ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ I. Обчислювальна система, апаратне та програмне забезпечення. Основні блоки персонального комп'ютераЗміст

Вступ……………………………………………………………………………….…2

Розділ І. Обчислювальна система, апаратне та програмне забезпечення.

Основні блоки персонального комп'ютера…………………………………......…4

1.1 Обчислювальна система та класифікація ЕОМ, Апаратне та програмне забезпечення………………...………………………………………....………..…...4

1.2 Основні блоки ПК………………………………………………………….....…6

Розділ ІІ. Операційна система Windows XX. Особливості розвитку операційної системи Windows……………………………………………………………..….…..9

2.1 Операційна система Windows……………………………...…….………….….9

2.2 Особливості розвитку системи Windows……………………………………..12

Розділ ІІІ. Вірус, їх види, антивірусні програми, їх види. Архівація файлів……………………………………………………………………………….16

3.1 Віруси, їх види………………...………………………………….…………….16

3.2 Антивірусні програми, їх види……………………………..……………....…17

3.3 Архівація файлів………………..………………………………………………19

Розділ ІV. Текстовий процесор MS Word……………………………..………….23

4.1 Текстовий редактор та текстовий процессор……………...……..…………..23

4.2 Інтерфейс текстового процесора MS Word …………………………………..24

4.3. Функціональні можливості Microsoft Word…….……………………………26

Розділ V. Електронні таблиці MS Excel Вступ до електронних таблиць…..….27

5.1 Поняття електронних таблиць……………………………………….………..27

5.2 Призначення та функції електронних таблиць…………………...............…30

5.3 Запуск та інтерфейс електронної таблиці Excel ……………………………..31

Висновок……………………………………………………...……..….……….….33

Список використаної літератури………………………………..…………….…..34


 

Вступ

Ми живемо в світі, де інформація грає надзвичайно велику роль. Та чи інша діяльність людини є невід’ємною від пошуку інформації, її вивчення та аналізу, прийняття на цій основі виважених рішень. Недостатнє знання з інформацією, невміння її вчасно опрацювати та правильно подати може призвести до марних витрат часу та матеріальних ресурсів або й зовсім небажаними наслідками.

Зараз важко уявити собі людину, яка некористується комп'ютером. Метою є освоєння операційної системи Windows, текстовим процесором MS Word, вивчення вірусів, їх видів, антивірусних програм. Комп'ютерна грамотність визначається не тільки умінням програмувати, а в основному, умінням використовувати готові програми, розраховані на користувальницький рівень.

Інформація та інформаційні процеси відігравали значну роль у житті людей починаючи зі стародавніх часів. Але як наука інформатика почала інтенсивно розвиватися лише у другій половині ХХ ст. Це пов’язано з появою та розвитком комп’ютерів. До того часу питання інформатики та інформаційних технологій відносилися до кібернетики

Комп’ютер складається з системного блоку, монітора, клавіатури, мишки та іншого обладнання. Найголовнішою та найскладнішою частиною комп’ютера є системний блок. Інше обладнання призначене тільки для введення та виведення інформації в різних формах та забезпечення керування системою. Тобто, якщо до системного блока приєднати сучасніший монітор, клавіатуру чи мишку, стане зручніше переглядати фільми, працювати з текстом чи гратися, однак, параметри комп’ютера від цього не покращаться.

Сам комп’ютер оброблює інформaцію лише в чисельному вигляді. Вся відео, символьна, звукова, графічна інформація перетворюється у числа. Інформація подається в двійковій системі числення інформації.

Складовою частиною інформації є данні, які являють собою зареєстровані сигнали. Під час інформаційного процесу дані перетворюються з одного виду в інший за допомогою певних методів. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.

Основними операціями є: збір даних - накопичення інформації з метою забезпечення достатньої повноти для прийняття рішення; формалізація даних приведення даних, що надходять із різних джерел до однакової форми; фільтрація даних - усунення зайвих даних, які не потрібні для прийняття рішень; сортування даних - впорядкування даних за заданою ознакою з метою зручності використання;

архівація даних - збереження даних у зручній та доступній формі; захист даних - комплекс дій, що скеровані на запобігання втрат, відтворення та модифікації даних; транспортування даних - прийом та передача даних між віддаленими користувачами інформаційного процесу. Джерело даних прийнято називатисервером, а споживача - клієнтом; перетворення даних - перетворення даних з однієї форми в іншу, або з однієї структури в іншу, або зміна типу носія.

Метою проведення комп’ютерної практики є внесення більш широких понять і інформації для студентів із сприйняттям більш ефективних навичок роботи з комп’ютером, зокрема при підготовці ділових паперів. Основними завданнями практики є: набуття професійних якостей майбутнього фахівця, що відповідає вимогам суспільства і держави, а також удосконалення особистісних якостей; формування у студентів професійних умінь і навичок, що необхідні для успішного здійснення фахових функцій; придбання студентами навичок самостійного виконування поставлених завдань, пов’язаних з використанням комп’ютерної техніки; сприяння свідомого ставлення студентів до праці; формування інформаційної культури студентів; підготовки та оформленню звітної документації, надбання навичок планування робочого часу.


Розділ I. Обчислювальна система, апаратне та програмне забезпечення. Основні блоки персонального комп'ютера

Обчислювальна система та класифікація ЕОМ

1.Обчи́слювальна систе́м — сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;

2.Обчислювальна система – це єдність фізичних і теоретичних основ, методів кодування, елементної бази, технічних і програмних засобів для виконання обчислень та обробки інформації.

Обчислювальна система поділяється:

• Програмне забезпечення - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

• Апаратне забезпечення — певний набір технічних засобів, який включає ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.

Комп'ютер являє собою електронний пристрій, який виконує операції введення інформації, зберігання та оброблення її за певною програмою, виведення отриманних результатів у формі, придатній для сприйняття людиною.

За принципом дії обчислювальні машини діляться на три класи:

1. Аналогові (АВМ);

2. Цифрові (ЦВМ);

3. Гібридні (ГВМ).

• Аналогові обчислювальні машини (АВМ) - обчислювальні машини безперервної дії, працюють з інформацією, представленою в безперервній (аналогової) формі, тобто у вигляді безперервного ряду значень будь-якої фізичної величини (найчастіше електричного напруги).

• Цифрові обчислювальні машини (ЦВМ) - обчислювальні машини дискретної дії, працюють з інформацією, представленою в дискретної, а точніше, в цифровій формі.

• Гібридні обчислювальні машини (ГВМ) - обчислювальні машини комбінованої дії, працюють з інформацією, представленою і в цифровій, і в аналогової формі; вони поєднують в собі гідності АВМ і ЦВМ.

Розділ III. Вірус, їх види, антивірусні програми, їх види. Архівація файлів

Віруси, їх види

Вірус — комп'ютерна програма, вона має здатність до прихованого саморозмноження. Одночасно зі створенням власних копій віруси можуть завдавати шкоди: знищувати, пошкоджувати, викрадати дані, знижувати або й зовсім унеможливлювати подальшу працездатність операційної системи комп'ютера.

Розрізняють:

• файлові;

• завантажувальні;

• макро-віруси;

Можливі також комбінації цих типів. Нині відомі десятки тисяч комп'ютерних вірусів, які поширюються через мережу Інтернет по всьому світу. Необізнані користувачі ПК помилково відносять до комп'ютерних вірусів також інші види зловмисного ПЗ — програм-шпигунів чи навіть спам.

За створення та поширення шкідливих програм (в тому числі вірусів) у багатьох країнах передбачена кримінальна відповідальність. Зокрема, в Україні поширення комп'ютерних вірусів переслідується і карається відповідно до Кримінального кодексу (статті 361, 362, 363).

Назва програми "комп'ютерний вірус" походить від однойменного терміну з біології за її здатність до саморозмноження. Саме поняття "комп'ютерного вірусу" з'явилося на початку 1970-тих і використовувалося у програмуванні та літературі, зокрема, у фантастичному оповіданні "Людина в рубцях" Грегорі Белфорда. Проте, автором терміну вважається Фред Коен, який у 1984 році опублікував одну з перших академічних статей, що були присвячені вірусам, де і було використано цю назву.

Віруси це бізнес. Причому не тільки для їхніх авторів, але і для тих, хто з цими вірусами бореться. Бо процвітання компаній, які випускають антивірусні програми не є несподіванкою ні для кого. Для інших — це хобі. Хобі — збирання вірусних колекцій і хобі — написання вірусів. Ще інші — створюють віруси для прояву власної зухвалості і незалежності, у деяких колах подібна діяльність просто необхідна для підняття свого престижу. Є й такі, для кого віруси це витвір мистецтва; зустрічаються лікарі за покликанням, отже, може бути і комп'ютерний лікар за покликанням.

Для деяких віруси служать приводом пофілософствувати на теми створення і розвитку комп'ютерного життя. Для інших віруси — це також стаття кримінального кодексу. Але для більшості користувачів комп'ютерів віруси — це щоденний головний біль і турбота, причина збоїв у роботі комп'ютера і ворог номер один.

Основними джерелами вірусів є:

• дискета, на якій знаходяться заражені вірусом файли;

• комп'ютерна мережа, в тому числі система електронної пошти та Internet;

• жорсткий диск, на який потрапив вірус в результаті роботи з зараженими програмами;

• вірус, що залишився в оперативній пам'яті після попереднього користувача.

• Звідси випливає, що зараження комп'ютера не відбудеться, якщо:

• на комп'ютері переписуються тексти програм, документів, файли даних системи управління базами даних (СУБД), таблиць табличних процесорів і т. д. (ці файли не є програмами);

• виконується копіювання файлів з однієї дискети на іншу, в разі копіювання зараженого файлу його копія також буде заражена.

Найчастіше віруси розповсюджуються разом із комп'ютерними вірусами;

перезавантаження комп'ютера перед початком роботи, зокрема, у випадку, якщо за цим комп'ютером працювали інші користувачі;

обмеження доступу до інформації, зокрема фізичний захист дискети під час копіювання файлів із неї.

Архівація файлів

Комп'ютер – складна машина, і при роботі на ньому можуть трапитись різні неприємності. Може вийти з ладу вінчестер, пошкодитися дискета,програми і дані може зіпсувати вірус, нарешті, користувач може випадково знищити файл або цілий каталог.

Запобігти неприємностям можна, створивши архівні копії важливої інформації і регулярно поновлювати ці копії. Тут відразу виникає проблема об'єму і кількості дискет для створення архіву.

Справі може допомогти така процедура: інформацію для зберігання стискати, щоб займала менший об'єм, а при потребі розгортати до нормальних розмірів. При такій методиці кількість дискет, необхідних для створення архівів, зменшується у кілька разів.

Практично принцип стискання інформації файлів в усіх архіваторах подібний: знаходження фрагментів, що повторюються, і заміна їх більш короткими. Завдання архіватора – знайти ці фрагменти і записати замість них іншу інформацію, за допомогою якої можна було б "згадати", де, хто і за ким відповідний фрагмент стоїть.

Архівний файл – це файл, у якому в стислому вигляді розміщені для зберігання від одного до кількох файлів.

Для створення архівного файлу необхідно виконати такі дії:

- Відкрити папку, на піктограмі потрібного файлу викликати контекстне меню;

- В контекстному меню виконати команду "Добавить в архив..." – відкриється діалогове вікно "Имя и параметры архива"

- Відкрити вкладку "Общие" – у полі "Архив" пропонується ім'я архівного файла з назвою документа і розширенням .RAR (для використання архіватора WinZIP досить перемкнути перемикач "Формат архива" в положення ZIP).

- Натиснути кнопку "ОК" – відбудеться архівування, в тій самій папціз'явиться архівний файл.

Щоб "стиснути" в архівний файл групу документів, потрібно їх виділити і виконати попередні дії. У полі "Архив" буде пропонуватися ім'я папки, в якій вони знаходяться, з типом .RAR. При потребі можна вказати інше ім'я архівного файла.

Відновлення документа з архівного файлу виконується при втраті або пошкодженні оригіналів документів на вінчестері або при перенесенні їх на інший комп'ютер. При відновленні документа виконується його "розгортання" і копіювання з дискети у вказану папку, що на вінчестері. Длядобування документа з архівного файлу необхідно виконати такі дії:

- На відповідному архівному файлі, в якому зберігається один або кілька документів, викликати контекстне меню.

- Виконати команду "Извлечь файлы..." – з'явиться діалогове вікно"Путь и параметры извлечения".

- У вікні вказати диск і на ньому папку призначення.

- Натиснути кнопку "ОК" – в папці призначення з'являться файли всіх документів, що були в архівному файлі

Із архівного файлу при необхідності можна добути в первісному вигляді вихідні файли. Архівний файл має заголовок, який дозволяє взнати назву розміщених у ньому файлів.

Для архівації файлів використовують спеціальні програми, які називають архіваторами. Стиснуті файли поміщають у файл, який називають архівом.

Текстові, графічні та інші файли даних можуть бути стиснені у 3-10 разів і знаесені до файлу-архіву спеціальними програмами-архіваторами,

Перші архіватори з’явилися у 1985 році. Основними можливостями сучасних архіваторів є: занесення цілих груп файлів та підкаталогів в архів, поновлення архіву перегляд файлів в архіві, вилучення файлів з архіву, захист файлів від несанкціонованого доступу, перевірка цілісності архіву, створення багатотомних архівів, та архівів, які автоматично розкриваються. Сучасні архіватори дозволяють економити від 20 до 90% дискового простору.

Файлом, який міститься в архіві, можна скористатися лише після того, як він буде відновлений у початковому вигляді, тобто розархівований.

Розархівацію виконують або ті ж самі архіватори, або окремі програми, які називають розрахіваторами.

Найбільш відомими архіваторами (розархіваторами) є: RLZIP.EXE, RKUNZIP.EXE, ARI.EXE, LHARC.EXE.

Ось вже кілька років лідером серед «альтернативних» архіваторів залишається 7-Zip. За ступенем стиснення він є кращим не лише серед безкоштовних програм, а й переважної більшості комерційних продуктів. 7-Zip працює з усіма популярними форматами архівів, підтримує шифрування, вміє створювати архіви і володіє багатьма іншими зручними функціями.

До недоліків 7-Zip можна віднести малу кількість підтримуваних форматів, (хоча тих, що є вистачає в 99% випадків). Тому, якщо вам потрібен більш гнучкий безкоштовний архіватор - придивіться до IZArc. Ця програма вміє відривати близько 50 типів архівів включаючи багато рідкісних. Також він може архівувати і зберігати файли в 12 різних форматах і обробляти багатотомні ZIP-архіви.

Поруч з IZArc можна поставити і інший мультиформатний архіватор - TUGZip. Хоча кількість підтримуваних ним форматів значно менше, ніж у попереднього, TUGZip має деякі спеціальні можливості, наприклад відновлення пошкоджених архівів ZIP і SQX.

Основні можливості архіваторів:

• розміщення файлу в архів;

• витяг файлу з архіву;

• перегляд змісту архіву;

• видалення файлу з архіву;

• оновлення файлу в архіві;

• оцінити ступінь стиснення архівного файлу;

• вибрати спосіб (метод) архівації;

• блокування архіву;

• створення багатотомного архіву;

• створення саморозпаковується (SFX) архіву.

C допомогою програми WinRAR можна створювати архівні файли різних видів: звичайний архів, саморазархівірующійся архів, багатотомний архів, безперервний.

Звичайний архів створюється за замовчуванням. Розширення архівних файлів. Rar

Саморозархівірующійся (саморозпаковується) архів створюється шляхом встановлення прапорця - створити SFX архів. Саморазархівірующійся архів має розширення. Exe, тобто являє собою виконуваний файл, що містить власне архів і компактний разархіватор, який розпаковує архів і поміщає витягнуті з нього файли у робочий каталог.

Багатотомний архів створюється шляхом зазначення розміру одного тому. Розмір зазвичай залежить від мети створення такого архіву, від того, де цей том має вміститися. Тома багатотомного архіву мають розширення:Part1.rar,. Part2.rar,. Part3.rar і т.д. Для розархівації багатотомного архіву необхідно всі томи розмістити в одній папці і почати разархивацию з файлу з розширенням. Part1.rar.


 

 

Поняття електронних таблиць

Електронна таблиця – це комп'ютерний еквівалент звичайної таблиці, що складається із рядків і граф, на перетині яких розташовуються клітки, в яких міститься числова інформація, формули і текст. Графам і рядкам можна давати назви. Екран монітору трактується як вікно, через яке можна розглядати таблицю цілком і частинами. Електронна таблиця – найбільш розповсюджена і потужна інформаційна технологія для професійної роботи з даними. Для керування електронною таблицею створені спеціальні програмні продукти – табличні процесори.

Табличний процесор – це комплекс взаємопов'язаних програм, призначений для обробки електронних таблиць.

Табличні процесори є зручними засобами для проведення бухгалтерських і статистичних розрахунків. У кожному пакеті є сотні вбудованих математичних функцій і алгоритмів статистичної обробки даних. Крім того є потужні засоби зв'язку таблиць між собою, створення і редагування баз даних.

Серед основних сфер застосуваня можна виділити такі як:

- економічні розрахунки

- інженерні задачі

- статистична обробка даних

- пошук оптимальних значень параметрів

- побудова графічних залежностей і діаграм

- однотипні розрахунки над більшими наборами даних

- моделювання складних фінансових ситуацій, бухгалтерські розрахунки

- обробка результатів експерименту

Спеціальні засоби дозволяють автоматично отримувати і роздруковувати налагоджувані звіти з використанням десятків різних типів таблиць, графіків, діаграм, додавати до них коментарі і графічні ілюстрації.

Табличні процесори мають вбудовану довідкову систему, що надає користувачу інформацію по конкретним командам меню та інші довідкові дані. Багатомірні таблиці дозволяють швидко робити вибірки у базі даних по будь-якому критерію.

Основні можливості: бази даних, діаграми, друк, макроси, розрахунки.

Основні об'єкти електронних таблиць:

- рядки, пронумеровані арабськими цифрами

- комірка – первинний елемент таблиці, що містить дані, кожна комірка позначається адресою, яка складається з номеру рядка і імені стовпця

- стовпці, що йменуються латинськими літерами A, B, ... Z, AA, AB, ... AZ

Робоче поле електронної таблиці складається із рядків і стовпців.

Адреса комірки ще називається посиланням. Крім адреси, комірка може мати власне ім'я, яке може використовуватися у формулах. Поточна комірка позначена вказівником – прямокутником, що світиться.

Взагалі табличні процесори мають типову структуру інтерфейсу. При роботі з електронною таблицею на екран виводяться робоче поле таблиці і панель керування, яка включає: Головне меню, допоміжну область керування, рядок вводу в рядок підказки. Розташування цих областей на екрані може бути мимовільним і залежить від особливостей конкретного табличного процесора.

Рядок головного меню містить імена меню основних режимів програми. Вибравши один з них, користувач отримує доступ до меню, що містить перелік команд, які в нього входять. Після вибору деяких команд меню з'являються додаткові підменю.

Додаткова область керування включає рядок стану, панелі інструментів, вертикальну і горизонтальну лінійки прокрутки.

У рядку стану (статусному рядку) користувач знайде відомості про поточний режим роботи програми, імені файлу поточної електронної таблиці, номер поточного вікна і т.п.

Панель інструментів (піктографічне меню) містить певну кількість кнопок (піктограм), призначених для швидкої активізації виконання певних команд меню і функцій програми. Щоб викликати на екран ті області таблиці, які не ньому на даний момент не відображені, використовуються вертикальна і горизонтальна лінійки прокрутки. Бігунки (движки) лінійок показують відносну позицію активної комірки у таблиці і використовуються для швидкого переміщення по ній. У деяких табличних процесорах на екрані створюються спеціальні зони швидкого виклику. При натисканні миші у такій зоні викликається відповідна функція. Наприклад, при натисканні мишею на координатній лінійці викликається діалог параметрів сторінки.

Рядок введення відображає дані, що вводяться у комірку. У ній користувач може переглядати чи редагувати вміст поточної комірки. Особливість рядку введення – можливість бачити формулу чи функцію, що міститься у комірці, а не її результат. Рядок вводу зручно використовувати для перегляду чи редагування текстових даних.

Рядок підказки призначений для надавання повідомлень користувачу відносно його можливих дій у даний момент.

Робоче поле – простір електронної таблиці, що складається з комірок, назв стовпців і рядків.

Панель керування – частина екрану, що дає користувачу інформацію про аквтину комірку і її вміст, меню і режими роботи.

Електронні таблиці надають користувачу комп'ютерний варіант так званої робочої книги для проведення розрахунків. Книга складається з окремих пойменованих аркушів (таблиць), які у свою чергу формуються з комірок, які виходять з перетину рядків та стовпців. Стовпці таблиці нумеруються прописними латинськими літерами, а рядки – числами. Кожна комірка має унікальну адресу, що складається з імені стовпця і рядка.

Перед тим як помістити дані в ту чи іншу комірку таблиці, її слід виділити (натиском лівої кнопки миші). Введення даних можна як і в саму комірку, так і у поле, що відображає вміст комірки (рядок формул). Виділити групу комірок можна за допомогою миші або клавіатури. Можна виділити не тільки блок комірок, але й цілі рядки і стовпці. Окремі комірки чи групи комірок можна форматувати, встановлювати різні шрифти, їх накреслення і розмір та ін.

Комірки можуть містити текстову або числову інформацію, а також формулу, по якій проводиться обчислення. Запис формули починається із символу дорівнює (=). Будь-яка інформація, яка не може бути сприйнята як формула чи число, вважається текстом. Локалізовані програми звичайно враховують національні особливості представлення чисел. За замовчуванням числа у комірках електронної таблиці “притискаються” до правого краю комірки, у той час як текст – до лівого.

Висновок

За час проходження навчальної практики з «Основи Комп’ютерної Техніки» я здобула практичні вміння та навички роботи з операційною системою Microsoft Windows; налаштування системи та графічного інтерфейсу відповідно до потреб користувача при роботі з Windows; отримав основні навички при роботі з графічними зображеннями за допомогою програми Paint. Відтворила свої попередні знання в роботі з програмами WordPad, Блокнот, Калькулятор. Навчився завантажувати, зберігати та здійснювати пошук документів.

Мій звіт з навчальної практики мав п’ять основних розділів. У першому розділі ми прошли питання на тему класифікації електронно-обчислювальних машин точним поняттям обчислювальної системи,; чим відрізняється апаратне та програмне забезпечення між собою, та які основні блоки має персональний комп’ютор.

Вже в другому розділі дізнаємося про операційну систему Windows, її основні ознаки та саме властивості, особливості розвитку системи Windows.

При дослідженні треього розділу розкриваємо питання що таке віруси, архівація файлів та антивіруси. Дізнаємося про види вірусів та антивірусних програм. Розглянули як можна запобігти потрапляння вірусів на персональний комп’ютер та видалення їх.

Четвертий розділ на тему текстового процесора MS Word.Пізнали такі поняття як текстовий процесор та текстовий редактор. Найважливіші відмінності їх відмінності. Розглянули усі функці текстового редактора. А також, розлянули повний огляд інтерфейсу текстового процесора MS Word.

І вже в п’ятому розділі розглядаємо електронні таблиці MS Excel. Дізнаємося про поняття електронних таблиць, про призначення та функції електронних таблиць та інтерфейс електронної таблиці Excel.

 

Список використаної літератури:

• О. І. Пушкар «Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології» Київ, Видавничий центр «Академія», 2002 р.

• О. Ю. Гаєвський «Інформатика: 7-11 кл.» Навч. посіб. – К.: Видавництво А.С.К., 2003р.

• М. Я. Глинський «Інформатика», 2003 р.

• Сучасні інформаційні технології та їхнє використання: Навчальний посібник / ГуревичР.С., ШестопалюкО.В., КадеміяМ.Ю. та ін. Київ, 2006. – 631 с.

• Брикайло Л.Ф. Інформатика та комп’ютерна техніка : навч. посіб. / Л.Ф. Брикайло. – К.Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 266 с.

• Злобін Г.Г. Основи інформатики, комп’ютерної техніки і комп’ютерних технологій (для студентів економічних спеціальностей) : Підручник. – К. : Каравела, 2007. – 240 с.

• Інформатика та комп’ютерна техніка: навч. посіб. / Л. Ф. Брикайло. – К.Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2009. – 266 с.

• Макарова М.В. Інформатика та комп’ютерна техніка. Навч. посібник для студентів ВНЗ напряму „Економіка і підприємництво” з грифом МОН України / / М.В.Макарова, Г.В.Карнаухова, С.В. Запара; за заг. ред. М.В. Макарової. – [3-тє вид., перероб. і доп.]. – СумиВТД «Університетська книга», 2007. – 665 с.

• Основи інформатики: навч. посіб. / [О.В.Вітюк, А.Г.Гуралюк, Н.М.Москалькова, О. М. Шикова]–К.: МАУП, 2005. –104с

• Дибкова Л.М. Інформатика і комп’ютерна техніка : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Л.М. Дибкова. – [вид. 2-е, переробл., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – 416 с.

 

 

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………….…2

Розділ І. Обчислювальна система, апаратне та програмне забезпечення.

Основні блоки персонального комп'ютера…………………………………......…4

1.1 Обчислювальна система та класифікація ЕОМ, Апаратне та програмне забезпечення………………...………………………………………....………..…...4

1.2 Основні блоки ПК………………………………………………………….....…6

Розділ ІІ. Операційна система Windows XX. Особливості розвитку операційної системи Windows……………………………………………………………..….…..9

2.1 Операційна система Windows……………………………...…….………….….9

2.2 Особливості розвитку системи Windows……………………………………..12

Розділ ІІІ. Вірус, їх види, антивірусні програми, їх види. Архівація файлів……………………………………………………………………………….16

3.1 Віруси, їх види………………...………………………………….…………….16

3.2 Антивірусні програми, їх види……………………………..……………....…17

3.3 Архівація файлів………………..………………………………………………19

Розділ ІV. Текстовий процесор MS Word……………………………..………….23

4.1 Текстовий редактор та текстовий процессор……………...……..…………..23

4.2 Інтерфейс текстового процесора MS Word …………………………………..24

4.3. Функціональні можливості Microsoft Word…….……………………………26

Розділ V. Електронні таблиці MS Excel Вступ до електронних таблиць…..….27

5.1 Поняття електронних таблиць……………………………………….………..27

5.2 Призначення та функції електронних таблиць…………………...............…30

5.3 Запуск та інтерфейс електронної таблиці Excel ……………………………..31

Висновок……………………………………………………...……..….……….….33

Список використаної літератури………………………………..…………….…..34


 

Вступ

Ми живемо в світі, де інформація грає надзвичайно велику роль. Та чи інша діяльність людини є невід’ємною від пошуку інформації, її вивчення та аналізу, прийняття на цій основі виважених рішень. Недостатнє знання з інформацією, невміння її вчасно опрацювати та правильно подати може призвести до марних витрат часу та матеріальних ресурсів або й зовсім небажаними наслідками.

Зараз важко уявити собі людину, яка некористується комп'ютером. Метою є освоєння операційної системи Windows, текстовим процесором MS Word, вивчення вірусів, їх видів, антивірусних програм. Комп'ютерна грамотність визначається не тільки умінням програмувати, а в основному, умінням використовувати готові програми, розраховані на користувальницький рівень.

Інформація та інформаційні процеси відігравали значну роль у житті людей починаючи зі стародавніх часів. Але як наука інформатика почала інтенсивно розвиватися лише у другій половині ХХ ст. Це пов’язано з появою та розвитком комп’ютерів. До того часу питання інформатики та інформаційних технологій відносилися до кібернетики

Комп’ютер складається з системного блоку, монітора, клавіатури, мишки та іншого обладнання. Найголовнішою та найскладнішою частиною комп’ютера є системний блок. Інше обладнання призначене тільки для введення та виведення інформації в різних формах та забезпечення керування системою. Тобто, якщо до системного блока приєднати сучасніший монітор, клавіатуру чи мишку, стане зручніше переглядати фільми, працювати з текстом чи гратися, однак, параметри комп’ютера від цього не покращаться.

Сам комп’ютер оброблює інформaцію лише в чисельному вигляді. Вся відео, символьна, звукова, графічна інформація перетворюється у числа. Інформація подається в двійковій системі числення інформації.

Складовою частиною інформації є данні, які являють собою зареєстровані сигнали. Під час інформаційного процесу дані перетворюються з одного виду в інший за допомогою певних методів. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.

Основними операціями є: збір даних - накопичення інформації з метою забезпечення достатньої повноти для прийняття рішення; формалізація даних приведення даних, що надходять із різних джерел до однакової форми; фільтрація даних - усунення зайвих даних, які не потрібні для прийняття рішень; сортування даних - впорядкування даних за заданою ознакою з метою зручності використання;

архівація даних - збереження даних у зручній та доступній формі; захист даних - комплекс дій, що скеровані на запобігання втрат, відтворення та модифікації даних; транспортування даних - прийом та передача даних між віддаленими користувачами інформаційного процесу. Джерело даних прийнято називатисервером, а споживача - клієнтом; перетворення даних - перетворення даних з однієї форми в іншу, або з однієї структури в іншу, або зміна типу носія.

Метою проведення комп’ютерної практики є внесення більш широких понять і інформації для студентів із сприйняттям більш ефективних навичок роботи з комп’ютером, зокрема при підготовці ділових паперів. Основними завданнями практики є: набуття професійних якостей майбутнього фахівця, що відповідає вимогам суспільства і держави, а також удосконалення особистісних якостей; формування у студентів професійних умінь і навичок, що необхідні для успішного здійснення фахових функцій; придбання студентами навичок самостійного виконування поставлених завдань, пов’язаних з використанням комп’ютерної техніки; сприяння свідомого ставлення студентів до праці; формування інформаційної культури студентів; підготовки та оформленню звітної документації, надбання навичок планування робочого часу.


Розділ I. Обчислювальна система, апаратне та програмне забезпечення. Основні блоки персонального комп'ютера

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.026 с.)