Закону України про кримінальну відповідальність)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Закону України про кримінальну відповідальність)Та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, -

 

ПОВІДОМИВ:

 

 

______________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, дату та місце ______________________________________ народження, місце проживання, ___________________________________ громадянство особи, яка повідомляється _____________________________________ про підозру)

 

про те, що він підозрюється у ________________________________________

(зміст підозри, правова кваліфікація кримінального правопорушення, у

______________________________________________________________________________________________________

вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України

______________________________________________________________________________________________________

про кримінальну відповідальність)

Досудовим розслідуванням встановлено, що ______________________ (стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа,

____________________________________________________________________

У тому числі зазначення часу, місця його вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на

____________________________________________________________________момент повідомлення про підозру)

______________________________________________________________________________________________________

 

Слідчий_________________________________________________________ (посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 

«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор________________________________________________________ (посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 

 

Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру та пам’ятка про процесуальні права та обов’язки вручені, права підозрюваного оголошені та роз’яснені.

Підозрюваний____________________________________________________ (підпис, ініціали, прізвище)

« » год. « » хвилин « » __________ 201__ року.

 

Повідомлення про підозру вручив:

Слідчий_________________________________________________________ (посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміну раніше повідомленої підозру

 

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

__________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ___________________________________________________.

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

Закону України про кримінальну відповідальність)

Та встановивши наявність достатніх доказів для зміни раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, -

 

ПОВІДОМИВ:

 

 

Підозрюваного ______________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, дату та місце ______________________________________ народження, місце проживання, ___________________________________ громадянство особи, яка повідомляється _____________________________________ про підозру)

 

про зміну раніше повідомленої підозри від «____» _________ 20___ року про вчинення ________________________________________________________

(зміст підозри, правова кваліфікація кримінального правопорушення, у

______________________________________________________________________________________________________

вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України

______________________________________________________________________________________________________

про кримінальну відповідальність)

Досудовим розслідуванням встановлено, що ______________________ (стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа,

____________________________________________________________________

У тому числі зазначення часу, місця його вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на

____________________________________________________________________момент повідомлення про підозру)

______________________________________________________________________________________________________

Враховуючи викладене, _______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові підозрюваного)

підозрюється у вчиненні ___________________________________________

(зміст підозри, правова кваліфікація кримінального правопорушення, у

______________________________________________________________________________________________________

вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України

______________________________________________________________________________________________________

про кримінальну відповідальність)

 

Слідчий_________________________________________________________ (посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 

«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор________________________________________________________ (посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 

 

Про зміну підозри мені повідомлено, повідомлення про зміну підозри вручено, права підозрюваного оголошені та роз’яснені.

Підозрюваний____________________________________________________ (підпис, ініціали, прізвище)

« » год. « » хвилин « » __________ 201__ року.

 

Повідомлення про зміну підозри вручив:

Слідчий_________________________________________________________ (посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про нову підозру

 

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

__________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ___________________________________________________.

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

Закону України про кримінальну відповідальність)

Та встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення нової підозри у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, -

 

ПОВІДОМИВ:

 

 

Підозрюваного ______________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, дату та місце ______________________________________ народження, місце проживання, ___________________________________ громадянство особи, яка повідомляється _____________________________________ про підозру)

 

про нову підозру у вчиненні ______________________________________

(зміст підозри, правова кваліфікація кримінального правопорушення, у

______________________________________________________________________________________________________

вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України

______________________________________________________________________________________________________

про кримінальну відповідальність)

Про раніше повідомлену підозру про вчинення ____________________ повідомлено «___» _______ 20___ року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ______________________ (стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа,

____________________________________________________________________

У тому числі зазначення часу, місця його вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на

____________________________________________________________________момент повідомлення про підозру)

______________________________________________________________________________________________________

 

Слідчий_________________________________________________________ (посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 

«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор________________________________________________________ (посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 

 

Про нову підозру мені повідомлено, повідомлення про нову підозру вручено, права підозрюваного оголошені та роз’яснені.

Підозрюваний____________________________________________________ (підпис, ініціали, прізвище)

« » год. « » хвилин « » __________ 201__ року.

 

Повідомлення про нову підозру вручив:

Слідчий_________________________________________________________ (посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 

 

Зразки процесуальних документів

 

Опис матеріалів в справі

№ п/п Назва документа Сторінки
  Доручення про проведення досудового розслідування  
  Повідомлення про початок досудового розслідування  
  Повідомлення про призначення прокурора (групи прокурорів) у кримінальному провадженні  
  Постанова про призначення групи прокурорів  
  Заява про відвід до суду прокурором  
  Постанова про заміну прокурора  
  Постанова про відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування  
  Постанова про визначення підслідності  
  Постанова про визначення територіальної підслідності  
  Постанова про визначення підслідності злочину та об’єднання матеріалів досудового розслідування  
  Постанова про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування  
  Постанова про об’єднання матеріалів досудових розслідувань  
  Постанова про виділення матеріалів досудового розслідування  
  Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових дій)  
  Постанова про проведення процесуальних дій на іншій території  
  Постанова про залучення законного представника потерпілого  
  Постанова про залучення законного представника цивільного позивача  
  Постанова про залучення законного представника підозрюваного  
  Постанова про заміну законного представника підозрюваного  
  Клопотання про усунення (обмеження) від участі в кримінальному провадженні законного представника та призначення іншого законного представника  
  Постанова про відмову у визнанні потерпілим  
  Постанова про заборону використовувати технічні засоби при проведенні процесуальної дії  
  Постанова про доручення призначення адвоката  
  Постанова про залучення захисника до окремої процесуальної дії  
  Повідомлення про відмову в задоволенні клопотання  
  Клопотання про проведення обшуку  
  Клопотання про надання дозволу на знищення речових доказів  
  Клопотання про проведення допиту свідка  
  Клопотання про проведення одночасного допиту двох вже допитаних осіб  
  Постанова про здійснення дистанційного досудового розслідування у режимі відеоконференції  
  Рапорт про проведення опитування особи у режимі відеоконференції  
  Постанова про призначення криміналістичної експертизи  
  Постанова про призначення психолог-психіатричної експертизи  
  Клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії  
  Клопотання про продовження строку проведення негласної слідчої (негласної) дії  
  Постанова про проведення негласної слідчої (розшукової) дії шляхом зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі  
  Постанова про збереження отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій інформації  
  Постанова про знищення отриманої під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії інформації з телекомунікаційної мережі  
  Клопотання про надання згоди на використання матеріалів, отриманих в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, для використання в іншому кримінальному провадженні  
  Постанова про збереження отриманої з телекомунікаційної мережі інформації з подальшим її використанням під час судового розгляду  
  Постанова про виїмку речовин, що становить загрозу для оточуючих та заборонена у вільному обігу, та її заміна на безпечний аналог  
  Постанова про збереження інформації, отриманої з телекомунікаційних мереж  
  Постанова про призначення технічної експертизи  
  Постанова про установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу  
  Постанова про проведення візуального спостереження за особою  
  Постанова про проведення контролю за вчиненням злочину  
  Постанова про проведення контролю за вчиненням злочину  
  Постанова про проведення контролю за вчиненням злочину  
  Постанова про проведення контролю за вчиненням злочину  
  Постанова про виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації  
  Постанова про використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів  
  Повідомлення про підозру  
  Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри  
  Повідомлення про нову підозру  
  Клопотання про здійснення приводу  
  Клопотання про накладення грошового стягнення за невиконання процесуального обов’язку  
  Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом  
  Клопотання про продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом  
  Клопотання про відсторонення від посади  
  Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів  
  Постанова про повернення тимчасово вилученого майна  
  Клопотання про арешт майна  
  Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання  
  Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки  
  Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту  
  Клопотання про продовження строку тримання особи під домашнім арештом  
  Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави  
  Клопотання про звернення застави в дохід держави  
  Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою  
  Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою  
  Клопотання про продовження строку тримання під вартою  
  Клопотання про зміну запобіжного заходу  
  Постанова про зупинення досудового розслідування та оголошення підозрюваного у розшук  
  Постанова про оголошення розшуку підозрюваного  
  Постанова про відновлення досудового розслідування  
  Постанова про закриття кримінального провадження  
  Постанова про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження  
  Клопотання про продовження строку досудового слідства  
  Постанова про продовження строку досудового слідства  
  Постанова про відмову в продовженні строку досудового слідства  
  Клопотання про направлення особи до медичного закладу для проведення стаціонарної психіатричної експертизи  
  Постанова про зміну порядку досудового розслідування  
  Постанова про проведення процесуальної дії без участі підозрюваного, психічне захворювання якого перешкоджає її проведенню  
  Клопотання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування  
  Обвинувальний акт  
  Клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру  
  Клопотання про передання під нагляд  
  Клопотання про застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру  
  Угода про визнання винуватості  
  Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода про визнання винуватості  
  Наказ про надання доступу до таємної інформації  
  Протокол роз’яснення підозрюваному вимог статті 28 Закону України «Про державну таємницю»  
  Розпорядження про надання доступу до таємної інформації  
  Постанова про призначення експертизи щодо законності віднесення інформації у сфері оборони до державної таємниці  
  Заява про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження  
  Заява про роз’яснення судового рішення  
  Апеляційна скарга  
  Апеляційна скарга  
  Зміни до апеляційної скарги  
  Касаційні скарги  
  Зміни до касаційної скарги  
  Доповнення касаційної скарги  
  Відмова від касаційної скарги  

 

 

ПОСТАНОВАПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 85; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.198.139.112 (0.009 с.)