Перелік запитань для підсумкового контролюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік запитань для підсумкового контролю1. Структура жіночої консультації.

2. Задачі жіночої консультації.

3. Нормативні документи функціонування жіночої консультації.

4. Клінічна документація у жіночій консультації.

5. Форми основної облікової документації у жіночій консультації

6. Ранні форми гестозів.

7. Рідкісні форми гестозів.

8. Патогенез гестозів

9. Класифікація гестозів

10. Клініка еклампсії

11. Ускладнення при еклампсії зі сторони плода і матері

12. Перша допомога при еклампсії в умовах жіночої консультації

13. Синдром затримки розвитку плода

14. HELLP-синдром

15. Невиношування вагітності

16. Спеціальні методи обстеження вагітних.

17. Додаткові методи обстеження вагітних .

18. Пренатальна діагностика

19. Біофізичний профіль плода (за шкалою.A Vintzileos)

20. Ускладнення вагітності при гломерулонефриті.

21. Ускладнення вагітності при пієлонефнефриті.

22. Нефротичний синдром у вагітних.

23. Ниркова недостатність у вагітних.

24. Ускладнення вагітності при гіпертонічній хворобі

25. Діабет вагітних.

26. Вагітність і вроджені вади серця .

27. Вагітність і патологія щитоподібної залози

28. Медико-генетичне консультування вагітної .

29. Гігієна вагітних .

30. Харчування вагітних

31. Вагітність і ревматологічна патологія.

32. Вагітність і ангіохірургічна патологія.

33. Інфекційна патологія у вагітних.

34. Туберкульоз у вагітних.

35. Фізіологічний післяпологовий період.

36. Патологія післяпологового періоду.

37. Фізіологія і порушення менструального циклу

38. Диференційна діагностика дисфункційних маткових кровотеч

39. Безплідний шлюб

40. Методи бар’єрної контрацепції.

41. Індукція овуляції

42. Допоміжні репродуктивні технології

43. Запальні захворювання жіночих статевих органів

44. Особливості будови шийки матки

45. Фонові та передракові захворювання шийки матки

46. Передракові стани зовнішніх статевих органів.

47. Крауроз.

48. Доброякісні пухлини зовнішніх статевих органів.

49. Злоякісні пухлини зовнішніх статевих органів.

50. Доброякісні пухлини піхви.

51. Злоякісні пухлини піхви.

52. Доброякісні пухлини тіла матки.

53. Злоякісні пухлини тіла матки.

54. Доброякісні пухлини яєчників.

55. Злоякісні пухлини яєчників

56. Ендометріоз і вагітність.

57. Інструментальні методи дослідження в гінекології

58. Роль сучасної контрацепції в плануванні сім’ї та покращенні репродуктивного здоров’я жінки.

59. Гормональна контрацепція.

60. Природні методи планування сім’ї.

61. Умови для використання методу лактаційної аменореї.

62. Невідкладна контрацепція.

63. Позаматкова вагітність.

64. Рідкісні форми позаматкової вагітності

65. Диференційна діагностики позаматкової вагітності.

66. Апоплексія яйника.

67. Гострий живіт у вагітних.

68. Лікування позаматкової вагітності.

69. Невідкладна допомога при маткових кровотечах у жіночій консультації.

70. Розрив піосальпінкса.

71. Перекрут ніжки пухлини.

72. Ендометріоз: методи діагностики.

73. Ендометріоз: методи лікування.

74. Гестаційна трофобластична хвороба.

75. Доброякісні новоутвори зовнішніх жіночих статевих органів.

76. Менопауза.

77. Замісна гормонотерапія.

78. Реабілітація гінекологічних хворих

79. Принципи етики у практиці лікаря жіночої консультації.

80. Принципи деонтології у практиці лікаря жіночої консультації.

Критерії оцінювання підсумкового контролю з практики:

Підсумковий контроль проводиться в письмовій формі і включає 60 тестових завдань та 2 ситуаційні задачі.

ü Правильна відповідь за тестове завдання оцінюється в 1 бал.

При вирішенні ситуаційних задач:

ü вирішення ситуаційної задачі без помилок - 10балiв,

ü вирішення ситуаційної задачі з окремими несуттєвими помилками - 8 балів

ü вирішення ситуаційної задачі з суттєвими помилками - 6 балів

ü невирішення ситуаційної задачі - 0 балiв

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за підсумковий контроль становить 80 балів, мінімальна кількість балів – 50.

 

№ з/п Завдання Дата складання Відмітка про зарахування у балах Підпис викладача
Тестові завдання      
  Ситуаційна задача №1  
  Ситуаційна задача №2  
Сума балів за підсумковий контроль      

 

Список рекомендованої літератури

1. Грищенко В.І., Щербина М.О.Акушерство К. Медицина, 2009- 410с.

2. Запорожан В.М., Чайка В.К., Маркін Л. Б. Та ін. За ред.Академ. НАМН України В.М. Запорожана Акушерство та гінекологія У 4 томах національний підручник К. Медицина, 2013. -1032с.

  1. Методичні рекомендації з педіатрії та акушерства/гінекології.- Є.Я.Скляров, І.О.Мартинюк, Н.М.Громнацька, Н.П.Білоган. – 2004.-71с.
  2. Назарова І.Б. Невідкладні стани в акушерстві Навчальний посібник для студентів. / І.Б. Назарова. - К. Медицина, 2008. - 102с.
  3. Прилепская В. Н. Поликлиническая гинекология МЕДпресс-информ , 2008. - 640 с
  4. Радзинский В. Е. Женская консультация ГЭОТАР-Медиа -2010 - 482 с.

 


Щоденний звіт за виконану роботу з виробничої практики

“ ЛІКАРСЬКА ПРАКТИКА У ЖІНОЧІЙ КОНСУЛЬТАЦІЇ ”

“_____” ____________________ 2016 р.

  № п/п Прізвище, ініціали, вік хворого   Звернення (первинне / повторне) І / ІІ Скарги і анамнез захворювання   Дані об'єктивного обстеження Діагноз українською (латинською) Проведене обстеження та лікування (що зроблено, етапи лікування, пропис медикаментозних засобів)   Ступінь особистої роботи студента   Підпис керівника
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Щоденний звіт за виконану роботу з виробничої практики

“ ЛІКАРСЬКА ПРАКТИКА У ЖІНОЧІЙ КОНСУЛЬТАЦІЇ ”

“_____” ____________________ 2016 р.

  № п/п Прізвище, ініціали, вік хворого   Звернення (первинне / повторне) І / ІІ Скарги і анамнез захворювання   Дані об'єктивного обстеження Діагноз українською (латинською) Проведене обстеження та лікування (що зроблено, етапи лікування, пропис медикаментозних засобів)   Ступінь особистої роботи студента   Підпис керівника
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Щоденний звіт за виконану роботу з виробничої практики

“ ЛІКАРСЬКА ПРАКТИКА У ЖІНОЧІЙ КОНСУЛЬТАЦІЇ ”

“_____” ____________________ 2016 р.

  № п/п Прізвище, ініціали, вік хворого   Звернення (первинне / повторне) І / ІІ Скарги і анамнез захворювання   Дані об'єктивного обстеження Діагноз українською (латинською) Проведене обстеження та лікування (що зроблено, етапи лікування, пропис медикаментозних засобів)   Ступінь особистої роботи студента   Підпис керівника
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Щоденний звіт за виконану роботу з виробничої практики

“ ЛІКАРСЬКА ПРАКТИКА У ЖІНОЧІЙ КОНСУЛЬТАЦІЇ ”

“_____” ____________________ 2016 р.

  № п/п Прізвище, ініціали, вік хворого   Звернення (первинне / повторне) І / ІІ Скарги і анамнез захворювання   Дані об'єктивного обстеження Діагноз українською (латинською) Проведене обстеження та лікування (що зроблено, етапи лікування, пропис медикаментозних засобів)   Ступінь особистої роботи студента   Підпис керівника
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.009 с.)