Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняттяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття1. Кримінальний кодекс України.

2. КПК України;

3. Корж В.П.Розслідування окремих видів злочинів-навчально-методичний посібник-Х.: хну імені В.Н.Каразіна, 2012.-508с.( серія»Бібліотека криміналіста»)

4. Корж В.П. Расследование организованной преступной деятельности в сфере экономики; Учебно-методическое пособие-Харьков .Кроссоурд. 2011-304с..

5. Корж В.П. КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ В УМОВАХ РИНКОВОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ// Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. Вип. 1 (1) 2014 - с.46-54

6. Злочинність в Україні: Стат. збірник / Державна служба статистики України // Електронний ресурс // Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/

7. Індикатори фінансової стійкості // Електронний ресурс // Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44575]

8. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» : Закон України від 12.07.2001 № 2664-ІІІ // Урядовий кур’єр від 29.08.2001 № 154. Окремі особливості злочинності у фінансово­кредитній сфері в умовах... ’

9. Щодо ризиків тінізації лізингових операцій в Україні // Електронний ресурс // Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1161/ 5.

10. Степанюк Р. Л. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України [Текст] : монографія / Р. Л. Степанюк ; за заг. ред. : А. Ф. Волобуєв ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : НікаНова, 2012. - 382 с

11. Хід проведення заняття:

Вступ до заняття полягає в перевірці присутності слухачів, оголошенні теми, мети та контрольних питань заняття.

Практичне заняття починається розгляду контрольних питань теми.

Розглядаючи перше питання слід розкрити зміст елементів криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних із порушеннями бюджетного законодавства (предмет, обстановка, способи, сліди злочину, особа злочинця).

При висвітленні другого питання необхідно вказати типові ситуації початкового етапу розслідування та алгоритм слідчих (розшукових) та негласних дій.

Відповідаючи на третє питання слід визначити тактику окремих слідчих дій , насамперед огляду ,обшуку, допиту.

При розгляді четвертого питання необхідно визначити коло судових експертиз, які призначаються при розслідуванні цих злочинів.

Після цього слухачі, на підставі раніше одержаного і виконаного під час самостійної роботи завдання за фабулою навчальної кримінальної беруть участь у діловій грі з обговорення рішень слідчого у кримінальній справі і плану розслідування злочину.

Фабула справи:

20 березня 200_ р. до слідчого управління з управління державної служби по боротьбі з економічними злочинами (УДСБЕЗ) надійшов первинний матеріал про злочин, з якого витікало, що директор міського управління освіти Миценко О.О. використав не у відповідності до цільового призначення бюджетні кошти у розмірі 317 тис. гривень.

Так, на протязі 27 листопада — 2 грудня 200_ р. гроші, призначені для виплати заробітної плати працівникам та на проведення поточного ремонту, Миценко О.О. використав на купівлю двох службових автомобілів ГАЗ-31029, а також на паливно-мастильних матеріалів для них. Для цього 27 листопада управління освіти уклало договір з закритим акціонерним товариством (ЗАТ) "Автоінвест" на придбання двох автомобілів ГАЗ 31029 1994 року випуску за ціною 158, 5 тис. гривень кожний на загальну суму 317 тис. грн. 30 листопада управління уклало договір з ПФ "Юлія" на придбання 1,5т. бензину Аі-95 на загальну суму 5000 грн.

28 листопада сума 317 тис. гривень за платіжним дорученням була перерахована з бюджетного реєстраційного рахунку управління в міському відділенні Держказначейства на рахунок ЗАТ "Автоінвест" в місцевому відділенні АКБ "Приватбанк". 29 листопада ЗАТ "Автоінвест" поставило управлінню два автомобіля ГАЗ 31029. 1 грудня 5000 гривень було перераховано з реєстраційного рахунку управління на розрахунковий рахунок ПФ "Юлія" в місцевому відділенні АКБ "Аваль". 2 грудня ПФ "Юлія" поставила управлінню 1,5т. бензину Аі-95.

Первинний матеріал про злочин містив наступні документи:

1. Рапорт оперуповноваженого УДСБЕЗ з викладенням обставин злочину.

2. Акт документальної ревізії про нецільове використання бюджетних коштів міським управлінням освіти за період з 1.01 200_ р. по 1.01.200_ р., з якого випливало, що за станом на 1.01.200_ р., відповідно до відомостей на виплату заробітної плати, працівникам управління не виплачено заробітну плату за листопад попереднього року загальною сумою 117 тис. гривень. Виділені для цього кошти в сумі 117 тис. гривень використані не у відповідності з цільовим призначенням та підлягають поверненню до державного бюджету. В акті також вказувалось, що із 230 тис. грн., виділених управлінню для проведення поточного ремонту будівель за цільовим призначенням витрачено лише 30 тис., а решта – використана усупереч цільовому призначенню.

3. Пояснення Миценко О.О. про те, що бюджетні кошти ним використовувались без порушень.

4. Пояснення головного бухгалтера управління Тимощук О.В., згідно з яким, кошти на купівлю автомобіля та бензину були використані за усним розпорядженням директора Миценко О.О. Вона казала директору про незаконність таких дій, але він примусив її підписати документи, погрожуючи звільненням.

5. Пояснення старшого методиста Карпова про те, що зарплату за листопад працівники управління не отримували (їм пояснили, що зарплату "заморожено").

6. Кошторис доходів та видатків управління на минулий рік, в якому стаття видатків на придбання автотранспорту відсутня зовсім, за статтею на утримання транспортних засобів передбачено витрати у розмірі 1000 грн. за рік, а за статтею поточний ремонт – 230 тис. грн. на рік.

7. Пояснення генерального директора ЗАТ «Автоінвест» Миценко С.О., який вказав, що автомобілі ГАЗ були реалізовані міському управлінню освіти без будь-яких порушень за укладеним договором. Директор управління освіти є його батьком, але особисті зв’язки при здійсненні господарської операції не використовувались. Така велика ціна за автомобілі 1994 року випуску пояснюється понесеними значними витратами ЗАТ на їх попередню експлуатацію.

Завдання:

І. Проаналізуйте первинний матеріал, дайте письмову відповідь на такі запитання:

- чи містяться в поданому матеріалі ознаки злочину, передбаченого ст. 210 чи ст. 211 КК?

- із вчиненням якого іншого злочину можуть бути пов'язані дії Миценко і які ознаки він має ?

- чи достатньо матеріалу для початку розслідування?

- які організаційно-підготовчі заходи необхідно здійснити слідчому на початковому етапі розслідування ?

2. Скласти письмовий план розслідування та вирішити тактичні завдання розслідування і відповідні комплекси слідчих та оперативно-розшукових дій.

При виконанні практичного завдання слід керуватись такими вказівками.

При вивченні теми слід мати на увазі, що бюджетні кошти як предмет злочинів, відповідальність за скоєння яких передбачено ст.ст. 210, 211 КК України, є обов'язковим елементом їх складу, на що прямо указано в законі. Тому відомості про особливості предмета мають важливе значення для встановленні всього механізму вчинення цих злочинів. Суб'єктом же бюджетних злочинів може бути не будь-яка службова особа, а лише та, що має повноваження по використанню бюджетних коштів або прийняттю нормативно-правових чи розпорядчих актів у бюджетній сфері. Бюджетні кошти нерідко є джерелом незаконного збагачення, в механізмі якого важливе місце займають корупційні зв'язки з державними службовими особами різних рангів. Для вилучення бюджетних коштів можуть використовуватися різноманітні комерційні структури через укладання з ними договорів купівлі-продажу, надання допомоги тощо.

Порушення кримінальної справи про бюджетні злочини потребує, як правило, ретельної підготовки. Зокрема, кримінальну справу не можна порушувати лише тому, що при використанні бюджетних коштів були припущені порушення фінансової дисципліни. Необхідно чітко встановити норми бюджетного законодавства, які були порушені; цільове призначення та обсяг бюджетних коштів, при використанні яких мали місце зловживання; службове становище осіб, котрі припустили порушення. Для цього слідчому ще на стадії порушення кримінальної справи потрібно здійснити ряд організаційно-підготовчих заходів. Потрібно, також, розглянути запитання про правильну кваліфікацію даного злочину та про його можливий зв'язок з іншими злочинами.

При складанні плану розслідування необхідно визначити тактичні завдання, які постають перед слідчим, з урахуванням даної слідчої ситуації. Відносно кожного завдання потрібно визначити відповідні комплекси слідчих дій та ОРЗ, необхідних для її вирішення.

Заключна частина заняття полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенням завдань для самостійної роботи.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 62; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.014 с.)