєї роботи до настання пенсійного віку, не набуваючи при цьому характерних ознак інвалідності. Це характерно для тих професій, які пов’язані з роботою у стресових ситуаціях, наприклад, особи льотного складу тощо;

запровадження нового порядку виплати пенсій в період роботи на посадах наукових працівників. Таким чином, науковим пенсіонерам, а також пенсіонерам, які одержують пенсії на загальних підставах і працюють на наукових посадах, виплата пенсії буде припинена. Отже, запропоновані зміни з одного боку не відповідають встановленню єдиного системного принципу виплати пенсій всім працюючим пенсіонерам, а з другого боку призведуть до порушення пенсійних гарантій, що були визначені для наукових працівників Законом №213-VIII від 02.03.2015 року;

встановлення показника середньої заробітної плати по Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, на рівні показника за 2012, 2013, 2014 роки, для всіх пенсій, які будуть призначатися у 2016 році. Введення цього показника призведе до того, що розміри пенсій, призначених в 2016 році будуть дорівнювати розмірам пенсій, призначених в 2015 році, тоді як за діючими нормами їх розміри мали б бути вищими. Відмітимо, що за пропозицією Комітету при прийнятті Закону №213-VIII від 02.03.2015 року аналогічна норма із законопроекту була вилучена;

скасування норми щодо виплати із державного бюджету роботодавцю компенсації середнього заробітку мобілізованого працівника, що негативно полине на морально-психологічний клімат у військових підрозділах та на комплектування військових частин відповідної категорії військовослужбовців;

скасування чинного гарантованого мінімального розміру (не менше ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку) допомоги на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків та тимчасової державної допомоги дитині, місце проживання чи перебування батьків якої невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину. Зазначена ініціатива в цілому може призвести до погіршення матеріального забезпечення вказаних категорій осіб та порушення їх конституційного права на достатній життєвий рівень;

передача в ручне управління органів місцевого самоврядування з фінансуванням за рахунок коштів місцевого бюджету низки соціальних пільг та гарантій. Враховуючи обмеженість фінансових можливостей переважної більшості місцевих бюджетів, вбачається досить сумнівним реальне надання в повному обсязі вищевказаних пільг особам, які відповідно до законів України мають на них право;

запровадження додаткової підстави розкриття банками Мінфіну інформації щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, з метою проведення верифікації і перевірки достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат та інших подібних виплат. Комітет зазначає, що нарахування та виплата пенсій і заробітних плат не повинні залежати від наявності чи відсутності відкритого рахунку в банку та руху коштів на ньому. Слід відмітити окремі зауваження, які висловив Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти.Зокрема, Комітет категорично проти внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо питань пенсійного забезпечення науковців, до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо передачі до повноважень органів місцевого самоврядування забезпечення підготовки фахівців у професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, до статті 19 Закону України «Про охорону дитинства» щодо скасування безкоштовного навчання дітей з багатодітних сімей та пільгового вступу до державних і комунальних професійно-технічних і вищих навчальних закладів для окремих категорій дітей, які потребують соціальної підтримки, та наполягає на збереженні цих норм в чинній редакції.

Також Комітет зазначає, що з метою забезпечення конституційного права на освіту, доступності і безоплатності повної загальної середньої освіти освітня субвенція повинна бути призначена для кожної дитини, з огляду на що не підтримує положення законопроекту стосовно припинення з 1 вересня 2016 року фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, кількість учнів у яких складає менше 25 осіб, за рахунок освітньої субвенції. На думку Комітету, зазначене призведе до закриття шкіл, у першу чергу в сільській місцевості.

Серед іншого, Комітет наполягає на забезпеченні органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів з числа дітей з інвалідністю, а також із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям».

Крім того, Комітет не підтримує положення законопроекту щодо скорочення працівників загальноосвітніх навчальних закладів (крім педагогічних) щонайменше на 10 відсотків, оскільки різні навчальні заклади працюють в різних умовах, з різною наповненістю учнями тощо.

Загалом, Комітет з питань науки і освіти рекомендує даний законопроект повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

 

Також, на засіданні Комітету була висловлена позиція Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності щодо непідтримки ініціативи Уряду вилучити положення статті 26 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», які передбачають фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів розробки і реалізації програм розвитку бібліотечної справи, будівництва та реконструкції бібліотечних будівель, споруд, приміщень, розвитку дистанційного обслуговування засобами телекомунікацій, інших форм обслуговування жителів віддалених районів, осіб з фізичними вадами, а також виділення окремим рядком у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах сум витрат на поповнення бібліотечних фондів.

 

Зазначимо, що під час обговорення вказаного законопроекту Міністерство оборони України запропонувало виключити норму про внесення змін до статті 119 Кодексу законів про працю України щодо скасування законодавчої гарантії в частині компенсації із державного бюджету середнього заробітку мобілізованих працівників.

 

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони не заперечує проти прийняття за основу обговорюваного законопроекту із застереженням щодо необхідності встановлення механізму контролю з боку держави за реалізацією права на ряд пільг окремих категорій громадян.

 

Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні вимагає не допустити прийняття даного законопроекту.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висловлює зауваження до поданого законопроекту.

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 3628 від 11.12.2015 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Доручити виступити з даного питання на засіданні Верховної Ради України Голові Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Денісовій Л.Л.

Проект Постанови Верховної Ради України додається.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.214.113 (0.01 с.)