Розрахунок міжстанційних навантажень.

Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок міжстанційних навантажень. 

Для розрахунку міжстанційних навантажень необхідно знати зовнішнє вихідне навантаження кожної АТС. Величина зовнішніх навантажень всіх станцій, крім проектуємої, приведені в початкових даних.

Визначимо зовнішнє вихідне навантаження для АТС-33.

 

Y зовн.АТС-33 = Yвих.АТС-33 - Y АТС-33 -ВСС - Yвн.АТС-33 ; Ерл.( 9 )

 

YВХ.АТС-31 = = Ерл.

YВХ.АТС-32 = = Ерл

YВХ.АТС-23 = = Ерл.

YВХ.АТС-24 = = Ерл

YВХ.АТС-25 = = Ерл

 

YВИХ.АТС-31 = Ерл

YВИХ.АТС-32 = Ерл

YВИХ.АТС-23 = Ерл

YВИХ.АТС-24 = Ерл

YВИХ.АТС-25 = Ерл

 

 

Навантаження по з’єднувальним лініям до вузла спецслужб визначається за формулою:

 

Y АТС - ВСС = Y вих.АТС ž КВСС , Ерл.( 10 )

Y АТС31-ВСС = Ерл

YАТС32-ВСС = Ерл

YАТС23-ВСС = Ерл

YАТС24-ВСС = Ерл

YАТС25-ВСС = Ерл

де: КВСС - доля навантаження, що направляється до вузла спецслужб.

 

Для проектуємої станції

 

YАТС-33 - ВСС = Ерл.

 

Внутрішнє навантаження для кожної РАТС мережі приймається 30 - 40 % від вихідного навантаження:

 

Yвн. АТС-33 = 0,35 ž Yвих. АТСi , Ерл.( 11 )

 

Yвн. АТС-33 = 0,35* = Ерл.

Yвн. АТС-31 = 0,35 * = Ерл

Yвн. АТС-32 = 0,35* = Ерл

Yвн. АТС-23 = 0,35* = Ерл

Yвн. АТС-24 = 0,35* = Ерл

Yвн. АТС-25 = 0,35*= Ерл

 

Підставляючи значення Yвих.АТС , Y АТСi -ВСС , Yвн.АТС у формулу 9 , отримаємо:

 

Y зовн.АТС33 = Ерл.

 

Y зовн.АТС31 = Ерл

Y зовн.АТС32 =Ерл

Y зовн.АТС23 = Ерл

Y зовн.АТС24 = Ерл

Y зовн.АТС25 = Ерл

 

Зовнішнє навантаження Yзовн.АТСi розподіляється між РАТС пропорційно долі зовнішніх навантажень цих станцій в загальному зовнішньому навантаженні інших станцій, крім «своєї», а саме, навантаження від РАТСi до РАТСj визначається як :

 

Y i,j = Yзовн.i ž ; Ерл.(12)

де: åYзовн.к - сума зовнішніх навантажень кожної РАТС, Ерл.

Для нашого випадку

åYзовн.к = Ерл.

 

Виконаємо розрахунки для проектуємої АТС -33

YАТС33-АТС31 =Ерл

YАТС33-АТС32 = Ерл

YАТС33-АТС23 = Ерл

 

YАТС33-АТС24 = Ерл

 

YАТС33-АТС25 = Ерл

 

Аналогічно проводимо розрахунки і для інших РАТС

 

Для РАТС-31 YАТС31-АТС32 = Ерл. YАТС31-АТС33 = Ерл YАТС31-АТС23 = Ерл YАТС31-АТС24 = Ерл YАТС31-АТС25 = Ерл Для РАТС-32 YАТС32-АТС31 = Ерл. YАТС32-АТС33 = Ерл YАТС32-АТС23 = Ерл YАТС32-АТС24 = Ерл YАТС32-АТС25 = Ерл

 

Для РАТС-23 YАТС23-АТС31 = Ерл. YАТС23-АТС32 = Ерл. YАТС23-АТС33 = Ерл YАТС23-АТС24 = Ерл YАТС23-АТС25 = Eрл Для РАТС-24 YАТС24-АТС31 = Ерл. YАТС24-АТС32 = Ерл. YАТС24-АТС33 = Ерл YАТС24-АТС23 = Ерл YАТС24-АТС25 = Ерл

 

Для РАТС-25

YАТС25-АТС31 = Ерл.

YАТС25-АТС32 = Ерл

YАТС25-АТС33 = Ерл

YАТС25-АТС23 = Ерл

YАТС25-АТС24 = Ерл

В подальшому, для розрахунку кількості з’єднувальних ліній, необхідно визначити розрахункове навантаження. Результати розрахунків заносимо до Таблиці 1, в чисельнику вказуючи значення фактичного навантаження , в знаменнику значення розрахункового навантаження.

Розрахункове навантаження визначається за формулою

 

Yр = 1,06 Y + 0,27 ; Ерл. (13)

 

Підставляючи значення міжстанційних навантажень , отримаємо

Для РАТС-33 Yр.АТС33-АТС31 = 1,06 * + 0,27* = Ерл.

Yр.АТС33-АТС32 = 1,06 * + 0,27*= Ерл

Yр.АТС33-АТС23 = 1,06 * +0,27*= Ерл.

Yр.АТС33-АТС24 = 1,06 *+ 0,27*= Ерл.

Yр.АТС33-АТС25 = 1,06 * + 0,27*= Ерл.

 
 


Аналогічно визначаємо розрахункові навантаження для інших РАТС мережі

 

Для РАТС-31   Yр.АТС31-АТС32 = Ерл. Yр.АТС31-АТС33 = Ерл. Yр.АТС31-АТС23 = Ерл. Yр.АТС31-АТС24 = Ерл. Yр.АТС31-АТС25 = Ерл Для РАТС-32 Yр.АТС32-АТС31 = Ерл. Yр.АТС32-АТС33 = Ерл. Yр.АТС32-АТС23 = Ерл. Yр.АТС32-АТС24 = Ерл. Yр.АТС32-АТС25 = Ерл.  
Для РАТС-23 Yр.АТС23-АТС31 = Ерл. Yр.АТС23-АТС32 = Ерл. Yр.АТС23-АТС33 =Ерл. Yр.АТС23-АТС24 = Ерл. Yр.АТС23-АТС25 = Ерл. Для РАТС-24   Yр.АТС24-АТС31 = Ерл. Yр.АТС24-АТС32 = Ерл. Yр.АТС24-АТС33 = Ерл. Yр.АТС24-АТС23 = Ерл. Yр.АТС24-АТС25 = Ерл.

Для РАТС-25 Yр.АТС25-АТС31 = Ерл.

Yр.АТС25-АТС32 = Ерл.

Yр.АТС25-АТС33 = Ерл.

Yр.АТС25-АТС23 = Ерл.

Yр.АТС25-АТС24 = Ерл.

 

 


Таблиця 1

 

До АТС від АТС АТС-31 АТС-32 АТС-33 АТС-23 АТС-24 АТС-25
  АТС-31     -- -   79,1 -------- 77,5 69,27 -------- 75,76 74,27 -------- 71,85 83,85 -------- 64,05 76,95 -------- 77,8
  АТС-32   77,5 -------- 79,1   --- 73,67 -------- 52,39 79,82 -------- 79,34 88,89 -------- 91,8 82,76 -------- 62,80
  АТС-33   44,52 -------- 69,27 52,55 -------- 73,67   --- 48,83 -------- 63,12 46,91 -------- 71,74 53,02 -------- 88,25
  АТС-23   71,85 -------- 74,52 79,34 -------- 79,82 63,12 -------- 77,48   --- 76,18 -------- 86,06 59,59 -------- 70,12
  АТС-24   64,05 -------- 83,85 91,8 -------- 88,89 71,74 -------- 46,91 66,06 -------- 86,06   --- 88,64 -------- 88,64
  АТС-25   77,8 -------- 76,95 62,82 -------- 82,76 88,25 -------- 53,64 70,12 -------- 59,59 69,3 -------- 88,64   ---

 

 

В даній таблиці вписані навантаження на МТМ при з’єднанні РАТС за принципом « кожна з кожною». Однак , при будівництві АТС-33 проводиться реконструкція мережі , в результаті якої організовуються два вузлові райони. Виходячи з цього необхідно розрахувати величини міжстанційних навантажень по вхідним та вихідним ЗЛ для проектуємої ОПТСЕ-33.

 

Вхідне навантаження на ОПТСЕ-33, як на ВВП-3, складається з навантажень АТС ВР-2 ( АТС-23, АТС-24, АТС-25 ), які закінчуються на АТС-33, і навантажень АТС ВР-2, що проходять транзитом через ОПТСЕ-33 до АТС ВР-3.

 

Yвх.АТСi УР-2 - ОПТСЕ-33 = YАТСi ВР-2. –АТС-33 + S Yтр. .АТСi ВР-2 – АТСj ВР-3 ; Ерл(14)

 

Для нашого проекту дане навантаження надходить від АТС-23, АТС-24, АТС-25 і визначається як:

 

YАТС23 - ОПТСЕ-33 = YАТС23 –АТС-33 + Yтр.АТС23 - АТС-31 +Yтр.АТС23 – АТС32 ; Ерл

 

YАТС24 - ОПТСЕ-33 = YАТС24 –АТС-33 + Yтр.АТС24 - АТС-31 +Yтр.АТС24 – АТС32 ; Ерл

 

YАТС25 - ОПТСЕ-33 = YАТС25 –АТС-33 + Yтр.АТС25 - АТС-31 +Yтр.АТС25 – АТС32 ; Ерл

 

Підставляючи значення навантажень, отримуємо

 

YАТС23 - ОПТСЕ-33 = Ерл.

YАТС24 - ОПТСЕ-33 = Ерл

YАТС25 - ОПТСЕ-33 = Ерл.

 

Вхідні навантаження на ОПТСЕ-33 від АТС ВР-3 відповідають значенням навантажень в Табл.3. Загальне вхідне навантаження , що приходить на ОПТСЕ-33 від АТС свого вузлового району визначається як сума навантажень АТС-j до АТС-33.

 

Yвх. УР-3 – ОПТСЕ-33 = YАТС31 - АТС33 + Y АТС32 - АТС33 , Ерл. (15)

 

Yвх. УР-3 – ОПТСЕ-33 = Ерл.

 

Розрахункові значення вхідних навантажень на ОПТСЕ-33, складуть

 

Yр.АТС23-ОПТСЕ-33 = 1,06* + 0,27 *= Ерл.

Yр.АТС24- ОПТСЕ-33 = 1,06 *+ 0,27 *= Ерл.

Yр.АТС25 -ОПТСЕ-33 = 1,06 *+ 0,27 *= Ерл.

Yр.АТС31- ОПТСЕ-33 = 1,06 * + 0,27 *= Ерл.

Yр.АТС32- ОПТСЕ-33 = 1,06 * +0,27 * = Ерл.

 

Навантаження по вихідним ЗЛ від ОПТСЕ-33 до РАТС ВР-3 складаються з навантажень від АТС-33 до станцій свого вузлового району та транзитних навантажень, від АТСi ВР-2 до АТСj ВР-3.

 

Y ОПТСЕ-33 - АТСj ВР-2 = Y АТС-33 –АТСj ВР-3 + S Y тр.АТСi ВР-2 –АТСj ВР-3; Ерл. (16)

 

Для нашого проекту:

 

YОПТСЕ-33—АТС31 = Y АТС-33 – АТС31 + Y тр.АТС23 –АТС31 + Yтр.АТС24—АТС-31 +

+ Y тр.АТС25—АТС31 = Ерл.

 

YОПТСЕ-33—АТС32 = Y АТС-33 – АТС32 + Y тр.АТС23 –АТС32 + Yтр.АТС24—АТС-32 +

+ Y тр.АТС25—АТС32 = Ерл.

 

Навантаження від ОПТСЕ-33 до РАТС ВР-2, складається з вихідних навантажень АТС-33 до РАТС ВР-2 та транзитних навантажень від АТС-j ВР-3 до АТС-i ВР-2

 

YОПТСЕ-33—АТСi ВР-2 = Y АТС-33 – АТСi ВР-3 + S Y тр.АТСj ВР-3— АТСi ВР-2; Ерл. (17)

Для нашого проекту другий доданок рівний нулю, тому що на базі РАТС-25 організовано ВВП-2, тобто прямі зв’язки АТС-33 з РАТС ВР-2 відсутні. Тому вихідне навантаження на АТС ВР-2 від АТС ВР-3 безпосередньо проходить через ВВП-2.

 

YОПТСЕ-33 – АТСi ВР-2 = YАТС33 -ВВП-2 = YАТС33-АТС23 + YАТС33-АТС24 + YАТС33-АТС25 =

= Ерл.

 

Розрахункові значення вихідних навантажень будуть складати:

 

Yр.ОПТСЕ-33- АТС31 = 1,06 * + 0,27*= Ерл.

Yр.ОПТСЕ33- АТС32 = 1,06 * + 0,27*= Ерл.

Yр. ОПТСЕ33 - УВС-2 = 1,06 * + 0,27*= Ерл.

 

 

Навантаження по ЗЛМ від АМТС до АТС-33 визначається за формулою:

 

Y АМТС - АТС33 = Y злм. ž ( Nн + N кв.)(18)

 

де: Y злм. - питоме навантаження по ЗЛМ. Приймаємо Y злм. - 0,0075 Ерл

 

Тоді Y АМТС - АТС33 = Ерл.

 

Величину навантаження, яке надходить до абонентів АТС-33 визначається як:

 

Y вх.аб.АТС33 = Yзовн.АТС33 + S Y АТСi,j - АТС33 + YАМТС - АТС33 ; Ерл. (19)

 

Y вх.аб. =Ерл.

 

 

6. РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ З’ЄДНУВАЛЬНИХ ЛІНІЙ.

 

Кількість з’єднувальних ліній на міжстанційних ділянках визначається виходячи із системи станції і розрахункового навантаження. Як правило, при визначенні кількості ЗЛ від АТС декадно-крокової та координатної системи використовується метод ефективної доступності. На ділянках від електронно-цифрових АТС кількість ліній визначається за таблицями Пальма. При використанні для міжстанційних зв’язків систем передачі ІКМ-30 кількість ліній округлюється до 30.

У деяких випадках використовується спрощений метод розрахунків кількості з’єднувальних ліній ( за графіком – Мал. 3).

 

 

V                                        
                                       
390                                        
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 Yр,Ерл

 

Мал. 3

 

 

Визначаємо кількість вхідних і вихідних ЗЛ для нашого варіанту.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 106; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.007 с.)