Технології в галузях тваринництваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Технології в галузях тваринництваВетеринарія

1.Мікроклімат тваринницьких приміщень.

2. Техніка безпеки та особиста гігієна під час роботи з хворими тваринами.

3. Профілактика захворювань тварин, спричинених отруйними і шкідливими рослинами

4. Травматичний перикардит у великої рогатої худоби та його причини, клінічні ознаки, лікування, профілактика .

5.Тепловий удар його клінічні ознаки, перебіг, лікування, профілактика

6. Гіповітаміноз Д (рахіт) його причини, клінічні ознаки, лікування, профілактика.

7. Залізодефіцитна анемія поросят її причини, клінічні ознаки, лікування, профілактика.

8. Дезінфекція тваринницьких приміщень,заходи спрямовані на знезараження (знищення) збудників заразних захворювань

9.Туберкульоз його збудник, клінічні ознаки, перебіг, лікування, профілактика.

10. Сказ, його збудник, клінічні ознаки, перебіг, лікування, профілактика.

11. Вароатоз його збудник, клінічні ознаки, перебіг, лікування, профілактика.

 

Тваринництво

12 Конституція сільськогосподарських тварин. Класифікація типів конституції .

13 Відбір та підбір у тваринництві їх значення у поліпшенні продуктивності і племінних якостей сільськогосподарських тварин.

14 Основи нормованої годівлі сільськогосподарських тварин.

15 Поняття про корми та їх класифікація.

16 Будова та функції молочної залози сільськогосподарських тварин.

17 Суть і значення штучного осіменіння тварин та трансплантації зародків.

18 Виробництво продукції бджільництва

Технології в галузях тваринництва

19. Народногосподарське значення скотарства. Біологічні особливості великої рогатої худоби.

20. Одержання, переробка і реалізація молока

21. Суть та значення потоково – цехової системи виробництва молока

22. Особливості технології вирощування та відгодівлі на м’ясо худоби молочних і м’ясних порід

23 Господарсько - біологічні особливості свиней, перспективи розвитку свинарства

23.Відгодівля свиней. Типи відгодівлі та їх економічна ефективність.

24. Господарсько-біологічні особливості овець, перспективи розвитку вівчарства.

25. Значення птахівництва у сільському господарстві. Біологічно – господарські особливості птиці.

26. Інкубація курячих яєць, режим інкубації.

27. Системи утримання великої рогатої худоби їх характеристика.

28 Способи вирощування та утримання птиці

29. Годівля, догляд та утримання овець

30. Народно – господарське значення галузі та біологічні особливості коней

Практична частина

1. Розрахувати забійний вихід м’яса туші тварини за даними зважування: жива маса тварини становила 420 кг, забійна – 301 кг.

 

2. Розрахувати забійний вихід м’яса туші тварини за даними зважування: жива маса тварини становила 500 кг, забійна – 392 кг.

 

3. Визначити абсолютний та відносний приріст теляти за даними зважування: жива маса теляти при народженні становила 24 кг, а в кінці контрольного періоду – 61 кг.

 

4. . Визначити середньодобовий приріст тварини, якщо в кінці контрольного періоду тварина важила 65кг, вага при народженні становила 22 кг, контрольний період тривав 60 днів.

 

5. Визначити живу масу тварини п’ятирічного віку за даними вимірювання: довжина тулуба становила 125 см, обхват грудей – 186 см.

 

6. Визначити живу масу тварини дворічного віку за даними вимірювання: довжина тулуба становила 110 см, обхват грудей – 160 см.

 

7. Визначити живу масу тварини шестирічного віку за даними вимірювання: довжина тулуба становила 127 см, обхват грудей – 189 см.

 

8. Визначте норму годівлі та складіть раціон сухостійної корови, використовуючи слідуючі дані : жива вага, кг 600 , очикуванна продуктивність, кг 4500 вік корови, років 5 вгодованість середня .

 

9. Визначте норму годівлі та складіть раціон на зимовий період лактуючої корови, використовуючи слідуючи дані : жива вага, кг 600 , добовий надій молока, кг 24 вік корови, років 4 вгодованість середня жирність 4 %

 

Практична частина

 

Визначте норму годівлі та складіть раціон На зимовий період лактуючої корови, використовуючи слідуючи дані : жива вага, кг 600 , добовий надій молока, кг 24 вік корови, років 4 вгодованість середня жирність 4 %

Норми годівлі дійних корів залежать від:живої маси, середньодобового надою, % жиру в молоці, вгодованості, віку, місяця лактації.

 

Розрахунок норми годівлі:

 

на 100 кг живої ваги – 1 к. од.: 600 кг – 6 к. од.

на 1 кг молока – 0,5 к. од.: 24 кг – 12 к. од.

на середню вгодованість – 1 к. од.

на вік до 5 років дається 2 к. од.

жирність молока 4% - 1 кооф

 

Разом =6+12+1+2= 21 к. од.

21 к.од * 1 кооф = 21

 

ПП на 1 к. од. – 100-120 г

ОЕ на 1 к. од. – 11,4 мДж

Ca на 1 к. од. – 8-9 г

P на 1 к. од. – 4-6 г

Каротин на 1 к. од. – 40 мг

 

ПП = 21 * 100 = 2100

OE = 21 * 11.4 = 237

Ca = 21 * 9 = 180

P = 21 * 6 = 126

Kapaтин = 21 * 40 = 840

Коофіциєнт жирності

3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,1 4,2
0,85 0,865 0,88 0,895 0,91 0,925 0,94 0,955 0,97 0,985 1,015 1,03

  даванка, кг к.од. обмінна енергія, МДж перетравний протеїн, г кальцій, г фосфор, г каротин, мг
               
норма   21,2
               
сіно люцернове (з домішками) 2,6
силос кукурудзяний 5,3
сінаж люцерновий 4,1
меляса 1,4
комбікорм 7,5 8,4 53,5 707,9 15,2 115,9 0,0
макуха соняшникова 1,1
               
всього 51,5
± до норми   1,6 -16,4 14,8 49,0 58,8 24,0
% забезпечення  

 

10.Визначте норму годівлі та складіть раціон сухостійної корови, використовуючи слідуючі дані : жива вага, кг 600 , очикуванна продуктивність, кг 4500 вік корови, років 5 вгодованість середня .

 

Норми годівлі тільних сухостійних корів визначають за плановим надоєм у наступну лактацію, живою масою, віком та вгодованістю. У довідниках норми годівлі наведені для повновікових корів середньої вгодованості. Тому норму з довідника беруть за двома показниками:живою масою і плановою продуктивністю.

 

Розрахунок норми годівлі:

 

на 100 кг живої ваги – 1 к. од.: 600 кг – 6 к. од.

Очікувана продуктивність на тис. кг – 1 к. од 4,5 к. од

на середню вгодованість – 1 к. од.

на вік до 5 років дається 2 к. од.

 

Разом =6+4,5+1+2= 13,5 к. од.

 

 

ПП на 1 к. од. – 100-120 г

ОЕ на 1 к. од. – 11,4 мДж

Ca на 1 к. од. – 8-9 г

P на 1 к. од. – 4-6 г

Каротин на 1 к. од. – 40 мг.

 

ПП = 13,5 к.од. *100 г =1350 г

ОЕ =13,5 к.од. *11,4 мДж=153,9 мДж

Ca = 13,5 к.од. *9 г=121,5 г

P= 13,5 к. од.*6 г = 81 г

Каротин=13,5 к. од.* 40 мг=540мг

 

  даванка, кг к.од. обмінна енергія, МДж перетравний протеїн, г кальцій, г фосфор, г каротин, мг
               
норма - 13,5 153,9 121,5
               
сіно люцернове (з домішками) 1,7 26,6 304,0 27,0 10,1 96,0
силос кукурудзяний 3,2 34,1 195,0 27,0 9,6 390,0
сінаж люцерновий 6,2 67,1 690,0 117,0 17,1 360,0
меляса 1,8 1,3 13,4 55,8 14,5 0,3 0,0
комбікорм 2,5 1,8 17,3 172,6 3,4 184,5 0,0
               
всього 38,3
± до норми   0,5 4,1 67,5
% забезпечення   103,7 102,7 155,6 174,1 156,7

 

11.Визначити абсолютний та відносний приріст теляти за даними зважування: жива маса теляти при народженні становила 24 кг, а в кінці контрольного періоду – 61 кг.

 

Абсолютний приріст обчислюють за певний проміжок часу як різницю показників у кінці й на початку періоду за формулою

A =Wk – W0

де Ап — абсолютний приріст; Wk — показник у кінці облікового періоду; W0 — показник на початку облікового періоду.

 

Відповідь : Ап = 61 – 24 = 37 кг

Bідносний приріст, який вираховують у відсотках або разах за формулою :

Вп = Кп / Пп * 100

де Вп — відносний приріст у відсотках за певний проміжок часу; (Кп — показник у кінці облікового періоду; Пп — показник на початку облікового періоду.

Відповідь : Вп = 37 : 24 * 100 = 150 %

 

 

12.. Визначити середньодобовий приріст тварини, якщо в кінці контрольного періоду тварина важила 65кг, вага при народженні становила 22кг, контрольний період тривав 60 днів.

 

Середньодобовий приріст визначають за формулою:

Сп = Wk - w0 / t

де Сп — середньодобовий приріст; Wk — показник у кінці облікового періоду; W0 — показник на початку облікового періоду; t — тривалість періоду.

 

Відповідь : Сп = 65 – 22 : 60 = 716 гр

 

13.Розрахувати забійний вихід м’яса туші тварини за даними зважування: жива маса тварини становила 420 кг, забійна – 301 кг.

 

Відповідь : Забійний вихід = 301 : 420 * 100= 71 %

 

14.Розрахувати забійний вихід м’яса туші тварини за даними зважування: жива маса тварини становила 500 кг, забійна – 392 кг.

 

Відповідь : Забійний вихід = 392 : 500 * 100 = 78 %

 

15.Визначити живу массу молочної тварини п’ятирічного віку, середньої вгодованості за даними вимірювання: довжина тулуба становила 125 см, обхват грудей – 186 см.

 

Жива вага обчислюється за формулою Трухановського:

 

Ж. в = обхват грудей х довжина тулуба х 2 або 2, 5;

100

де 2 – коефіцієнт, якщо корова молочна

2, 5 – корова м’ясо – молочна

 

В залежності від вгодованості роблять поправку:

вища + 10%

середня + 5%

низька - - 10%

 

Відповідь :Ж.в =186 х 125 х 2.5 х 1, 05 = 610 кг

 

16.Визначити живу массу м’ясної тварини, дворічного віку, низької вгодованості за даними вимірювання: довжина тулуба становила 110 см, обхват грудей – 160 см.

 

 

Жива вага обчислюється за формулою Трухановського:

 

Ж. в = обхват грудей х довжина тулуба х 2 або 2, 5;

100

 

де 2 – коефіцієнт, якщо корова молочна

2, 5 – корова м’ясо – молочна

 

В залежності від вгодованості роблять поправку:

вища + 10%

середня + 5%

низька - - 10%

 

Відповідь : Ж.в =160 х 110 х 2 х 0,9 = 317 кг

 

17.Визначити живу массу мясної тварини шестирічного віку вищої вгодованості за даними вимірювання: довжина тулуба становила 127 см, обхват грудей – 189 см

 

18. Жива вага обчислюється за формулою Трухановського:

 

Ж. в = обхват грудей х довжина тулуба х 2 або 2, 5;

100

де 2 – коефіцієнт, якщо корова молочна

2, 5 – корова м’ясо – молочна

 

В залежності від вгодованості роблять поправку:

вища + 10%

середня + 5%

низька - - 10%

 

Відповідь : Ж.в =189 х 127 х 2 х 1,1 = 528 кг

100

Ветеринарія

1.Мікроклімат тваринницьких приміщень.

2. Техніка безпеки та особиста гігієна під час роботи з хворими тваринами.

3. Профілактика захворювань тварин, спричинених отруйними і шкідливими рослинами

4. Травматичний перикардит у великої рогатої худоби та його причини, клінічні ознаки, лікування, профілактика .

5.Тепловий удар його клінічні ознаки, перебіг, лікування, профілактика

6. Гіповітаміноз Д (рахіт) його причини, клінічні ознаки, лікування, профілактика.

7. Залізодефіцитна анемія поросят її причини, клінічні ознаки, лікування, профілактика.

8. Дезінфекція тваринницьких приміщень,заходи спрямовані на знезараження (знищення) збудників заразних захворювань

9.Туберкульоз його збудник, клінічні ознаки, перебіг, лікування, профілактика.

10. Сказ, його збудник, клінічні ознаки, перебіг, лікування, профілактика.

11. Вароатоз його збудник, клінічні ознаки, перебіг, лікування, профілактика.

 

Тваринництво

12 Конституція сільськогосподарських тварин. Класифікація типів конституції .

13 Відбір та підбір у тваринництві їх значення у поліпшенні продуктивності і племінних якостей сільськогосподарських тварин.

14 Основи нормованої годівлі сільськогосподарських тварин.

15 Поняття про корми та їх класифікація.

16 Будова та функції молочної залози сільськогосподарських тварин.

17 Суть і значення штучного осіменіння тварин та трансплантації зародків.

18 Виробництво продукції бджільництва

Технології в галузях тваринництва

19. Народногосподарське значення скотарства. Біологічні особливості великої рогатої худоби.

20. Одержання, переробка і реалізація молока

21. Суть та значення потоково – цехової системи виробництва молока

22. Особливості технології вирощування та відгодівлі на м’ясо худоби молочних і м’ясних порід

23 Господарсько - біологічні особливості свиней, перспективи розвитку свинарства

23.Відгодівля свиней. Типи відгодівлі та їх економічна ефективність.

24. Господарсько-біологічні особливості овець, перспективи розвитку вівчарства.

25. Значення птахівництва у сільському господарстві. Біологічно – господарські особливості птиці.

26. Інкубація курячих яєць, режим інкубації.

27. Системи утримання великої рогатої худоби їх характеристика.

28 Способи вирощування та утримання птиці

29. Годівля, догляд та утримання овець

30. Народно – господарське значення галузі та біологічні особливості коней

Практична частина

1. Розрахувати забійний вихід м’яса туші тварини за даними зважування: жива маса тварини становила 420 кг, забійна – 301 кг.

 

2. Розрахувати забійний вихід м’яса туші тварини за даними зважування: жива маса тварини становила 500 кг, забійна – 392 кг.

 

3. Визначити абсолютний та відносний приріст теляти за даними зважування: жива маса теляти при народженні становила 24 кг, а в кінці контрольного періоду – 61 кг.

 

4. . Визначити середньодобовий приріст тварини, якщо в кінці контрольного періоду тварина важила 65кг, вага при народженні становила 22 кг, контрольний період тривав 60 днів.

 

5. Визначити живу масу тварини п’ятирічного віку за даними вимірювання: довжина тулуба становила 125 см, обхват грудей – 186 см.

 

6. Визначити живу масу тварини дворічного віку за даними вимірювання: довжина тулуба становила 110 см, обхват грудей – 160 см.

 

7. Визначити живу масу тварини шестирічного віку за даними вимірювання: довжина тулуба становила 127 см, обхват грудей – 189 см.

 

8. Визначте норму годівлі та складіть раціон сухостійної корови, використовуючи слідуючі дані : жива вага, кг 600 , очикуванна продуктивність, кг 4500 вік корови, років 5 вгодованість середня .

 

9. Визначте норму годівлі та складіть раціон на зимовий період лактуючої корови, використовуючи слідуючи дані : жива вага, кг 600 , добовий надій молока, кг 24 вік корови, років 4 вгодованість середня жирність 4 %

 

Практична частина

 

Визначте норму годівлі та складіть раціон На зимовий період лактуючої корови, використовуючи слідуючи дані : жива вага, кг 600 , добовий надій молока, кг 24 вік корови, років 4 вгодованість середня жирність 4 %

Норми годівлі дійних корів залежать від:живої маси, середньодобового надою, % жиру в молоці, вгодованості, віку, місяця лактації.

 

Розрахунок норми годівлі:

 

на 100 кг живої ваги – 1 к. од.: 600 кг – 6 к. од.

на 1 кг молока – 0,5 к. од.: 24 кг – 12 к. од.

на середню вгодованість – 1 к. од.

на вік до 5 років дається 2 к. од.

жирність молока 4% - 1 кооф

 

Разом =6+12+1+2= 21 к. од.

21 к.од * 1 кооф = 21

 

ПП на 1 к. од. – 100-120 г

ОЕ на 1 к. од. – 11,4 мДж

Ca на 1 к. од. – 8-9 г

P на 1 к. од. – 4-6 г

Каротин на 1 к. од. – 40 мг

 

ПП = 21 * 100 = 2100

OE = 21 * 11.4 = 237

Ca = 21 * 9 = 180

P = 21 * 6 = 126

Kapaтин = 21 * 40 = 840

Коофіциєнт жирності

3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,1 4,2
0,85 0,865 0,88 0,895 0,91 0,925 0,94 0,955 0,97 0,985 1,015 1,03

  даванка, кг к.од. обмінна енергія, МДж перетравний протеїн, г кальцій, г фосфор, г каротин, мг
               
норма   21,2
               
сіно люцернове (з домішками) 2,6
силос кукурудзяний 5,3
сінаж люцерновий 4,1
меляса 1,4
комбікорм 7,5 8,4 53,5 707,9 15,2 115,9 0,0
макуха соняшникова 1,1
               
всього 51,5
± до норми   1,6 -16,4 14,8 49,0 58,8 24,0
% забезпечення  

 

10.Визначте норму годівлі та складіть раціон сухостійної корови, використовуючи слідуючі дані : жива вага, кг 600 , очикуванна продуктивність, кг 4500 вік корови, років 5 вгодованість середня .

 

Норми годівлі тільних сухостійних корів визначають за плановим надоєм у наступну лактацію, живою масою, віком та вгодованістю. У довідниках норми годівлі наведені для повновікових корів середньої вгодованості. Тому норму з довідника беруть за двома показниками:живою масою і плановою продуктивністю.

 

Розрахунок норми годівлі:

 

на 100 кг живої ваги – 1 к. од.: 600 кг – 6 к. од.

Очікувана продуктивність на тис. кг – 1 к. од 4,5 к. од

на середню вгодованість – 1 к. од.

на вік до 5 років дається 2 к. од.

 

Разом =6+4,5+1+2= 13,5 к. од.

 

 

ПП на 1 к. од. – 100-120 г

ОЕ на 1 к. од. – 11,4 мДж

Ca на 1 к. од. – 8-9 г

P на 1 к. од. – 4-6 г

Каротин на 1 к. од. – 40 мг.

 

ПП = 13,5 к.од. *100 г =1350 г

ОЕ =13,5 к.од. *11,4 мДж=153,9 мДж

Ca = 13,5 к.од. *9 г=121,5 г

P= 13,5 к. од.*6 г = 81 г

Каротин=13,5 к. од.* 40 мг=540мг

 

  даванка, кг к.од. обмінна енергія, МДж перетравний протеїн, г кальцій, г фосфор, г каротин, мг
               
норма - 13,5 153,9 121,5
               
сіно люцернове (з домішками) 1,7 26,6 304,0 27,0 10,1 96,0
силос кукурудзяний 3,2 34,1 195,0 27,0 9,6 390,0
сінаж люцерновий 6,2 67,1 690,0 117,0 17,1 360,0
меляса 1,8 1,3 13,4 55,8 14,5 0,3 0,0
комбікорм 2,5 1,8 17,3 172,6 3,4 184,5 0,0
               
всього 38,3
± до норми   0,5 4,1 67,5
% забезпечення   103,7 102,7 155,6 174,1 156,7

 

11.Визначити абсолютний та відносний приріст теляти за даними зважування: жива маса теляти при народженні становила 24 кг, а в кінці контрольного періоду – 61 кг.

 

Абсолютний приріст обчислюють за певний проміжок часу як різницю показників у кінці й на початку періоду за формулою

A =Wk – W0

де Ап — абсолютний приріст; Wk — показник у кінці облікового періоду; W0 — показник на початку облікового періоду.

 

Відповідь : Ап = 61 – 24 = 37 кг

Bідносний приріст, який вираховують у відсотках або разах за формулою :

Вп = Кп / Пп * 100

де Вп — відносний приріст у відсотках за певний проміжок часу; (Кп — показник у кінці облікового періоду; Пп — показник на початку облікового періоду.

Відповідь : Вп = 37 : 24 * 100 = 150 %

 

 

12.. Визначити середньодобовий приріст тварини, якщо в кінці контрольного періоду тварина важила 65кг, вага при народженні становила 22кг, контрольний період тривав 60 днів.

 

Середньодобовий приріст визначають за формулою:

Сп = Wk - w0 / t

де Сп — середньодобовий приріст; Wk — показник у кінці облікового періоду; W0 — показник на початку облікового періоду; t — тривалість періоду.

 

Відповідь : Сп = 65 – 22 : 60 = 716 гр

 

13.Розрахувати забійний вихід м’яса туші тварини за даними зважування: жива маса тварини становила 420 кг, забійна – 301 кг.

 

Відповідь : Забійний вихід = 301 : 420 * 100= 71 %

 

14.Розрахувати забійний вихід м’яса туші тварини за даними зважування: жива маса тварини становила 500 кг, забійна – 392 кг.

 

Відповідь : Забійний вихід = 392 : 500 * 100 = 78 %

 

15.Визначити живу массу молочної тварини п’ятирічного віку, середньої вгодованості за даними вимірювання: довжина тулуба становила 125 см, обхват грудей – 186 см.

 

Жива вага обчислюється за формулою Трухановського:

 

Ж. в = обхват грудей х довжина тулуба х 2 або 2, 5;

100

де 2 – коефіцієнт, якщо корова молочна

2, 5 – корова м’ясо – молочна

 

В залежності від вгодованості роблять поправку:

вища + 10%

середня + 5%

низька - - 10%

 

Відповідь :Ж.в =186 х 125 х 2.5 х 1, 05 = 610 кг

 

16.Визначити живу массу м’ясної тварини, дворічного віку, низької вгодованості за даними вимірювання: довжина тулуба становила 110 см, обхват грудей – 160 см.

 

 

Жива вага обчислюється за формулою Трухановського:

 

Ж. в = обхват грудей х довжина тулуба х 2 або 2, 5;

100

 

де 2 – коефіцієнт, якщо корова молочна

2, 5 – корова м’ясо – молочна

 

В залежності від вгодованості роблять поправку:

вища + 10%

середня + 5%

низька - - 10%

 

Відповідь : Ж.в =160 х 110 х 2 х 0,9 = 317 кг

 

17.Визначити живу массу мясної тварини шестирічного віку вищої вгодованості за даними вимірювання: довжина тулуба становила 127 см, обхват грудей – 189 см

 

18. Жива вага обчислюється за формулою Трухановського:

 

Ж. в = обхват грудей х довжина тулуба х 2 або 2, 5;

100

де 2 – коефіцієнт, якщо корова молочна

2, 5 – корова м’ясо – молочна

 

В залежності від вгодованості роблять поправку:

вища + 10%

середня + 5%

низька - - 10%

 

Відповідь : Ж.в =189 х 127 х 2 х 1,1 = 528 кг

100Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 118; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.007 с.)