ТОП 10:

Визначення навантаження на колонуЗбір навантаження на 1м2 покриття

Таблиця 1.4

Вид навантаження Характе-ристичні, Н/м2 Розрахункові навантаження, Н/м2
Експлуатаційні Граничні
γfe Значення γfm Значення
3 шари руберойду: 1,0 1,2
Розчин цементнопісчаний: t = 20 мм, ρ = 1800 кг/м3 1,0 1,3
Утеплювач t = 160 мм, ρ = 300 кг/м3 1,0 1,2
Пароізоляція – 2 шари пергаміну 1,0 1,3
Ребриста панель перекриття з швом замонолічування 1,0 1,1
Всього постійні      
4. Тимчасове (снігове) навантаження 1,0 1,14
Повне навантаження      

Розраховуємо колону першого поверху як найбільш навантажену. Переріз призначаємо квадратний з розмірами bc = hc = 0,35м.

Умова м – виконується.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
РДАК.КП.0031.001  
Геометрична довжина колони становить l = 3,0 + 0,05 = 3,05 м.

Визначаємо величину поздовжньої сили, що діє на елемент від повних розрахункових навантажень та постійних і тривалих за формулами:

,

.

Для цього попередньо обчислюємо необхідні величини:

покриття: ;

перекриття: ;

ригелі: ;

колони: .

де Af= l1 ·l2= 6,4 · 6,0 = 38,4 м2– площа перекриття, покриття з якої передається навантаження на колону;

nf, Hf– кількість поверхів та їх висоти;

gпокр – вага навантаження на покриття;

gперек – вага навантаження на перекриття;

gbn– вага 1 п/м ригеля;

gbn= (bb · hb +2Afb) · ρ = (0,3 · 0,6 + 0,3 · 0,3) · 2500 · 10-2 = 6,75 кН/м,

2Afb – площа поперечного перерізу полиць ригеля, на які опираються плити.

pтим– вага тимчасового навантаження на перекриття;

pснігу– вага снігового навантаження на покриття;

bc, hc – розміри поперечного перерізу колони;

ρb= ρ = 2500 кг/м3 – питома вага(густина)залізобетону;

γf– коефіцієнт запасу;

γn– коефіцієнт, що враховує клас будівлі.

 

Розрахунок стержня колони.

Розрахункова довжина колони l0= 0,7 · l = 0,7 · 3,05 = 2,14 м.

Відношення l0 / bc= 2,14 / 0,35 = 6,11 < 20, отже розрахунок ведемо як центрально-стиснутого елемента за формулою:

.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
РДАК.КП.0031.001  
Призначаємо попередньо коефіцієнт φ = 0,9, тоді з формули необхідна площа перерізу робочої арматури становить:

,

де , , .

Так як Аs,tot<0, колону армуємо по мінімальному процентуармування, μmin= 0,5%.

Процент армування:

; ; Аsc= 6,13 см2.

Приймаємо робочу арматуру в колоні 4 Æ14 А600С з Аs = 6,16 см2.

Перевіряємо несучу здатність колони, для цього обчислюємо коефіцієнти:

;

За табл.1.6., за значеннями , та визначаємо φb= 0,920, та φsb= 0,920.

.

Приймаємо в розрахунку φ = 0,920.

Несуча здатність елементу .

, несуча здатність колони забезпечена.

4Æ14А600С
Поперечну арматуру приймаємо із сталі А240С, діаметром 8 мм і з кроком S = 200 мм.

 

Рис. 3. Розміщення робочої арматури в перерізі колони.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
РДАК.КП.0031.001  
2.4. Розрахунок консолі колони.

Для обпирання ригеля на колону проектуємо опорні консолі ширина яких дорівнює ширині колони. Виліт консолі повинен бути не менший:

см,

де значення поперечних сил на першій проміжній опорі зліва:

Qmax = 0,6 · q · l01 = 0,6 · 66,46 · 5,41 = 215,73 кН.

Розрахункове навантаження на 1 метр погонний довжини ригеля:

q = (gперек· l1+ gbn · γf) · γn= (9,77 · 6,4 + 6,75 · 1,1) · 0,95= 66,46 кН/м.

Розрахунковий проліт ригеля (рис. 4).


l01= lb1–a–b/2– lc/2+c/2 = 6000–200–350/2–140/2+300/2 = 5405 мм = 5,41 м.

де lb1 = l2 = 6,0 м.

Рис. 4. До визначення розрахункових прольотів ригеля

Приймаємо l = 20см.

При передачі опорної реакції через закладну деталь ексцентриситет дії сили становить:

l=200
45°
Q=146,98кН
е=125
см.

 

Рис. 5. До розрахунку міцності консолі.

Мінімальну робочу висоту перерізу обчислюємо за формулою:

см.

см.

hmin = h0,max + a = 24,98 + 4 = 28,98 см.

h1 ³15 см;

h1 ³1/3h.

Приймаємо h1 = 15 см.

h³15 + l = 15 + 20 = 35 см.

З hmin та h приймаємо більше значення та заокруглюємо його до 5 см.

Приймаємо h = 350 мм (рис. 5).

Площу перерізу робочої арматури консолі знаходимо за формулою:

см2,

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
РДАК.КП.0031.001  
де – розрахунковий згинальний момент;

см – робоча висота консолі;

.

Тоді за табл. 3.1 [1] знаходимо значення η = 0,965.

Приймаємо 2 Æ12 А600С з Аs = 2,26 см2.

Перевіряємо міцність стиснутої похилої полоси.

Призначаємо поперечне армування із сталі А240С Æ6 мм; Аsw = 0,283 см2. Крок стержнів:

Sw < 1/4h = 1/4×35 = 8,75 см.

Sw < 15 см.

Приймаємо Sw = 8 см.

Умова міцності похилої смуги:

Q £0,8jw1Rblsupbcsin2q,

tgq= h/l = 350/200 = 1,75 Þq= 60°15` Þsin2q= 0,754.

Q = 215,73 кН <0,8 ×1,069 ×1,70 ×15 ×30 ×0,754 = 493,29 кН.

S=80
Міцність забезпечена.

 

 

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
РДАК.КП.0031.001  


Рис. 6. До розрахунку міцності консолі.

 

3.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
 
РДАК.КП.0031.001  
Розрахунок фундаменту під колону

Вихідні дані

Товщина зовнішніх стін – 380 мм.

Грунт основи – суглинок.

Клас бетону і арматури – В30, А600С. Монтажна – А240С, поперечна – А240С, Вр-І.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.236.68 (0.012 с.)