РЕОРГАНІЗАЦІЯ МІСЬКОЇ ТЕЛЕФОННОЇМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РЕОРГАНІЗАЦІЯ МІСЬКОЇ ТЕЛЕФОННОЇК У Р С О В И Й П Р О Е К Т

 

з предмету “ Цифрові системи комутації”

 

 

на тему:

РЕОРГАНІЗАЦІЯ МІСЬКОЇ ТЕЛЕФОННОЇ

МЕРЕЖІ З ВПРОВАДЖЕННЯМ

ЦИФРОВОЇ КОМУТАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ EWSD

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ККЗ. КП. 0000.00.21 ПЗ

Керівник проекту викладач

___________( ____________)

Розробив студент гр. МТК-24Б

_____________ ( _________)

З М І С Т

Стор

1. Вступ 2

 

2. Характеристика цифрової комутаційної системи

EWSD 3

 

3. Розробка структурної схеми телефонної мережі 4

 

4. Розробка схеми розподілу телефонного 5

навантаження на АТС

 

5. Розрахунок інтенсивності телефонного 6

навантаження

 

6. Розрахунок кількості з’єднувальних ліній 14

 

7.Розрахунок кількості обладнання АТС. 16

 

8. Висновок 24

 

Література 25


1. ВСТУП.

В розвитку техніки автоматичного електрозв’язку розрізняють три етапи:

1) поява чисто механічних комутаційних приладів (моторні шукачі, декадні шукачі, декаднокрокові шукачі);

2) впровадження координатної техніки;

3) запровадження комутаційних систем з електронними комутаційними приладами та системою керування.

Щоб пояснити мотиви впровадження новітніх комутаційних систем треба вказати недоліки попередніх.

Недоліки електромеханічних приладів:

· недостатня швидкість в роботі

· працеємність виробництва

· великі експлуатаційні витрати

· недостатня надійність роботи

· великі габаритні розміри та маса

· порівнянно низька якість розмовного тракту.

Переваги електронних елементів:

· висока технологічність виробництва

· зручність в експлуатації

· висока якість розмовного тракту (в залежності від модуляції)

· мала площа для встановлення обладнання

· відсутність механічних частин і як наслідок малі витрати на експлуатацію при обслуговуванні.

Третій етап починається приблизно з початку 70-их років, коли були впровадженні перші механоелектронні АТС. Такі АТС працюють по записаній програмі і дозволяють дуже легко змінювати програмне забезпечення та функціональні можливості станції.

Основою для побудови для побудови цифрових комутаційних систем є часовий розподіл каналів та перетворення аналогового сигналу в цифровий.

На Україні впровадження цифрових комутаційних систем та реорганізація мереж проходить поступово. Для забезпечення створення єдиної цифрової мережі зв’язку працює декілька підприємств. На сьогоднішній день головними системами для впровадження є:

1) Система 5ESS;

2) Система EWSD;

3) Система ALCATEL 1000 E10;

4) Станція С-32;

5) Si-2000.

Всі ці системи можуть працювати як районні АТС (опорні станції), транзитні АТС (або опорнотранзитні), міжміські та міжнародні АТС.

Всі перелічені АТС працюють з децентралізованою тобто розподільчою системою управління.

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИФРОВОЇ КОМУТАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ EWSD

EWSD фірми Сименс - це могутня і гнучка цифрова електронна комутаційна система для мереж зв'язку загального користування. Вона задовольняє всім сучасним вимогам і обладнана так, щоб задовольняти вимогам майбутнього.

З часу своєї появи на світовому ринку в 1981 році система EWSD набула прекрасної репутації в багатьох країнах світу. Цю репутацію вона заслужила завдяки своїй надійності ,економічній ефективності і різним послугам, що надаються абонентам і експлуатаційним організаціям.

EWSD - це унікальна система на всі випадки застосування з погляду розмірів телефонних станцій, їх продуктивності, діапазону наданих послуг. Вона в рівній мірі може використовуватися як невелика сільська телефонна станція мінімальної ємності, так і велика місцева або транзитна станція максимальної ємності.

На основі EWSD можлива реалізація цифрової мережі інтегрального обслуговування (ISDN).

EWSD пропонує оптимальне рішення для широкого діапазону можливостей застосування, орієнтованих на завтрашній день. Завдяки високій пропускній здатності і гнучкості системи вона може використовуватися як:

- цифровий абонентський блок (для 944 АЛ);

- місцева телефонна станція (РАТС);

- транзитна телефонна станція (вузол вхідних або вихідних повідомлень);

- міжміська телефонна станція;

- міжнародна телефонна станція;

- комутаційний центр для рухомих об’єктів;

- сільська телефонна станція (у контейнерному виконанні);

- комутаторна система;

- центр технічної експлуатації і обслуговування декількох АТСЕ.

МЕРЕЖІ.

 

 

 

Мал. 1.

 


НАВАНТАЖЕННЯ.

 

Розрахунок обладнання LTG.

 

Лінійний цифровий блок (LTG) використовується для підключення цифрових з’єднувальних ліній ІКМ із декадною і багаточастотною сигналізацією або ЗКС №7. Для різноманітних конфігурацій використовуються різні типи LTG. На EWSD застосуються три типи модульних касет LTG :

- LTGF (В - функція) використовується для підключення DLU ;

- LTGF (С - функція) - для підключення з’єднувальних ліній.

- LTGD - для підключення тільки цифрових ЗЛ .

 

Як правило, на міських АТС типу EWSD застосовуються модульні касети LTGF. Один модуль LTGF містить чотири модулі DIU 30, у кожний із який включається один тракт IКМ. Зробимо розрахунок необхідної кількості блоків LTGF (B) і LTGF (C).

Один LTGF (В) має чотири входи для підключення трактів ІКМ від DLU. В перші два порти включаються тракти від одного DLU, а в другі - тракти від іншого DLU, за рахунок чого досягається забезпечення надійності на випадок аварійних ситуацій. Таким чином кількість LTG буде дорівнювати кількості DLU від усіх концентраторів.

 

NLTGF (B) = N DLU = модулiв

 

Отже, необхідно LTGF(B).

 

Для прийому набору номеру багаточастотним способом використовуються кодові приймачі DТМF, що встановлюються в LTGF (B). В одному LTGF (В) може бути встановлено до двох плат кодових приймачів (СRP) по 8 приймачів на кожній платі.

Оскільки по завданню ми маємо 10% абонентів з багаточастотним набором номеру і існує тенденція до повного переходу на БЧ набір, то бажано встановлювати по дві плати CRP в кожний LTGF (B). Таким чином необхідно:

 

N CRP = N LTG * 2 = плат

Для розрахунку кількості LTG для підключення з’єднувальних ліній від РАТС і ОПТСЕ необхідно враховувати що один LTGF(С) має чотири входи для підключення трактів ІКМ від зустрічних АТС. Крім того, один модуль потрібен для підключення авто інформатора тестового обладнання. Кількість LTGF(С) визначається як:

 

N LTGF(C) = N тр.ІКМ / 4 + 1 = / 4 + 1 = модулів

 

Для монтажу 15 модулів LTGF(C) і 23 модуля LTGF(B) необхідно:

 

N LTG. ст. = (N LTGF(C) + N LTGF(B)) / 5 ,

 

де: 5 – кількість блоків LTGF , що встановлюються в один статив.

 

N LTG.cт. = () / = стативів

 

 

Таблиця 5

№№ п.п. Найменування обладнання Одиниці виміру Кількість
1. Цифровий абонентский блок DLU    
1.1. Статив DLU cтатив  
1.2. Касета F:DLU(A) шт.  
1.3. Касета F:DLU(B) шт.  
1.4. Модуль SLMA COS шт.  
1.5. Модуль SLMA CM шт.  
1.6. Модуль аварійної роботи DLU EMSP шт.  
1.7. Модуль для передачі аварійних сигналів ALEX шт.  
2. Линейно-транковая група LTG    
2.1. Статив LTGF статив  
2.2. Касета LTGF (B) шт.  
2.3. Касета LTGF (C) шт.  
2.4. Кодовий приймач DTMF CRP шт.  
3. Комутаційне поле SN    
3.1. Статив SN статив  
3.2. Касета SN шт.  
3.3. Касета SN ( дубль) шт.  
4. Координаційний процесор СР 113    
4.1. Статив СР 112 статив  
4.2. Статив НМЛ і НМД DEV статив  
4.3. Накопичувач на магнітній стрічці НМЛ шт.  
4.4. Накопичувач на магнітному диску НМД шт.  

 

 

Всі інші модулі , які не занесені до таблиці , комплектуються в залежності від кількості основного обладнання.

 


8. ВИСНОВОК

Після розрахунку курсового проекту можна зробити висновок ,що проектуєма станція системи EWSD має такі технічні характеристики :

- ємність станції складає N = 15000 номерів;

- абонентське вхідне навантаження Yвх.аб = Ерл.;

- абонентське вихідне навантаження Yвих.аб = Ерл.;

- кількість стативів DLU складає - ;

- кількість стативів LTG складає - ;

- кількість стативів SN складає - ;

- кількість стативів CP 103 складає - .

В порівнянні з АТС інших типів АТС системи EWSD має такі переваги:

Основними перевагами цифрової комутаційної системи EWSD є:

- повністю цифрова система від самого початку;

- модульність апаратного і програмного забезпечення;

- апаратне забезпечення – автономні підсистеми з розподіленим управлінням

- програмне забезпечення – функціональний поділ на програмні блоки, підсистеми і модулі;

- компактна механічна конструкція (наслідок велика економія площі);

- широка система захисних заходів що забезпечує безперебійність виробничого процесу;

- висока зручність в експлуатації;

- дуже велика надійність передача даних;

- простота зручність і швидкість монтажу і впровадження в експлуатацію за рахунок системного тестування стативів на заводі;

- широкий діапазон можливостей обслуговування, додаткові технічні операційні і комерційні можливості для ISDN.

Число абонентів АТС системи EWSD може бути збільшено до 250000 .

Так як деякі стативи DLU є неповними ,то можна збільшити кількість абонентів шляхом доукомплектування стативів DLU модульними касетами модулів SLMA.

Якщо при проведенні реорганізації і переходу з 5-значної нумерації на 6-значну використовувати АТС системи EWSD ,то цей процес буде здійснений швидше ,простіше і більш якісніше ,ніж при використанні АТС інших типів.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. В.С.Шматко. Цифрова комутаційна система EWSD. Навчальний посібник, ККЗ, 1999 р.

2. EWSD. Цифрова електрона комутаційна система ., А 30808-Х2589-Х100-6-5618, Siemens Aktiengesellschaft., Опис системи.

3. EWSD. Цифрові абонентські блоки DLU ,А 30181-Х1158-Х001-01-7635

3. EWSD. Лінійні групи LTGF, LTGD , А 30808-Х2720-Х400-2-5618

4 EWSD. Комутаційне поле SN ., А 30808-Х2751-Х-4-5618

5. EWSD. Координаційний процесор СР 113. А 30808-Х2765-Х-1-5618

6. Методичний посібник по розрахунку обладнання EWSD, ККЗ, 2000.

 

 

 

К У Р С О В И Й П Р О Е К Т

 

з предмету “ Цифрові системи комутації”

 

 

на тему:

РЕОРГАНІЗАЦІЯ МІСЬКОЇ ТЕЛЕФОННОЇ

МЕРЕЖІ З ВПРОВАДЖЕННЯМ

ЦИФРОВОЇ КОМУТАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ EWSD

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ККЗ. КП. 0000.00.21 ПЗ

Керівник проекту викладач

___________( ____________)

Розробив студент гр. МТК-24Б

_____________ ( _________)

З М І С Т

Стор

1. Вступ 2

 

2. Характеристика цифрової комутаційної системи

EWSD 3

 

3. Розробка структурної схеми телефонної мережі 4

 

4. Розробка схеми розподілу телефонного 5

навантаження на АТС

 

5. Розрахунок інтенсивності телефонного 6

навантаження

 

6. Розрахунок кількості з’єднувальних ліній 14

 

7.Розрахунок кількості обладнання АТС. 16

 

8. Висновок 24

 

Література 25


1. ВСТУП.

В розвитку техніки автоматичного електрозв’язку розрізняють три етапи:

1) поява чисто механічних комутаційних приладів (моторні шукачі, декадні шукачі, декаднокрокові шукачі);

2) впровадження координатної техніки;

3) запровадження комутаційних систем з електронними комутаційними приладами та системою керування.

Щоб пояснити мотиви впровадження новітніх комутаційних систем треба вказати недоліки попередніх.

Недоліки електромеханічних приладів:

· недостатня швидкість в роботі

· працеємність виробництва

· великі експлуатаційні витрати

· недостатня надійність роботи

· великі габаритні розміри та маса

· порівнянно низька якість розмовного тракту.

Переваги електронних елементів:

· висока технологічність виробництва

· зручність в експлуатації

· висока якість розмовного тракту (в залежності від модуляції)

· мала площа для встановлення обладнання

· відсутність механічних частин і як наслідок малі витрати на експлуатацію при обслуговуванні.

Третій етап починається приблизно з початку 70-их років, коли були впровадженні перші механоелектронні АТС. Такі АТС працюють по записаній програмі і дозволяють дуже легко змінювати програмне забезпечення та функціональні можливості станції.

Основою для побудови для побудови цифрових комутаційних систем є часовий розподіл каналів та перетворення аналогового сигналу в цифровий.

На Україні впровадження цифрових комутаційних систем та реорганізація мереж проходить поступово. Для забезпечення створення єдиної цифрової мережі зв’язку працює декілька підприємств. На сьогоднішній день головними системами для впровадження є:

1) Система 5ESS;

2) Система EWSD;

3) Система ALCATEL 1000 E10;

4) Станція С-32;

5) Si-2000.

Всі ці системи можуть працювати як районні АТС (опорні станції), транзитні АТС (або опорнотранзитні), міжміські та міжнародні АТС.

Всі перелічені АТС працюють з децентралізованою тобто розподільчою системою управління.

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИФРОВОЇ КОМУТАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ EWSD

EWSD фірми Сименс - це могутня і гнучка цифрова електронна комутаційна система для мереж зв'язку загального користування. Вона задовольняє всім сучасним вимогам і обладнана так, щоб задовольняти вимогам майбутнього.

З часу своєї появи на світовому ринку в 1981 році система EWSD набула прекрасної репутації в багатьох країнах світу. Цю репутацію вона заслужила завдяки своїй надійності ,економічній ефективності і різним послугам, що надаються абонентам і експлуатаційним організаціям.

EWSD - це унікальна система на всі випадки застосування з погляду розмірів телефонних станцій, їх продуктивності, діапазону наданих послуг. Вона в рівній мірі може використовуватися як невелика сільська телефонна станція мінімальної ємності, так і велика місцева або транзитна станція максимальної ємності.

На основі EWSD можлива реалізація цифрової мережі інтегрального обслуговування (ISDN).

EWSD пропонує оптимальне рішення для широкого діапазону можливостей застосування, орієнтованих на завтрашній день. Завдяки високій пропускній здатності і гнучкості системи вона може використовуватися як:

- цифровий абонентський блок (для 944 АЛ);

- місцева телефонна станція (РАТС);

- транзитна телефонна станція (вузол вхідних або вихідних повідомлень);

- міжміська телефонна станція;

- міжнародна телефонна станція;

- комутаційний центр для рухомих об’єктів;

- сільська телефонна станція (у контейнерному виконанні);

- комутаторна система;

- центр технічної експлуатації і обслуговування декількох АТСЕ.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 78; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.015 с.)