Ю.Голіцинський «Граматика. Збірник вправ»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ю.Голіцинський «Граматика. Збірник вправ»Фельдшер

 

Підготувала викладач

іноземних мов Гуменюк О.К.

затверджено на засіданні ЦМК

гуманітарних дисциплін

Протокол № __від______2013

Голова ЦК

 

 

м. Миколаїв

 

ТЕМА: ”Жіноча репродуктивна система ”

Тривалість заняття - 80хв.

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Жіноча репродуктивна система є важливою складовою жіночого організму, так як є відповідальною за народження дитини. Необхідність знання складових системи може стати в пригоді під викання обов’язків фельдшера та під час пологів. Підвищувати зацікавленість до вивчення професії за допомогою іноземної мови.

 

 1. Навчальні цілі заняття:

1.1 Розвивати вміння та навички студентів розуміти мову вчителя та один

одного на основі вивченого матеріалу;

1.2 Розвивати мовленнєві навички;

1.3 Вчити складати монологічні висловлювання, використовуючи нові лексичні одиниці;

1.4 Розвивати навички аудіювання;

1.5 Вміти самостійно опрацювати текст з метою отримання повної інформації;

1.6 Вчити правопису англійських слів з теми;

1.7 Ознайомити студентів з основним текстом по темі.

1.8 Ознайомити студентів з правилами вживання числівників

1.9 Навчити розповідати про основні складові жіночої репродуктивної системи.

 1. Виховні цілі заняття:

2.1 Виховувати почуття любові до своєї професії.

2.2 Виховувати інтерес до вивчення англійської мови;

2.3 Виховувати бажання вивчати англійську мову, мотивуючи Ії необхідність;

2.4 Виховувати повагу до професії лікаря;

2.5 Виховувати мовне відчуття.

 1. Міждисциплінарна інтеграція:
  Знати Вміти
Психологія   вимоги до спілкування етичні норми спілкування; спілкуватися в суспільстві  
Основи латинської мови з медичною термінологією   слова латинського походження; аналізувати слова з точки зору етіології;  
Анатомія Основні складові жіночої репродуктивної системи Розповідати про будову жіночої репродуктивної системи
Терапія Основні жіночої репродуктивної системи Розповідати про основні хвороби жіночої репродуктивної системи

ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ

 

№ п/п Основні етапи заняття   Рівні засвоювання Методи контролю та навчання Матеріали методичного забезпечення (контролю, наочності, інструкції) Час
 
      І. Підготовчий етап: Організація заняття:
 • перевірка присутності студентів
 • перевірка готовності студентів до заняття;
Формування теми з постановкою навчальної мети та Ії мотивація; Контроль вихідного рівня знань, навичок , умінь з тем І семестру   ІІ. Основний етап: Формування професійних знань і навичок: 1. Введення нових лексичних одиниць   2. Робота з основним текстом   ІІІ. Заключний етап:
 1. Контроль, корекція рівня професійних вмінь та навичок
 2. Підведення підсумків заняття. Висновки.
 3. Домашнє завдання
Підготувати розповідь про будову жіночої репродуктивної системи , виконати письмові вправи (впр.3-5)    
  & 2   & 3   & 1   & 2   &3   &3       Відмічання відсутніх   Бесіда     а) фонетична вимова; б) читання та переклад речень з новими словами;   а) читання та переклад тексту; б) виконання вправ до тексту; (читання та переклад речень) в) виконання тесту, використовуючи основні поняття (лексичний тренінг); Читання, переклад,     а) оцінювання роботи студентів на занятті     Журнал групи     Робоча навчальна програма   Картки зі словами; словник, тексти, вправи (додаток №1)   картки з вправами;   Картки з вправами     Таблиця, картки з малюнками;   Журнал групи   Додаток № 2       2 хв.     15 хв.     55 хв.   8 хв.    
         
               

Література: Каблук А.Г. «Англійська мова для студентів медиків»

Тony Grice and James Greenan “Nursing 2 ”

Tony Grise “Nursing 1”

Ю.Голіцинський «Граматика. Збірник вправ»

І. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ЗАНЯТТЯ

At our today’s lesson we’ll speak about the structure of the female reproductive system. This system place a very important place in the birth of a new being.

 

 

II ОСНОВНИЙ ЕТАП ЗАНЯТТЯ:

 1. Introduction of the new words:

- ovum['əʊvəm]яйце - a pear-shaped грушоподібний

- fetus ['fi:təs] зародок - orifice ['ɒrɪfɪs] круглий отвір

- prenatal development [prineɪt(ə)l] передпологовий розвиток

- perineum [pɛrɪ'niəm] промежина

- uterus ['ju:tərəs] матка - breasts [brest] груди

- fertilization [fɜːtɪlaɪ'zeɪʃən] запліднення - ovary ['əʊvərɪ] яєчник

- almond-shaped мигдалеподібний - vagina [və'dʒʌɪnə] вагіна

- puberty period ['pju: bətɪ] період статевої зрілості - embryo ['embrɪəu] зародок

2. Read & translate the text:

FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM

A child is born. Life is passed from one generation to the next. By the time of birth an infant has already developed nine months within his mother. During these nine months a single fertilized cell has become a complete human being. From the time of conception to the time of the birth, the individual has increased in size 2 billions times. It has developed arms, legs & internal organs to carry all of life’s functions. Today worldwide about 141 children are born each minute; 8,500 each hour; & 74 million each year. Like all mammals, humans reproduce sexually. Special structures in the male & female make up the human reproductive system.

The female reproductive system consists of organs which pro­duce ova (the female sex cells) and provide a place for the growth of the embryo(а stage in prenatal development in the uterus from fertilization, which is the union of the male and female sex cells, of the egg through its second month up to the third month).

Female reproductive organs supply special hormones that contribute to the development of female secondary sex characteristic such as breasts, etc. Ova are produced by the ovary (either of the pair of almond-shaped reproductive glands in the lower abdomen) from the puberty period (the fertile period in males and females) to menopause (end of the fertile period in the female). Release of ovum from the graafian follicle (sac in the ovary containing the ovum and producing a hormone called estrogen) 'of the ovary into the fallopian tube is called ovulation.The ruptured follicle fills first with blood, and then with corpus luteum (glandular tissue formed in the ovary which produces the hormone progesterone). Besides the ovaries the major organs of the female reproductive system include the fallopian tubes (they are hornlike & serve as natural ducts paths for the egg to penetrate into the uterus), uterus which is a pear-shaped organ between the urinary bladder & the rectum, vagina, which opens to the outside of the body & the external genitalia (vulva). Vulva includes vaginal lips, clitoris (organ of sensitive tissue)

and the vaginal & urethral orifices. The space between the vaginal orifice & the anus is called perineum, which is sometimes cut during childbirth.

To a female reproductive system belong also the breasts. They are two milk-producing glands which consist of special lactiferous ducts &sinuses, carrying milk to the nipple.

Placenta should also be mentioned here as the spongelike vascular organ which develops during pregnancy in the uterine wall. The placenta is derived from maternal endometrium & the chorion (a membrane which surrounds the embryo). Another membrane is amnion is the innermost of the embryonic membranes which holds the fetus in an amnionic cavity surrounded by amnionic fluid

 1. Find in the text English equivalents for the following word-combinations: органи, які виробляють яйцеклітини, поєднання чоловічих та жіночих статевих клітин, розвиток вторинних статевих ознак, в нижній частині черевини, виділення яйцеклітин, виробляти гормон, наповнюватись кров’ю, основні органи жіночої статевої системи, природний прохід для, між сечовим міхуром та прямою кішкою, зовнішні гені талії, простір між вагінальним отвором та анусом, спеціальні протоки, розвиватися під час вагітності, оточувати зародок.
 1. Read the text again & complete the sentences:
 1. Organs which produce …compose the female … …
 2. Fertilization is …
 3. Secondary sex characteristics are …
 4. Ovary are …
 5. Graafian follicle is the sac …
 6. Fallopian tubes are hornlike and serve as …
 7. Uterus is a pear-
 8. Perineum is a …
 9. Breasts are two…
 10. Placenta develops during …
 1. Match two columns, complete the word combinations & translate them into Ukrainian:

1. to provide a) to the nipple

2. to supply b) the embryo

3. to fill c) the fetus

4. to open d) with blood

To cut e) of organs

To hold i) during pregnancy

Фельдшер

 

Підготувала викладач

іноземних мов Гуменюк О.К.

затверджено на засіданні ЦМК

гуманітарних дисциплін

Протокол № __від______2013

Голова ЦК

 

 

м. Миколаїв

 

ТЕМА: ”Жіноча репродуктивна система ”

Тривалість заняття - 80хв.

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Жіноча репродуктивна система є важливою складовою жіночого організму, так як є відповідальною за народження дитини. Необхідність знання складових системи може стати в пригоді під викання обов’язків фельдшера та під час пологів. Підвищувати зацікавленість до вивчення професії за допомогою іноземної мови.

 

 1. Навчальні цілі заняття:

1.1 Розвивати вміння та навички студентів розуміти мову вчителя та один

одного на основі вивченого матеріалу;

1.2 Розвивати мовленнєві навички;

1.3 Вчити складати монологічні висловлювання, використовуючи нові лексичні одиниці;

1.4 Розвивати навички аудіювання;

1.5 Вміти самостійно опрацювати текст з метою отримання повної інформації;

1.6 Вчити правопису англійських слів з теми;

1.7 Ознайомити студентів з основним текстом по темі.

1.8 Ознайомити студентів з правилами вживання числівників

1.9 Навчити розповідати про основні складові жіночої репродуктивної системи.

 1. Виховні цілі заняття:

2.1 Виховувати почуття любові до своєї професії.

2.2 Виховувати інтерес до вивчення англійської мови;

2.3 Виховувати бажання вивчати англійську мову, мотивуючи Ії необхідність;

2.4 Виховувати повагу до професії лікаря;

2.5 Виховувати мовне відчуття.

 1. Міждисциплінарна інтеграція:
  Знати Вміти
Психологія   вимоги до спілкування етичні норми спілкування; спілкуватися в суспільстві  
Основи латинської мови з медичною термінологією   слова латинського походження; аналізувати слова з точки зору етіології;  
Анатомія Основні складові жіночої репродуктивної системи Розповідати про будову жіночої репродуктивної системи
Терапія Основні жіночої репродуктивної системи Розповідати про основні хвороби жіночої репродуктивної системи

ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ

 

№ п/п Основні етапи заняття   Рівні засвоювання Методи контролю та навчання Матеріали методичного забезпечення (контролю, наочності, інструкції) Час
 
      І. Підготовчий етап: Організація заняття:
 • перевірка присутності студентів
 • перевірка готовності студентів до заняття;
Формування теми з постановкою навчальної мети та Ії мотивація; Контроль вихідного рівня знань, навичок , умінь з тем І семестру   ІІ. Основний етап: Формування професійних знань і навичок: 1. Введення нових лексичних одиниць   2. Робота з основним текстом   ІІІ. Заключний етап:
 1. Контроль, корекція рівня професійних вмінь та навичок
 2. Підведення підсумків заняття. Висновки.
 3. Домашнє завдання
Підготувати розповідь про будову жіночої репродуктивної системи , виконати письмові вправи (впр.3-5)    
  & 2   & 3   & 1   & 2   &3   &3       Відмічання відсутніх   Бесіда     а) фонетична вимова; б) читання та переклад речень з новими словами;   а) читання та переклад тексту; б) виконання вправ до тексту; (читання та переклад речень) в) виконання тесту, використовуючи основні поняття (лексичний тренінг); Читання, переклад,     а) оцінювання роботи студентів на занятті     Журнал групи     Робоча навчальна програма   Картки зі словами; словник, тексти, вправи (додаток №1)   картки з вправами;   Картки з вправами     Таблиця, картки з малюнками;   Журнал групи   Додаток № 2       2 хв.     15 хв.     55 хв.   8 хв.    
         
               

Література: Каблук А.Г. «Англійська мова для студентів медиків»

Тony Grice and James Greenan “Nursing 2 ”

Tony Grise “Nursing 1”

Ю.Голіцинський «Граматика. Збірник вправ»

І. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ЗАНЯТТЯ

At our today’s lesson we’ll speak about the structure of the female reproductive system. This system place a very important place in the birth of a new being.

 

 

II ОСНОВНИЙ ЕТАП ЗАНЯТТЯ:

 1. Introduction of the new words:

- ovum['əʊvəm]яйце - a pear-shaped грушоподібний

- fetus ['fi:təs] зародок - orifice ['ɒrɪfɪs] круглий отвір

- prenatal development [prineɪt(ə)l] передпологовий розвиток

- perineum [pɛrɪ'niəm] промежина

- uterus ['ju:tərəs] матка - breasts [brest] груди

- fertilization [fɜːtɪlaɪ'zeɪʃən] запліднення - ovary ['əʊvərɪ] яєчник

- almond-shaped мигдалеподібний - vagina [və'dʒʌɪnə] вагіна

- puberty period ['pju: bətɪ] період статевої зрілості - embryo ['embrɪəu] зародок

2. Read & translate the text:

FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM

A child is born. Life is passed from one generation to the next. By the time of birth an infant has already developed nine months within his mother. During these nine months a single fertilized cell has become a complete human being. From the time of conception to the time of the birth, the individual has increased in size 2 billions times. It has developed arms, legs & internal organs to carry all of life’s functions. Today worldwide about 141 children are born each minute; 8,500 each hour; & 74 million each year. Like all mammals, humans reproduce sexually. Special structures in the male & female make up the human reproductive system.

The female reproductive system consists of organs which pro­duce ova (the female sex cells) and provide a place for the growth of the embryo(а stage in prenatal development in the uterus from fertilization, which is the union of the male and female sex cells, of the egg through its second month up to the third month).

Female reproductive organs supply special hormones that contribute to the development of female secondary sex characteristic such as breasts, etc. Ova are produced by the ovary (either of the pair of almond-shaped reproductive glands in the lower abdomen) from the puberty period (the fertile period in males and females) to menopause (end of the fertile period in the female). Release of ovum from the graafian follicle (sac in the ovary containing the ovum and producing a hormone called estrogen) 'of the ovary into the fallopian tube is called ovulation.The ruptured follicle fills first with blood, and then with corpus luteum (glandular tissue formed in the ovary which produces the hormone progesterone). Besides the ovaries the major organs of the female reproductive system include the fallopian tubes (they are hornlike & serve as natural ducts paths for the egg to penetrate into the uterus), uterus which is a pear-shaped organ between the urinary bladder & the rectum, vagina, which opens to the outside of the body & the external genitalia (vulva). Vulva includes vaginal lips, clitoris (organ of sensitive tissue)

and the vaginal & urethral orifices. The space between the vaginal orifice & the anus is called perineum, which is sometimes cut during childbirth.

To a female reproductive system belong also the breasts. They are two milk-producing glands which consist of special lactiferous ducts &sinuses, carrying milk to the nipple.

Placenta should also be mentioned here as the spongelike vascular organ which develops during pregnancy in the uterine wall. The placenta is derived from maternal endometrium & the chorion (a membrane which surrounds the embryo). Another membrane is amnion is the innermost of the embryonic membranes which holds the fetus in an amnionic cavity surrounded by amnionic fluid

 1. Find in the text English equivalents for the following word-combinations: органи, які виробляють яйцеклітини, поєднання чоловічих та жіночих статевих клітин, розвиток вторинних статевих ознак, в нижній частині черевини, виділення яйцеклітин, виробляти гормон, наповнюватись кров’ю, основні органи жіночої статевої системи, природний прохід для, між сечовим міхуром та прямою кішкою, зовнішні гені талії, простір між вагінальним отвором та анусом, спеціальні протоки, розвиватися під час вагітності, оточувати зародок.
 1. Read the text again & complete the sentences:
 1. Organs which produce …compose the female … …
 2. Fertilization is …
 3. Secondary sex characteristics are …
 4. Ovary are …
 5. Graafian follicle is the sac …
 6. Fallopian tubes are hornlike and serve as …
 7. Uterus is a pear-
 8. Perineum is a …
 9. Breasts are two…
 10. Placenta develops during …
 1. Match two columns, complete the word combinations & translate them into Ukrainian:

1. to provide a) to the nipple

2. to supply b) the embryo

3. to fill c) the fetus

4. to open d) with blood

To cut e) of organsПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.015 с.)