Лікувально-санітарний контроль за організацією харчування в лікувально-профілактичних установах.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лікувально-санітарний контроль за організацією харчування в лікувально-профілактичних установах. 

1. За організацію і адекватне призначення лікувального харчування в ЛПЗ відповідає:

A. Лікар-дієтолог або дієтсестра, у відсутності посади лікаря-дієтолога в ЛПЗ.

B. Мед. сестра.

C. Головний лікар.

D. Терапевт.

E. Зав. виробництвом (шеф-повар).

 

2. У ЛПУ з числом ліжок від 100 і вище створюється рада з лікув

A. Головний лікар, лікар-дієтолог.

B. Шеф-повар.

C. Терапевт.

D. Мед. сестра.

E. Лікар-алерголог.

 

3. У ЛПУ з числом ліжок від 100 і вище створюється рада з лікувального харчування, яка є дорадчим органом. У його склад входять:

A. Зав. виробництвом.

B. Заст. головного лікаря з госп. частини, дієтсестра, зав. виробництвом.

C. Мед. сестра.

D. Фахівець з гігієнічної експертизи.

E. Постачальники харчової продукції.

 

4. У ЛПУ з числом ліжок від 100 і вище створюється рада з лікувального харчування, яка є дорадчим органом. У його склад входять:

A. Мед. сестра.

B. Представники служби захисту прав споживачів.

C. Зав. відділеннями – лікарі, лікарі: анестезіолог-реаніматолог, гастроентеролог, терапевт, трансфузіолог, хірург.

D. Представники обл.держ.адміністрації.

E. Представники прокуратури.

 

5. Основними завданнями ради з лікувального харчування є:

A. Вдосконалення організації лікувального харчування в ЛПЗ, впровадження нових технологій профілактичного, дієтичного і ентерального харчування.

B. Затвердження номенклатури дієт і сумішей для ентерального харчування, що підлягають впровадженню в даній установі охорони здоров'я.

C. Затвердження семиденних меню, в основному 4-х-кратного-режиму харчування.

D. Контроль за організацією лікувального харчування і аналіз ефективності дієтотерапії при різних захворюваннях.

E. Все перераховане

 

6. Номенклатура постійно дійсних дієт в кожному ЛПЗ:

A. Встановлюєтся відповідно до його профілю та затверджується на раді з лікувального харчування.

B. Передивляється раз в 2 роки.

C. Складається виходячи з недільного набору продуктів.

D. Включає можливість заміни одного продукту іншим.

E. Включає 10 основних дієт.столів.

 

7. Середньодобові набори продуктів, що рекомендуються, яляются основою для складання лікувальних дієт в ЛПЗ. За відсутності повного набору продуктів на харчоблоці, передбаченого звітним семиденним меню, можлива заміна одного продукту іншим :

A. Відповідно до встановлених норм взаємозамінюваності продуктів.

B. Без врахування можливого дисбалансу хімічного складу.

C. Невраховуючи повного збереження енергетичної цінності раціонів.

D. Без вивчення алергологічного статусу пацієнт.

E. За власним бажанням пацієнта.

 

8. Гігієнічний нагляд за підприємствами громадського харчування здійснюється на основі таких законодавчих і нормативних документів:

A. Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, що виробляють м'яке морозиво СанПіН 42-123-5777-91.

B. Наказ МОЗ Україні № 280 від 23 липня 2002 р. «Щодо організації проведення обов'яз-кових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб».

C. Умови, терміни зберігання продуктів, які швидко псуються СанПіН 42-123-4117-86.

D. Все перераховане.

E. ДБН А. 2.2-3-2004. Склад, порядок оформлення, узгодження та затвердження проектної документації для будівництва.

 

9. Рівень санітарного благоустрою та вимоги до його влаштування визначені документами:

A. ДБН А. 3.1-3-94. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення.

B. ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки».

C. ДСТУ 4281-2004 «Заклади ресторанного господарства».

D. СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 2.04.05-91 «Ото-пление, вентиляция и кондиционирование».

Е. Все перераховане.

 

10. Особливо епідемічно небезпечними є об'єкти громадського харчування, що характери-зуються:

A. Значною поширеністю, тісним контактом між персоналом і відвідувачем.

B. Концентрацією багатьох технологічних процесів на відносно малих виробничих площах.

C. Сприятливими умовами для збереження та розмноження мікроорганізмів.

D. Певними термінами реалізації готових страв.

E. Все перераховане.

 

11. Чинниками ризику виникнення «ланцюгової бактеріологічної реакції» є:

A. Забруднена сировина.

B. Персонал, хворий на інфекційні хвороби, або бактеріоносії патогенних чи умовно-патогенних мікроорганізмів.

C. Порушення регламентів технологічного процессу.

D. Оптимальні умови для розмноження мікроорганізмів (подрібнення та перемішування сировини).

E. Все перераховане.

 

12. Забруднення готової продукції відбувається такими шляхами:

A. Контактний (руки персоналу – готові вироби).

B. Аерогенний (персонал – готові вироби).

C. Технологічний (збереження мікрофлори в готовій страві в разі недотримання регламентів кулінарного оброблення).

D. Опосередкований (руки персоналу – посуд, устаткування, обладнання – готові вироби).

E. Все перераховане.

 

13. Чинниками ризику виникнення «ланцюгової бактеріологічної реакції» є:

A. Порушення термінів реалізації готових страв, не дотримання правил товарного сусідства

B. Не дотримання технологічних регламентів оброблення посуду, сировини та інвентарю

C. Низький рівень санітарного благоустрою та утримання об'єкту

D. Не виконання заходів поточної та остаточної дезінфекції

Е. Все перераховане.

 

14. Запобігання забруднення готових страв базується на таких заходах:

A. Просторовий та часовий розподіл технологічних процесів.

B. Використання температурного чинника для регуляції інтенсивності мікробіологічних процесів в продовольчій сировині та готових стравах.

C. Дотримання порядку та термінів реалізації сировини і готових страв.

D. Дотримання принципів товарного сусідства.

E. Все перераховане.

 

15. Харчові продукти вітчизняного виробника, які потрапляють на підприємства грома-дського харчування згідно з контрактом, обов'язково супроводжуються посвідченням якості на партію продукту. В якості окрім реквізитів виробника вказують:

A. Перелік продуктів, обсяг партії (кількість одиниць продукту та їхню загальну масу).

B. Дату і час виготовлення, умови транпортування, зберігання, реалізації, кінцевий термін реалізації.

C. Посилання на нормативний документ (ДСТУ, ТУ), згідно з яким виробляють продукт і в якому прописані показники його якості та безпеки.

D. Копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України на кожне найменування продукції, в яких зазначений термін їх дії.

E. Все перераховане.

 

16. На продукцію, яку підприємство громадського харчування закуповує в торговій мережі магазин видає:

A. Чек на придбаний товар, в якому зазнаначений перелік продуктів, їхня кількість та вартість.

B. Чек засвідчується печаткою торговельного підприємства.

C. Копії посвідчень якості на всі придбані товари вітчизняного виробництва.

D. Сертифікати відповідності на імпортні товари.

E. Все перераховане.

 

17. Під час поточного санітарного нагляду за об'єктами громадського харчування з метою оцінювання ризиків виникнення інфекційних захворювань з аліментарним чинником передачі чи харчових отруєнь використовують бальну систему оцінок ризиків. Бальна оцінка:

A. Допомагає виявити найсутніші санітарно-епідемічні чинники ризику.

B. Допомагає виявити харчові отруєння.

C. Допомагає спрямувати профілактичні заходи.

*D. Все перераховане.

E. Нівелює поширення інфекційних захворювань.

 

18. Запобігання забруднення готових страв базується на таких заходах:

A. Недопущення потрапляння на об'єкт патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів.

B. Дотримання уніфікованих технологічних процесів миття столового та кухонного посуду, дефростації м'яса та риби, оброблення яєць та приготування найбільш епідемічно небез-печних страв (з м'яса, м'яса птиці, риби, холодцю, млинців та пиріжків з м'ясною начинкою), які детально описані в СанПіН 42-123-5777-91.

C. Виконання заходів щодо поточної та остаточної дезінфекції виробничих столів й устатку-вання.

D. Забезпечення високого рівня санітарного благоустрою об’єкту, проведення ефективних заходів боротьби з мухами, тарганами і гризунами.

E. Все перераховане

 

19. Згідно з наказом МОЗ України № 280 від 23.07.02р. зав. виробництвом, кухарі, офіціанти проходять обстеження в таких лікарів:

A. Терапевт, отоларінголог, дерматовенеролог, стоматолог (попереднє, два рази на рік).

B. Алерголог, психіатр, фтізіатр, окуліст (попереднє, два рази на рік).

С. Терапевт, хірург, фтізіатр, окуліст (попереднє, один раз в два роки).

D. Дерматовенеролог, стоматолог, отоларінголог (попереднє, один раз на рік).

E. Травматолог, психіатр, дерматовенеролог (попереднє, один раз в два роки).

 

20. Згідно з наказом МОЗ України № 280 від 23.07.02р. проводяться такі клінічні та лабора-торні дослідження:

A. Флюорографія (попередня, один раз на рік), кров на сифілис, мазки на гонорею (попередні, один раз на рік).

B. Бактеріоносійство (попереднє, один раз на рік), серологічне дослідження на черевний тиф (попереднє).

C. Дослідження на гельмінтози (попереднє, один раз на рік).

D. Мазок з горла та носа на наявність патогенного стафілококу (попереднє, один раз на рік).

E. Все перераховане.

 

21. Керівник підприємства громадського харчування несе відповідальність за:

A. Правильність технології приготування ЛПХ.

B. Вітамінізацію ЛПХ.

C. Видачу ЛПХ за призначенням.

D. Збереження і видачу молока.

E. Все перераховане.

 

22. Забороняється залишати на слідуючий день:

A. Салати, вінігрети, паштети, холодці, заливні блюда, вироби з крему.

B. Супи молочні, солодкі, холодні, супи-пюре.

C. М'ясо варене порційне для перших блюд, млинці з м'ясом та сиром, рублені вироби з м'яса, птиці, риби, соуси.

D. Омлети, картопляне пюре, відварені макаронні вироби, напої власного виробництва.

E. Все перераховане.

 

23. Салати, вінігрети, гастрономічні продукти та інші холодні блюда та напої повинні:

A. Виставлятися в порційному вигляді.

B. Виставлятися в охолоджувальний прилавок-вітрину.

C. Реалізовуватися протягом 1 години.

D. Відповідати технологічним нормам приготування, та бути якісними та безпечними для споживача.

E. Все перераховане.

 

24. «С» - вітамінізація проводитися:

A. Дієтсестрою.

B. Шляхом внесення в продукцію водного розчину витаміну «С», який готується в розрахунковій концентрації.

C. Шеф-кухарем, протягом приготування готової продукції.

D. Все перераховане.

E. Безпосередньо перед роздачею готових блюд (третіх рідких блюд).

 

25. Відбір готових блюд для лабораторного аналізу (визначення хімічного складу та енергетичної цінності) проводитися:

A. Фахівцями СЕС.

B. У плановому порядку.

C. У присутності лікаря-дієтолога даного підприємства.

D. У випадку екстренного повідомлення про харчове отруєння.

E. Все перераховане.

 

26. У ЛПЗ в зимово-весняний період внаслідок недостачі в овочевих блюдах аскорбінової кислоти (руйнується під час зберігання) проводиться щоденно С-вітамінізація готової продукціі з розрахунку:

A. 80 міліграм вітаміну «С» на 1 дорослого пацієнта, 100 міліграм для вагітних та 120 міліграм для тих, що годують груддю.

B. 60 міліграм вітаміну «С» на 1 дорослого пацієнта, 90 міліграм для вагітних та 110 міліграм для тих, що годують груддю.

C. 70 міліграм вітаміну «С» на 1 дорослого пацієнта, 80 міліграм для вагітних та 100 міліграм для тих, що годують груддю.

D. 100 міліграм вітаміну «С» на 1 дорослого пацієнта, 110 міліграм для вагітних та 120 міліграм для гих, що годують груддю.

E. 90 міліграм вітаміну «С» на 1 дорослого пацієнта, 100 міліграм для вагітних та 110 міліграм для гих, що годують груддю.

 

27. Лікувальне харчування повинне бути різноманітним та відповідати лікувальному призначенню за:

A. Хімічним складом.

B. Енергоцінністю.

C. Асортиментом продуктів.

D. Режимом харчування.

E. Все перераховане.

 

28. До початку видачі їжі у відділеннях якість готових блюд повинна підлягати перевірці:

A. Шеф-кухарем та бракеражною комісією.

B. Фахівцями СЕС.

C. Адміністратором закладу.

D. Черговим лікарем.

E. Дієтсестрою.

 

29. До складу бракеражної комісії входять:

A. Лікар-дієтолог, в його відсутность – дієтсестра.

B. Зав. виробництвом (шеф-кухар).

C. Черговий лікар лікарні.

D. Головний лікар ЛПЗ.

E.Все перераховане.

 

30. Бракераж проводиться:

A. Для кожної нової партії блюд та кулінарних виробів.

B. У присутності виробника продукції (шеф-кухаря).

C. До моменту видачі готової харчової продукції спочивачеві.

D. Головним лікарем ЛПЗ в різний час і незалежно від проби, яку проводили члени бракеражної комісії.

E. Все перераховане.

 

31. Бракеражний журнал повинний бути пронумерований, прошнурований, скріплений печаткою та включає:

A. Порядковий номер партії блюд (виробів), назва блюд, які отримали зауваження з якості.

B. Час виготовлення партії та проведення бракеражу.

C. Суть зауважень, оцінка якості продукції в балах.

D. Прізвище кухаря, який приготував партію або окреме блюдо.

E. Все перераховане.

 

32. Добова проба, яка необхідна в якості основи для мікробіологічного та санітарно-хімічного дослідження при можливості розслідування спалаху харчового отруєння включає в себе:

A. Всі приготовлені продукти та блюда в якості кількох порцій, які зберігаються в холоди-льній камері протягом слідуючих 48 годин.

B. Готові вироби в кількості 5-10 порцій, які зберігаються в холодильній камері протягом 24 годин.

C. Всі приготовлені продукти та блюда в якості 2-3 порцій, які зберігаються в холодильній камері протягом 36 годин.

D. Всі приготовлені продукти та блюда в якості 5-7 порцій, які зберігаються в холодильній камері протягом 72 годин.

E. Всі приготовлені продукти та блюда в якості кількох 4-6 порцій, які зберігаються в холодильній камері протягом 12 годин.

 

33. У випадку вимушеного зберігання їжі, яка залишилася, вона повинна бути:

A. Охолоджена не пізніше ніж через 3-години після її приготування.

B. Зберігатися при температурі не вище 2 - 4ºС.

C. Термін зберігання не більше 18 годин.

D. Кількість залишків їжі повинна бути записана в журналі перехідних залишків їжі.

E. Все перераховане.

 

34. У випадку повторної видачі блюд на роздачу вони повинні бути добре перевірені. При нормальних органолептичних показниках блюда підлягають повторній тепловій обробці:

A. Перші блюда - кип'ятять.

B. Другі – прожарюють в духовій шафі.

C. Термін реалізації цих блюд не більше 1 години.

D. Категорично забороняється змішувати залишки їжі вчорашнього дня зі свіжою партією продукції.

E. Все перераховане.

 

35. Категорично забороняється:

A. Змішувати залишки їжі вчорашнього дня зі свіжою партією продукції.

B. Подовжувати термін реалізації блюд після повторної теплової обробки на більше ніж 1год.

C. Залишати на завтрашній день : салати, млинці з сиром, суп-пюре.

D.Залишати на завтрашній день : паштети, рублені м'ясні вироби.

E. Все перераховане.

 

36. Перевіряючи температуру блюд при видачі, користуються лабораторним термометром, проградуйованим від 0 до + 100ºС. При видачі:

D. Напої – не вище 15 ºС.

A. Перші блюда повинні мати температуру не вище 75ºС.

B. Другі блюда – не вище 65ºС.

C. Холодні блюда – не вище 14ºС.

E. Все перераховане.

 

37. Готові блюда:

A. Відбирають з числа підготовлених для роздачі.

B. Зважують окремо в кількості - 3 порцій.

C. Розраховують середню масу блюда.

D. Повинні відповідати технологічним правилам приготування.

E. Все перераховане.

 

38. Санітарний лікар при проведенні перевірки об'єкту на дотримання санітарного законо-давства перевіряє наявність і правильність ведення документів:

A. Журналу регістрації медичних оглядів працівників харчового об'єкту, власних медичних книжок працівників харчового об'єкту.

B. Журналу «Здоров'я» з відмітками про відсутність в робітників ангіни та гнійничкових захворювань шкіри і даних оперативного епіданамнезу.

C. Журналу «С» - вітамінізації блюд.

D. Журналу контролю за якістю готової продукції.

E. Все перераховане.

 

39. Найбільша ефективність дієтичного харчування виявляється при його організації:

A. У вигляді 2-х кратного харчування – до або після роботи і під час перерви на обід та неменше 5% дієт.місць від загального їх числа в їдальнях.

B. У вигляді 3-х-кратного харчування та не менше 5% дієт.місць від загального їх числа в їдальнях.

C. У вигляді 4-х-кратного харчування та не менше 10% дієт.місць від загального їх числа в їдальнях.

D. У вигляді 5-х-кратного харчування та не менше 7% дієт.місць від загального їх числа в їдальнях.

E. У вигляді 6-х-кратного харчування та не менше 3% дієт.місць від загального їх числа в їдальнях.

 

40. Дієтичне харчування в системі громадського харчування відрізняється від лікувального харчування в ЛПЗ використанням:

A. Тільки загальних, найменш суворих варіантів дієт.

B. Призначених цих дієт для профілактики загострень в стадії ремісії.

C. Забезпеченням збалансованного харчування у відповідності з фізіологічними потребами.

D. Все перераховане

E. Використанням дієт-1, 2, 4в, 5, 7, 8, 9, 10, 15.

 

41. У обов'язки дієтсестри входить:

A. Постійний облік призначення дієтичного харчування.

B. Контроль виконання 10-денних меню.

C. Постійний бракераж.

D. Обов'язкова С-вітамінізація.

E. Все перераховане.

 

42. Особи, які мають хронічні неінфекційні захворювання в стадії ремісії повинні:

A. Постійно організовувати свій харчовий раціон відповідно з дієтичними вимогами.

B. Підтримувати аналогічні принципи харчування і вдома.

C. Проводити час відпустки в санаторіях.

D. Проводити періодичні реабілітаційні періоди в профілакторіях.

E. Все перераховане.

 

43. До моменту видачі перші і другі блюда можуть бути на горячій плиті:

A. До 2 годин.

B. До 3 годин.

C. До 5 годин.

D. До 4 годин.

E. До 1 години.

 

44. Добова проба готової продукції:

A. Зберігається в побутовому холодильнику.

B. Термін зберігання - не більше 24 годин.

C. Зберігається в прокип'ячених банках з кришками.

D. Все перераховане.

E. Після 24-годинного зберігання утилізується разом з харчовими відходами.

 

45. Автотранспорт для перевезення харчових продуктів:

A. Забороняється його використання в інших цілях.

B. Повинний бути чистим, його помивка проводиться в гаражі на прощадці зі стоком в ливневу каналізацію.

C. Мати санітарний паспорт (дозвіл СЕС).

D. Обробка від забруднення та після кожного перевезення харчових продуктів та готових страв проводиться щоденно.

E. Все перераховане.

 

46. Для транспорту готової їжі у буфетні відділення лікарні використовують:

A. Термоси.

B. Тележки-термоси.

C. Мармітні візки.

D. Герметичний посуд.

E. Все перераховане.

 

47. У буфетних відділеннях повинно бути:

A. Два окремих приміщення (не менше як - 9м2). Мийна посуду (не менше як - 6м2) з установкою 5 - гніздної ванни.

B. Мийна посуду (не менше як - 16м2) з установкою 4 - гніздної ванни.

С. Два окремих приміщення (не менше як - 15м2). Мийна посуду (не менше як - 9м2) з установкою 3 - гніздної ванни.

D. Два окремих приміщення (не менше як - 7м2)

Е. Мийна посуду (не менше як - 8м2) з установкою 3 - гніздної ванни.

 

48. Роздачу їжі хворим проводять:

A. Буфетчиці, чергові медичні сестри відділення.

B. Персонал в халатах з маркіровкою «для роздачі їжі».

C. Контроль роздачі їжі у відповідності з празначеними дієтами здійснює старша медична сестра.

D. Не допускається до роздачі їжі молодший мед.персонал.

E. Все перераховане.

 

49. Щоденно чергова медична сестра відділення перевіряє:

A. Дотримання правил і термінів зберігання харчових продуктів, які зберігаються в холодильнику.

B. Дотримання правил і термінів зберігання харчових продуктів, які зберігаються в тумбочці хворих.

C. Контролює прийом передач харчових продуктів від родичів пацієнтів щодо відповідності списку дозволених продуктів.

D. Все перераховане

E. Відповідність харчових продуктів їх дієт.призначенню.

 

50. Режим миття столового посуду:

A. Механічне видалення залишків їжі щіткою.

B. Миття щіткою у воді в 1-ому гнізді, з температурою-50ºС, з добавленням соди.

C. Знезараження посуду - методом кипятіння протягом 15 хвилин або занурення протягом 30 хвилин в 0,5% розчині хлораміну.

D. Споліскують в 3-у гнізді ванни горячою проточною водою з температурою не нижче 65ºС.

E. Все перераховане.

 

51. Режим миття посуду із скла:

A. Механічне очищення.

B. Миття з використанням дозволених миючих і дезінфікуючих засобів та знезараження.

C. Знезараження проводять методом кипятіння протягом 30-хв. у 0,5% розчині хлораміну.

D. Споліскування посуду в 2-у гнізді ванни горячою проточною водою з температурою не нижче 65ºС.

E. Все перераховане.

 

52. Режим миття столових приборів:

A. Механічне очищення.

B. У 1-е-гніздо добавляють миючий та дезінфікуючий засіб.

C. Кипятять 15 хв, або занурюють на 30 хв в 0,5% р-н хлораміну.

D. Споліскують прибори в 2-у гнізді ванни з горячою проточною водою з температурою не нижче 65ºС.

E. Все перераховане.

 

53. Режим миття столового посуду:

A. Механічне видалення залишків їжі щіткою.

B. Миття щіткою у воді в 1-ому гнізді, з температурою-30ºС, з добавленням 2% тринатрій-фосфату.

C. Знезараження посуду методом кипятіння протягом 5 хвилин або занурення протягом 20 хвилин в 0,5% розчині хлораміну.

D. Споліскують прибори в 3 -у гнізді ванни з горячою проточною водою з температурою не нижче 60ºС.

E. Все перераховане.

 

54. Принципи організації дієтичного харчування в санаторіях відповідають дійсним для об'єктів громадського харчування, але відрізняються:

A. Дають більше можливостей в плані асортименту продуктових наборів.

B. Дозволяють проводити комплексні оздоровчі заходи.

C. Дозволяють використання дієт, проводити рухову активність.

D. Використання функціональних та лікувальних процедур.

E. Все перераховане.

 

55. Режим миття посуду із скла:

A. Просушування посуду на спеціальних полицях або решітках.

B. Миття з використанням дозволених миючих і дезінфікуючих засобів та знезараження.

C. Знезараження проводять методом кипятіння протягом 40-хв. у 2,5% розчині хлораміну.

D. Споліскують посуд в 2-у гнізді ванни горячою проточною водою з температурою не нижче 45ºС.

E. Все перераховане.

 

56. Режим миття кухонного посуду:

A. Кастрюлі, відра, термоси – підлягають механічній обробці.

B. Ветош – кипятять протягом 15 хв.

C. Ветош – заливають 1% р-ном хлораміну на 1 годину.

D. З дозволеними миючими засобами, потім споліскуються горячою водою не нижче 65ºС.

E. Все перераховане.

 

 

Тема 13.

методика контролю протирадіаційної захисту персоналу та радіаційної безпеки населення при використанні іонізуючих випромінювань у виробництві, наукових дослідженнях, лікувальних закладах

 

1. Основна причина широкого використання у світовому масштабі атомної енергії, не дивлячись на небезпеку аварії:

А. Замінник твердої природної органічної сировини

B. Замінник рідкої природної органічної сировини

C. Замінник газової природної органічної сировини

D. Виснаження світових запасів всіх видів природної органічної сировини

E. Економічно вигідніше

 

2. Як називається радіоактивне джерело, при використанні якого можливе попадання радіоактивних речовин, що містяться в ньому, в зовнішнє середовище ?

A. Відкритим

B. Небезпечним

C. Закритим

D. Зовнішнім

E. Аварійним

 

3. Як називається число розпадів, що відбуваються в радіоактивній речовині за одиницю часу ?

A. Дозою випромінювання

B. Потужністю дози випромінювання

C. Радіоактивним ефектом

D. Іонізацією

E. Активністю речовини

 

 

4. Які з перерахованих джерел випромінювання не можуть створювати радіоактивного забруднення навіть в умовах виникнення радіаційної аварії?

А. Гама-терапевтичні апарати

B. Генератори короткоіснуючих радіонуклідів

C. Рентгено-діагностичні апарати, рентгенівські дефектоскопи

D. Радіонуклідні дефектоскопи

E. Кожне джерело випромінювання потенційно небезпечне

 

5. Запропонуйте найбільш оптимальний варіант поводження з РАВ-радіоактивні відходи (відпрацьоване паливо) атомного реактора.

A. Повернути експортеру

B. Поховати РАВ у відповідності з правилами

C. Переробити відпрацьоване паливо, залишки захоронити у відповідності з правилами

D. Відпрацювати паливо на 100% і поховати разом з побутовими відходами

E. Жоден з перелічених

 

6. Одна з причин «плям радіоактивності» при аварії на ЧАЕС:

А. Тривалий викид радіонуклідів (до 10 діб)

B. Швидкий (протягом 1 доби) викид основних радіонуклідів

C. Незначна зміна напряму вітру у момент аварії і в наступні дні

D. Рівномірне звільнення атмосфери від радіонуклідів

E. Відсутність опадів в період викиду радіонуклідів

 

7. Які види радіоактивного випромінювання мають найбільшу іонізуючою здатність ?

A. Альфа-частки

B. Бета-частки

C. Гамма-випромінювання

D. Нейтрони

E. Позитрони

 

8. Як називається відношення дози випромінювання за проміжок часу до цього проміжку часу?

A. Радіоактивним коефіцієнтом

B. Активністю

C. Радіаційним ефектом

D. Потужністю дози

E. Іонізаційним коефіцієнтом

 

9. Укажіть основний шлях надходження радіонуклідів до організму при проживанні на забруднених територіях:

А. Через шкіру

B. Через слизові оболонки

C. Через органи дихання

D. Через органи травлення

E. Жоден з перелічених

 

10. До якої категорії відносяться військовослужбовці, що залучаються до участі в ліквідації наслідків радіаційно-ядерної аварії?

A. До категорії В

B. До категорії Б

C. До категорії А

D. До категорії А і Б

E. Ні до якої

 

11. Радіоактивний цезій-137 представляє велику небезпеку для організму, оскільки він:

А. Є джерелом зовнішнього опромінювання на протязі 30 років

B. Є джерелом зовнішнього опромінювання на протязі тижня

C. Є джерелом зовнішнього опромінювання на протязі 9 років

D. Є джерелом зовнішнього опромінювання на протязі більше 50 років

E. Є джерелом зовнішнього опромінювання на протязі більше 100 років

 

12. Вкажіть одиницю поглиненої дози іонізуючого випромінювання.

A. Рад або Грей

B. Рентген або Кулон на кілограм

C. Беккерель

D. Бер або Зіверт

E. Кюрі

 

13. Вкажіть річний ліміт ефективної дози зовнішнього і внутрішнього опромінювання для осіб категорії Б :

A. Ліміт складає 1 мзв

B. Ліміт складає 2 мзв

C. Ліміт складає 3 мзв

D. Ліміт складає 5 мзв

E. Ліміт складає 6 мзв

 

14. Які матеріали найбільш ефективно ослаблюють рентгенівське випромінення?

А. З великим атомним номером і малою щильністю

B. З великим атомним номером і великою щільністю

C. З великою щільністю

D. З малим атомним номером

E. З малим атомним номером і великою щільністю

 

15. На ліквідацію аварії з отриманням планового підвищеного опромінення слід направити працівника. Кому можна дозволити планове підвищене опромінення?

A. Жодному з названих

B. Чоловікові 29-річного віку

C. Чоловікові 21-річного віку

D. Жінці 40-річного віку

E. Жінці 20-річного віку

 

16. У перший тиждень після Чорнобильської аварії найбільшу небезпеку для організму представляв:

А. Cтронцій-90

B. Цезій-137

C. Йод-131

D. Дейтерій

E. Тритій

 

17. Вкажіть одиницю еквівалентної дози іонізуючого випромінювання.

A. Рад або Грей

B. Рентген або Кулон на кілограм

C. Беккерель

D. Бер або Зіверт

E. Кюрі

 

18. Які матеріали є кращими для захисту від бэта-випромінювання ?

A. Бетон, гіпс

B. Вода

C. Алюміній, пластмаса

D. Парафін

E. Воздух та інертні гази

 

19. Яке джерело випромінення є приривчастим?

А. Рентген-терапевтична установка

B. Гама-терапевтична установка

C. Полоній-берилієве джерело

D. Кобальтові голки

E. Бета-випромінюючий аплікатор

 

20. В скільки разів допустимі рівні для осіб категорії Б відрізняються від аналогічних для категорії А?

A. В 10 разів більші

B. В 10 разів меньші

C. В 2 раза більші

D. В 2 раза меньші

E. Однакові

 

21. Найбільше гігієнічне значення мають радіонукліди, що входять до складу викидів на ЧАЕС:

А. Тритій, дейтерій, йод - 131

B. Йод - 131, стронцій - 90, цезій -137

C. Радіоактивний вуглець, тритій, стронцій - 90

D. Стронцій - 90, цезій -137, дейтерій

E. Йод - 131, тритій, радіоактивний вуглець

 

22. Як називається кількісна міра поглиненої речовиною енергії ?

A. Активністю

B. Дозою

C. Періодом

D. Потужністю

E. Ефектом

 

23. В скількі разів відносна біологічна ефективність у альфа-випромінення вище ніж у гама-випромінення?

A. В 20 разів

B. В 10 разів

C. В 2 рази

D. Рівні

E. Не можна порівнювати

 

24. Що визначає характер та тяжкість радіаційних уражень?

А. Доза випромінювання

B. Вид та енергія випромінювання

C. Розподіл дози щодо об'єму тіла

D. Розподіл дози щодо часу опромінювання

E. Сукупність всього перерахованого

 

25. Вагітна отримала при рентген-дослідженнях 0,1 Грей на плод. Дайте їй рекомендації

A. Терміново перервати вагітність

B. Провести курс лікування радіопротекторами

C. Перейти на дієту, бідну калієм для зменшення внутрішнього опромінення

D. Збільшити вживання пектинмістящих продуктів харчування

E. Обмежитися раціональним харчуванням і спостереженням лікаря

 

26. Радіоактивний цезій - 137 представляє велику небезпеку для організму, оскільки він:

А. Кумуліруєтся в м'язах і печінці

B. Кумуліруєтся у всіх паренхиматозних органах

C. Кумуліруєтся в кістковій тканині

D. Кумуліруєтся в жировій тканині

E. Кумуліруєтся в сполучній тканині

 

27. Вкажіть одиницю експозиційної дози іонізуючого випромінювання.

A. Радий або Грей

B. Рентген або Кулон на кілограм

C. Беккерель

D. Бер або Зіверт

E. Кюрі

 

28. Як зміниться маса радіоактивного препарату при зниженні його активності в 2 рази?

A. Зменшиться в 2 рази

B. Збільшиться в 2 рази

C. Залишиться практично не змінною

D. Зменшиться в 4 рази

E. Залежить від виду радіоактивного розпаду

 

29. Який вид випромінювання створює більш тяжке ураження при рівномірному зовнішньому опроміненні всього тіла в однаковій дозі?

А. Гама-випромінювання

B. Альфа-випромінювання

C. Бета-випромінювання

D. Нейтронне випромінювання

E. Альфа- і бета-випромінювання

 

30. Що робити, якщо у медсестри радіоізотопної лабораторії встановлена вагітність?

A. Перевести на роботу не пов'язану з джерелами

B. Після 5 місяців вагітності відправити у декретну відпустку

C. Обмежити опромінення 1 бер за будь-які 2 місяця

D. Перевести на роботу з закритими джерелами

E. Перервати вагітність

 

31. Екстрена «йодна профілактика» впливу радіоактивного йоду (на протязі перших 7-9 днів після аварії АЕС або при загрозі застосування ядерної зброї) здійснюється:

А. Таблетированим йодистим калієм

B. Будь-яким з'єднанням йоду в пігулках

C. Будь-яким з'єднанням йоду у будь-якому вигляді

D. Порошкоподібним йодистим кальцієм

E. Таблетірованимі йодистим кальцієм

 

32. Як формулюється основний закон радіоактивного розпаду ?

A. У рівних масах різних радіоактивних речовин рівна активність

B. Із збільшенням активності речовини збільшується час напіврозпаду

C. У рівні проміжки часу відбувається ядерне перетворення рівних доль активних атомів ізотопу

D. Із збільшенням часу і відстані відбувається ядерне перетворення рівних доль радіоактивних речовин

E. Радіоактивне перетворення речовини прямо пропорціонально часу і кількості доль активних атомів ізотопу

 

33. Вкажіть ліміт ефективної дози за рік для категорії В:

A. Ліміт складає 0,1 мзв

B. Ліміт складає 0,5 мзв

C. Ліміт складає 1 мзв

D. Ліміт складає 2 мзв

E. Ліміт складає 3 мзв

 

34. За допомогою якої величини можна порівнювати опромінення окремого органа з опроміненням всього тіла?

А. Коефіцієнта якості (радіаційного фактора)

B. Зважувального коефіцієнта (тканинного фактора)

C. Коефіцієнта поглинання

D. Коефіцієнта ризику

E. Не можна порівнювати

 

35. Який механізм радіопротекціної дії рослин, багатих пектинами?

A. Комплексоутворення

B. Покращення перистальтики кишечника

C. Зв'язування в ЖКТ іонів металів

D. Поліпшення забезпечення вітамінами

E. Всі перераховані

 

36. Профілактичні заходи по відношенню до населення, що проживає на територіях, що піддаються радіаційному забрудненню унаслідок Чорнобильської катастрофи:

А. Ррозробка спеціальних дієт для ліквідаторів

B. Дезактиваційні роботи у всіх 4-х зонах території, прилеглої до Чорнобиля

C. Розробка раціональних режимів праці і відпочинку ліквідаторів

D. Пріоритетний напрям профілактичних заходів, направлених на зниження внутрішнього опромінювання

E. Пріоритетний напрям профілактичних заходів, направлених на зниження зовнішнього опромінювання

 

37. Як називається радіоактивне джерело, пристрій якого виключає вихід з нього радіоактивних речовин в зовнішнє середовище ?

A. Відкритим

B. Безпечним

C. Мобільним

D. Закритим

E. Ізольованим

 

38. Через скільки періодів напіврозпаду активність радіонукліду знизиться в 4 рази?

A.Через 2

B. Через 4

C. Через 16

D. Через 8

E. Через 32

 

39. Які процеси відбуваються в початковій фізичній фазі дії іонізуючих випромінювань?

А. Виникнення вільних радикалів та перекісних сполук

B. Взаємодія вільних радикалів та перекісних сполук з біомолекулами

C. Іонізація та збудження атомів і молекул

D. Розвиток біохімічних порушень за рахунок реакцій окислення

E. Виникнення порушень на клітинно-тканинному та організменному рівнях

 

40. Чи можна працювати вагітній жінці з джерелом іонізуючого випромінювання?

A. Можна з будь-яким

B. Не можна

C. Можна з додержанням правил безпеки

D. Можна тільки з джерелами певної активності

E. Можна при умові не перевищення допустимої дози

 

41. Профілактичні заходи по відношенню до населення що проживає на територіях, що піддаються радіаційному забрудненню унаслідок Чорнобильської катастрофи:

А. Дезактиваційні роботи у всіх 4-х зонах території, прилеглої до Чорнобиля;

B. Розробка раціональних режимів праці і відпочинку ліквідаторів

C. Розробка спеціальних дієт для ліквідаторів

D. Пріоритетний напрям профілактичних заходів, направленнних на зниження зовнішнього опромінювання

E. Поглиблені медогляди населення

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.088 с.)