Перелік питань, що виносяться на екзамен 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік питань, що виносяться на екзамен1. Об’єкти економічної політики держави

2. Суб’єкти економічної політики держави.

3. Негативи державного впливу на економіку.

4. Методи державного управління за В.Ф. Опришко

5. Система органів державного управління економікою

6. Метод державного управління економікою.

7. Методи прямого та непрямого регулювання.

8. Закон України “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС” як загальний нормативний акт, що визначає зміни у державному управлінні економікою.

9. Поняття державної регуляторної політики.

10. Сутність державного управління економікою.

11. Сутність понять: “державне управління”, “державне втручання в економіку”,

12. Сутність поняття “державне регулювання економіки”.

13. Державна економічна політика: методи.

14. Засоби державної економічної політики.

15. Державне управління щодо процесу реалізації економічної політики.

16. Основні завдання державних органів щодо процесу реалізації економічної політики.

17. Реалізація економічної політики та роль Верховної Ради України в цьому процесі.

18. Основні адміністративно-правові засоби впливу у сфері підприємництва.

19. Система суб’єктів, що здійснюють державний контроль у сфері підприємництва.

20. Правові засади здійснення державної політики у сфері захисту економічної конкуренції.

21. Державний контроль у сфері захисту економічної конкуренції.

22. Зміст державної політики у сфері промисловості.

23. Система органів, що здійснюють державне управління у сфері промисловості.

24. Особливості здійснення державного контролю у сфері промисловості.

25. Нормативно-правове забезпечення здійснення державного управління у паливно-енергетичній сфері.

26. Система органів, що здійснюють державне управління у паливно-енергетичній сфері.

27. Державний контроль та нагляд у паливно-енергетичній сфері.

28. Історія виникнення питання транспортної політики.

29. Морські, автомобільні, повітряні, залізничні, трубопровідні комунікації.

30. Місце України в системі Європейських транспортних комунікацій.

31. Міжрегіональна співпраця в галузі транспортної політики.

32. Встановлення зон вільної торгівлі як шлях вирішення транспортних проблем.

33. Загальна характеристика законодавства у сферах транспорту і зв’язку.

34. Система органів державного управління у сфері транспорту.

35. Система органів державного управління у сфері зв’язку.

36. Система органів державного контролю та нагляду у сферах транспорту і зв’язку.

37. Нормативно-правове забезпечення здійснення державного управління у сферах будівництва та житлово-комунального господарства.

38. Система органів, що здійснюють державне управління у сферах будівництва та житлово-комунального господарства.

39. Суб’єкти державного контролю у сферах будівництва та житлово-комунального господарства.

40. Види державного контролю у сферах будівництва та житлово-комунального господарства.

41. Зовнішньоекономічна політика України за умов глобалізації: сутність, напрями.

42. Законодавча база економічної політики країни.

43. Інституціональні засади економічної політики України.

44. Економічна безпека та економічна політика: сутність та стратегія.

45. Гармонізація законодавства України як загальноєвропейський процес.

46. Підготовка економіки до створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом.

47. Нормативно-правові засади процесу адаптації законодавства до стандартів ЄС з моменту набрання чинності угоди про партнерство і співробітництво.

48. Інституціональне забезпечення адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

49. Першочергові завдання з адаптації різних сфер законодавства України до законодавства ЄС.

50. Участь неурядових організацій в процесі адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

51. Шляхи вирішення проблеми адаптації національного законодавства до законодавства ЄС.

52. Урядові та парламентські структури Польщі та Угорщини, відповідальні за питання європейської інтеграції.

53. Поняття адаптації законодавства України до права ЄС.

54. Необхідність адаптації законодавства до законодавства ЄС.

55. Досвід країн Центральної та Східної Європи на шляху адаптації національного законодавства до законодавства ЄС.

56. Особливості державного управління у Чехії.

57. Особливості державного управління у Польщі.

58. Особливості здійснення державного управління у Польщі щодо питання наближення права Польщі до права ЄС.

59. Методи адаптації польського права до європейського.

60. Роль парламенту України в процесі адаптації законодавства України до права ЄС.

61. Поняття «глобалізації» .

62. Поняття «глобальної економіки».

63. Процес маргіналізації та інформаційні технології.

64. Поствестфальська структура як одна із ефективних систем міжнародних відносин.

65. Поняття субсидіарності державного управління.

66. Поняття іноземного інвестування.

67. Принципи іноземного інвестування.

68. Система та повноваження органів державної влади України, діяльність яких спрямована на управління іноземним інвестуванням.

69. Основні напрями державної політики у сфері іноземного інвестування.

70. Інноваційно-інвестиційна модель розвитку України.

71. Створення системи технологічних парків.

72. Поняття системи технологічних парків.

73. Особливості реалізації стратегії випереджувального розвитку.

74. Основні напрями інвестиційної моделі економічного зростання України.

75. Інноваційна політика країни в період глобалізації.

76. Зарубіжний досвід щодо інвестиційної політики.

77. Правове забезпечення інноваційного процесу.

78. Європейська Глобальна навігаційна супутникова система Галілео: створення та запровадження.

79. Поняття управління розвитком міжнародного співробітництва.

80. Форми управління розвитком міжнародного співробітництва.

81. Органи державної влади, що здійснюють управління розвитком міжнародного співробітництва.

82. Міжнародні установи та організації, що здійснюють управління розвитком міжнародного співробітництва.

83. Поняття управління міжнародною економічною інтеграцією України.

84. Форми управління європейською інтеграцією України.

85. Перспективні напрями міжнародної економічної інтеграції України.

86. Єдиний економічний простір: поняття.

87. Сутність єдиного економічного простору.

88. Європейський союз та основні напрями співробітництва з Україною.

89. Особливості управління зовнішньоекономічної діяльності на регіональному рівні.

90. Правове забезпечення діяльності системи органів місцевого самоврядування.

91. Міжнародна співпраця у міжнародних організаціях, розвиток її форм.

92. Поняття Світової організації торгівлі.

93. Система угод Світової організації торгівлі.

94. Сутність Світової організації торгівлі.

95. Світова організація торгівлі та Україна.

96. Вирішення спорів у Світовій організації торгівлі.

97. Роль парламенту України в процесі інтеграції країни до ЄС.

98. Участь неурядових організацій в реалізації євроінтеграційного курсу.

99. Загальна характеристика законодавства у сфері транспорту та зв’язку.

100. Система органів державного управління в системі транспорту та зв’язку.

101. Створення єдиних економічних зон, як шлях вирішення транспортних проблем.

102. Європейська Глобальна Навігаційна супутникова система Галілео.

103. Загальна характеристика державної політики у сфері будівництва.

104. Загальна характеристика державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

105. Особливості зовнішньоекономічної політики.

106. Організація державного управління у сфері будівництва.

107. Організація державного управління у сфері житлово-комунального господарства.

108. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у сферах будівництва та житлово-комунального господарства.

109. Державний контроль у сферах будівництва та житлово-комунального господарства.

110. Законодавча та інституціональна база економічної політики в Україні.

111. Особливості зовнішньоекономічної політики за умов глобалізації.

112. Економічна політика та економічна безпека.

113. Поняття та форми управління міждержавною інтеграцією України.

114. Перспективні напрями міждержавної інтеграції України.

115. Правові проблеми, що виникають в процесі співробітництва України з ЄЕП та ЄС.

116. Історія створення СОТ.

117. Подальші перспективи зближення систем управління економікою в результаті створення зони вільної торгівлі.

118. Світова організація торгівлі: загальна характеристика.

119. Світова організація торгівлі: функції.

120. Світова організація торгівлі: принципи.

121. Сучасні проблеми та перспективи вступу України до СОТ.

122. Інформаційні та комунікаційні технології як передумови соціального та економічного розвитку країни.

123. Мережа як визначальна організаційна форма.

124. Інформаційна епоха як результат мережевої форми організації.

125. Соціальний регрес та тіньова економіка.

126. Поствестфальська система зв’язків як нова технологія управління.

127. Сутність та поняття державного управління економікою.

128. Методи державного управління економікою.

129. Форми державного управління економікою.

130. Функції державного управління економікою.

131. Сутність сучасної державної економічної політики.

132. Принципи сучасної державної економічної політики.

133. Методи економічної політики.

134. Основні завдання державних органів щодо процесу реалізації економічної політики.

135. Роль законодавчого органу в реалізації економічної політики.

136. Процес становлення інвестиційної моделі економіки.

137. Інноваційна політика: етапи становлення, основні положення.

138. Зарубіжний досвід постіндустріальних країн щодо інноваційної економіки.

139. Загальна характеристика державної політики у сфері підприємництва

140. Загальна характеристика державної політики у сфері економічної конкуренції.

141. Організація державного управління у сфері підприємництва.

142. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у сфері підприємництва.

143. Органи виконавчої влади, що беруть участь у реалізації конкурентної політики.

144. Правовий статус Антимонопольного комітету України.

145. Державний контроль у сфері підприємництва.

146. Державний контроль у сфері захисту економічної конкуренції.

147. Загальна характеристика промислової політики держави.

148. Загальні засади організації державного управління промисловістю.

149. Державний контроль у сфері промисловості.

150. Загальна характеристика державної політики у паливно-енергетичній сфері.

151. Організація державного управління у паливно-енергетичній сфері.

152. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у паливно-енергетичній сфері.

153. Державний контроль та нагляд у паливно-енергетичній сфері.

154. Система будівельних заощаджень.

155. Будівельні заощадження та їх види.

156. Поняття «маргіналізації».

157. Види технологічного укладу

158. Система технологічних парків.

159. Створення системи технологічних парків.

160. Нормативно-правове забезпечення здійснення інвестиційної політики України

161. Актуальні проблеми пов’язані зі світовою глобальною трансформацією

162. Державна економічна політика: методи.

163. Засоби державної економічної політики.

164. Проблеми постіндустріальних країн

165. «Нова економіка»: основні напрямки розвитку

166. «Нова фірма»: умови створення

167. «Нова фірма»: основні напрями діяльності

168. Загальна характеристика Сьомої рамкової Програми ЄС

169. Головні наслідки інформглобалізації

170. Загальна характеристика Угоди СОТ про субсидії та компенсаційні заходи

171. Основні глобальні тенденції по Д. Несбіту

172. Встановлення зон вільної торгівлі як шлях вирішення транспортних проблем

173. Види фінансового будівництва в Німеччині і Франції

174. Види промислових субсидій згідно з угодою СОТ

175. Тенденції щодо співвідношення між інформаційним капіталізмом і соціальної кризою.

176. Програми технологічного передбачення країн-членів ЄС

177. Перспективи галузі металургії та металообробки після вступу України до СОТ

178. Загальна характеристика Угоди СОТ про сільське господарство.

179. Поняття технологічний уклад

180. Види технологічного укладу

181. Способи технологічного укладу

182. Загальна характеристика Генеральної Угоди про захисні заходи

183. Субсидії та компенсаційні заходи в сільському господарстві

184. Основні напрями зміни економічного середовища, що пов’язані з інформглобалізацією

185. Європейська модель технопарків

186. Міжнародні організації технопарків

187. Передумови переходу до «Нової економіки

188. Види фінансового будівництва в Німеччині і Франції

189. Загальна характеристика Угоди про торгівлю послугами

190. Загальна характеристика Угоди про технічні бар’єри в торгівлі

191. Загальна характеристика Угоди про застосування статті vn ГАТТ 1994

192. Характерні риси моделі технопарків США

193. Способи здійснення міжнародних операцій у сфері послуг.

194. Загальна характеристика угоди що пов’язана інвестиційними заходами

195. Головні цілі і завдання ISAP

196. Перспективи аграрнопромислового комплексу після вступу України до СОТ

197. Поняття «технопарку».

198. Поняття «бізнес-інкубатору».

199. Інституціональне забезпечення трансформаційної економіки України

200. Загальна характеристика Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності

201. Засоби здійснення міжнародних операцій у сфері послуг

202. Засоби економічної політики

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 58; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.219.12 (0.009 с.)