Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування,Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування,(млн. грн.)

 
Всього
коштів державного бюджету
коштів місцевих бюджетів
власних коштів підприємств та організацій
кредитів банків та інших позик
коштів іноземних інвесторів
коштів населення на будівництво власних квартир
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво
інших джерел фінансування

Примітка. Складено автором за даними Державної служби статистики України.

 

Отже, кошти іноземних інвесторів хоч і займають незначне місце в структурі джерел фінансування в основний капітал України, проте вони виступають у ролі підтримуючого фактора у період загальної рецесії, коли власні джерела виснажені.


ВИСНОВКИ

 

Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

3-4 сторінки

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 92, 124.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

3. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 р.. // ВВР України. — 2000. — № 36.

4. Закон України “Про страхування” від 07.03.1996 № 85/96-ВР.

5. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг ” від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ.

6. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств ” від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР.

7. Закон України “Про господарські товариства ” від 19.09.1991 р. № 157-ХІІ, Відомості ВРУ. - № 49. - 1991 р.

8. Розпорядження КМУ «Про схваленняКонцепції розвитку страхового ринку до 2010 року». - N 1022 від 26.07.2006.

9. Постанова Кабінету Міністрів України “Питання проведення обов‘язкового державного страхування за деякими видами ” від 28.11.2007 р. № 1372.

10. Постанова КМУ “Про затвердження Положення про обов¢язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті” № 959 від 14.08.96 р.

підручники, навчальні посібники в алфавітному порядку…

Далі - іноземні джерела

41. Department of Economic and Social Affairs, 2009. Western Asia database. United Nations, New York, October. – 2009. – 22с.

42. World investment report 2009. Transnational corporations and the Infrastructure Challenge. 411 p. - 2009. - 411с.

Далі - електронні ресурси

71.http://economist.com.ru – офіційний сайт журналу «Економіст».

72.http://www.politstudies.ru/friends/meimo1_01.htm - офіційний сайт журналу МЕІМО.

73.http://www.expert.ua – офіційний сайт журналу «Експерт».

74.http://www.nbuv.gov.ua – офіційний сайт наукової періодики України Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського.

 

Не менше 50 літературних джерел


 

 

ДОДАТКИ

 


Додаток А

Таблиця А.1

Дослідження впливу ПІІ на економічне зростання окремих країн

Автор і рік дослідження Країни Період Економічні показники Вплив на економічне зростання
Бенде-Набенде і Форд, 1998 Тайвань 1959-1995 Економічне зростання, капітальні фонди, робоча сила, відкритість, трансфер технологій, заощадження, людський капітал Позитивний
Бенде-Набенде та ін., 2001 Країни АСЕАН 1970-1996 Економічне зростання, людський капітал, робоча сила, трансфер технологій, міжнародна торгівля Позитивний
Жанг, 2001а) Аргентина, Бразилія, Колумбія, Південна Корея, Гонконг, Тайвань, Індонезія, Малайзія, Мексика, Сінгапур, Таїланд 1980-1997 ВВП Позитивний (винятки: Аргентина, Бразилія, Колумбія, Південна Корея, Малайзія і Таїланд)
Жанг, 2001б) Китай 1984-1998 ВВП, рівень зайнятості, накопичення внутрішнього капіталу, загальний рівень продуктивності Позитивний

 

Продовження додатку А

Продовження таблиці А.1

Автор і рік дослідження Країни Період Економічні показники Вплив на економічне зростання
Ейшеджіен, 2004 США 1960-2000 ВВП, робоча сила Позитивний
Гунейдін і Татоглу, 2005 Туреччина 1968-2002 ВВП Автори не змогли підтвердити наявність зв’язку
Ченг, 2006 Тайвань 1981-2003 ВВП, рівень безробіття, експорт Позитивний
Рой і Вен дер Берг, 2006 США 1970-2001 ВВП, внутрішні інвестиції, експорт, імпорт, фонд людського капіталу Позитивний
Оледіпо, 2007 Мексика 1970-2004 Реальний ВВП, приватні капітальні фонди, рівень людського капіталу, рівень освіти, ефективність виробництва Позитивний (але менший ефект, ніж у внутрішніх інвестицій)
Вереміні і Ву, 2007 В’єтнам 1988-2005 ВВП, експорт, імпорт Позитивний
Кзу і Венг, 2007 Китай 1980-1999 ВВП, внутрішні інвестиції, Імпорт, експорт Позитивний
Кесібетле та ін., 2008 Китай, США, Індія, Мексика, Велика Британія 1970-2005 ВВП Позитивний (тільки для Індії)
Бехерумша і Альмасаїд, 2009 Малайзія 1974-2004 Ріст ВВП на душу населення, первинний дохід, людський капітал Позитивний

Примітка. Складено автором на основі даних Moura R., Forte R. The Effects of Foreign Direct Investment on the Host Country Economic Growth – Theory and Empirical Evidence // FEP Working Papers. – November, 2010. – No. 390. – p. 18.

Додаток Б

Рис. Б.1. Динаміка обсягів накопичених ПІІ в Україну за видами економічної діяльності за 2003-2012 рр., (млн. дол. США).

Примітка. Побудовано автором за даними Національного банку України.

Додаток В

 

Рис. В.1. Макроекономічна структура інвестиційного клімату.

Примітка. Побудовано автором за даними Борщ Л.М., Герасимова С.В. Інвестування: теорія і практика: навч. посіб. / Київський ун-т ринкових відносин, Феодосійська фінансово-економічна академія. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – С. 309.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 88; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.005 с.)