Перелік учбових практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік учбових практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті.1. На початку заняття відповісти на тестів I рівня для оцінки початкового рівня знань студентів по темі.

2. Розібрати методи дослідження кістково-суглобової системи, показання і протипоказання до їх використання.

3. Розібрати ознаки захворювань кісток і суглобів.

4. Розібрати ознаки травматичної деструкції і вивихів.

5. Розібрати ознаки загоєння переломів.

6. В кінці заняття вирішити тести 3 рівня.

4.2. Професійний алгоритм (інструкція, орієнтовна карта) для оволодіння навиками і уміннями.

Завдання Вказівки Примітки
1. Розібрати методи променевого обстеження кістково-суглобової системи. Перерахувати методи дослідження кістково-суглобової системи.  
2. Перерахувати показання і протипоказання до їх використання. Перерахувати показання і протипоказання.  
3. Розібрати ознаки захворювань кісток а. зміни з боку м'яких тканин. б. зміни з боку форми кісток Перерахувати 10 ознак захворювань Перерахувати зміни з боку м'яких тканин Перерахувати варіанти зміни форми кісток і причини якими можуть бути викликані  
в. зміни з боку розмірів кісток Перерахувати варіанти змін, вказати причини виникнення  
г. зміни з боку структури кісток Перерахувати варіанти, вказати причини виникнення  
д. зміни з боку контура кістки (періостит) Перерахувати варіанти, вказати причини виникнення  
е. зміни положення кісток. Перерахувати варіанти, вказати причини виникнення  
ж. зміна суглобовій щілини. Перерахувати варіанти, вказати причини виникнення  
з. променеві ознаки переломів кісток Перерахувати варіанти, вказати причини виникнення  
и. ознаки загоєння переломів. Перерахувати варіанти, вказати причини виникнення  
і. зміна з боку кісткового мозку Перерахувати варіанти, вказати причини виникнення  

Виконати: переписати в зошит графи логічної структури теми.

Учбові завдання, тести, завдання, які доповнюють самостійну роботу на практичному занятті.

Тести ІІІ рівня, які доповнюють самостійну роботу на практичному занятті.

 

Які променеві ознаки змін м'яких тканин можна виявити на рентгенограмах.

1. викривлення

2. інфільтрація

3. гомогенізація

4. здуття

5. остеофіти

6. екзостози

7. наявність газу

8. наявність сторонніх контрастних тіл.

 

Які променеві ознаки зміни форми кісток ви можете виявити на рентгенограмі.

1.Наявність газу.

2.Остеофіти.

3.Викривлення.

4.Інфільтрацію.

5.Гомогенізація.

6.Екзостози

7.Здуття.

8.Наявність сторонніх контрастних тіл.

 

Які варіанти зменшення товщини кістки ви знаєте?

1.Гіпертрофія.

2.Гіпоплазія.

3.Гіперостоз.

4.Гіпостоз.

5.Гіпертрофія.

6.Гіпоплазія.

 

Які варіанти додаткових утворень на кістках ви знаєте?

1.Наявність газу.

2.Остеофіти.

3.Викривлення.

4.Інфільтрацію.

5.Гомогенізація.

6.Екзостози

7.Здуття.

8.Наявність сторонніх контрастних тіл

 

Які варіанти зміни структури кістки Ви знаєте?

1.Періостит.

2.Остеопороз.

3.Періостоз.

4.Остеосклероз.

5.Здуття.

6.Деструкція.

7.Остеоліз.

8.Гомогенізація.

9.Остеомаляція.

 

Які варіанти зміни окістя Ви знаєте?

1.Лінійний періостит.

2.Викривлення.

3.Козирьковий періостоз.

4.Наявність сторонніх контрастних тіл.

5.Лінійний відшарований періостит.

6.Остеолізис

7.Голчастий періостит.

8.Бахромчатий періостит.

 

Які варіанти зміни окістя зустрічається частіше при пухлинах?

1.Козирьковий періостит.

2.Екзостоз.

3.Остеофіт.

4.Голчатий періостит.

5 Атрофія.

6.Бахромчатий періостит.

7.Лінійний періостит.

 

Складіть пари: характер змін структури – патологічний процес при якому він зустрічається

Остеолітична деструкція Порушення кровопостачання
Остеоліз Перелом
Травматична деструкція Діабет
Асептичний некроз Пухлина
Остеосклероз Остеомієліт хронічний
Остеопороз Остеомієліт підгострий

 

Складіть пари: характер зміни суглобової щілини – захворювання при якому воно спостерігається

Рівномірне розширення суглобової щілини Анкілоз
Рівномірне звуження суглобової щілини Підвивих
Деформація суглобової щілини. (чергування звуження і розширення) Вивих
Відсутність суглобової щілини у зв'язку з переходом структури однієї кістки в іншу Артрозоартріт
Відсутність суглобової щілини в зв'язку із зміщенням однієї кістки щодо іншої Артроз
Деформація суглобової щілини клинового характеру Артрит

 

.

Перерахуєте прямі ознаки перелому.

1. Порушення безперервності контуру кортикального шару.

2. Наявність лінії перелому у вигляді смуги затемнення.

3. Кутова деформація осі кістки.

4. Наявність зсуву ядра окостеніння кістки.

5. Наявність уламків.

 

 

Перерахуєте непрямі ознаки перелому.

1. Наявність відламків.

2. Порушення безперервності контуру кортикального шару.

3. Наявність зсуву ядра окостеніння кістки.

4. Кутова деформація осі кістки.

5. Наявність лінії перелому у вигляді смуги просвітлення

 

Завдання,які доповнюють самостійну роботу на практичному занятті.

Переписати граф логічної структури теми “Ознаки захворювань кісток і суглобів” в зошит.

Довідкові матеріали

Графи логічної структури теми

5. Матеріали післяаудиторной самостійної роботи.

Тематика науковопослідовної самостійної роботи.

Зробити реферат на тему ”Використання МРТ для оцінки стану кісткового мозку”.

Еталони відповідей на тести I рівня до теми: “Рентгенологічні ознаки захворювань кісток“.

Питання  
відповідь 1, 1, 2, 4,
                                           

 

Еталони відповідей на тести I рівня до теми: “Рентгенодіаностіка переломів.”

Питання  
відповідь
                                         

Еталони відповідей на тести ІІІ рівня до теми «Променева діагностика ознак захворювань, які доповнюють самостійну роботу на практичному занятті»

  1-4 2-3 3-2 4-1 5-6 6-5 1-6 2-5 3-4 4-1 5-3 6-2

 

Еталони відповідей на завдання ІІ рівня до теми: “Променева діагностика ознак захворювань кісток”.

Типові П рівень

1.Відповідь: Зміни форми і контурів.

2.Відповідь Зміна розмірів.

3. Відповідь: Остеосклероз.

4. Відповідь:Остеопороз.

5. Відповідь: Травматичний епіфізіоліз.

6. Відповідь: Лінія перелому.

7. Відповідь:деструкция

8. Відповідь: секвестр.

9. Відповідь: лінійний періостит.

10. Відповідь: спикулярний періостит.

Не типові Ш рівень.

1 Відповідь.:

1 Зміна форми.

2.Зміни розмірів.

3.Періостит козырьковый і спикулярный.

4.Деструкція.

5.Зміни м'яких тканин.

2 Відповідь.:

1.деструкція травматична - перелом

2.відломки кістки із зсувом дистально вниз і медіально

3.перша стадія утворення кісткової мозолі (петрифікації).

Відповідь

1.остеопороз

2.деструкція

3.секвестр

4.лінейний періостит

4. Відповідь:

1.Розширення суглобової щілини

2.остеопороз

3.деструкція

5. Відповідь:

1.підвивих

2.травматична деструкція у вигляді двох ліній перелому

3.зміни м'яких тканин

4.осколок

6. Відповідь:

1. Остеолізіс.

2. Вивих із зсувом плеча вниз.

3. Зміни м'яких тканин за рахунок звапніння.

7. Відповідь:

1. Остеопороз

2. Деструкція

3. Секвестр

4.Зміни м'яких тканин.

Відповідь.

1. Деструкція в області метафізу.

2. Остеосклероз в області енхондральної осифікації.

3. Лінійний періостит в області диафиза.

9. Відповідь:

1. деформація кістки

2. Екзостоз.

10. Відповідь:

1. деформація кістки.

2. Екзостоз.

3. Остеосклероз.

 

Методичну розробку підготував. к.м.н. доц. Югов в.К. 8.10.07.

Зміни м'яких тканин

    Зм-іни   Мя-ких тка-нин   об'єм Збільшення: інфільтрація гіпертрофія запальна
травматична
пухлинна
 
зменшення атрофія
  Структу-ра наявність газу у рані
підшкірна ємфізема
газовий абсцес
газова гангрена
Наявність сторонніх контрастних тіл металевих - при вогнепальних пораненнях
йодолипол, або верографин при - контрастуванні свищів  
гомогеніза-ція  
    щільність Збільшення: звапнення звичайних анатомічних утворень - м'язів
патологічних утворень - паразитів
окостеніння м'язів, зв'язок, і так далі
гемосидероз при захворюваннях крові
зменшення  

Зміни форми і контурів кістки

зміни форми дугоподібна деформація пластична рахіт
Кутоподібна деформація перелом
S-подібна сколіоз
за рахунок здуття хвороба Педжета
остеобластокластома
за рахунок додаткового новоутворення   остеофітів - при запаленні або при дегенеративно - дистрофічних захворюваннях
єкзостозів-доброякісні пухлини
Зміни чіткості і рівності контурів   за рахунок додаткового новоутворення   остеофітів - при запаленні або при дегенеративно - дистрофічних захворюваннях
екзостозів - доброякісні пухлини
при періостальних нашаруваннях запалення і пухлини

Зміни періосту

Зміни періосту періостит при запаленні лінійний
бахромчатий
голчастий
періостоз при пухлинах козирьковий
голчастий

 

Зміни розмірів кістки

    Зміни розмірів   довгі збільшення при гормональних порушеннях акромегалія
при збудженні паросткової тканини в метаепіфизаторній зоні арахнодактилия
збудженні зони росту туберкульоз
зменшення при пригнобленні паросткової тканини в метаепіфизарній зоні ахондроплазія
гормональні порушення гіпофізарний нанізм
пошкодження зони росту травма
запалення
  товщина зменшення Гіпоплазія вроджена  
Атрофія концентрична, ексцентрична  
Гіпостоз-локальне стоншення  
збільшення гіпертрофія функціональна  
гіперостоз  
здуття

.

Зміна структури кістки

    зміни структури системна демінералізація     остеопороз запалення - посилення ендосальної резорбції (остеомієліт)
ослаблення проліферації
об'єднання посилення резорбції і ослаблення проліферації
остеомаляція рахіт - порушення мінералізації остеоїду при гіповітамінозі Д
фіброретикуляр-на перебудова гіперпаратиреоз - збудження ендосту при збільшенні кількості гормону
гіпермі-нераліза-ція     остосклероз Запалення - посилення ендосальної проліферації (остеомієліт)
кісткова дисплазія - системне ураження (мармурова хвороба)
фізіологічне скостеніння в зонах зростання
  деструк-ція некротична з утворенням секвестрів запалення (остеомієліт)
  пухлинна остеолітична саркома остеолітична
остеобластична саркома остеобластична
травматична перелом
  остеоліз порушення іннервації сірінгомієлія
порушення живлення діабет
асептич-ний остеонекроз   порушення кровопостачання   травма

Зміни суглобовій щілині

    Зміни суглоба об'єму зменшення
збільшення
потовщення капсули до 1-2 мм, що визначається на УЗД, МРТ, КТ
  суглобовій щілині розширення, затемнення фізіологічних прояснень Артрит (збільшення кількості рідини)
Гемофілія (накопичення крові в суглобі)
Пухлина, потовщення хряща, грануляція
звуження Стирання хряща
  деформація Артрозоартріт (нерівномірне зникнення хряща + субхондральний склероз)
Клиновидна деформація при підвивихах
    зникнення вивих
анкілоз (зрощення кісток після зникнення хряща при запаленні
конкресценція (порушення формування суглоба)

Зміна положення кістки

Зміна положення кістки Вивих  
Підвивих  
Зсув дистального відламка при переломі  

Зміни кісткового мозку

 

  стан кісткового мозку набряк Т1-ЗЗ гіпоінтенсивний сигнал (темний)
Т2-ЗЗ гіперінтенсивний сигнал (білий)
некроз Т1-ЗЗ гіпоінтенсивний сигнал (темний)
Т2-ЗЗ гіперінтенсивний сигнал (білий)

«Порядок опису рентгенограм при переломах»

8. Що зняте.

9. У якій проекції.

10. Де локалізується перелом.

11. Як розміщена в просторі лінія перелому.

12. Куди зміщений дистальний відламок.

13. Чи є відломки і де вони розміщені.

14. Фаза стану кісткової мозолі.

Граф логічної структури теми: «Ознаки перелому, травматичної деструкції.»

Прямі Непрямі:
1. Лінія перелому у вигляді смуги прояснення або затемнення   1. Порушення нерозривності (цілісності) кортикальной пластинки.
2. Наявність відламків 2. Порушення осі кістки.
3. Зсув ядра, окостеніння епіфізу.  

Граф логічної структури: «Характер розміщення ліній перелому,Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.012 с.)