Розрахунково-графічна роботаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунково-графічна роботаЗ Р А З О К

 

Розрахунково-графічна робота

 

 

«Водопостачання та водовідведення

Житлового будинку»

 

 

З дисципліни «Інженерне обладнання будівель»

 

 

Виконав:

студент групи АР-……

…………………………

 

Перевірила:

доц. Тихонова І.А.

 

Львів –2010


Зміст

 

 

Стор.

Завдання………………………………………………………………………………………..

Вступ………….…………...…………………………………………….………………………

1. Розрахунок внутрішньої водопровідної мережі……………………………...………..

1.1. Вибір системи і схеми внутрішньої мережі холодного водопостачання……….....

1.2. Місце вводу і розташування водомірного вузла……………….…..………………...

1.3. Визначення розрахункових витрат і гідравлічний розрахунок

мережі внутрішнього холодного водопостачання………………………………...…

1.4. Підбір лічильника води……..………………….………..…………………………..…

1.5. Визначення напору на вводі в мережу холодного водопостачання……………...….

2. Розрахунок внутрішньої водовідвідної мережі………..…………………………....….

2.1 Влаштування внутрішньої водовідвідної мережі……………………………..……...

2.2 Розрахунок пропускної здатності стояків і випусків внутрішньої

водовідвідної мережі …………………………………………………………………..

2.3 Розрахунок дворової водовідвідної мережі ……………………………………..….....

Література……………………………………………………………………………..…….....

 

Вступ

Водопостачання є однією з найважливіших галузей техніки направлених на підвищення рівня життя людей, благоустрою населених міст і розвитку промисловості. Постачання людей чистою доброякісною водою має велике санітарно-гігієнічне значення, охороняє людей від різних епідемічних захворювань, що поширюються через воду. Для потреб сучасних міст і промпідприємств необхідна велика кількість води, показники якості якої відповідають вимогам споживачів. Щоб виконати це, потрібно правильно підбирати джерела водопостачання, організовувати їх охорону від забруднень і очистку води на водоочисних спорудах. Важливою водогосподарською проблемою є також проведення комплексу заходів по захисту від забруднень ґрунту, повітря і води, оздоровлення рік і річкових басейнів.

Комплекс інженерних споруд, призначених для забору води з природних джерел, її підйому, очистки (тобто покращення її якості),зберігання та подачі під необхідним напором до місця споживання, називається системою водопостачання або водопроводом.

Водопровідна вода, котра була використана в господарських, виробничих або інших цілях і отримала при цьому різні домішки(забруднення), що поміняли її хімічний склад або фізичні властивості, називається стічною водою. До стічних вод також відносять і атмосферні води, що утворюються в результаті випадання дощів або танення снігів.

Водовідведення (каналізація ) – це комплекс інженерних споруд, мереж і обладнання, що служать для організованого прийому і відведення по трубопроводах за межі населених міст або промпідприємств забруднених стічних вод, а також їх очистку і знезараження перед утилізацією або скиданням у водойму.

Майбутньому інженеру-будівельнику необхідно розбиратися в питаннях раціонального і економічного проектування внутрішніх систем водопроводу і водовідведення (каналізації). Вартість водопровідно-каналізаційного обладнання виражена значним відсотком від загальної вартості будівництва. У зв’язку з цим необхідно приділяти велику увагу не тільки якісному проектуванню санітарно-технічного обладнання, але і зменшувати його будівельну вартість.

 

 


Розрахунок внутрішньої водопровідної мережі

1.1. Вибір системи і схеми внутрішньої мережі холодного водопостачання

Система і схема внутрішньої водопровідної мережі вибирається з урахуванням санітарно-технічних і протипожежних вимог, а також на основі вивчення планування будинку та його розміщення на генплані. Система за призначенням приймається залежно від призначення будинку (житловий будинок, школа, лікарня, адміністративний корпус та ін.) і протипожежних вимог, передбачених у [1. 2].

За режимом дії схему водопровідної мережі вибирають на основі кількості поверхів будинку і значення вільного (гарантійного) тиску в мережі міського водопроводу. У даній роботі приймається господарсько-питна система.

Приймається кільцева схема внутрішнього водопроводу, так як передбачається безперервна подача води.

Магістральні трубопроводи звичайно прокладаються в підвальних приміщеннях або технічних підпіллях. За їх відсутності магістральний трубопровід можна прокласти в підпільних каналах.

При виборі схем головними умовами є використання найбільш економічних типових конструкцій та елементів, а також забезпечення можливості виготовлення в центральних майстернях або на заводі готових вузлів для внутрішніх мереж. Для житлових та громадських будинків кращими є схеми з нижнім розгалуженням магістралей: під підлогою першого поверху, в підвалі.

Місце вводу і розташування водомірного вузла

Ввід – це трубопровід, який з”єднює зовнішню водопровідну мережу з водомірним вузлом, встановлений у будівлі чи у спеціальному приміщенні[17, с.31].

Від правильного розміщення вводу залежить економічність усього рішення внутрішнього водопроводу будинку.

При проектуванні водопровідного вводу необхідно забезпечити найбільш зручні умови для монтажу та експлуатації і вибирати його так, щоб труба проходила перпендикулярно до зовнішньої стінки будинку, через яку проектується ввід[16, с.29].

У місцях приєднання вводу до зовнішньої водопровідної мережі будуються водопровідні колодязі, де встановлюються засувки, а при діаметрі вводу 400 мм і менше - вентилі.

Водомірний вузол бажано розміщувати в центрі навантаження так, щоб на магістралях, які відходять від нього, були приблизно однакові значення розрахункових витрат води. Але в деяких випадках він може бути пересунутий або розташований у торці будинку. Приміщення, де розташований водомірний вузол, повинне бути ізольованим від інших, але доступним для обслуговуючого персоналу. Таке приміщення доцільно передбачити в підвалі будинку біля сходової клітки Всі елементи водомірного вузла розташовуються у приміщеннях, де температура повітря не повинна бути нижчою 2° С, і передбачені засоби захисту від механічних ушкоджень. В даному проекті водомірний вузол розташований у підвальній прибудові ( 3 х 6 м ).

Елементи, які складають водомірний вузол, остаточно призначають після розрахунку водопровідної мережі і викреслюють на плані будівлі та аксонометричній схемі внутрішньої водопровідної мережі.

1.2. Визначення розрахункових витрат і гідравлічний розрахунок

Підбір лічильника води

Для обліку витрати води будинком необхідно передбачити лічильник. Лічильник підбирають на пропускання максимальної розрахункової витрати.

Згідно з [1, п.11.2], діаметр умовного проходу (калібр) лічильника води слід підбирати за середньогодинною витратою води за період споживання (в нашому випадку - за добу); ця витрата не повинна перевищувати експлуатаційної, що наведена в табл.4 [1].

Середньогодинна витрата води визначається за формулою (9) [1, п.3.9]:

,

де Т - період максимального водоспоживання, Т = 24 год.,

За експлуатаційною витратою [1. табл.4] і, виходячи з того, що діаметр вводу 40 мм (див. табл.1), за табл. 3.1 [3] приймаємо до встановлення крильчастий лічильник води марки ВСКМ-40 (ГОСТ 6019-83) з калібром 40 мм. Його характеристики: експлуатаційна витрата для цього лічильника = 6,4 м3.год., максимальна витрата = 16 м3.год., мінімальна витрата = 0,16 м3.год. [1, табл. 4].

Втрати напору в крильчастому лічильнику води не повинні перевищувати 2,5 м [1, п.11.3]. їх визначають за формулою (18) [1, п.11.4], м:

м,

де - розрахункова витрата води на вводі в будинок, = 1,505 л/с;

S - питомий гідравлічний опір лічильника, S = 0,5 м/(л/с)2 [1, табл. 4],

.

Отже, приймаємо крильчатий водолічильник ВСКМ-40 (клас В).

1.5. Визначення необхідного напору на вводі в мережу холодного водопостачання

Необхідний напір на вводі в будівлю повинен забезпечити подачу води на необхідну геометричну висоту і вільний напір біля диктуючого водорозбірного приладу. При цьому враховують всі опори на вводі і в мережі у розрахунковому напрямку. Розрахунки виконують за формулою [16, с.461]І

м,

де Hgeom, - геометрична висота підйому води, яка визначається як перевищення абсолютної позначки виливного отвору розрахункового (диктуючого) водорозбірного приладу над віссю трубопроводу зовнішньої мережі водопостачання;

Нf - вільний напір перед диктуючим водорозбірним приладом, значення якого приймають згідно з [1, додаток 2];

∑Htot,l - сумарні втрати напору в трубопроводах у розрахунковому напрямку, м, які визначають як:

м,

hprod - втрати напору на зводі в будівлю, м (табл. 1);

hmeter - втрати напору в лічильнику води, м [1. формула 18];

∑Htot - втрати напору на ділянках трубопроводів по розрахунковому напрямку, м, згідно з формулою (1) за табл.1.

Значення необхідного напору Hr, порівнюють зі значенням гарантійного напору Hg в зовнішній водопровідній мережі, яке вказано в завданні (Hg=49,1 м):

44,96 м < 49,1 м ;

Hr < Hg, тому немає потреби у встановленні підвищувального обладнання.

Література

 

 

1. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий/Госстрой СССР.-М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986.- 56 с.

2. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения / Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1985.-136 с.

3. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи „Водопостачання та водовідведення житлових будинків” / Н. М. Тазалова та ін. – Львів; ДУ ”ЛП”, 1996. – 59 с.

4. Тазалова Н.М. Водопостачання та водовідведення. Курс лекцій. В 2-х част. -Львів: ДУ «Львівська політехніка», 1997.-98 с.(част.1), 255 с.(част.2).

5. Тазалова Н.М. Водопостачання та водовідведення. Практичні заняття. -Львів: ДУ «Львівська політехніка», 1997.-79 с.

6. Справочник по инженерному оборудованию жилых и общественных зданий / Под ред. В.С. Дикаревского. - К.: Будівельник, 1989. - 360 с.

7. Шевелев Ф.А. Таблицы для гидравлического расчета стальных, чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и стекляных труб. / ВНИИВОДГЕО. - М: Стройиздат, 1985.

8. Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н.Н.Павловского. - М.: Стройиздат, 1988. - 160с.


 

Таблиця 4

Гідравлічний розрахунок дворової водовідвідної мережі

 

Розрахункові ділянки     Кількість приладів, Ntot Імовірність дії приладів, Ptot Ntot Ptot   Коефіцієнт, αtot Витрата q0tot,л/c Витрата стічних вод qtot,л/c Витрата q0s,л/c Розрахункова витрата q0s,л/c Діаметр труби d,мм Довжина ділянки l,м Похил труби, i Швидкість V,м/с Наповнення труб H/D Перепад труби Δh,м   Позначки, м Заглиблення, м
поверхні землі   лотка труби
початок     кінець початок кінець
К1-К2 0,003 0,384 0,599 0,2 0,599 1,6 2,199 14,6 0,02 0,84 0,22 0,20 123,45 123,80 122,6 122,40 0,85
К2-К3 0,002 0,384 0,599 0,2 0,599 1,6 2,199 4,0 0,02 0,98 0,29 0,08 123,80 123,90 122,4 122,32 1,40
К3-К4 0,0016 0,410 0,617 0,2 0,617 1,6 2,217 10,0 0,02 1,15 0,35 0,20 123,90 123,15 122,32 122,12 1,58
К4-КК 0,0016 0,410 0,617 0,2 0,617 1,6 2,217 8,4 0,02 1,15 0,35 0,17 123,15 122,90 122,12 119,48 3,42
КК-МК 0,0016 0,410 0,617 0,2 0,617 1,6 2,217 14,0 0,02 1,15 0,35 0,28 122,90 122,50 119,48 119,20 3,30

 

 

З Р А З О К

 

Розрахунково-графічна робота

 

 

«Водопостачання та водовідведення

Житлового будинку»

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 145; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.01 с.)