Для здійснення захисту за призначеннямМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для здійснення захисту за призначенням 

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

 

____________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ____________________________________________________________,-

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

 

ВСТАНОВИВ:

____________________________________________________________________ (зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови;

____________________________________________________________________

мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 46, 48, 49, 52, 110 КПК України, п. 7 ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», -

 

ПОСТАНОВИВ:

 

1. Залучити захисника до участі у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року через ___________________________________.

(найменування відповідного органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги)

2. Доручити керівнику ________________________________________________

(найменування відповідного органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги)

призначити адвоката для здійснення захисту підозрюваного ________________________________ за призначенням та забезпечити його прибуття на «___» год. «___» хв. «__»___________ 20______року до слідчого ________________________ (каб. ________) для участі у кримінальному провадженні.

 

3. Копію цієї постанови направити до ____________________________________

(найменування відповідного органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги)

для негайного виконання.

 

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

Слідчому судді_____________________

__________________________________

(назва місцевого суду)

__________________________________

 

ЗАЯВА

про відвід захисника(представника)

 

Мною, _________________________________________________________

(посада, ініціали, прізвище)

____________________________________________________________________________________________

здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» __________________ 20___ року, розпочатого за ознаками _________________________________________.

(правова кваліфікація кримінального правопорушення)

 

В ході розслідування встановлено, ________________________________

(короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення;

____________________________________________________________________

обґрунтування підстав для відводу захисника (представника)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 78, 80 КПК України, -

 

ПРОШУ:

 

Розглянути заяву про відвід захисника (представника) ________________________________________ від участі у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року.

 

 

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

«___» ________ 20___року

 

ПОСТАНОВА

Про залучення захисника до окремої процесуальної дії

 

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

 

____________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ____________________________________________________________.

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)

ВСТАНОВИВ:

____________________________________________________________________ (зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови;

____________________________________________________________________

мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

На підставі викладеного, керуючись ст. 49, 53 КПК України, -

 

ПОСТАНОВИВ:

 

1. Залучити захисника для проведення ___________________________________

(найменування окремої процесуальної дії)

через ______________________________________________________________

(найменування відповідного органу (установи), уповноваженої законом на надання безоплатної правової допомоги)

та забезпечити його прибуття «____» 20__р. на «___» год. в ___________за адресою: до поверх № , кімната № _____, телефон № .

2. Копію постанови направити ________________________________________

(найменування відповідного органу (установи), уповноваженої законом

__________________________________________________________________

на надання безоплатної правової допомоги)

 

 

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 

 

6. Повідомлення і повістки

 

 

_____________________________ (процесуальний статус,

_____________________________

прізвище, ім’я, по батькові особи,

_____________________________

якій надсилається повідомлення,

_____________________________ її адреса)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про ________________________________________________________

(найменування процесуальної дії, прийнятого процесуального рішення чи здійсненої процесуальної дії)

 

 

Місто (сел.)________________ «___»________20 ___ року

 

 

Відповідно до вимог ст.ст. 111, 112 КПК України, повідомляю, що_______ ____________________________________________________________________

(дата, час та місце проведення процесуальної дії, про яку повідомляється особа,

____________________________________________________________________

інформація про процесуальну дію (дії), яка буде проведена, або про здійснену процесуальну дію чи

____________________________________________________________________

прийняте процесуальне рішення, про які повідомляється особа,

____________________________________________________________________

найменування (номер) кримінального провадження, в рамках якого здійснюється повідомлення)

____________________________________________________________________.

 

Для цього Вам необхідно з’явитися «____» _________________ 20__ року о «___» год. «___» хв. за адресою:_______________________________________

до __________________________________________________________________

(назва установи, організації тощо)

поверх № ____, кімната № ____, телефон № ______________.

 

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

 

КОРІНЕЦЬ ПОВІСТКИ ПРО ВИКЛИК Повістка на ім’я гр-на (ки)___________________ _____________________________________________________________________ про явку «___»__________20__року о «______» год. в каб. №____до_______________ (адреса органу досудового _______________________ розслідування) _______________________ для забезпечення участі у ____________________ (назва процесуальної дії) у кримінальному провадженні___________________________________ (найменування, номер) ОТРИМАВ _______________________ (розпис особи про отримання повістки _______________________ та ознайомлення зі змістом ст.ст. 138, _______________________ 139 КПК України) _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________   _______________________ _______________________ (інші дані, які підтверджують факт вручення або ознайомлення) Повістку про виклик вручив________________ (розпис особи, яка вручила _______________________ повістку про виклик) _______________________ «____»________ 20__ року   ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК Гр-н (ка)____________________________________________, (прізвище ім’я та по батькові) що проживає за адресою_______________________________ ____________________________________________________ відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися «___»___________20__року о «______» год. в каб. №____ до ____________________________________________________ (найменування та адреса органу досудового розслідування, засоби зв’язку) _____________________________________________________ для участі у __________________________________________ (назва процесуальної дії) у кримінальному провадженні___________________________ (найменування, номер) в якості (процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа)   Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик 1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення особи на виклик. Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик 1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з'явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду. 2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід. 3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.   ___________________________________________________ (прізвище, ініціали, посада та підпис слідчого) м.п. «____»____________ 20__ року

 

 

Стаття 121. Витрати, пов'язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження 1. Витрати, пов'язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження, - це витрати обвинуваченого, підозрюваного, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його захисника, представника потерпілого, пов'язані з переїздом до іншого населеного пункту, найманням житла, виплатою добових (у разі переїзду до іншого населеного пункту), а також втрачений заробіток чи витрати у зв'язку із відривом від звичайних занять. Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно від розміру середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять - пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати. 2. Витрати, пов'язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження підозрюваного, обвинуваченого, він несе самостійно. 3. Витрати, пов'язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження захисника, несе підозрюваний, обвинувачений. 4. Витрати, пов'язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження представника, несе особа, яку він представляє. 5. Граничний розмір компенсації за судовим рішенням витрат, пов'язаних із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження, встановлюється Кабінетом Міністрів України.   Стаття 122. Витрати, пов'язані із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів 1. Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів, несе сторона кримінального провадження, яка заявила клопотання про виклик свідків, залучила спеціаліста, перекладача чи експерта, крім випадків, встановлених цим Кодексом. 2. Витрати, пов'язані із участю потерпілих у кримінальному провадженні, залученням та участю перекладачів для перекладу показань підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України. Залучення стороною обвинувачення експертів спеціалізованих державних установ, а також проведення експертизи за дорученням слідчого судді або суду здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються цим установам з Державного бюджету України. 3. Потерпілим, цивільним позивачам, свідкам оплачуються проїзд, наймання житла та добові (у разі переїзду до іншого населеного пункту), а також компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять. Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно від розміру середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять - пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати. 4. Експертам, спеціалістам, перекладачам оплачуються проїзд, а також добові в разі переїзду до іншого населеного пункту. Експертам, спеціалістам і перекладачам повинна бути сплачена винагорода за виконану роботу, якщо це не є їх службовим обов'язком. 5. Граничний розмір компенсації витрат, пов'язаних із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів та експертів, встановлюється Кабінетом Міністрів України   ________________________________________________________ ________________________________________________________ (відмітка про прибуття особи для проведення процесуальної дії) ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ (прізвище, ініціали, посада та підпис слідчого) м.п. «____»____________ 20__ року    

 

Начальнику________________

(назва органу досудового розслідування,

__________________________

прізвище, ініціали)

 

РАПОРТ

Про неприбуття на виклик

Доповідаю Вам, що підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач ________________________________________________,

(необхідне підкреслити) (прізвище, ім’я, по батькові)

який був у встановленому ст. 139 КПК України порядку викликаний для проведення ________________________________________________________ у,

(назва процесуальної дії)

кримінальному провадженні № ____________ не прибув на виклик уповноваженої службової особи, слідчого, тобто не з'явився без поважних причин і не повідомив про причини свого неприбуття.

 

____________________________________________________________________ (уповноважена службова особа, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)

«___»_________20__ року

 

 

ПРОТОКОЛПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 90; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.009 с.)